Libreng Pagsasanay sa video

Ingles

6 araw nakaraan
Mga Kayamanan kay Cristo

10-8-21 Ang Iyong Tunay na Pagkakakilanlan ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Pagkuha ng malinaw sa iyo

amen

Amen🙏🙏🙏🙏

Amen.

Magandang repleksyon 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾

amen

Amen ❤️ Mas napalad

Si Hesus ay laging kasama ang iyong kapatid na pastor

Amen Amen

Amen Salamat sa paalala

Tingnan ang higit pang mga komento

10-1-21 Peace Through Union
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook o mag-subscribe sa aming Youtube channel, upang ipagpatuloy ang pagtanggap ng mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa multi-wika, libreng pag-download ng libro, at marami pa!

www.richesinchrist.com

10-1-21 Peace Through Union
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook o mag-subscribe


www.youtube.com/channel/UCUJLFd56uzcrQi2h1hZkWEg
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Pagbati sa iyo mula sa Nepal. Ang iyong maligayang pagdating sa Nepal para sa ministeryo ni Jesucristo Amen pastor Paul pandey

Blessings sister mula sa Pakistan pastor na si Sadiq Masih na nanonood

Amen; Pagpalain ka ng Diyos ng higit pa kapatid pinatakbo mo ang ministeryong ito.

Amen Diyos pagpalain ka ate

Amen Salamat Hesukristo

amen

amen

Ameen

amen

amen

amen

AMEN🙏🙏🙏🙏🙏🙏🌷🌷🥀

Mapalad at Magagandang Salita ng Diyos. Nawa ay magamit ka ng marami ng Panginoon.

Pagpalain ka ng Diyos mahal kong Ate, ako si Pastor nayyer bhatti mula sa pakistan

amen

amen

Aleluya

Mangyaring tulungan ako sa isang link upang sundin at makinig sa iyong pagtuturo, gusto ko ito; mula sa Liberia, West Africa.

amen

Amen Amen

amen

Karunane dhokese milindke sabh ghar unske nam pr kr dale hai milindko vaps de dale ho ghar aur mhahanagar palika se karuna ke nam par tax pavti na nikale yeshuke nam me milindke nam pr tax pavti aaye 🙏 amen

