Mga DREAMS, VISIONS, AT VOICES

download PDF
DIYOS SA US
KATAWAN NG ESPIRITU
NAPAKITA SA ESPIRITU
RESTORED NG ESPIRITU
BUMILI SA ESPIRITU
NAPAKITA NG ESPIRITU
NILALIM NG DIYOS-INSIDE
NAGSULAY SA KANG KRISTO NG ESPIRITU
ANG KABANATA NG DIYOS
GABAYO NG ESPIRITU SANTO
ANG SALITA NG DIYOS AY KANYANG GUSTO
ISANG INWARD WITNESS
HINDI MAKITA ANG ESPIRITU HINDI ANG LABAN
Gabay sa KATOTOHANAN
Mga DREAMS, VISIONS, AT VOICES
GABAY SA ANO

1. Kung si Jesus ang iyong Panginoon at Tagapagligtas, ang Diyos, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ay pumipigil sa iyo. Ikaw ngayon ang templo
o tirahan ng Diyos. Nanalangin ang dakilang apostol na si Pablo na magkaroon ng kamalayan ng mga Kristiyano
ang katotohanan na ang Diyos ay nasa kanila at pagkatapos ay mamuhay nang naaayon. Ef 1: 19,20; I Cor 6:19
a. Ang Banal na Espiritu ay nasa iyo upang bigyan ka ng lakas na mamuhay sa pagsunod sa Diyos pati na rin upang mabago ka
sa pamamagitan ng pagkakatugma sa iyo sa imahe ni Kristo (gawin kang tulad ni Jesus sa pagkatao at kapangyarihan, kabanalan
at pag-ibig). Rom 8: 3,4; 12,13; 29,30; I Juan 2: 6
b. Ang Banal na Espiritu ay nasa atin din upang gabayan tayo. Juan 16: 13,14 – Ngunit kapag siya, ang Espiritu ng katotohanan, ay dumating,
gagabayan ka niya sa lahat ng katotohanan. Hindi siya magsasalita sa sarili niya; sasabihin lang niya ang naririnig niya,
at sasabihin niya sa iyo kung ano pa ang darating. Dadalhin niya ako ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagkuha sa kung ano ang akin
at ipinaalam sa iyo. (NIV)
1. Ang katotohanan ay isang Tao (Juan 14: 6) na ipinahayag sa isang Aklat (Juan 17:17). Ang Espiritu ng Katotohanan (ang
Ang Banal na Espiritu) ay gumagana sa Salita ng katotohanan (ang Bibliya) upang ihayag ang Katotohanan (ang Panginoong Jesus).
2. Ang bilang isang paraan na ginagabayan tayo ng Banal na Espiritu ay sa pamamagitan ng Kanyang nakasulat na Salita (ang Bibliya) na
isinisiwalat ang Living Word (Jesus). Pinamunuan niya tayo na naaayon sa Kanyang Salita.
3. Ang Banal na Espiritu ay nagbigay inspirasyon sa mga kalalakihan na nagsulat ng Bibliya at binibigyan Niya tayo ng pag-unawa tulad natin
basahin. Aw 119: 105; II Tim 3:16; I Alagang Hayop 1: 11,12; II Alagang Hayop 1: 20,21
c. Ang Bibliya ay 50% kasaysayan, 25% hula, at 25% pagtuturo sa kung paano mabuhay. Ang Kasulatan
ihayag ang kalooban, plano, at layunin ng Diyos. At, nagbibigay ito sa amin ng mga alituntunin at mga prinsipyo ng karunungan upang
tulungan kaming gumawa ng matalinong mga pagpipilian sa mga gawain ng buhay.
1 Sa mga lugar na walang mga tukoy na talata sa Bibliya na magdidirekta sa amin, ginagabayan tayo ng Banal na Espiritu
sa pamamagitan ng isang panloob na patotoo o katiyakan. Kaw 20:27; Rom 8:16
2. Ang Banal na Espiritu ay nakikipag-usap sa amin, hindi sa pamamagitan ng naririnig na mga salita, kundi sa pamamagitan ng pagdadala
magpatotoo o nagpapatotoo sa at sa ating espiritu.
