Kontrolin ang IYONG SELF-TALK

download PDF
UNMOVED SA IYONG MINDI
FOKUS SA JESUS
PANANONG IYONG FOKUS
HUWAG GAWIN ANG TRABAHO NG DEVIL
GANAPIN ANG IYONG KURSO
TUNAY NA KABATAAN
MAG-SET, MAKITA, MAKITA
GET KONTROL
Kontrolin ang IYONG SELF-TALK
EMOSYON, MGA BABAE, SELF-TALK
PAKIKITA ANG IYONG SARILI

1. Sa bahaging ito ng aming serye tinutugunan natin ang mga damdamin at kaisipan na nabuo ng mga pagsubok sa buhay. Sila
ay maaaring maging sobrang labis sa sandali na tila wala tayong kontrol sa kanila. At, hinayaan namin sila
ilipat sa amin mula sa isang lugar ng tiwala at tiwala sa Diyos. Pinahihintulutan tayo na ilipat sila palayo sa pagsunod sa Diyos.
a. Ang damdamin ay ang kusang pagtugon ng soulish na bahagi ng ating pagkatao sa kung ano ang nangyayari
sa paligid namin. Pinasigla sila ng impormasyong natanggap namin sa pamamagitan ng aming mga pisikal na pandama.
b. Bilang mga Kristiyano, tinuruan tayo na lumakad o mag-order ng ating buhay ayon sa sinasabi ng Diyos at hindi
kung ano ang nararamdaman natin (II Cor 5: 7; Kaw 3: 5,6; atbp.). Ang aming emosyon ay hindi maaasahan.
1. Hindi lamang napinsala ng kasalanan ang ating mga emosyon at labis na nag-uumapaw sa atin, sila ay madalas
bigyan kami ng hindi tumpak na impormasyon mula nang sila ay tumugon sa mga limitadong katotohanan sa sandaling ito.
2. At, sila ay apektado at naiimpluwensyahan ng ating sariling di-makadiyos na kaisipan, maling akala ng katotohanan,
at ang mga katibayan (natutunan na mga pattern ng pag-iisip) na binuo namin sa buong buhay natin.
A. Ang mga emosyon at saloobin ay nagtutulungan dahil ang mga emosyon ay nagpapakain ng mga saloobin at mga saloobin
emosyon. Kapag pinalakas ang takot, ang mga saloobin tulad ng "Mamamatay ka" tila
lumabas mula sa wala, at higit na madudulot ang takot.
B. Kung mali ang iyong pag-iisip at ang iyong damdamin ay nagbibigay sa iyo ng hindi tumpak na direksyon at
mga impormasyong tatapusin ka mula sa pagkamasunurin at tiwala sa Diyos
c. Ang emosyon ay hindi kusang-loob, nangangahulugang hindi sila nasa ilalim ng direktang kontrol ng aming kalooban. Ikaw
hindi makaramdam ng iyong sarili o hindi makaramdam ng isang bagay. Gayunpaman, maaari mong kontrolin ang ginagawa mo
at kung paano ka kumilos kahit na ano ang iyong nararamdaman. Rom 8:13; Efe 4:26; Aw 56: 3; atbp.
2. Bahagi ng pagkakaroon ng kontrol sa iyong mga emosyon at saloobin upang hindi ka nila mailayo mula sa iyong tiwala sa
Ang Diyos o hinihimok ka sa kasalanan, nakakakuha ng kontrol sa iyong pakikipag-usap sa sarili.
a. Ang pag-uusap sa sarili ay isang term na ginagamit ng sikologo upang sumangguni sa palagiang chatter na nangyayari sa ating isipan. Kami
lahat ay nakikipag-usap sa ating sarili sa lahat ng oras. Ang ilan sa mga pinag-uusapan ay tahimik (lamang sa aming mga ulo) at ilan dito
naririnig (literal na nakikipag-usap tayo sa ating sarili).
b. Ang pag-uusap sa sarili ay may pangunahing papel sa paghubog at pagpapanatili ng paraan ng pagtingin natin sa buhay, pati na rin kung paano tayo
makitungo sa buhay. Kung tayo ay mananatiling hindi gumagalaw sa harap ng mga hamon at kahirapan sa buhay, tayo
dapat malaman kung paano haharapin ang ating pakikipag-usap sa sarili. Iyon ang aming paksa sa araling ito.

