EMOSYON, MGA BABAE, SELF-TALK

download PDF
UNMOVED SA IYONG MINDI
FOKUS SA JESUS
PANANONG IYONG FOKUS
HUWAG GAWIN ANG TRABAHO NG DEVIL
GANAPIN ANG IYONG KURSO
TUNAY NA KABATAAN
MAG-SET, MAKITA, MAKITA
GET KONTROL
Kontrolin ang IYONG SELF-TALK
EMOSYON, MGA BABAE, SELF-TALK
PAKIKITA ANG IYONG SARILI
1. Sa bahaging ito ng aming serye ay pinag-uusapan natin ang mga emosyon. Ang mga hamon sa buhay ay bumubuo ng emosyon at
Ang damdamin ay isang pangunahing kadahilanan sa kung paano namin pinangangasiwaan ang buhay. Samakatuwid, kung mananatili kaming hindi maililipat
ang mukha ng mga paghihirap at panggigipit sa buhay, dapat nating malaman kung paano haharapin ang ating emosyon.
a. Napakalayo ng maraming mga tao na batay sa kanilang mga aksyon sa kung ano ang naramdaman nila sa sandaling ito. Hindi lamang iyon makakakuha sa amin
sa problema, salungat ito kung paano dapat mabuhay ang mga Kristiyano. Dapat tayong magsagawa
ating sarili, o mag-order ng ating buhay, ayon sa Salita ng Diyos kahit na ano ang ating nadarama.
1. Ang katotohanan na hindi ka nakakaramdam ng pagpapatawad sa isang tao, o pakiramdam na maging mabait sa isang tao, o iyon
sa tingin mo ay parang lumuluha sa isang tao sa pasalita ay hindi maiiwasan ka mula sa iyong obligasyong sumunod
Diyos. Efe 4:26; Ef 4: 31,32; I Alagang Hayop 3: 8,9; atbp.
2. Tulad ng bawat iba pang bahagi ng ating pagkatao, ang mga emosyon ay napinsala ng kasalanan at maaaring humantong sa atin
sa di-makadiyos na ugali. Kaya dapat nating matutunan na kilalanin at kontrolin ang ating mga tugon sa emosyon.
b. Ang damdamin ay ang kusang pagtugon ng ating kaluluwa sa nangyayari sa paligid natin. Mga emosyon ay
pinukaw lalo na sa impormasyong natanggap namin sa pamamagitan ng aming pisikal na pandama.
1. Ang emosyon ay hindi kusang-loob. Nangangahulugan ito na hindi sila nasa ilalim ng direktang kontrol ng iyong kalooban.
Hindi mo maramdaman o maramdaman ang iyong sarili. Gayunpaman, maaari mong kontrolin kung ano ka
gawin at paano ka kumilos kahit na ano ang iyong pakiramdam. Rom 8:13
2. Kahit na ang mga damdamin ay tunay (nangangahulugang nakakaramdam tayo ng isang bagay) maaari silang bigyan kami ng hindi tumpak
impormasyon at hinihimok tayo na kumilos sa di-makadiyos na mga paraan. Samakatuwid, hindi namin nakuha ang iyong pananaw sa katotohanan
mula sa nakikita at naramdaman natin.
3. Hindi namin itinanggi ang nakikita at naramdaman. Kinikilala namin na ang paningin at damdamin ay wala sa lahat
katotohanan. Mayroong higit pa sa katotohanan kaysa sa nakikita at nararamdaman natin sa sandaling ito.
2. Sa nagdaang mga ilang linggo nakita namin ang koneksyon sa pagitan ng mga damdamin, kaisipan, at
paraan na nakikipag-usap tayo sa ating sarili. Ipagpapatuloy namin ang talakayan sa araling ito.