2. Karaniwan sa gitna ng mga Kristiyano na pakinggan ang mga tao na nagsasabi: "Sinabi sa akin ng Panginoon at ganyan." Ang iba pa
pag-usapan ang tungkol sa mga pangarap at pangitain na pinaniniwalaan nila na ibinibigay sa kanila ng Panginoon. Maaari kang makahanap ng mga kurso sa
pagbibigay kahulugan sa mga pangarap sa mga bookstore at online. Totoo ba ito? Sa araling ito matutugunan natin ang higit pa
kamangha-manghang mga halimbawa ng Diyos na nagdidirekta sa mga tao sa pamamagitan ng naririnig na tinig, pangarap, pangitain, at angelic
pagbisita? Maaari kaming gumawa ng isang serye sa paksa, ngunit sana kung ano ang sumusunod ay makakatulong sa iyo.

1. Lahat tayo ay may pagnanais na makipag-ugnay sa lupain na lampas sa nakita na mundo at makatanggap ng gabay mula sa mga nilalang
na may higit na kaalaman at kapangyarihan kaysa sa ating sarili. Nais naming malaman ang hinaharap at makatanggap ng direksyon papasok
ang mga gawain ng buhay. Iyon ang dahilan kung bakit kumunsulta ang mga tao sa psychics, pumunta sa mga mangangalakal, at magbasa ng mga horoscope.
2. Gayunpaman, para sa isang Kristiyano, ang hangaring makipag-ugnay sa hindi nakikita ay dapat dalhin sa ilalim ng direksyon
at proteksyon ng nakasulat na Salita ng Diyos (ang Bibliya) sa maraming kadahilanan.
a. Una, maraming pag-iingat sa gitna ng mga Kristiyano ngayon. Ang mga tao ay labis na gumagamit ng pariralang "ang Panginoon
sinabi sa akin ”at iginawad ang bawat pag-iisip, ideya, at pakiramdam na mayroon sila sa Panginoon.
1. Ito ay parang tunog na parang ang Diyos ay talagang nakikipag-usap sa kanila at naririnig niya ang kanilang
bawat galaw sa kung aling pares ng medyas na ilalagay sa umaga. Ngunit ang Diyos ay hindi nagdidirekta
ang mga tao sa ganitong paraan. Paano ko malalaman? Dahil walang katulad sa Bagong Tipan.
2. Ang mga tao ay nagbibigay ng mga pahayag sa Diyos na hindi kailanman naganap at pinarangalan Siya ng payo na
gumagawa ng mahirap o di-diyos na mga resulta. Kung sinasabi ng Diyos sa lahat ng lahat na sinasabi ng mga tao na Siya
pagsasabi sa kanila, kung gayon Siya ay madalas na sumasalungat sa Kanyang Sarili, nagbibigay ng masamang payo, at hindi tinutupad ang Kanyang salita.
TCC - 994
2
A. Hindi ko masasabi sa iyo ang bilang ng babaeng naihayag ko sa akin na sinabi sa kanila ng Panginoon
ikakasal sa edad na 35, kasama ang dalawang anak, at sa buong oras ng ministeryo kasama ang kanilang asawa. Ito
hindi nangyari at nagagalit sila sa Diyos o nakakakuha sila ng ibang salita mula sa pagpapakasal nila
sa edad na 45. May iba akong sinabi na sinabi sa kanila ng Panginoon na magpakasal sa isang tao. Ngunit, lumingon siya
upang maging asawa-beater kaya't sinabi sa kanila ng Diyos na umalis. Wala sa mga ito ang nagpaparangal sa Diyos.
B. Hindi ko pinupuna ang sinuman, ngunit sinasabi ko na kailangan nating maging mas tumpak sa kung paano tayo
ilarawan ang ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Nakakakuha kami ng isang ideya o nais na gumawa ng isang bagay,
at nagpapasya kami na ito ay dapat na mula sa Diyos. Gayunpaman, May malaking pagkakaiba sa pagitan ng: ang
Nagsalita sa akin si Lord at mayroon akong isang ideya na sa palagay ko ay nagmula sa Diyos.
