MAGING WISE SA SAKSYON NI SATANAS

download PDF
Maluwalhati ang DIYOS SA PAMAMARAAN
PRAISE AT IMPOSSIBLE SITUATIONS
MABUTI ANG PAGSUSULIT SA US FOKUS
WALA AY ISANG IRREVERSIBLE
MABUTI ANG NAGSUSULI SA USANG PANG-ISIP
PAMAMARAAN ANG PAGSUSULIT SA ENYO
PRAISE MAGProtektahan ang SALITA
HUWAG GUMAWA NG BAIT
MAGING WISE SA SAKSYON NI SATANAS
ANG ISANG BUHAY NG DEVIL
PAULO AT ANG KAHULAYAN
MAGING YAN SALAMAT

1. Upang purihin ang Diyos sa pinakamahalagang anyo nito ay nangangahulugan na kilalanin Siya sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa kung sino Siya at kung ano
Ginagawa niya. Ito ay hindi isang emosyonal na tugon sa Diyos. Ito ang nararapat na tugon. Ito ay palaging naaangkop
upang purihin ang Panginoon sa Kanyang kabutihan at ang Kanyang mga kamangha-manghang gawa. Aw 107: 8,15,21,31
a. Ito ay isang gawa ng iyong kagustuhan. Pinipili mong magalak. Pinili mong kilalanin at purihin
Hindi mahalaga ang Diyos sa kung ano ang nakikita mo o kung ano ang iyong nararamdaman. Hab 3: 17-19; II Cor 6:10
b. Santiago 1: 2-4 – Kapag nakatagpo ka ng isang pagsubok, itinuturing mong isang okasyon ito upang magalak. Kapag natutuwa ka
hinihikayat mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga kadahilanan na mayroon kang pag-asa kahit na sa mga pinakamasamang kalagayan.
1. Hindi ito ang mga pagsubok sa buhay na nagpapatalo sa mga tao. Kung ginawa nila ang lahat ay matatalo dahil lahat
sa amin ay may mga problema. Ito ang aming tugon sa mga bagyo. Mat 7: 24-27
2. Ang nakikinig at gumagawa ng Salita ng Diyos ay tatayo pa rin kapag tapos na ang bagyo. Diyos
Ang salita sa amin sa mahirap na oras ay palaging: Bilangin mo ang lahat ng kagalakan.
2. Kaugnay ng aming paksa ay napag-uusapan natin kung paano gumagana ang diyablo sapagkat, kapag may mga problema
dumating tayo, mas madaling masugatan ang kanyang mga diskarte. Sinasamantala ng diyablo ang sitwasyon sa
isang pagtatangka na nakawin ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-akit sa atin na hindi maniwala o sumuway. Marcos 4: 14-17; Mat 13: 18-21
a. Wala saanman sinasabi sa atin ng Bibliya na mag-ingat sa kapangyarihan ng diyablo. Sa halip ito ay nagsasabi sa atin na maging matalino sa kanya
mga diskarte sa kaisipan. Malinaw mula sa banal na kasulatan na ang diyablo ay nakapagpapahayag ng mga saloobin sa ating isipan
impluwensyahan mo kami. II Cor 2:11; II Cor 11: 3; Ef 6:11; Gen 3: 1-6; Mat 16:23; atbp.
b. Ang mga laban ng buhay ay nanalo sa ating isipan. Ang pagpuri ay tumigil sa kalaban at nananatili pa rin ang tagapaghiganti sapagkat ito
tumutulong sa amin na isara ang pag-atake ng kaisipan ng diyablo. Aw 8: 2; Mat 21:16

1. Sa kontekstong iyon isinulat ni Pablo ang Heb 12: 3. Hindi namin titingin ang bawat ideya sa talatang ito ngayon. Basta
pansinin ang puntong ito: Nag-aalala si Paul na sila ay magsasawa sa kanilang isipan – Pagod na sa
kawalang-kasiyahan (Beck); pagod at sumuko (Beck); mawala ang iyong layunin o iyong tapang (Phillips).
a. Ang salitang pagod ay nangangahulugang pagod mula sa palagiang gawain. Ang pagsisikap ng kaisipan ay maaaring maging mas nakapapagod
kaysa sa pisikal na paghihirap dahil mahirap i-off ito, samantalang maaari mong ihinto ang paggawa ng pisikal na paggawa.