amen

Magandang umaga pastor kapatid ng Diyos pagpalain ka 🙏 Amin Amen Amen Amen 💕💕💕

Tingnan ang higit pang mga komento

Ang Kristiyanismo ay nakatayo sa lahat ng iba pang relihiyon na hindi ito nakabatay sa mga pangarap at pangitain ng nagtatag nito o sa Kanyang ideolohiya at sistema ng paniniwala. Ang Kristiyanismo ay batay sa isang makasaysayang pangyayari, ang muling pagkabuhay ni Hesu-Kristo mula sa mga patay. Ang Kristiyanismo ay nakatayo o nahulog sa katotohanan na si Hesus ay nabuhay mula sa mga patay. Kung si Hesus ay hindi bumangon mula sa libingan pagkatapos ang Kristiyanismo ay walang iba kundi isang pabula na ikinalat ng Kanyang nalilito na mga tagasunod. Napatunayan ba na ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus ay totoong naganap? Oo kaya.
Mayroong dalawang paraan upang patunayan ang isang kaganapan na naganap, ang pang-agham na pamamaraan at ang ligal na pamamaraan. Upang mapatunayan ang isang bagay na siyentipiko dapat nating magagaya ang kaganapan. Maraming mga pangyayari ay hindi mapapatunayan nang siyentipiko, ngunit hindi nangangahulugang hindi ito nangyari. Hindi namin mapapatunayan sa agham na ikaw ay ipinanganak dahil hindi namin maaaring kopyahin ang iyong kapanganakan. Ngunit mapatunayan natin ito nang ligal. Maaari kaming makipag-usap sa mga nakasaksi na naroroon sa iyong kapanganakan. Maaari naming ihambing ang iyong bakas sa paa sa kinuha noong sinabi mong ipinanganak ka. Sa madaling salita, maaari kaming mangalap ng katibayan.
Ang pagsasagawa ng isang krimen ay hindi maaaring patunayan sa agham sa isang korte ng batas. Sa halip ay umaasa ang korte sa testimonya ng nakasaksi at pangyayaring ebidensya upang patunayan ang kaso nito. Ang mga kaganapan sa kasaysayan ay napatunayan din sa pamamaraang ito. Ang muling pagkabuhay ni Hesus ay maaaring suriin sa parehong pamantayan na inilalapat sa anumang iba pang pangyayari sa kasaysayan. Kapag ginawa natin ito, nalaman natin na mayroong higit na katibayan para sa muling pagkabuhay ni Hesus kaysa sa maraming mga kaganapan na naitala sa mga aklat ng kasaysayan na ginamit sa buong ating mga paaralan at unibersidad.
Mayroong maraming mga account ng skeptics at hindi naniniwala sa pamamagitan ng siglo na itinakda upang patulan ang pagkabuhay na mag-uli sa pamamagitan ng ligal na pamamaraan. Ngunit lumayo sila bilang mga mananampalataya nang mapagtanto nila ang katibayan na labis na nagpapatunay na si Jesus ay talagang nabuhay mula sa mga patay. Si Josh McDowell ay isang halimbawa. Sumulat siya tungkol sa kung ano ang naniwala sa kanya na maging isang tagasunod ni Jesucristo sa maraming mga libro: Ebidensya na humihiling ng isang katotohanan, higit sa isang tagapag-alaga, at ang katotohanan na pagkabuhay. Si Lee Strobel ay isa pang halimbawa. Sumulat siya tungkol sa kung ano ang nangyari sa kanya nang siya ay magtakda upang patulan ang batayan ng Kristiyanismo sa KASO PARA SA KRISTO. Wala kaming puwang dito upang talakayin ang katibayan na natuklasan ng mga lalaking ito at ng iba pa sa kanilang paghahanap para sa katotohanan. Ngunit ang mga librong ito ay nagkakahalaga ng iyong oras.
Hindi namin sinundan ang mga tusong hango sa katha. Ang ating pananampalataya ay hindi bulag. Nakasalalay ito sa ebidensyang napatunayan ng kasaysayan, katibayan na tatayo sa isang korte ng batas. Utang mo sa iyong sarili na maging pamilyar sa katibayan na batayan ng pananampalataya. Bago namatay si Hesus sinabi Niya sa Kanyang mga tagasunod na Siya ay magbabangon mula sa mga patay (Mateo 16:21). Kung si Hesus ay hindi bumangon mula sa mga patay kung gayon ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan, tayo ay nasa ating mga kasalanan pa, at wala tayong mapagkakatiwalaang iba pang sinabi Niya (I Corinto 15: 17,18). Ngunit si Hesus ay lumabas talaga mula sa kamatayan at pinatunayan ang pagiging maaasahan ng bawat iba pang paghahabol na ginawa Niya! Si Hesus ay Panginoon at Siya ay paparating na !!