1. Bahagi ng pagkakaroon ng kontrol sa iyong mga emosyon at saloobin upang hindi ka nila mailayo mula sa iyong tiwala sa
Ang Diyos o hinihimok ka sa kasalanan ay nakakakuha ng kontrol sa iyong pakikipag-usap sa sarili o sa paraang nakikipag-usap ka sa iyong sarili.
a. Ang pag-uusap sa sarili ay ang patuloy na chatter na nangyayari sa ating ulo. Ang pag-uusap sa sarili ay may pangunahing papel sa paghubog
at pinapanatili ang paraan ng pagtingin natin sa buhay pati na rin kung paano natin haharapin ang buhay.
1. Sa isang turo na ginawa ni Jesus, ipinakita niya kung paano ang nakikita natin, na sinamahan ng mga damdamin, kaisipan,
at pakikipag-usap sa sarili, maaaring magtulungan upang ilipat tayo mula sa isang lugar ng tiwala sa Diyos.
2. Sa Matt 6: 25-34 inutusan ni Jesus ang Kanyang mga tagasunod na huwag mag-alala tungkol sa kung saan ang mga pangangailangan
ng buhay ay magmumula. Sa v31 Siya ay partikular na inutusan sila na huwag mag-isip, na sinasabi.
A. Ito ang proseso na naranasan nating lahat. Nakakakita o nakakarinig tayo ng isang bagay (sa kasong ito, kakulangan) at
ang damdamin ng pag-alala ay pinukaw. Pagkatapos ang mga saloobin ay nagsisimula na dumating sa amin. Pinili namin sila
at magsimulang makipag-usap sa ating sarili: Saan tayo makakakuha ng pagkain? Saan tayo makakakuha ng damit?
B. Habang pinag-uusapan natin, nakakaramdam tayo ng mas nag-aalala at mas nababahala o tiniyak at hinihikayat,
depende sa sinasabi natin sa ating sarili. Ganyan tayo wired, ganyan ang ginawa sa atin ng Diyos.
Kung nakakaranas ka ng emosyon, mayroon ka ring mga saloobin, at nakikipag-usap ka
ang iyong sarili tungkol sa lahat ng ito.
b. Dahil sa ating pagkahulog na laman, may posibilidad tayong makisali at sagutin ang mga iniisip at tanong
na darating sa amin kapag ang aming mga emosyon ay pukawin batay sa kung ano ang nakikita at nararamdaman natin sa sandaling ito. .
1. Mayroon din tayong pagkahilig na hayaan ang ating mga emosyon at agarang pag-iisip na humantong sa iba, kahit na higit pa
TCC - 1014
2
kakila-kilabot na mga saloobin. Tulad ng mga emosyon at saloobin ay nagpapakain sa bawat isa ay nagiging mas masungit ang ating pakikipag-usap sa sarili
2. Kami ay may posibilidad na pagandahin at isipin sa sandaling ang aming mga damdamin ay pagpunta: Ito ang pinakamasama bagay na
maaaring mangyari. Hinding hindi ko ito tatapusin. Wala nang ibang pakikitungo sa mga bagay na tulad nito.
A. Kung gumagamit ka ng mga salitang tulad ng "walang tao, lahat, o palaging" ikaw ay malamang na nagbibigay-kasiyahan
at haka-haka dahil hindi mo alam ang lahat o lahat ng nangyari
sa lahat o kung ano ang mangyayari sa iyo sa hinaharap.
B. Naaalala mo na sa hangganan ng Canaan ang mga Hebreong tao ay hindi nais pumasok sa lupain
Binigyan sila ng Diyos dahil tiyak na sila ay mamamatay. Ngunit sa parehong hininga, sila
ay nagsasabi: Nais naming namatay kami sa Egypt o sa ilang sa halip na dito. Diyos
inilabas kami dito upang patayin tayong lahat. Bilang 14: 1-3
2. Ilang linggo na ang nakaraan ay tiningnan namin ang isang insidente sa buhay ni David na naganap habang siya ay tumatakbo mula sa
Haring Saul. Ako Sam 25
a. Gumugol si David ng ilang oras sa ilang ng Paran kung saan, bukod sa iba pang mga bagay, siya at ang kanyang mga tauhan ay nakikipag-ugnay
kasama ang mga pastol na nagtatrabaho para sa isang mayamang tao na nagngangalang Nabal.