1. v25 – Nagsimula si Hesus sa pagsabi sa Kanyang mga tagasunod na huwag mag-alala (o huwag mag-isip, tulad ng sinasabi sa KJV).
Si Jesus ay nagpatuloy upang matugunan ang pagkabalisa na lumabas dahil sa pag-aalala kung saan hahantong ang mga pangangailangan ng buhay
nagmula sa (pagkain at damit).
a. Ang pagkabahala ay isang emosyon o pakiramdam ng pagkabalisa. Ang pagkabalisa ay "isang pagkabalisa ng isip, karaniwang nasa isang
naghihintay o inaasahang may sakit ”(Webster's Dictionary). Ang pagkabahala ay talagang takot sa isang kaganapan sa hinaharap.
b. Kapag nakaharap tayo (o nakakakita) ng isang kalagayan ng kakulangan, kung ito ay isang malaking bayarin na hindi mo mababayaran, pagkawala ng isang
trabaho, atbp. Ang damdamin ng pag-alala ay awtomatikong pinupukaw.
1. Dahil sa kakulangan na nakikita natin (paano ko makukuha ang kailangan kong mabuhay) nadarama namin ang takot na nangyayari ang pinsala
na lumapit sa amin. Ito ay ganap na normal. Kami ay wired na tumugon sa ganoong paraan.
2. Kung gayon, ang mga saloobin (o pangangatuwiran) batay sa nakikita at nararamdaman natin ay dumating sa atin: Saan ako pupunta
kumuha ng pagkain at damit? At nagsisimula kang makipag-usap sa iyong sarili tungkol dito.
c. v31 – Pansinin na sinabi ni Jesus: Huwag isiping sabihin. Pakikipag-usap ito sa sarili. Nararamdaman namin ang emosyon, pumili
ang pag-iisip, at simulang makipag-usap sa ating sarili. Habang pinag-uusapan natin ito, naramdaman nating mas nag-aalala at
mas nababalisa o binigyan ng katiyakan at hinikayat, batay sa kung ano ang sinasabi sa ating sarili ..
2. Ang prosesong ito ng paningin, emosyon, at mga saloobin ay nangyayari sa ating lahat. Ngunit kung hindi namin alam kung paano haharapin
TCC - 1013
2
kasama nito, tayo ay ililipat mula sa pananampalataya at tiwala sa Diyos.
a. May posibilidad tayong makisali at sagutin ang mga tanong batay lamang sa nakikita at nararamdaman natin, at pagkatapos
hayaan namin ang mga emosyon at mga saloobin ay humantong sa iba, kahit na mas katakut-takot, mga saloobin.
1. Sa ekonomiya na ito kung paano makakakuha ng trabaho ang sinumang aking edad! Ang aking kapitbahay ay magkatulad
sitwasyon at nawala ang lahat! Kung ang aking asawa ay hindi napakasama sa paghawak ng pera hindi kami magiging
sa sitwasyong ito! Lahat ng kasalanan niya!
2. Habang ang mga emosyon at saloobin ay nagpapakain sa bawat isa, ang iyong pakikipag-usap sa sarili ay nakakakuha ng mas malupit at mas malupit. Ako
hindi kailanman makahanap ng ibang trabaho. Kung hindi ko mababayaran ang aking mga bayarin, mawawalan ako ng bahay. Tatapusin natin ang pamumuhay sa a
kahon sa isang eskinita at gutom o mag-freeze hanggang kamatayan!
b. Sa harap ng kakulangan, hindi makatuwiran na tanungin ang iyong sarili kung saan nagmula ang iyong probisyon. Ngunit
kung nasasali mo ang kaisipang iyon at sinimulang pag-usapan ang iyong sarili tungkol dito, dapat mong malaman kung paano sasagutin ito
ayon sa Salita ng Diyos. Ito ang tamang sagot: Ang aking makalangit na Ama ay tutulungan ako.
