Libreng Pagsasanay sa Multilingual na Video

Ingles

7 araw nakaraan
Mga Kayamanan kay Cristo

10-8-21 Ang Iyong Tunay na Pagkakakilanlan ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Pagkuha ng malinaw sa iyo

amen

Amen🙏🙏🙏🙏

Amen.

Magandang repleksyon 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾

amen

Amen ❤️ Mas napalad

Si Hesus ay laging kasama ang iyong kapatid na pastor

Amen Amen

Amen Salamat sa paalala

Tingnan ang higit pang mga komento

10-1-21 Peace Through Union
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook o mag-subscribe sa aming Youtube channel, upang ipagpatuloy ang pagtanggap ng mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa multi-wika, libreng pag-download ng libro, at marami pa!

www.richesinchrist.com

10-1-21 Peace Through Union
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook o mag-subscribe


www.youtube.com/channel/UCUJLFd56uzcrQi2h1hZkWEg
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Pagbati sa iyo mula sa Nepal. Ang iyong maligayang pagdating sa Nepal para sa ministeryo ni Jesucristo Amen pastor Paul pandey

Blessings sister mula sa Pakistan pastor na si Sadiq Masih na nanonood

Amen; Pagpalain ka ng Diyos ng higit pa kapatid pinatakbo mo ang ministeryong ito.

Amen Diyos pagpalain ka ate

Amen Salamat Hesukristo

amen

amen

Ameen

amen

amen

amen

AMEN🙏🙏🙏🙏🙏🙏🌷🌷🥀

Mapalad at Magagandang Salita ng Diyos. Nawa ay magamit ka ng marami ng Panginoon.

Pagpalain ka ng Diyos mahal kong Ate, ako si Pastor nayyer bhatti mula sa pakistan

amen

amen

Aleluya

Mangyaring tulungan ako sa isang link upang sundin at makinig sa iyong pagtuturo, gusto ko ito; mula sa Liberia, West Africa.

amen

Amen Amen

amen

Karunane dhokese milindke sabh ghar unske nam pr kr dale hai milindko vaps de dale ho ghar aur mhahanagar palika se karuna ke nam par tax pavti na nikale yeshuke nam me milindke nam pr tax pavti aaye 🙏 amen