1. Narinig ni David na naggugupit si Nabal ng kanyang mga tupa, kaya't isinugo niya ang ilan sa kanyang mga tauhan upang tanungin kung kaya ni Nabal
bigyan sila ng ilang mga probisyon. Hindi ito isang hindi makatuwirang kahilingan dahil ang pag-aalaga ng tupa
ay isang oras ng pagdiriwang at madalas na lumahok ang mga panauhin. At, tinatrato ni David si Nabal
mga pastol nang maayos kapag ang kanilang mga landas ay tumawid bago. v7,8; 15,16
2. Tumanggi si Nabal at ang kanyang tugon ay nakakainsulto at mas mababa sa kapit-bahay at ginawa nito kay David
nagalit na kumuha siya ng apat na raang armadong kalalakihan at pumaroon upang patayin ang sambahayan ni Nabal. v10-13
b. Walang pahiwatig na gumawa si David ng anumang bagay upang subukang mapawi ang kanyang galit o mag-isip sa mga tuntunin ng, "Paano
nais ng Diyos na kumilos ako sa sitwasyong ito ”. Sa halip, sinunog niya ang kanyang galit sa kanyang sariling pakikipag-usap.
1. v21,22 – Habang papalapit si Abigail, "Kakasabi lang ni David," maraming kabutihang ginawa nito upang matulungan ito
kapwa. Pinrotektahan namin ang kanyang mga kawan sa ilang, at walang nawala sa kaniya.
Ngunit binayaran niya ako ng masama para sa mabuti '”(NLT). Pagkatapos ay hiniling niya sa Diyos na pagpalain ang kanyang plano na patayin ang lahat.
2. Pansinin na tinatrato ni David si Nabal sa banal na paraan, subalit nagpapakain siya sa katotohanan na hindi niya ginawa
makuha ang tugon mula sa kanila na naramdaman niyang karapat-dapat. Kaya, ano ang kanyang motibo sa pagtulong sa mga kalalakihan?
Ang pagsunod sa Diyos o upang makakuha ng isang bagay?
A. Ito ay isang aralin para sa isa pang araw, ngunit kung minsan ang ugat ng ating galit ay lumabas mula sa mali
motibo sa atin.
B. Bilang karagdagan, kapag nagagalit tayo, may posibilidad tayong makipag-usap, hindi lamang tungkol sa ginawa ng isang tao, kundi
tungkol sa kung bakit sa palagay natin ay ginawa nila ito at higit na nagpaputok sa ating damdamin.
1. Nagagalit tayo, hindi dahil sa ginawa nila, ngunit dahil sa kung bakit sa palagay natin ginawa nila ito.
Ngunit hindi mo maaaring tiyak para sa kung bakit may gumawa ng isang bagay maliban kung sinabi nila sa iyo.
2. Halimbawa: May isang hindi pinapansin sa amin sa simbahan at kami ay nag-isip tungkol sa kung bakit niya ito ginawa (to
saktan mo ako, walang respeto sa akin; atbp. Ito ay lumiliko, hindi ka niya pinansin dahil hindi ka niya nakita.
Nakatuon ang kanyang pansin sa ilang masamang bagong natanggap lamang niya.
3. Isaalang-alang ang isa pang halimbawa na matatagpuan sa kwento ni Jacob at sa kanyang kapatid na si Esau. Kinuha ni Jacob ang kanyang kapatid
Ang pagkapanganay ni Esau (lahat ng kanyang mga karapatan bilang panganay) at pagpapala (isang pagpapala ng isang ama para sa kanyang panganay).