1. Kapag nakakaranas tayo ng problema, dumating ang mga saloobin at nagsisimula ang mga tanong na lumipad: Ano ang pupuntahan ko
gawin? Paano ako makakaligtas? Bakit nangyari ito? Mukhang hindi patas!
2. Ito ang lahat ng natural, makatwirang pag-iisip at tanong. Ngunit sinasamantala ng diyablo
ang mga ito at kami kung hindi natin alam kung paano wastong sagutin ang mga saloobin at tanong mula sa
Salita ng Diyos. Dinadagdag niya at pinaputok ang ating mga iniisip. Ang Salita ng Diyos ang ating sandata. Ef 6: 10-18
b. Inihahatid ng diyablo ang ating isipan ng mga kasinungalingan tungkol sa Diyos, ating sarili at ating mga pangyayari sa isang pagtatangka
para pagod tayo. Tandaan, ang layunin niya ay hikayatin tayo na huwag maniwala o sumuway sa Salita ng Diyos.
1. Ang salitang Greek na isinalin na diyablo ay DIABOLOS (DIA, pagtagos) at BALLO, upang itapon). Ito
literal na nangangahulugang paghagupit muli ng isang bagay hanggang sa maipasok mo ito.
2. I Sam 17: 8-11 – Kung paanong binobola ni Goliath ang Israel sa loob ng apatnapung araw dalawang beses sa isang araw upang takutin, sa gayon
ginagawa sa atin ng diyablo. Patuloy siyang nagpaputok ng mga saloobin sa amin hanggang sa mag-isang stick at kumilos tayo dito. At,
tulad ng patuloy na pag-atake na ito na ginawa ng Israel na walang pag-asa at natatakot ang ginagawa nila sa atin.
c. Heb 12: 3 – Ang payo ni Pablo sa mga Hebreo na pigilan sila mula sa pagod sa pag-iisip ay:
Isaalang-alang (pagnilayan) si Jesus. Ang papuri ay tumutulong sa atin na ilagay at panatilihin ang ating pagtuon sa Kanya.
2. Kapag lumitaw ang mga problema ay dapat nating isipin kung paano natin hahawakan ito, kung ano ang gagawin natin. Ngunit
maraming beses alinman hindi natin alam kung ano ang gagawin o may literal na wala tayong magagawa.
a. Kailangan nating labanan ang pagkahilig sa obsess. Ang obsession ay natural sa atin. Ang obsess ay nangangahulugang
TCC - 940
2
masigla o matindi. Upang maging masigla ay nangangahulugang makisali, mapukaw ang atensyon ng
nauna (bago ito mangyari). Kapag obsess ka, ang iyong isyu ay ang maaari mong isipin.
1. Ang pagpunta sa paulit-ulit na isang bagay na kung saan walang maliwanag na maaaring gumana solusyon ay isang pag-aaksaya ng
oras at aktwal na kontra-produktibo dahil pinapabagsak nito ang iyong pananampalataya, karagdagang pinukaw ang iyong
damdamin, at saps iyong lakas. Napapagod ka sa iyong isipan
2. Kapag obsess ka ay nagsisimula kang humiram ng problema sa bukas sa pamamagitan ng pagtuon hindi sa kung ano ang aktwal
nangyayari ngunit sa kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap.
b. Partikular na sinabi sa atin ni Jesus na huwag nanghiram sa gulo bukas. Sa konteksto ng pagkabahala tungkol sa
kung saan ang mga pangangailangan sa buhay ay magmula kay Jesus ay nagsabi: Huwag mag-isip o huwag mag-alala. Mat 6:25
1. Sinabi ni Jesus na ang pagkabalisa ay ginawa sa pamamagitan ng pagkuha (pagtanggap, pag-obserba) ng mga kaisipan tulad ng:
Ano ang kakainin o iinumin ko? Ano ang isusuot ko?
A. Ang pagkabalisa o pagkabalisa ay pagkabalisa ng isipan sa isang paparating o inaasahang sakit (Webster).
B. v34 – Kaya huwag kailanman maguluhan tungkol bukas (Moffatt)) para bukas ay magdadala ng sarili nitong
mga pagkabalisa (ika-20 Sigaw). Ang isang problema sa isang araw ay sapat para sa isang araw (Phillips).