C. Idagdag sa, napakakaunting mga tao ang maaaring sabihin ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang kaluluwa (isip at
damdamin) at ang kanilang espiritu (kung saan tayo ay pinangangasiwaan ng Diyos). (Ang pag-unawa na ito ay darating lamang sa amin
mula sa pagbabasa ng Bibliya) Kaya, kapag natutuwa tayo sa isang bagay, mali nating kinukuha iyon
emosyonal na pakiramdam bilang nangunguna o maging ang tinig ng Diyos.
3. Ang lahat ng impeksyong ito ay ginagawang mas madaling kapitan sa impormasyon mula sa "madilim na bahagi". Doon
talagang isang diyablo at siya at ang kanyang mga kasama ay nagtatanghal sa ating lahat na may mga saloobin sa isang pagtatangka
impluwensyahan ang ating mga aksyon at iguhit tayo sa mga di-makadiyos na mga direksyon. Pamilyar sa nakasulat na Salita ni
Tinulungan tayo ng Diyos na sabihin ang pagkakaiba sa pagitan ng ating espiritu at kaluluwa, at tinutulungan tayong makilala sa labas
impluwensya mula sa diyablo. Heb 4:12; Ef 6: 11-13; Aw 91: 4
b. Pangalawa, dapat nating kilalanin at alalahanin na ang mga oras na ating nabubuhay ay napakaraming panlilinlang.
1. Sinabi mismo ni Jesus na ang panlilinlang sa relihiyon ay magiging isang tanda ng mga taon bago ang Kanya
bumalik, nagbabala na magkakaroon ng maling mga Kristo at huwad na mga propeta na nagpapakita kung ano ang tila
upang maging supernatural na mga palatandaan at kababalaghan (Mat. 24: 4,5; 11; 24). Binanggit ni Pablo ang mga sinabi ni Jesus kung kailan
nagsulat din siya ng mga kasinungalingan na tanda at kababalaghan bago pa man bumalik si Jesus (II Tes 2: 8,9).
A. Sa madaling salita, magkakaroon ng mga anyong supernatural na mga palatandaan na tila nagmula
Diyos at marami ang malilinlang. Ang malinlang ay nangangahulugang maniwala sa isang kasinungalingan. Ang nag-iisang
proteksyon laban sa panlilinlang ang katotohanan. Narito ang Espiritu ng Katotohanan upang gabayan tayo sa lahat
katotohanan sa pamamagitan ng pagtataas ng nakasulat na Salita (ang Bibliya) na naghahayag ng Buhay na Salita (Jesus).
B. Ang Bibliya lamang ang ating 100% layunin, tumpak na paghahayag mula sa Diyos. Supernatural
ang mga karanasan tulad ng mga boses, pangarap, pangitain, at mga pagbisita sa mga anghel ay dapat hatulan sa
ilaw ng nakasulat na Salita ng Diyos.
2. Nakalulungkot, ang kaalaman sa Bibliya at pagbabasa sa gitna ng mga Kristiyano ay nasa mababang panahon (kagalang-galang
pinalalabas ito ng mga survey), na iniiwan ang mga taong mahina laban sa maling maling pagkatao
demonstrasyon. Idinagdag sa ito ang katotohanan na sa maraming mga Kristiyanong bilog ngayon, ang kahalagahan
ng Bibliya ay naiinis.
A. Nakita ko ang mga libro sa mga bookstore ng Christian na nagsasabi ng paghahayag sa pamamagitan ng hula, panaginip, at
kahit na ang mga damdamin ay naaayon sa Bibliya, na nagtataas ng mga karanasan sa paksa batay sa Kasulatan.
1. Ginagawa ang mga serbisyo ng mga simbahan kung saan nakaupo ang mga tao sa platform at pintura bilang bahagi ng
pagsamba. Ang ideya ay ang mga pintor ay nakakakuha ng paghahayag mula sa Espiritu hanggang sa
ang kanilang pagpipinta. Walang katulad sa Kasulatan.
2. Ang mga taimtim na Kristiyano ay dumalo sa mga pagpupulong sapagkat mayroong isang propeta na dumalo at sila
nais na makakuha ng isang salita mula sa Diyos. O pumupunta sila sa mga pagpupulong kung saan ang mga tao ay nanganghuhula sa bawat isa
iba pa. Paano na ang anumang naiiba kaysa sa pagpunta sa isang mangangalakal?
