Tungkol sa Ministri na ito

Sa itaas, makikita mo ang ilang mga karagdagang pahina. Ang bawat pahina ay idinisenyo upang mabigyan ka ng isang mas buong pananaw sa ministeryo na ito.

Kami ay isang ministeryo sa pagtuturo, na pinangunahan ni Diane Kannady.

Ang aming pangitain ay i-publish ang regalong ibinigay ng Diyos sa amin, sa bawat magagamit na teknolohiya.
Ginagawa namin ito sa mga aklat na maaaring mabili o ma-download nang libre, mga gabay sa pag-aaral sa karamihan ng mga wika, ang ilan ay naisaling propesyonal. Mayroon kaming mga video sa maraming wika, at isang blog sa radyo. Mayroong kasalukuyang siyam na pagpupulong ng mga kapatid sa Peru, Kenya, Nigeria, India at Pakistan. Ang bawat isa sa mga ito ay nagpapakita ng aming mga video sa katutubong wika at tumatanggap ng suporta mula sa amin. Kasalukuyan kaming nai-publish sa YouTube, Facebook, Parler, at sa aming APP.

Maaari lamang kaming magpatuloy sa pamamagitan ng mga sumusuporta sa amin sa kanilang mga mapagkaloob na donasyon. 

Nakakilala kami lingguhan sa Biyernes na may isang pangkat na magkakaibang mga background at denominasyon.
Namumuhunan kami sa mga naghahangad ng pag-unawa sa salita ng Diyos.
Ang ministeryo na ito ay gumagawa ng mga libro at iba pang anyo ng media upang mapasulong ang SALITA ng Diyos.

Mga Kayamanan kay Cristo