1. Kapag ginawa ni Jesus ang mga pahayag na ito na huwag mag-alala o mag-isip, natapos na niya
nagtuturo sa Kanyang tagapakinig na mayroon silang isang Ama sa Langit na nagmamalasakit sa kanila. Mat 6: 9-13
2. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila: Pansinin ang mga ibon at bulaklak. Inaalagaan sila ng iyong Ama sa Langit, at
mas mahalaga ka sa Kanya kaysa sa kanilang ginagawa. Matt 6: 26-32
c. Huwag mag-isip "ay nagmula sa isang salitang-ugat na nangangahulugang nahahati. Ang salitang mismo ay nangangahulugang a
nakakagambalang pag-aalaga o isang bagay na nag-aalis sa ating pansin sa Diyos at sa Kanyang pangako na alagaan tayo.
1. Inutusan ni Jesus ang Kanyang mga tagasunod na gamitin ang kanilang kalooban at ilagay ang kanilang pansin sa mga paraan ng mga bagay
talagang ayon sa Diyos.
2. Sa halip na makipag-usap sa iyong sarili tungkol sa kung saan ka makakakuha ng pagkain at damit, pag-usapan
ang iyong sarili tungkol sa iyong mapagmahal na Ama at sa Kanyang pangako na pangalagaan ka.
3. Dapat nating matutong gumamit ng pagpipigil sa sarili sa paraang nakikipag-usap tayo sa ating sarili. Sa pamamagitan ng ating pag-uusap sa sarili nating lahat
may posibilidad na makisali sa mga saloobin na dapat itigil sa kanilang mga track, mga saloobin na nagpapakain sa aming damdamin at
ilayo mo kami palayo sa katotohanan dahil totoo ito. Paano mo masasabi kung ginagawa mo ito?
a. Narito ang isang halimbawa ng mga uri ng mga kaisipan na nagpapabagabag sa ating pagtitiwala sa Diyos, pinapabagabag sa atin, at
panatilihin kami mula sa pagiging hindi matitinag.
1. Gumugol kami ng maraming oras sa pakikipag-usap sa ating sarili tungkol sa mga pangyayari na hindi natin kayang gawin
anumang bagay tungkol sa mga sitwasyon kung saan walang aksyon na maaari nating gawin na magdadala nito sa isang
tiyak na konklusyon. (Ang iyong kumpanya ay lumabas sa negosyo. Ang iyong kapatid ay tumangging magsalita
kahit na sinubukan mong makipagkasundo sa kanya. Ang iyong mga buwis ay umakyat.) Patuloy na nakikipag-usap
sa iyong sarili tungkol sa gayong sitwasyon ay nasayang na enerhiya at pinapakain nito ang iyong mga takot at pagkabalisa.
2. Kami ay umaakit ng maraming mga saloobin na nagpabagsak sa amin at lalong nagpabagabag sa amin. (Kung mayroon lang ako o
ay hindi nagawa ... Galit ako sa Diyos ... Ako ay tulad ng isang talo ... walang sinuman ang magmamahal sa akin.) Maging
may kamalayan sa ganoong uri ng pakikipag-usap sa sarili at itigil ito. Huwag gawin ang gawa ng diyablo para sa kanya.
b. Karamihan sa ating pag-uusap sa sarili ay nakatuon sa kung ano ang maaaring mangyari o hindi maaaring mangyari, kaysa sa kung ano ang
talagang nangyayari. Bilang bahagi ng mga tagubilin ni Jesus sa pagharap sa pag-aalala, sinabi niya: huwag humiram
mga gulo bukas Matt 6: 34 – Kaya't huwag magalala tungkol bukas, sapagkat bukas ay magdadala ng sarili nito
alala Ang problema ngayon ay sapat na para sa ngayon (NLT).