B. Ang mga kilalang ministro ay gumagawa ng mga pahayag na tulad nito: "Hindi namin nais na maging eggheads ng Bibliya
ng buong salita at walang espiritu. ” Ngunit hindi ito isang "alinman o pinili". Kailangan namin pareho. Gayunpaman,
ang isang tunay na pagpapakita ng Espiritu ng Diyos ay magpapalaki at luwalhati sa Buhay na Salita,
Si Jesus, at iguguhit ang mga tao, hindi nalalayo sa nakasulat na Salita ng Diyos.
3. Hindi ko sinasabing ang Panginoon ay hindi nagsasalita sa amin sa pamamagitan ng naririnig na tinig, hula, at panaginip o iyon
Hindi siya kailanman gumagalaw sa kamangha-manghang mga paraan ng supernatural. Sinasabi ko iyon dahil sa mga oras kung saan kami
mabuhay, kasama ang mga taong naghahanap ng higit sa karanasang karanasan, kasama ang pagtaas ng kamangmangan ng Bibliya at
TCC - 994
3
malawak na panlilinlang, kailangan nating basahin ang Bibliya tulad ng dati.
a. Makakatulong ito sa atin na makilala ang tunay na mga pagpapakita ng Espiritu ng Diyos. At protektahan tayo nito mula sa
nalinlang ng ating sariling emosyon o nagsisinungaling na mga palatandaan at kababalaghan.
b. Para sa natitirang aralin ay titingnan natin ang Bagong Tipan at tingnan kung paano ang Banal na Espiritu
nakipag-ugnay sa mga unang Kristiyano.
1. Sa aralin noong nakaraang linggo natagpuan namin na ang unang bagay na ginawa ng Banal na Espiritu sa buhay ng mga alagad
bigyan sila ng kapahayagan tungkol sa kung sino si Jesus kasama ang pag-unawa sa mga Banal na Kasulatan (Mat 16:
16; 17; Lucas 24: 43-45). Pansinin din ang ilang mga karaniwang ugali sa mga alagad na ito.
a. Iniwan ng mga taong ito ang lahat upang sumunod kay Jesus. Nang ang mga turo ni Jesus ay naging mahirap para sa ilan na tanggapin at
maraming huminto sa pagsunod sa Kanya, tinanong niya ang Kanyang mga alagad kung aalis din sila. Ang tugon ni Peter ay:
Saan tayo pupunta? Mayroon kang mga salita ng buhay. Mat 19:27; Juan 6: 66-69
b. Hiniling nila ang kaluwalhatian ng Diyos kaysa sa kanilang sariling kabutihan. Nang sila ay makulong at binugbog dahil sa pangangaral
ang muling pagkabuhay ni Jesus sa Jerusalem at inutusan na huwag na itong gawin pa, ang kanilang tugon ay:
Naglilingkod kami sa Diyos, hindi tao. Tama na gawin natin ang Kanyang sinabi. Gawa 4: 18-20; Gawa 5:29
2. Isaalang-alang ang ilang mga halimbawa kung paano itinuro ng Banal na Espiritu ang mga apostol sa Aklat ng Mga Gawa. Pansinin iyan
ang lahat ng direksyon na kanilang natanggap ay naglingkod sa mga layunin ng pagtubos at humantong sa ebanghelyo na lalabas at tao
pagdating sa pag-save ng kaalaman tungkol kay Jesus.
a. Mga Gawa 8: 26-38 – Isang anghel ang nagsalita kay Felipe at inatasan siyang umalis mula sa Jerusalem patungong Gaza kung saan siya naroroon
nakilala ang isang Etiopianong bating at, sa ilalim ng direksyon ng Banal na Espiritu, ipinangaral niya si Jesus sa lalaki.
b. Mga Gawa 9: 10-12 – Si Ananias ng Damasco ay nagkaroon ng isang pangitain kung saan inatasan siya ng Panginoon na maglingkod sa
bagong nakabalik na si Saul (Paul).
c. Mga Gawa 10: 9-20 – Si Pedro ay may pangitain sa isang sheet na puno ng lahat ng mga uri ng mga hayop (malinis at marumi).