2. Ang salitang isinaling "huwag mag-isip" literal na nangangahulugang paggambala. v26-33 – Sinabi ni Hesus: Huwag
magulo sa katotohanan na ang Diyos ay iyong Ama at nagmamalasakit ka sa iyo. Siya ang bahala
mga ibon at bulaklak. Aalagaan ka niya dahil mahalaga ka sa ibon o bulaklak.
A. Sa madaling salita, makitungo sa mga kaisipang iyon na nagdudulot ng pagkabahala sa pamamagitan ng pag-focus sa iyong pokus
Ang pagkatao ng Diyos (Siya ay isang mabuting Ama) at ang Kanyang mga gawa (Inaalagaan niya ang Kanyang nilikha)
sa halip ng mga gulo bukas.
B. Kapag inihahayag mo ang mga katotohanang iyon sa iyong bibig (purihin ang Diyos) makakontrol mo ang iyong
isip dahil hindi mo maiisip ang isang bagay at sabihin ang iba pa sa parehong oras.
3. Takot sa hindi kilalang paghihirap. Kilalanin na ang pagkatakot sa isang bagay ay palaging mas masahol kaysa sa
bagay mismo. Kahit na ang inaasahang kaganapan ay kakila-kilabot na nagaganap at natapos na. Pakikitungo mo ito at
ayusin sa kung ano ang dinadala nito. Ngunit ang pag-alala at ang pagdurusa nito ay nagpapatuloy sa mga araw, linggo, buwan, taon.
a. Bumalik sa Israel nang humarap sila kay Goliath. Sa loob ng apatnapung araw, dalawang beses sa isang araw, ipinakita niya sa kanila ang:
Kung mawala ka ay naging alipin kami. Nahuhumaling sila sa "paano kung", paano kung mawala tayo. Sa pagdating ng oras
Nagpakita si David na sila ay nasiraan ng loob at natatakot. Napapagod sila sa kanilang isipan. v11
1. Tandaan, ang "paano kung" ay hindi nangyari. Nanalo sila dahil may mabuting kahulugan si David
naniniwala sa Salita ng Diyos (Lev 26: 7,8) Kaya't tinitiis ng Israel ang apatnapung araw ng hindi kinakailangang pagdurusa na
aktwal na hindi na-immobilisize ang mga ito mula sa pagkuha ng epektibong aksyon
2. Kailangan bang harapin ni David ang anumang mga hamon sa kanyang isipan? Walang dahilan upang mag-isip hindi.
Napakahusay na nagtrabaho ito sa buong hukbo ng Hebreong lubos na malamang na hindi siya tinutukso ng diyablo.
A. Paano natin masasabi na ang diyablo ay nasa trabaho kapag hindi sinabi ng teksto? Dahil si Paul, sino
binigyan ng maraming impormasyon tungkol sa kung paano gumagana ang diyablo, naitala na mayroon ang diyablo
ay nagtatrabaho sa isipan ng mga tao mula pa noong mga araw nina Adan at Eba. II Cor 11: 3
Sumulat din si Paul: I Cor 10: 13 – Walang pagsubok na dumating sa iyo na hindi karaniwan sa
buong sangkatauhan (ika-20 Siglo).
3. Ngunit inilagay ni David ang kanyang pokus sa Diyos sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya habang nagpunta siya sa labanan. v34-36; 46
b. Maaari naming patahimikin ang "kung ano" sa aming mga paghihirap sa pamamagitan ng pagtatanong sa ating sarili: Ano ang pinakamasama bagay na iyon
maaaring mangyari dito? Kung gayon kailangan nating tanungin ang ating sarili: Malaki ba ito kaysa sa Diyos? Hindi, hindi kailanman. Huwag kailanman!
1. Dan 3 – Tatlong Hebreong prinsipe ang banta ng kamatayan sa isang pugon dahil sa pagtanggi na sumamba
Ginintuang estatwa ni Haring Nabucodonosor. Ano ang mga iniisip nila? Ano ang mayroon ka?
