Tungkol sa Ministri na ito

Sa itaas, makikita mo ang ilang mga karagdagang pahina. Ang bawat pahina ay idinisenyo upang mabigyan ka ng isang mas buong pananaw sa ministeryo na ito.

Kami ay isang ministeryo sa pagtuturo, na pinangunahan ni Diane Kannady.

Ang aming pangitain ay i-publish ang regalong ibinigay ng Diyos sa amin, sa bawat magagamit na teknolohiya.
Ginagawa namin ito sa mga aklat na mabibili o mada-download nang libre, mga gabay sa pag-aaral sa karamihan ng mga wika, ang ilan ay isinalin nang propesyonal. Mayroon kaming mga video sa maraming wika, at isang podcast. Sa kasalukuyan ay may siyam na sister meeting sa Peru, Kenya, Nigeria, India at Pakistan at Malawi. Ang bawat isa sa mga lokasyong ito ay nagpapakita ng aming mga video doon sa katutubong wika at tumatanggap ng suporta mula sa amin. Kasalukuyan kaming na-publish sa YouTube, Facebook, lahat ng pangunahing podcast outlet, at aming

Kayamanan Kay Kristo APP.

Maaari lamang kaming magpatuloy sa pamamagitan ng mga sumusuporta sa amin sa kanilang mga mapagkaloob na donasyon. 

Nakakilala kami lingguhan sa Biyernes na may isang pangkat na magkakaibang mga background at denominasyon.
Namumuhunan kami sa mga naghahangad ng pag-unawa sa salita ng Diyos.
Ang ministeryong ito ay gumagawa ng mga libro, Youtube channel, Facebook page, Podcast at iba pang anyo ng media upang isulong ang SALITA ng Diyos.

Mga Kayamanan kay Cristo