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook pati na rin ang post na ito. Kung gagawin mo ang importunity upang magustuhan ang aming pahina makakatanggap ka ng mga aral na tulad nito sa bawat dalawang linggo o higit pa. Nagbibigay kami ng aming mga aral nang libre sa internet. Mangyaring bisitahin ang aming web page sa WWW.RichesinChrist.com Mahahanap mo ang malalim na mga aral, audio aralin at sermons na malayang inaalok.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Ang Kristiyanismo ay nakatayo sa lahat ng iba pang relihiyon na hindi ito nakabatay sa mga pangarap at pangitain ng nagtatag nito o sa Kanyang ideolohiya at sistema ng paniniwala. Ang Kristiyanismo ay batay sa isang pangyayari sa kasaysayan, ang muling pagkabuhay ni Hesu-Kristo mula sa mga patay. Ang Kristiyanismo ay nakatayo o nahulog sa katotohanan na si Hesus ay nabuhay mula sa mga patay. Kung si Hesus ay hindi bumangon mula sa libingan pagkatapos ang Kristiyanismo ay walang iba kundi isang pabula na ikinalat ng Kanyang naguguluhan na mga tagasunod. Napatunayan ba na ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus ay totoong naganap? Oo maaari. Mayroong dalawang paraan upang patunayan ang isang kaganapan na naganap, ang pang-agham na pamamaraan at ang ligal na pamamaraan. Upang mapatunayan ang isang bagay na siyentipiko dapat nating magagaya ang kaganapan. Maraming mga pangyayari ay hindi maaaring patunayan nang siyentipiko, ngunit hindi nangangahulugang hindi ito nangyari. Hindi namin mapapatunayan sa agham na ikaw ay ipinanganak dahil hindi namin maaaring kopyahin ang iyong kapanganakan. Ngunit mapatunayan natin ito nang ligal. Maaari kaming makipag-usap sa mga nakasaksi na naroroon sa iyong kapanganakan. Maaari naming ihambing ang iyong bakas sa paa sa kinuha noong sinabi mong ipinanganak ka. Sa madaling salita, maaari kaming mangalap ng katibayan. Ang pagsasagawa ng isang krimen ay hindi maaaring patunayan sa agham sa isang korte ng batas. Sa halip ay umaasa ang korte sa testimonya ng nakasaksi at pangyayaring ebidensya upang patunayan ang kaso nito. Ang mga kaganapan sa kasaysayan ay napatunayan din sa pamamaraang ito. Ang muling pagkabuhay ni Hesus ay maaaring suriin sa parehong pamantayan na inilalapat sa anumang iba pang pangyayari sa kasaysayan. Kapag ginawa natin ito, nalaman natin na mayroong higit na katibayan para sa muling pagkabuhay ni Hesus kaysa sa maraming mga kaganapan na naitala sa mga aklat ng kasaysayan na ginamit sa buong ating mga paaralan at unibersidad. Mayroong maraming mga account ng skeptics at hindi naniniwala sa pamamagitan ng siglo na itinakda upang patulan ang pagkabuhay na mag-uli sa pamamagitan ng ligal na pamamaraan. Ngunit lumayo sila bilang mga mananampalataya nang mapagtanto nila ang katibayan na labis na nagpapatunay na si Jesus ay talagang nabuhay mula sa mga patay. Si Josh McDowell ay isang halimbawa. Sumulat siya tungkol sa kung ano ang naniwala sa kanya na maging isang tagasunod ni Jesucristo sa maraming mga libro: Ebidensya na humihiling ng isang katotohanan, higit sa isang tagapag-alaga, at ang katotohanan na pagkabuhay. Si Lee Strobel ay isa pang halimbawa. Sumulat siya tungkol sa kung ano ang nangyari sa kanya nang siya ay magtakda upang patulan ang batayan ng Kristiyanismo sa KASO PARA SA KRISTO. Wala kaming puwang dito upang talakayin ang katibayan na natuklasan ng mga lalaking ito at ng iba pa sa kanilang paghahanap para sa katotohanan. Ngunit ang mga librong ito ay nagkakahalaga ng iyong oras. Hindi namin sinundan ang mga tusong hango sa katha. Ang ating pananampalataya ay hindi bulag. Nakasalalay ito sa nakumpirma na kasaysayan na ebidensya, katibayan na tatayo sa isang korte ng batas. Utang mo sa iyong sarili na maging pamilyar sa katibayan na batayan ng pananampalataya. Bago namatay si Hesus sinabi Niya sa Kanyang mga tagasunod na Siya ay magbabangon mula sa mga patay (Mateo 16:21). Kung si Hesus ay hindi bumangon mula sa mga patay kung gayon ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan, tayo ay nasa ating mga kasalanan pa, at wala tayong mapagkakatiwalaang iba pang sinabi Niya (I Corinto 15: 17,18). Ngunit si Hesus ay lumabas talaga mula sa kamatayan at pinatunayan ang pagiging maaasahan ng bawat iba pang paghahabol na ginawa Niya! Si Hesus ay Panginoon at Siya ay paparating na !! Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook pati na rin ang post na ito. Kung gagawin mo ang importunity upang magustuhan ang aming pahina makakatanggap ka ng mga aral na tulad nito sa bawat dalawang linggo o higit pa. Nagbibigay kami ng aming mga aral nang libre sa internet.