2. v17,18 – Isinasara nila ang lahat sa: Ang ating Diyos ay may kakayahan at ililigtas tayo. Ngunit alinman sa paraan namin
hindi sasamba sa iyong imahe. Hindi ito isang "masamang pagtatapat". Tinitingnan nito ang
pinakamasamang sitwasyon ng kaso at pagkilala: Hindi ito malaki kaysa sa Diyos. Nagpunta sila sa nagniningas
hurno ngunit nakaligtas. Kung hindi nila, alam nila na hindi ito ang wakas. Gusto nila isang araw
naibalik sa buhay sa mundong ito. Dan 12: 2; 7:27
4. Kailangan nating magsikap na alalahanin ang katangian ng Diyos at gumagana (purihin Siya), hindi dahil tayo
TCC - 940
3
kulang, ngunit dahil sa likas na katangian ng buhay sa isang sinumpa na mundo.
a. Nilikha tayo ng mga pisikal na pandama at emosyon upang mabuhay sa isang pisikal na mundo at natural
gravitate sa nakikita at naramdaman natin. Sa harap ng paningin at damdamin madaling kalimutan ang Diyos.
1. Bilang mga sanggol, nakaranas kami ng mga damdamin at damdamin bago kami nagkaroon ng mga salita o mga saloobin sa cogent
isip natin. Mayroon kaming mga isyu at warpedness sa aming kaluluwa (isip at damdamin) na naging
ang aming awtomatikong tugon sa buhay. (mga aralin para sa isa pang araw)
2. Mayroon tayong isang kalaban na napaka-ensayo upang samantalahin ang lahat ng mga kahinaan na ito
impluwensyahan kami sa pamamagitan ng mga saloobin. Alam niya kung ano ang "mga pindutan upang itulak".
b. I Mga Hari 17-19 – Isaalang-alang ang dakilang propetang si Elijah. Binuhay siya ng Diyos nang iwan ng Israel ang
Panginoon na sambahin si Baal sa ilalim ni Haring Achab at Reyna Jezebel.
1. Sa direksyon ng Diyos si Elias ay nagtungo kay Achab at nagtakda ng tagtuyot (17: 1). Diyos supernaturally
nag-alaga kay Elias (17: 2-16). Nagtaas siya ng isang batang lalaki mula sa mga patay (v17-24). Hinamon niya ang
mga propeta ni Baal, ang kanyang hain ay sinunog ng apoy mula sa Langit at pinatay ang lahat ng bulaang propeta
(18: 1-40). Nanalangin siya para sa ulan at nangyari ang isang bagyo (v41-45).
2. Gayunpaman, nang marinig ni Jezebel ang nangyari sa kanyang mga propeta at nagpadala ng mensahe kay Elias: Magiging kayo
patay sa oras na ito bukas, siya ay natakot at tumakbo para sa kanyang buhay (19: 1-3). Tumakas siya ng walumpu
milya timog sa ilang sa paligid ng Beersheba. Isaalang-alang ang kanyang estado ng kaisipan.
A. v3 – Naupo siya sa ilalim ng puno at nanalangin na mamatay. Siya ay buong panghinaan ng loob sa
punto ng pag-asa ng buhay. Pagkatapos ay pinihit niya ang kanyang sarili: Hindi ako mas mahusay kaysa sa aking mga ninuno.
Ang kanyang takot ay naging paghihiwalay at kawalan ng pag-asa: v14 – Ako lang ang natitira na matapat
sa Panginoon at ang mga sumasamba sa Baal na sinusubukan kong patayin.
B. Tumatakbo ang takot kapag ang darating laban sa iyo ay mas malaki kaysa sa kapangyarihan sa iyong panig.
Ang kawalan ng pag-asa ay darating kapag naniniwala kang walang magagawa sa iyong sitwasyon. Paano kaya
Marahil iniisip ni Elias na pagkatapos ng lahat ng makapangyarihang demonstrasyon ng Diyos para sa kanya?
1. Santiago 5: 17 – Si Elijah ay isang tao na may likas na katulad natin - isang lalaking kasama
damdamin tulad ng sa atin (Williams); isang tao na may pantay na tao tulad ng atin (NEB)
2. Tumutulong si Elias sa kanyang mga iniisip. Paano natin malalaman? I Cor 10:13
3. Ito ay isang kritikal na punto sa kasaysayan ng Israel. Sa kabila ng pagkamatay ng 850 na mga propeta na sinasamba ni Baal
ay buhay pa at mahusay na nagbabanta sa kaalaman ng Tunay na Diyos.