1. Sa pamamagitan ng pakikipag-isip sa mga saloobin na hindi natin dapat gawin, madalas nating hayaan ang isang bagay na wala
mangyari at maaaring hindi kailanman maganap ang pagkasira ngayon. Hinahayaan namin ang isang potensyal na kaganapan sa hinaharap na ganap na hugis
ang kasalukuyang sandali. Hindi dapat iyon.
2. Kung ito ay isang bagay na tiyak na mangyayari at hindi mo mapigilan, ilagay ang iyong pagtuon
katotohanan na ito ay tunay na. Simulan mong pag-usapan ang iyong sarili tungkol sa katotohanan na walang maaaring dumating laban sa iyo
iyon ay mas malaki kaysa sa Diyos.
4. Bago tayo magpatuloy, hilingin sa akin ng isang bagay sa iyo. Mangyaring huwag gawin ang araling ito bilang isang pamamaraan na maaari mong
gamitin upang malutas ka agad na krisis: Kung hihinto ko lang ang pagsasabi ng ilang mga salita at simulang sabihin ang iba pang mga salita,
ang mga bagay ay magiging maayos para sa akin. Wala itong kinalaman sa isang pamamaraan.
a. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong pananaw sa katotohanan sa pamamagitan ng pag-aaral upang makita ang mga bagay tulad ng nakikita ng Diyos sa kanila, sa pamamagitan ng pagkatuto
TCC - 1013
3
kung paano isipin ang mga karagdagang katotohanan mula sa Salita ng Diyos.
b. Makapangyarihan sa lahat, ang Lahat ng nakakaalam na Diyos ay mayroong lahat ng mga katotohanan tungkol sa lahat. Ang katotohanan ay lahat ng nakikita niya.
Binigyan niya kami ng Bibliya upang matulungan kaming makita kung ano talaga ang mga bagay. Kapag natutunan nating makita ang buhay sa
mga term ng kung ano ang sinabi niya, walang kalagayan, damdamin, o pag-iisip na makakapagpawala sa atin
tiwala sa Kanya.
1. Tumingin kami sa Israel nang dumating sila sa hangganan ng Canaan matapos mailigtas sila ng Diyos mula sa pagkaalipin
Egypt at pinamunuan sila pabalik sa kanilang tinubuang-bayan. Pinayuhan ni Moises ang mga tao: Narating namin ang
lupain na ipinangako sa atin ng Diyos. Ngayon pumasok at sakupin ito. Huwag matakot o masiraan ng loob. Deut 1:21,
a. Gayunpaman, bago tumawid ang buong kumpanya sa hangganan at pumasok sa lupain, sa pagpilit ng
ang mga tao, si Moises ay nagpadala ng labindalawang espiya sa lupain sa isang reconnaissance mission.
b. Bumalik sila kay Moises at ang nalabi sa Israel sa loob ng apatnapung araw pagkaraan ng isang ulat. Sumang-ayon ang lahat ng mga tiktik
na ito ay isang magandang, masaganang lupain. At ang lahat ay sumang-ayon na may mga kakila-kilabot na mga hadlang: nakasarang
mga lungsod, tribo na tulad ng digmaan, at mga higante. Bilang 13: 26-33
1. Dahil sa paraan ng mga tao ay wired, ang uri ng impormasyon ay awtomatikong
pasiglahin ang damdamin sa lahat na nakakita ng lupain at narinig ang ulat. Pangunahing emosyon
ay matakot dahil kung ano ang makikita nila ay mas malaki kaysa sa mga mapagkukunang magagamit sa kanila kung
tiningnan lamang nila ang kanilang nakikita.
2. Ang paningin at emosyon na nabuo kung ano ang kanilang nakikita ay hahantong sa pag-uusap sa sarili kung saan ang mga tiktik
ipinahayag habang ibinigay nila ang kanilang ulat sa nalabi ng Israel. Ang mga salitang kanilang sinalita ay hindi dumating
sila sa sandaling ibinigay nila ang kanilang ulat. Ang kanilang mga salita ay isang expression ng kanilang pananaw ng
katotohanan at kung ano ang kanilang sinabi sa kanilang mga sarili habang sila ay tiktik ang lupain.