Maraming mga aralin sa account na ito, ngunit tandaan ang ilang mga puntos para sa aming talakayan. Gen 27
a. Bilang kanilang ama, si Isaac, namamatay at dumating na ang oras na ibigay ang panganay na basbas, si Jacob
nagkukunwaring si Esau at niloko ang kanyang ama na basbasan siya.
b. Si reaksiyon ni Esau sa ginawa sa kanya ng kapaitan (umiyak ng mapait, Gen 27:34). Ang kapaitan ay
matindi ang poot at sama ng loob sa isang tao. Ito ay natural para kay Esau na makaramdam ng matinding sakit
tulad ng isang malaking pagkabigo at pagkawala.
1. Ngunit pansinin kung paano nakausap ni Esau ang kanyang sarili tungkol sa nangyari (Gen 27:36). Dumaan siya a
listahan ng mga pagkakasala laban kay Jacob: ninakaw ni Jacob ang aking pagkapanganay at ngayon ninakaw niya ang aking pagpapala.
A. Ang katotohanan ay iniwan ni Esau ang kanyang pagkapanganay para sa isang mangkok ng sinigang (Gen 25: 29-34). Tayo ay
sinabi na kinamuhian niya ang kanyang pagkapanganay. Hindi niya pinahahalagahan ang pagpapala na ibinigay ng Diyos sa kanya.
TCC - 1014
3
B. Ang nasasaktan at sakit ng isang pagkakasala ay maaaring iwaksi ang iyong pang-unawa sa katotohanan. Iyon ang dahilan kung bakit mayroon tayo
upang tumingin sa salita ng Diyos para sa tumpak na impormasyon sa sitwasyon.
2. Pansinin din kung ano ang ginawa ni Esau sa kanyang emosyonal na sakit. Gen 27: 41,42 – Inaliw niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng
pinaplano ang kanyang paghihiganti kay Jacob, nagmuni-muni sa kasamaan at pinapakain ang sama ng loob at kapaitan.
4. Balikan natin ang Matt 6 kung saan itinuro ni Jesus ang Kanyang mga tagasunod na huwag mag-alala sa pamamagitan ng pagpapayo sa kanila na huwag makisali
tiyak na mga saloobin at pakainin sila sa pakikipag-usap sa sarili.
a. Inutusan din niya ang Kanyang mga tagapakinig na ituon ang kanilang pansin, hindi sa kakulangan, kundi sa kanilang Ama sa Langit
pagtingin sa pagkakaloob na ibinibigay niya sa mga nilalang na mahalaga sa Kanya: mga ibon at bulaklak. v26-31
b. Naaalala ang kabutihan at kamangha-manghang mga gawa ng ating Ama sa harap ng mapaghamong mga pangyayari
pinapakain ang ating pananalig at tiwala sa Kanya na kung saan ay pinapakalma ang ating emosyon.
c. Ang pagkontrol sa aming mga emosyon at saloobin ay nangangailangan ng parehong isang panandaliang at isang pangmatagalang diskarte.
1. Maikling kataga: Kontrolin ang iyong bibig at baguhin ang iyong pagtuon. Sa halip na pag-usapan kung ano ang
mali at kung paano ito lumalala, kilalanin at purihin ang Diyos sa iyong bibig. Alalahanin ang Kanya
nakaraang tulong at pangako ng pagkakaloob. Ipaalala sa iyong sarili na walang mas malaki kaysa sa Diyos.
2. Pangmatagalang: Baguhin ang iyong pananaw sa katotohanan upang ang tugon na ito ay magiging paraan na nakikita mo ang buhay
at hindi lamang isang pormula upang makakuha ng agarang kaluwagan. At, ilantad ang Salita ng Diyos
ang iyong laman na ginagawang bulag sa katotohanan na ang paraan ng paghawak mo sa iyong damdamin sa ilan
ang mga lugar na hindi lamang pinapahina ang iyong tiwala sa Kanya, ngunit talagang hindi makadiyos. Heb 4:12

1. Alam natin mula sa kanyang mga akda na nakaranas siya ng takot, pagkabalisa, kalungkutan, pagkagalit, at galit. Gusto niya
sa amin, kailangang matutunan na kontrolin ang mga damdaming tulad ng ginagawa natin.
a. Nabanggit namin sa isang naunang aralin na inihambing ni Paul ang buhay na Kristiyano sa isang paligsahan sa atleta
Ang kanyang tagapakinig ay pamilyar sa temang ito dahil ang mga naturang kumpetisyon ay pangunahing bahagi ng
Buhay Greek at Roman.