1. Narinig niya ang isang tinig na nagsasabi sa kanya na pumatay at kumain, pinayuhan siyang huwag tumawag ng marumi kung ano ang mayroon ang Diyos
nalinis. Hindi sigurado si Pedro kung ano ang ibig sabihin ng pangitain.
2. Habang pinagmuni-muni ni Pedro ang pangitain, sinabihan siya ng Banal na Espiritu na sumama sa mga kalalakihan na nakarating lamang
ang lugar na tinutuluyan niya. Dinala nila siya sa bahay ng isang lalaki na nagngangalang Cornelius at
Si Pedro ay ipinangaral ang ebanghelyo sa mga Hentil sa kauna-unahang pagkakataon.
d. Mga Gawa 13: 1-4 – Sa Antioquia, habang ang mga matatanda ay naglilingkod sa Panginoon at nag-ayuno, pinatnubayan sila ng Banal na Espiritu
upang ihiwalay sina Barnabus at Saul para sa gawaing tinawag nila.
e. Mga Gawa 16: 6-10 – Sina Paul at Silas ay nangangaral sa maraming mga lugar at hindi sigurado kung saan susundan.
Ipinagbabawal sila ng Banal na Espiritu mula sa pagpunta sa Asya. Kapag sinubukan nilang pumunta sa Bithynia, ang Espiritu
hindi pinahintulutan silang umalis. Pagkatapos ay may pangitain si Pablo kung saan tinanong siya ng isang lalaki na taga-Macedonia
halika tulungan mo sila. Nagpunta sina Paul at Silas at nagkaroon ng matagumpay na paglalakbay sa pangangaral.
f. Gawa 27:10; 23-25 ​​– Habang dinala bilang isang bilanggo sa Roma, napansin o naunawaan ni Paul na ang
ang susunod na leg ng paglalakbay ay magiging nakapipinsala kung nagtakda sila noon. Walang nakinig sa kanya at sa
natapos ang barko sa isang nakamamatay na bagyo. Isang anghel ang nagpakita kay Paul at sinabi sa kanya na ang barko ay mawawala,
ngunit ang lahat ng nakasakay ay makakaligtas. Nangyari ang lahat nang ito ay sinalita.
3. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga halimbawang ito, hindi ko sinasadya ang Diyos ay hindi magdidirekta sa atin sa ating personal na buhay. Ngunit marami sa
ang Kristiyanismo na kung saan kami ay nakalantad sa modernong Amerika ay napaka nakatuon sa sarili. Ito ay tungkol
ginagawang pinakamabuting kalagayan ang kanilang buhay na maaari nilang maging taliwas sa nakikita ang mga tao na lumapit kay Jesus. Dahil ang ating
ang mga priyoridad ay madalas na wala sa kaayusan, ang karamihan sa tinatawag na direksyon mula sa Diyos na nakukuha ng mga tao ay hindi mapagkakatiwalaan.
a. Naisip mo ba na sa mga tuntunin ng paghiling sa Diyos na gabayan ka sa isang proyekto sa pagdarasal sa iyong kapitbahayan,
isang taong maaari mong ipanalangin, ang mga manggagawa ay darating sa kanilang buhay at ibabahagi ang ebanghelyo sa kanila?
b. Naisip mo ba na sa mga tuntunin ng paghiling sa Diyos na magtrabaho sa iyo at gagawa ka ng higit kay Cristo
character upang ang mga nawalang tao ay makikita si Jesus sa iyo. O ang iyong pokus lamang sa kung aling kotse ang bibilhin at
TCC - 994
4
dapat kang bumili ng isang tatlong silid-tulugan sa bahay sa halip na isang dalawang silid-tulugan?
c. Naisip mo ba ang mga tuntunin ng kung ano ang pinaka luwalhatiin ng Diyos sa iyong sitwasyon, o palaging tungkol dito
ano ang pinakamahusay para sa iyo?
4. Lumipat kami sa malayo mula sa larawan ng Kristiyanismo na matatagpuan natin sa Bibliya. Isaalang-alang ang isang halimbawa.