A. Ang sampu ng mga espiya ay nagpahayag na kamukha namin ang mga damo kumpara sa mga tao ng
lupain. Lalamunin ng lupaing ito ang sinumang pumapasok dito. Bilang 13: 32,33
B. Ipinahayag nina Joshua at Caleb na mahusay na kinuha ng Israel ang lupain. Bilang 13:30; 14: 7-9
1. Sina Joshua at Caleb ay nakipag-usap sa kanilang sarili at sa mga tao na kanilang iniulat
na nagpapaalala sa kanilang sarili at sa iba na ang Diyos ay sumasa kanila at susundin ang Kanya
Salita na dalhin sila sa lupain.
2. Exo 3: 8 – Ang unang bagay na sinabi ng Diyos kay Moises nang tinawag Niya ang lalaki upang ilabas ang Israel
Ang Egypt ay: naparito ako upang iligtas ka mula sa Egypt at dalhin kita sa iyong sarili
lupain, isang lupain ng kaligayahan at kagandahan.
2. Ang Aklat ng Deuteronomio ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa nangyari sa hangganan ng Canaan.
Kasangkot din si Moises sa paghikayat sa mga tao na alalahanin ang pangako ng Diyos at makapasok sa lupain.
a. Deut 1: 28 – Nalaman natin na ang sampung tiktik ay pinanghinaan ng loob ang buong kumpanya sa sinabi nila.
1. Ang pagkasira ng literal ay nangangahulugang sa pagkatuyo at ginagamit nang malarawan upang manghihina sa pagkapagod,
takot, o kalungkutan. Ang salitang isinalin na nasiraan ng loob sa v21 ay nangangahulugan na masira o matakot.
2. Sa madaling salita, ang mga tiktik ay nagpapakain hindi lamang ng kanilang sariling mga damdamin kundi ang lahat ay kasama ang kanilang pag-uusap.
b. Nagbigay sila ng isang ulat batay sa kung ano ang nakikita nila (ang mga tao ay mas mataas at mas malakas kaysa sa amin)
at natakot sa mga tao. At, sa sandaling magsimula ang mga emosyon sa pakikipag-usap, lalong lumala, dahil lahat tayo ay may
ugali na pagandahin at isipin. Nangyayari ito sa atin at nangyari ito sa kanila.
1. Ginawa namin ang lahat. May masamang mangyayari at sinabi namin sa aming sarili na ito ang pinakamasama bagay na iyon
kailanman nangyari. Siyamnapu't siyam na porsyento ng oras, hindi iyon totoo. Isang bagay na mas masahol pa
nangyayari. Ngunit pakiramdam namin ito ay ang pinakamasama bagay kailanman. Nakikipag-usap kami sa ating sarili tulad nito, at kami
pakiramdam ng mas takot, mas walang pag-asa, higit pa sa kung ano ang nararamdaman namin.
2. Pansinin ang sinabi ng mga tiktik: Blg 13: 32 – Lalamunin ng lupain ang sinumang pumunta doon upang manirahan. Lahat
malaki ang mga tao (NLT). Talaga? Ang lahat ba na pumapasok sa lupang ito ay talagang namatay? Nagawa
TCC - 1013
4
nakikita ba talaga nila ang lahat na nakatira sa lupain? Hindi.
c. Kinausap ni Moises tulad ng ginawa nina Joshua at Caleb. Pinayuhan niya ulit ang mga tao: Huwag matakot (Deut
1:29). Pansinin, hindi niya sinabi: Huwag matakot. Sinabi niya: Huwag kumilos dito.