A. Inutusan ng Panginoon si Elias na: Anoint Hazael King of Syria (sasalakayin niya si Achab at
humina sa kanya), pinahiran si Jehu bilang susunod na hari ng Israel (isang walang-katapusang sundalo na sumalungat kay Baal
sumamba at kukunin ang trono ni Achab habang siya ay mahina), at pinahiran ang kanyang kahalili
Si Eliseo upang tapusin ang trabaho na puksain ang mga tagasunod ni Baal. 19: 15-19
B. Mamagitan ang Diyos na tulungan si Elias sapagkat ito ay isang mahalagang sandali sa muling pagtatapos ng kasaysayan.
Ngunit tandaan, ang nakasulat sa Lumang Tipan ay naitala sa bahagi upang matulungan tayong maiwasan
ang kanilang mga pagkakamali at mahikayat sa mga kadahilanan na maaari nating pag-asa. I Cor 10: 6,11; Rom 15: 4
5. May mga oras sa buhay kung saan tayo ay nahaharap sa labis na mapaghamong mga pangyayari at hindi alam kung ano ang gagawin.
a. Ngunit sa halip na obserbahan ang "Ano ang gagawin ko?" at nakatuon sa kakila-kilabot na posibilidad
maaga kailangan nating gawin kung ano ang ginawa nina David at Josapat: ilagay ang ating pansin sa Diyos at purihin Siya.
1. Ps 56: 3,4 – Anong oras ako natatakot na magtitiwala ako sa iyo. Pupurihin (ipagyabang) ang iyong Salita
(ang iyong tapat na mga pangako sa akin). II Cronica 20:12; 18-21 – Hindi natin alam kung ano ang gagawin ngunit kami
tumingin inaasahan sa iyo. Purihin ka namin sa iyong kabutihan at gumagana bago kami
tingnan hanggang sa makita namin ang iyong paglaya.
2. Hindi ito tila ang sagot dahil hindi ito nararamdaman ng tama o mukhang natural sa sandaling ito.
Ngunit hindi tayo natural na mga tao. Kami ay mga supernatural na anak na lalaki at babae ng Diyos. I Cor 3: 3
b. Ang pagpupuri sa Diyos sa harap ng mga pagsubok ay hindi nangangahulugan na ang iyong sitwasyon ay biglang titigil sa pagiging mahirap o
na bigla kang magustuhan kung nasaan ka. Ang buhay sa isang sinumpa na lupa ay mahirap ngunit purihin ang Diyos na itinaas
tayo at bubuksan ang pintuan sa Kanyang kapangyarihan. (higit pa sa na sa susunod na aralin)
6. Hindi mo ito magagawa maliban kung ang iyong pananaw sa katotohanan ay nabago sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan. Iyon ang dahilan
TCC - 940
4
Ang Salita ng Diyos ang ating sandata sa harap ng mga paghihirap sa buhay at tukso ng diyablo. Ipinapakita ng Kanyang Salita
sa amin ang paraan talaga ng mga bagay, hindi lamang kung paano sila tumingin. Nagbibigay ito sa amin ng impormasyon sa mga eksena.
a. Ang isang matinding at matagal na taggutom ay tumama sa Gitnang Silangan, nagbabanta sa kaligtasan ng buhay ni Abraham
mga inapo, apo na si Jacob at ang kanyang mga anak at kanilang mga pamilya. Ipinadala ni Jacob ang kanyang mga anak sa Egypt para kumain.
1. Sa Egypt ang kanilang kapatid na matagal nang nawawala, si Joseph, na ipinagbili nila sa pagka-alipin ng maraming taon
mas maaga. Pangalawa siya ngayon na namamahala sa isang programa sa pag-iimbak at pamamahagi ng pagkain.
Nakilala ni Joseph ang kanyang mga kapatid ngunit hindi nila siya nakilala.
2. Binigyan niya sila ng pagkain na hiniling nila, ngunit hinigpitan ang kapatid na si Simeon at hiniling na sila
bumalik sa kanya kasama ang kanilang nakababatang kapatid na si Benjamin (nasa Canaan pa).
b. Nang umuwi ang mga anak at sinabi ang lahat ng nangyari sa kanilang ama ang kanyang reaksyon ay: Nawala ako
Joseph. Mawawala din ako kay Benjamin. Lahat ay laban sa akin. Gen 42:36
1. Gayunpaman sa katotohanan, hindi niya nawala si Joseph. Malapit na siyang makasama muli. Hindi siya nawala
at hindi mawawala si Benjamin (isang halimbawa ng paghiram ng problema sa bukas). Lahat
ay napakahusay para sa kanya. Siya at ang kanyang pamilya ay lilipat para sa isang oras sa Egypt kung saan
magkakaroon sila ng pagkain para sa natitirang taggutom at isang lugar na tutubo mula sa pitumpu't limang tao
sa isang bansa na higit sa isang milyon.
