I-download ang aming App

Ang Riches in Christ app ay idinisenyo upang tulungan ka sa pag-aaral tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng salita ng kanyang anak na si Jesus at lumago sa kanyang espiritu.

Ang Riches in Christ app ay naglalaman ng Libreng Lingguhang Mga Lingguhang Audio, Live at nairekord na Mga Sayaw sa Radyo, Libreng Mga Gabay sa Pag-aaral, mga aral ng Kasal at Diborsyo, at Live Streaming ng aming Lingguhang Serbisyo