Ang Diyos ay mabuti at mabuti ay nangangahulugang mabuti

Kung tayo ay matapat, karamihan sa atin ay napag-isipan ang katanungang ito, lalo na kapag ang hindi inaasahang mga paghihirap ay sumalakay sa ating buhay. Narinig natin na ang Diyos ay minsan ay aayos ng masasamang pangyayari bilang isang paraan upang mapalapit tayo sa Kanya. Gayunpaman, malalim, alam nating imposibleng magtiwala sa mga tao na sadyang sasaktan tayo, kahit na inaangkin nila na ito ay para sa ating kabutihan sa pangmatagalan. Ang larawang ito ng Diyos ay humantong sa marami sa atin na magtago ng pag-aalinlangan, takot, at galit patungo sa Isa na sinabihan tayong humingi ng tulong.

Sa DIYOS AY MABUTI, inalis ng may-akdang si Diane Kannady ang kahulugan ng Bibliya tungkol sa kabutihan ng Diyos at binasag ang malawak na tinanggap na paniniwala na pinahintulutan ng Diyos ang kasamaan para sa Kanyang mas mataas na hangarin. Gumagamit ng isang serye ng karaniwang tinanong na "Oo, ngunit ano ang tungkol sa…?" mga katanungan, maihahatid ka rin ni Diane sa isang paglalakbay upang galugarin:

* Soberanya ng Diyos
* Ang mga kilos ng Diyos sa Lumang Tipan
* Mga pagsubok sa trabaho
* Tinik ni Paul
* Kristiyanong paghihirap
* Ang disiplina at pagpaparusa ng Diyos
Ang buhay ay maaaring maging mahirap. Ngunit magkakaroon ka ng kumpiyansa na tatayo kang malakas sa gitna ng iyong pinakamahirap na mga pagsubok kapag alam mong MABUTI ANG DIYOS ... at Magandang Ibig Sabihing Mabuti.