1. Nilinaw ni Pablo na determinado siyang tapusin ang karera na inilalagay sa harap niya at manatiling tapat sa
at tuparin ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Gawa 20: 22-24; II Tim 4: 7
2. Sinulat niya na tulad ng isang atleta ay nagsasagawa ng pagpipigil sa sarili at disiplina upang siya ay makapanalo
lahi, dinidisiplina ni Pablo ang kanyang sarili (I Cor 9:27). Bahagi ng disiplina sa sarili ay ang pagkontrol sa aming mga emosyon,
mga saloobin, at pakikipag-usap sa sarili.
b. Kapag lumuhod tayo kay Hesus bilang Tagapagligtas at Panginoon natatanggap natin ang buhay na walang hanggan sa ating kalaliman.
Kami ay literal na ipinanganak ng Diyos. Ang pagbabagong-buhay ng ating espiritu ay ang simula ng isang proseso na
sa huli ay ginagawang katulad natin si Jesus sa bawat bahagi ng ating pagkatao. Rom 8: 29,30 (Mga Aralin para sa anther na araw)
1. Ang ating nabagong muli na espiritu ng tao ay laging nais na gawin ang kalooban ng Diyos. Gayunpaman, ang ating katawan, isip,
at emosyon ay hindi direktang apektado o binago ng bagong pagsilang. Dapat nating malaman upang makontrol
ang mga ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa atin. Rom 6: 12,13; 18,19; Rom 8:13; Col 3: 5; atbp.
2. Tulad ng kailangan mong kontrolin ang iyong katawan upang hindi makamit ang mga pagnanasa at kagustuhan, kailangan mong
kontrolin ang iyong mga saloobin at emosyon. Kailangan nating maging determinado na gawin ito tulad ni Pablo.
2. Magagawa natin ang buong aralin sa ipinahayag ng Bibliya tungkol sa emosyon ni Pablo, ngunit isaalang-alang ang mga puntong ito.
a. II Cor 6: 10 – Sa konteksto ng maraming pagsubok na kinaharap niya habang ipinangangaral niya ang ebanghelyo sa mga kilala
mundo, pinag-usapan ni Pablo ang tungkol sa pagiging malungkot, ngunit nagagalak.
1. Hindi ito maaaring maging emosyonal na tugon dahil sinabi ni Paul na nagalak siya nang siya ay nakaramdam ng kalungkutan.
Ang kasiyahan ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang maging "masayahin" na matapat. Ang Cheer ay isang estado ng pag-iisip. Kailan
magsaya ka ng ilan, bibigyan mo sila ng pag-asa at hinihimok silang magpatuloy.
2. Nang malungkot siya, hinikayat niya ang kanyang sarili sa mga kadahilanang may pag-asa siya. Nakatuon siya sa Diyos
kabutihan at tulong at pinapakain ang kanyang pananampalataya kaysa sa kanyang nadarama. Rom 12:12
b. II Cor 11: 28,29 – At bukod sa lahat ng mga bagay na wala, nariyan ang araw-araw [hindi maiiwasan
presyon] ng aking pangangalaga at pagkabalisa para sa lahat ng mga simbahan! (v18); na mahina, at hindi ko naramdaman [sa kanya
TCC - 1014
4
kahinaan? Sinong mapangdapa at mahulog at masaktan ang kanyang pananampalataya, at hindi ako nasusunog
kalungkutan o pagkagalit]? (Amp)
1. Nilinaw ni Pablo na naramdaman niya ang presyur ng lahat ng responsibilidad na kanyang dinala. At nabuo ito
emosyon sa kanya. Tandaan na ang isa sa mga damdaming iyon ay galit na galit o malakas
sama ng loob sa isang bagay na itinuturing na hindi makatarungan, nakakasakit, insulto o base.