Nabanggit ko kanina na ang pagbibigay kahulugan sa mga pangarap ay talagang malaki sa maraming mga Kristiyanong bilog ngayon.
a. Maaari kang bumili ng mga manual ng interpretasyon ng panaginip na nagsasabi sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng ilang mga kulay at simbolo
iyong mga pangarap. Inutusan ang mga tao na panatilihin ang isang kuwaderno sa tabi ng kanilang kama at isulat ang anumang bagay
alalahanin ang tungkol sa kanilang mga pangarap sa lalong madaling paggising, bago nila nakalimutan.
b. Gayunpaman, walang pasubali na walang batayan sa Bibliya para sa anuman. Kung gumawa tayo ng ilang mga aralin sa ibinigay ng Diyos
mga pangarap na naitala sa Bibliya makakahanap kami ng mga pangarap na babala, pangarap ng mga hula, at mga panaginip
may tiyak na mga tagubilin mula sa Diyos patungkol sa Kanyang kalooban. Gen 20: 3; Gen 28:12: Gen 31:11; 24; Gen
37: 5; Gen 40: 5; Dan 2: 1; Dan 7: 1; Mat 1:20; Mat. 2:12; Gawa 16: 9; atbp.
1. Ang lahat ng mga pangarap ay nauugnay sa pagsulong ng plano ng pagtubos ng Diyos sa isang paraan. Ang mga tao na
natanggap ang mga pangarap ay hindi kailangan ng manual na interpretasyon ng panaginip upang maunawaan ito. Ginawa ng Diyos
ang kahulugan na malinaw sa kanila, kung hindi kaagad, sa napapanahong paraan. Kung bibigyan ka ng Diyos ng isang panaginip
malalaman mo ang ibig sabihin nito. Hindi mo na kailangang kumunsulta sa code ng kulay sa manu-manong pangarap.
2. Hindi ko sinasabing ang Diyos ay hindi nagbibigay ng mga pangarap sa mga tao ngayon. (Gawin niya, ngunit hindi sila tulad ng kamangha-manghang
bilang isang anghel na nagsasabi kay Joseph Mary ay buntis sa Mesiyas, Mat 1: 20,21). Sinasabi ko yun
kawalan ng kaalaman sa Bibliya, na sinamahan ng paggamit ng karanasan upang matukoy ang kalooban ng Diyos, kasama
ang pag-uugnay sa bawat ideya na mayroon tayo sa "Sinasabi sa atin ng Diyos" ay isang recipe para sa kalamidad.
c. Hindi pangkaraniwan na marinig ang mga Kristiyano na sinasabi sa ibang mga Kristiyano: Sinabi sa akin ng Panginoon na sabihin sa iyo. Tapos sila
magpatuloy upang magbigay ng payo o pagtutuwid na payo sa taong iyon. Kailangan nating maging maingat at
tapat sa ating sarili bago tayo gumawa ng isang bagay na ganyan.
1. Lahat tayo (kasama ko) minsan ay nadarama ang presyon na idagdag ang pariralang "sinabi sa akin ng Panginoon"
mga bagay na ibinabahagi natin sa iba sapagkat nagbibigay ito sa atin ng mataas na awtoridad habang nagsasalita tayo. Pagkatapos ng lahat,
hindi ako; Ito ang Diyos na nakikipag-usap sa iyo.
2. Kung may nagbibigay sa iyo ng isang salita mula sa Diyos para sa iyo, hindi ito dapat sorpresa. Dapat kumpirmahin ito
kung ano ang napatunayan ng Banal na Espiritu sa iyong espiritu. Sa ilalim ng bagong tipan, tayo
hindi kailangang dumaan sa isang tao upang makapunta sa Diyos. Maaari nating makilala Siya nang paisa-isa. Heb 8:11
1. Ang pagbabalik ni Jesus ay malapit na at ang antas ng panlilinlang ay sumisira. Mapanganib na panahon ang nasa atin at tayo
kailangang matutong sundin ang nangunguna sa Espiritu ng Diyos tulad ng dati.
2. Ang pagpapakain sa Salita ng Diyos at ang pagdarasal sa ibang mga wika ay gagawing mas sensitibo ka sa pangunguna ng
ang Banal na Espiritu sapagkat tinutulungan kang maging pamilyar sa Kanyang tinig. Marami pang susunod na linggo !!