Libreng Pagsasanay sa video

Ingles

Magkomento sa Facebook

amin amen. pambukas ng mata. God bless you so much nanay

amen

Nanonood mula sa Pilipinas! Pagpalain tayong lahat ng Diyos!

Ganap na walang takot!

#StopHazaraGenocide

amen

Why on men's dressing preaching?what did the the words of God told us about woman not to wear men clothes and men not to put on woman clothes?it is like we are no longer abide by the law of the most beautiful and highest God,God have mercy.

amen

amen

Tingnan ang higit pang mga komento

2 weeks ago
Mga Kayamanan kay Cristo

Galit Sa Wakas
Bubuhos ba ang Poot ng Diyos sa Lupa?
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Amen Salamat Panginoong Hesus

❤💖💖💖💖💖💖💖💖💖

amen

Nanonood mula sa Pilipinas

Amen salamat Diane Manalangin ako na may magandang pagbisita kay Gail

Tingnan ang higit pang mga komento

3 weeks ago
Mga Kayamanan kay Cristo

kawalan ng batas
Nakikita nating lahat ang kawalan ng batas sa ating paligid, ngunit alam mo ba na sinabi sa atin ng Bibliya na darating ito, at gaano ito kalala?

Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, mga libreng pag-download ng libro, podcast, at marami pa! E-mail sa amin at hilingin na sumali sa aming listahan upang makatanggap ng mga libreng gabay sa pag-aaral bawat linggo.

www.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Aleluya Amen

Amen SALAMAT HESUS ❤

Oo Mommy, karamihan sa sinabi ng Bibliya ay nangyayari sa harap ng ating mga mata. Halika Panginoong Hesus

KAPANGYARIHAN

amen

Hi🇵🇰

amen

Pagpalain ka ng Diyos

Tingnan ang higit pang mga komento

4 weeks ago
Mga Kayamanan kay Cristo

Huwad na Kristiyano

Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, mga libreng pag-download ng libro, podcast, at marami pa! E-mail sa amin at hilingin na sumali sa aming listahan upang makatanggap ng mga libreng gabay sa pag-aaral bawat linggo.

www.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

amen

amen

Amen 🙏

Amen hallelujah ♥️🌲

Amen Mas Pinagpala

Heleuejha purihin ang Diyos. Ang Salita ng Diyos ay lubhang kahanga-hanga at nakakaunawa. Ang Makapangyarihang Diyos ay magbibigay sa iyo ng higit pang mga pagpapala 🙏🙏🙏

AMEN 🙏

Ang paglalantad ng panlilinlang ay isang matuwid na bagay. Salamat po ma.

Amen.pagpalain ka ng diyos

salamat sa pagpapala sa akin

Tingnan ang higit pang mga komento

1 buwan ang nakalipas
Mga Kayamanan kay Cristo

Nawasak ang Kamatayan
Nawasak ang kamatayan, ngunit para kanino?

Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, mga libreng pag-download ng libro, podcast, at marami pa! E-mail sa amin at hilingin na sumali sa aming listahan upang makatanggap ng mga libreng gabay sa pag-aaral bawat linggo.

www.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Amen ❤ SALAMAT HESUS

ano ang iyong paraan ng pagsamba, sa bibliya ay nagpapahiwatig sa iyo? ano ang sinasabi ng bibliya sa iyo, sumasamba ba sa Diyos, o sumasamba kay jesus?

maaari bang hilahin ang isang bagay? hindi maaaring hatiin sa hila. kung tayo ay hatiin sa hila ay magiging kalahati. Huwag dumating ang Diyos sa kalahati. Si jesus ay isa na hindi natin mahahati sa Diyos at anak ng Diyos. mali din ang ideyang ito

ilang biblia ang ipinahayag mula sa Diyos kay jesus .isa o marami?

amen

amen

amen

Amen Nandito ang kamatayan dahil narito ang kasalanan

Asc

Tingnan ang higit pang mga komento

1 buwan ang nakalipas
Mga Kayamanan kay Cristo

Pag-asa Para sa Bawat Henerasyon
Paano nakatulong ang pangako ng pagbabalik ni Jesus sa bawat henerasyon?

Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, mga libreng pag-download ng libro, podcast, at marami pa! E-mail sa amin at hilingin na sumali sa aming listahan upang makatanggap ng mga libreng gabay sa pag-aaral bawat linggo.

www.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Amen More blessed ❤

Amen Amen

Salamat Amen

Diyos

Sinasabi ng islam tungkol kay jesus normal at totoong paraan para sa iyo kung tinatanggap mo ang mas mabuti para sa iyo

saan mula sa gaganapin ang iyong doktrina?mula sa bibliya o mula sa iyong isip at o mula sa iyong mga iskolar.

amen

Mapalad sa lahat ng tao sa mundo 🗺

amen

Mapalad sa lahat ng tao sa mundo 🗺

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

kvv vvpn

amen

amen

Luwalhati sa Diyos, Amen

amen

Travis Melvin Clark

Dito mismo ang pinsan na si Travis Melvin Clark

amen

Tingnan ang higit pang mga komento

2 months ago
Mga Kayamanan kay Cristo

Nakumpleto ang Pagtubos
Isang preview ng mga darating na kaganapan.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Amen 🙏❤️

Amem

amen

Aleluya Amen hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah 🙏

Amen 🌸🌺🌻🌹🌷🌼💐

Mahusay at makapangyarihan

Amen Isaiah9:6-7

Tingnan ang higit pang mga komento

Natuwa Sa Masayang Pag-asa

Maaari kang maging higit sa lahat ng mga pangyayari
Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, mga libreng pag-download ng libro, at marami pa! E-mail sa amin at hilingin na sumali sa aming listahan upang makatanggap ng mga libreng gabay sa pag-aaral bawat linggo.
www.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

ang galing nito

Amen ❤

Nakaka-inspire, praise God!!!!

Nakakainspire ang papuri sa Panginoon!!!!!

Nanonood mula sa Pilipinas..

Dakila

pagpalain ka ng Diyos

Khalil kuya, ibibigay ko sayo ang bahay ng sapatos

Tingnan ang higit pang mga komento

Mag-load ng higit pang