1. Ipinapaalala ni Moises sa kanila ang katotohanan na ito ay: Ang Diyos ay papauna sa iyo at lalaban para sa iyo tulad ng
Nakita mo siyang ginagawa sa Egypt. Alalahanin kung paano mo Siya pinangalagaan nang paulit-ulit sa
ilang, tulad ng isang Ama na nagmamalasakit sa Kanyang anak. Deut 1: 30,31
2. Ang mga tinig nina Joshua, Kaleb, at Moises ay nagpapakita sa atin kung paano natin kontrolin ang ating emosyon at
panatilihin ang mga ito mula sa paglipat sa amin upang kumilos sa di-makadiyos na mga paraan. Nagpapasya ka upang maibuo ang Diyos
sabi sa harap ng nakikita mo at kung ano ang naramdaman mo. Ginagawa mo ang iyong self-talk na pinapakain ang iyong pananampalataya
at hindi ang iyong mga takot.
3. Ang mga tao ng Israel ay hindi nakinig kay Joshua, Kaleb, o Moises. Sa katunayan, sa sandaling nakuha nila ang ulat mula sa
mga tiktik, ibinigay nila sa kanilang damdamin nang lubusan, at pinapakain ang mga ito, lalo itong pinalala.
a. Bilang 14: 1-3 – Sila ay umiyak buong magdamag. Ito ang kanilang pinag-usapan sa sarili: Inaasahan namin na kami ay namatay sa Egypt,
o kahit dito sa ilang. Lumabas tayo rito at bumalik sa Egypt (v2, NLT). Talaga?
Gaano katawa-tawa iyon? Sila ay mga alipin sa Egypt na sumisigaw sa Diyos na Siya ay iligtas
sila mula sa kanilang kalagayan. Ex 3: 7
b. Pagkatapos ay sinimulan nilang mag-isip (batay sa kanilang mga damdamin) kung bakit dinala sila ng Panginoon
lugar. Napagpasyahan nila na dinala Niya sila doon upang mamatay sa labanan at iniligtas Niya ang kanilang mga asawa
at mga bata na dadalhin bilang alipin.
1. Ito ay ganap na taliwas sa kung bakit sila iniligtas ng Diyos. Inilabas niya sila mula sa Ehipto papunta
dalhin mo sila sa kanilang sariling lupain, isang lupain ng kaligayahan at kagandahan. Ex 3: 8
2. Lahat tayo ay nagawa ang parehong bagay. Kapag ang mga emosyon at pag-iisip ay may libreng paghahari sa amin,
tulad ng mga ito, ang aming pakikipag-usap sa sarili ay nakakakuha ng mas malupit at mas malupit. At ang aming mga emosyon at saloobin, kasama
ang pag-uusap sa sarili ay gumagalaw sa amin sa ligaw na haka-haka, na inilayo tayo sa malayo sa Diyos at sa Kanyang Salita.
1. Kung ikaw ay magiging at manatiling hindi gumagalaw sa harap ng mga hamon sa buhay ay dapat kang maging
may kamalayan sa kung paano ka nakikipag-usap sa iyong sarili. Kailangan mong kontrolin ang iyong pakikipag-usap sa sarili upang makontrol ang iyong
mga saloobin at emosyon. Dapat mong sabihin sa iyong sarili ang paraan ng mga bagay na ayon sa Diyos.
a. Nagpapatuloy ito nang hindi sinasabi na hindi mo magagawa ito kung wala ang Salita ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos. Ang
Ipinapakita sa atin ng Salita ng Diyos ang paraan ng mga bagay. Ang Espiritu ng Diyos sa atin ay ang kapangyarihang kumuha
control.
b. Dapat nating malaman na pumili ng isang pagpipilian upang maipataas ang sinasabi ng Diyos sa harap ng nakikita at nadarama natin.
Ginagamit namin ang aming kalooban at tumanggi na kumilos ayon sa nararamdaman namin. At ang Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan sa atin, ay
palakasin mo kami sa panloob upang mapanatili ang aming paninindigan kapag nakikisama tayo sa Kanya.
2. Hindi namin itinanggi ang nakikita at nararamdaman. Kinikilala namin na mayroong higit pa sa katotohanan kaysa sa nakikita at
pakiramdam. Kinikilala natin na ang nakikita at nararamdaman natin ay hindi nagbabago sa sinabi ng Diyos. Marami pang susunod na linggo!