2. Siya ang sumulat: Magalit at hindi nagkasala (Ef 4:26). Kailangan niyang gawin ang sinabi niya sa iba
gawin o siya ay isang mapagkunwari. Eph 4:26 nagpapatuloy na sabihin: Huwag hayaang lumubog ang araw sa iyong
galit. Ibig sabihin: harapin mo ito nang mabilis. Huwag hayaan itong magalit sa galit.
A. Bago lumuhod si Pablo kay Jesus, ayon sa kanyang sariling mga salita, hinayaan niyang magalit ang kanyang galit.
B. Mga Gawa 26: 11 – At pinarusahan ko sila madalas sa lahat ng mga sinagoga at sinubukang gawin sila
nagsisiinsulto, at sa galit na galit laban sa kanila ay inusig ko sila kahit sa mga dayuhang lungsod (ESV)
c. II Cor 11: 26 – Natagpuan ni Paul ang kanyang sarili sa maraming mga sitwasyon na maaaring magdulot ng takot sa sinuman. Kapag siya
ay sakay ng isang barko na dinala siya sa Roma, nahuli ito sa isang kakila-kilabot na bagyo at tila
walang pagtakas (Gawa 27).
1. Isang anghel ang nagpakita sa kanya at sinabi sa kanya na huwag matakot. Iwaksi ang lahat ng takot (Weymouth); Huwag
natakot (Amp). Tandaan, hindi sinabi ng anghel na: huwag pakiramdam, ngunit sa halip, pakikitungo ito. Kunin ang Diyos
Salita at hikayatin ang iyong sarili. v23,24
2. v25 – Nakakakuha kami ng isang bintana sa pag-uusap ni Paul sa sarili sa pamamagitan ng sinabi niya sa mga tauhan nang siya ay lumabas
sa kanyang mga tirahan matapos na makita ang anghel: Panatilihin ang iyong tapang. Ito ay tulad ng sinabi sa akin ng Diyos.
3. II Tim 4: 16-18 – Nang iwan siya ng mga tagasuporta ni Pablo habang nahaharap sa pagpatay, ang kanyang pananaw sa
katotohanan ay: Ang Diyos ay sumasa akin. Hindi ito mas malaki kaysa sa kanya. Papahirapan niya ako.
d. Mga Gawa 16: 18 –Nainis si Paul ng isang aliping babae na sinapian ng demonyo na sumunod kina Paul at Silas sa paligid
ang lungsod ng Filipos para sa mga araw na nagpapahayag na sila ay mga lingkod ng Diyos.
1. Hindi pinahintulutan ni Paul ang kanyang damdamin na ilipat siya. Sa halip, ginawa niya ang gawain ng Diyos at itinapon ang diyablo
labas. Alam niya na may higit pa sa sitwasyon kaysa sa kung ano ang nakikita at madarama niya sa sandaling ito.
2. v18 – Pagkatapos si Paul, na labis na inis at pagod, lumingon at sinabi sa espiritu sa loob niya, ako
singilin ka sa pangalan ni Jesucristo na lumabas sa kanya. (Amp)
3. Sina Paul at Silas ay inaresto, binugbog at binilanggo dahil sa pagtulong sa batang babae na ito. Ano ang pakiramdam mo?
Paano mo iisipin at pag-uusap kung ikaw ay nasa kanilang sitwasyon?
A. Tandaan na walang pahiwatig sa kanila sa bawat isa o sa Diyos, walang pahiwatig sa pagrereklamo at
isinalaysay ang lahat ng mga pagkakamali na nagawa sa kanila, walang emosyonal na kagandahan at haka-haka
tungkol sa mangyayari sa kanila.
B. Sa halip, pinili nila na lampasan ang kanilang damdamin at manalangin at purihin ang Diyos sa kanilang
kalagayan. v23-25