2. Ngunit ang reaksyon ni Jacob ay humihina ng loob at ng kanyang pamilya at lumikha ng takot sa kanila. Ang
Diablo tulungan siya ng mga saloobin at "pindutan ng pagtulak"? Marahil. Ngunit ipinapakita nito sa amin kung paano
mahalaga na hindi natin ginagawa ang gawa ng diyablo para sa kanya sa pamamagitan ng hindi pagkontrol sa ating isipan.
A. Ano ang maaaring nagawa ni Jacob nang iba? Maaaring makilala niya ang Diyos sa pamamagitan ng pag-alaala
sa maraming beses sa nakaraan ay tinulungan siya ng Diyos at maalala niya ang pangako ng Diyos
ng paglalaan ng hinaharap para sa kanya at sa kanyang mga inapo. (buong aralin para sa isa pang araw)
B. Hindi kami nagkakamali kay Jacob. Ginagawa namin ang punto na ito ay naitala upang matulungan kaming tumingin
sa likod ng mga eksena at magkaroon ng kamalayan na mayroong higit na nangyayari sa ating sitwasyon kaysa sa kung ano tayo
maaaring makita. Ang Diyos ay kasama natin, nagtatrabaho ng mabuti mula sa masama, nagtatrabaho upang magdala ng maximum na kaluwalhatian
Ang kanyang sarili at maximum na mabuting hangga't maaari. (buong aralin para sa isa pang araw).

1. Inaasahan mong nagsisimula kang mapagtanto na dapat mong malaman ang kung ano ang nasa isip mo at kung ano
nagsasalita ka tungkol sa Diyos, sa iyong sarili at sa iyong sitwasyon. Kapag natutunan mong kilalanin ang Diyos, magsalita
kung sino Siya at kung ano ang nagawa niya, ay ginagawa at gagawin, ginagawa pa rin nito ang pag-atake ng kaisipan ng kaaway.
2. Hindi natin dapat matakot sa diyablo. Kailangan nating maging matalino tungkol sa kung paano siya gumagana. Marami pang susunod na linggo.

1. Sumasang-ayon kami sa mga pangunahing punto sa araling ito kapag pinag-uusapan natin kung ano ang dapat na ibang tao
ginagawa sa gitna ng kanyang problema. At sumasang-ayon kami dito kung sa tingin namin ay mabuti at maayos ang mga bagay.
a. Ang hamon ay kapag nahaharap ako sa isang malaking problema at naramdaman ang lahat ng mga kasamang emosyon.
Ito ay higit na natural na pag-usapan ang tungkol sa kung ano ang mali, kung paano ito papunta sa mas masahol pa, at hindi ko
alam kung paano ako makakalusot. Kaya't iyon ang ginagawa namin - na may isang "Tulungan mo ako, Panginoon" sa dulo.
b. Ngunit ayon sa ulat na ito sa Mga Cronica maaari nating harapin ang ating sitwasyon na may papuri sa Diyos - ni
pinag-uusapan kung sino Siya at kung ano ang nagawa niya, ay ginagawa at gagawin.
1. Ang account na ito (na isinulat sa bahagi upang ituro sa amin sa pamamagitan ng halimbawa) ay naglalarawan ng kapangyarihan ng
nagpapadakila at nagpupuri sa Diyos.
2. Ang sitwasyong ito ay hindi malaki kaysa sa Diyos. Kahit na ito ay isang imposible na sitwasyon mula sa aking vantage
point, hindi ito sa Diyos. Nakakakita siya ng isang solusyon. Tinulungan niya ako noon. Tutulungan niya ako ngayon.
2. Ito ay naging tunay kay Juda (kumpara sa isang pamamaraan na kanilang sinusubukan) habang pinalaki nila ang Diyos. Sila
nilabanan ang kanilang labanan na may papuri. Pinigilan ng pagpuri ang kaaway at pinatahimik ang tagapaghiganti. Ang pagpuri na inihanda ang
paraan para ipakita sa kanila ng Diyos ang Kanyang kaligtasan. Sa pamamagitan ng papuri, niluwalhati ang Diyos. Makinig tayo sa kanila
halimbawa. Marami pang susunod na linggo.