Magkomento sa Facebook

amen

Everett Duncan

Pinatawad ba ni Cristo ang mga kasalanan o hindi?

Mahal na Diyos, patawarin mo ako para sa aking hindi maruming mga saloobin at pagnanasa sa aking puso. Alam kong ang mga bagay na ito ay hindi banal at pinaghiwalay ako sa iyo. Nagsisi ako! Tulungan mo akong ibaling ang aking isip sa mga bagay ng iyong kaharian at hindi sa mga bagay sa mundong ito. Magpadala ng isang tao upang mapanagot ako. Salamat sa iyong awa at kapatawaran, O Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, amen.

amen

Makapangyarihang pagsulat

amen

AMEN

amen

amen

amen

amen

amen

amen

AMEN

amen

amen

amen

Hallelujah Amen.

Salamat Diyos pagpalain ako ng Amen Amen amen

amen

Amen🙏🙏🙏🙏

amen

amen

Amen 🙏

Tingnan ang higit pang mga komento

9/24/21 Si Jesus ay Nagdadala ng Mga Anak Sa Luwalhati ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Pagpalain kayo ng Diyos lahat

Amen 🙏. Mapalad 🙌 dito sa Kenya 🇰🇪

Amen haleluya, purihin ang Diyos

amen

Kumusta aking mahal na kaibigan maligayang Linggo magandang eavaning

Hallelujah Amen. Pagpalain ka ng Diyos ma

Amen.

pagpalain ka ng Diyos

Pagpalain tayong lahat ng Diyos

amen

amen

amen

Magandang umaga pastor kapatid ng Diyos pagpalain ka 🙏 Amin Amen Amen Amen 💕💕💕💕💕

Amen❤❤❤☝🙏

amen

E

amen

amen

amen

Amen🙏

Hallelujah Amen

Amen🙏🙏🙏

Sumainyo nawa ang Diyos, nawa’y lagi mong gawin ang gawain ng Diyos, Amen Hallelujah

Sobrang tapang

Tingnan ang higit pang mga komento

1 buwan ang nakalipas
Mga Kayamanan kay Cristo

09/10/21 Tumayo Kami Sa Grace
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook o mag-subscribe sa aming Youtube channel, upang ipagpatuloy ang pagtanggap ng mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa multi-wika, libreng pag-download ng libro, at marami pa!

www.richesinchrist.com

09/10/21 Tumayo Kami Sa Grace
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook o mag-subscribe


www.youtube.com/channel/UCUJLFd56uzcrQi2h1hZkWEg
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Ameen

Amen 💖 Mahalagang Mensahe

amen

Amen Amen

Amen kailangan ko ng message na yun

amen

Amen.

amen

amen

Amrn salamat lord

Mahusay na mensahe ...! Amen.

amen

amen

Isang lalaki salamat.

Pagpalain ka ng Diyos🙏🙏❤

amen

Amen Hallelujah

amen

Kung ikaw sa simbahan ay tinanggal muna ang iyong sapatos Maging ang IYONG naroroon sa DIYOS

At ano TUNGKOL sa iyong bukas na buhok? Sundin muna ang SALITA ng Diyos hindi kita hinuhusgahan ok

Amen aleluya

amen

amen

amen

amen

Tingnan ang higit pang mga komento

Mag-load ng higit pang