Libreng Pagsasanay sa video

Ingles

6 araw nakaraan
Mga Kayamanan kay Cristo

Ang Lumang Tipan ay Kasaysayan

Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, mga libreng pag-download ng libro, podcast, at marami pa! E-mail sa amin at hilingin na sumali sa aming listahan upang makatanggap ng mga libreng gabay sa pag-aaral bawat linggo.

www.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Mga Talaan Ng Paglalahad ng Plano ng Diyos

Bisitahin ang aming web page para sa higit pang mga pagtuturo.
richinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Kahanga-hanga. Pagpalain ka pa ng Panginoon

Ang ganda ng message❤

Mas maraming biyaya ang natutuwa akong makasama ka ngayong gabi nang live mula sa Kenya Homa-bay county

Ay mabuti

amen

amen

amen

Tingnan ang higit pang mga komento

Walang takot na Kumpiyansa

Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, mga libreng pag-download ng libro, podcast, at marami pa! E-mail sa amin at hilingin na sumali sa aming listahan upang makatanggap ng mga libreng gabay sa pag-aaral bawat linggo.

www.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Heleluejha.

Amen.

Amen ❤️

amen

amen

amen

Amen maligayang pagdating sa Kenya Kisii upang ibahagi sa amin mangyaring

amiiin

Ameeeeeeeen

Ameeeeeeeeeen

Tingnan ang higit pang mga komento

Mga Account ng saksi

Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, mga libreng pag-download ng libro, podcast, at marami pa! E-mail sa amin at hilingin na sumali sa aming listahan upang makatanggap ng mga libreng gabay sa pag-aaral bawat linggo.

www.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Amen aleluya

Amen ❤

1 buwan ang nakalipas
Mga Kayamanan kay Cristo

Disatisfied Satisfaction

Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, mga libreng pag-download ng libro, podcast, at marami pa! E-mail sa amin at hilingin na sumali sa aming listahan upang makatanggap ng mga libreng gabay sa pag-aaral bawat linggo.

www.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Isa ka pang nakaka-inspire na pastor na Riches in Christ

Kahanga-hangang masahe

Amen ❤

pagpalain ka ng Diyos

amen

Paalam

amen

Tingnan ang higit pang mga komento

1 buwan ang nakalipas
Mga Kayamanan kay Cristo

Ang Panahon ng Pagbabalik ni Hesus

Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, mga libreng pag-download ng libro, podcast, at marami pa! E-mail sa amin at hilingin na sumali sa aming listahan upang makatanggap ng mga libreng gabay sa pag-aaral bawat linggo.

www.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Amen ❤❤❤❤Kami ay pinagpala❤

Amen in deed a season for the return of Jesus Christ

Amen BLESSED sa lahat ng tao sa mundo 🗺

amen

amen

Amen amen amen 🙏

amen

🇱🇰 Amen

Totoo iyon

Tingnan ang higit pang mga komento

Ang Paparating na Apocalypse

Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, mga libreng pag-download ng libro, podcast, at marami pa! E-mail sa amin at hilingin na sumali sa aming listahan upang makatanggap ng mga libreng gabay sa pag-aaral bawat linggo.

www.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Salamat sa Ward of God

Salamat sa Diyos para kay Hesus, ang may-ari ng mundo... Siya ang may kontrol.

Amen hallelujah 🙏

amen

amen

amen

Naiintindihan ko ang isa o dalawang salita nang dahan-dahan

Ameeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Go

Tingnan ang higit pang mga komento

Mga Tao sa Dulo
Sino ang may pananagutan sa pagkawasak sa wakas? Diyos o tao?
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Si Hesus ay Panginoon! Siya ay babalik upang kumpletuhin ang layunin ng Diyos para sa sangkatauhan at upang maging kontrol din bilang HARI...

Salamat sa Ward of God

Amen, salamat sa pagbabahagi ng makapangyarihang mensaheng ito. Nawa'y patuloy kang pagpalain ng Diyos at nawa'y mabuhay ka nang matagal sa pangalan ni Hesukristo!

Salamat ward ng Diyos amén

Amen at amen

Amen BLESSED sa lahat ng tao sa mundo 🗺

amen

amen

amen

amen

Bangladesh Nationalist Party-BNP

Tingnan ang higit pang mga komento

Mag-load ng higit pang