Tungkol sa Ministri na ito

Sa itaas, makikita mo ang ilang mga karagdagang pahina. Ang bawat pahina ay idinisenyo upang mabigyan ka ng isang mas buong pananaw sa ministeryo na ito.

Kami ay isang ministeryo sa pagtuturo, na pinangunahan ni Diane Kannady.

Ang aming pangitain ay i-publish ang regalong ibinigay ng Diyos sa amin, sa bawat magagamit na teknolohiya.
Ginagawa namin ito sa mga aklat (sa ilang wika) na mabibili o mada-download nang libre, mga gabay sa pag-aaral sa maraming wika, ang ilan ay isinalin nang propesyonal. Mayroon kaming mga video sa maraming wika, at isang podcast. Sa kasalukuyan ay may siyam na sister meeting sa Peru, Kenya, Nigeria, India, Pakistan at Malawi. Ang bawat isa sa mga lokasyong ito ay nagpapakita ng aming mga video sa kanilang sariling wika at tumatanggap ng suporta mula sa amin. Kasalukuyan kaming na-publish sa YouTube, Facebook, at lahat ng pangunahing podcast outlet, at mayroon kaming Riches In Christ APP na available sa app store at goggle play.

Maaari lamang tayong magpatuloy sa pamamagitan ng mga sumusuporta sa ministeryong ito sa panalangin at sa kanilang mapagbigay na mga donasyon. 

Nakakilala kami lingguhan sa Biyernes na may isang pangkat na magkakaibang mga background at denominasyon.
Namumuhunan kami sa mga naghahangad ng pag-unawa sa salita ng Diyos.
Ang ministeryong ito ay gumagawa ng mga aklat, isang Youtube channel, mga pahina sa Facebook, Podcast at iba pang mga anyo ng media upang isulong ang SALITA ng Diyos. Nagbibigay kami ng kagamitan upang maituro ang Ebanghelyo sa pinakamahihirap na bansa sa mundo. Pinapatugtog namin ang aming mga turo sa mga katutubong wika gamit ang mga projector, laptop, at thumb drive. Ang aming ministro sa mga lugar na mahirap maabot sa kanayunan ay namamahagi ng mga bagong thumb drive na may maraming video na pagtuturo. Ibinibigay namin ang transportasyon na kailangan upang dalhin ang ministeryong ito sa kanila. Mayroon kaming ilang mga pagpupulong sa mga generator at ang ilan ay may kuryente. Idinadalangin namin ang pag-access sa mga solar unit sa mga lugar na ito. Ang Kayamanan Kay Kristo ay nagbibigay din ng mga Bibliya sa mga katutubong wika sa abot ng ating makakaya.

Mga Kayamanan kay Cristo