amen

Magandang umaga pastor kapatid ng Diyos pagpalain ka 🙏 Amin Amen Amen Amen 💕💕💕

Tingnan ang higit pang mga komento

Ang Kristiyanismo ay nakatayo sa lahat ng iba pang relihiyon na hindi ito nakabatay sa mga pangarap at pangitain ng nagtatag nito o sa Kanyang ideolohiya at sistema ng paniniwala. Ang Kristiyanismo ay batay sa isang makasaysayang pangyayari, ang muling pagkabuhay ni Hesu-Kristo mula sa mga patay. Ang Kristiyanismo ay nakatayo o nahulog sa katotohanan na si Hesus ay nabuhay mula sa mga patay. Kung si Hesus ay hindi bumangon mula sa libingan pagkatapos ang Kristiyanismo ay walang iba kundi isang pabula na ikinalat ng Kanyang nalilito na mga tagasunod. Napatunayan ba na ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus ay totoong naganap? Oo kaya.
Mayroong dalawang paraan upang patunayan ang isang kaganapan na naganap, ang pang-agham na pamamaraan at ang ligal na pamamaraan. Upang mapatunayan ang isang bagay na siyentipiko dapat nating magagaya ang kaganapan. Maraming mga pangyayari ay hindi mapapatunayan nang siyentipiko, ngunit hindi nangangahulugang hindi ito nangyari. Hindi namin mapapatunayan sa agham na ikaw ay ipinanganak dahil hindi namin maaaring kopyahin ang iyong kapanganakan. Ngunit mapatunayan natin ito nang ligal. Maaari kaming makipag-usap sa mga nakasaksi na naroroon sa iyong kapanganakan. Maaari naming ihambing ang iyong bakas sa paa sa kinuha noong sinabi mong ipinanganak ka. Sa madaling salita, maaari kaming mangalap ng katibayan.
Ang pagsasagawa ng isang krimen ay hindi maaaring patunayan sa agham sa isang korte ng batas. Sa halip ay umaasa ang korte sa testimonya ng nakasaksi at pangyayaring ebidensya upang patunayan ang kaso nito. Ang mga kaganapan sa kasaysayan ay napatunayan din sa pamamaraang ito. Ang muling pagkabuhay ni Hesus ay maaaring suriin sa parehong pamantayan na inilalapat sa anumang iba pang pangyayari sa kasaysayan. Kapag ginawa natin ito, nalaman natin na mayroong higit na katibayan para sa muling pagkabuhay ni Hesus kaysa sa maraming mga kaganapan na naitala sa mga aklat ng kasaysayan na ginamit sa buong ating mga paaralan at unibersidad.
Mayroong maraming mga account ng skeptics at hindi naniniwala sa pamamagitan ng siglo na itinakda upang patulan ang pagkabuhay na mag-uli sa pamamagitan ng ligal na pamamaraan. Ngunit lumayo sila bilang mga mananampalataya nang mapagtanto nila ang katibayan na labis na nagpapatunay na si Jesus ay talagang nabuhay mula sa mga patay. Si Josh McDowell ay isang halimbawa. Sumulat siya tungkol sa kung ano ang naniwala sa kanya na maging isang tagasunod ni Jesucristo sa maraming mga libro: Ebidensya na humihiling ng isang katotohanan, higit sa isang tagapag-alaga, at ang katotohanan na pagkabuhay. Si Lee Strobel ay isa pang halimbawa. Sumulat siya tungkol sa kung ano ang nangyari sa kanya nang siya ay magtakda upang patulan ang batayan ng Kristiyanismo sa KASO PARA SA KRISTO. Wala kaming puwang dito upang talakayin ang katibayan na natuklasan ng mga lalaking ito at ng iba pa sa kanilang paghahanap para sa katotohanan. Ngunit ang mga librong ito ay nagkakahalaga ng iyong oras.
Hindi namin sinundan ang mga tusong hango sa katha. Ang ating pananampalataya ay hindi bulag. Nakasalalay ito sa ebidensyang napatunayan ng kasaysayan, katibayan na tatayo sa isang korte ng batas. Utang mo sa iyong sarili na maging pamilyar sa katibayan na batayan ng pananampalataya. Bago namatay si Hesus sinabi Niya sa Kanyang mga tagasunod na Siya ay magbabangon mula sa mga patay (Mateo 16:21). Kung si Hesus ay hindi bumangon mula sa mga patay kung gayon ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan, tayo ay nasa ating mga kasalanan pa, at wala tayong mapagkakatiwalaang iba pang sinabi Niya (I Corinto 15: 17,18). Ngunit si Hesus ay lumabas talaga mula sa kamatayan at pinatunayan ang pagiging maaasahan ng bawat iba pang paghahabol na ginawa Niya! Si Hesus ay Panginoon at Siya ay paparating na !!
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook pati na rin ang post na ito. Kung gagawin mo ang importunity upang magustuhan ang aming pahina makakatanggap ka ng mga aral na tulad nito sa bawat dalawang linggo o higit pa. Nagbibigay kami ng aming mga aral nang libre sa internet. Mangyaring bisitahin ang aming web page sa WWW.RichesinChrist.com Mahahanap mo ang malalim na mga aral, audio aralin at sermons na malayang inaalok.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Ang Kristiyanismo ay nakatayo sa lahat ng iba pang relihiyon na hindi ito nakabatay sa mga pangarap at pangitain ng nagtatag nito o sa Kanyang ideolohiya at sistema ng paniniwala. Ang Kristiyanismo ay batay sa isang pangyayari sa kasaysayan, ang muling pagkabuhay ni Hesu-Kristo mula sa mga patay. Ang Kristiyanismo ay nakatayo o nahulog sa katotohanan na si Hesus ay nabuhay mula sa mga patay. Kung si Hesus ay hindi bumangon mula sa libingan pagkatapos ang Kristiyanismo ay walang iba kundi isang pabula na ikinalat ng Kanyang naguguluhan na mga tagasunod. Napatunayan ba na ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus ay totoong naganap? Oo maaari. Mayroong dalawang paraan upang patunayan ang isang kaganapan na naganap, ang pang-agham na pamamaraan at ang ligal na pamamaraan. Upang mapatunayan ang isang bagay na siyentipiko dapat nating magagaya ang kaganapan. Maraming mga pangyayari ay hindi maaaring patunayan nang siyentipiko, ngunit hindi nangangahulugang hindi ito nangyari. Hindi namin mapapatunayan sa agham na ikaw ay ipinanganak dahil hindi namin maaaring kopyahin ang iyong kapanganakan. Ngunit mapatunayan natin ito nang ligal. Maaari kaming makipag-usap sa mga nakasaksi na naroroon sa iyong kapanganakan. Maaari naming ihambing ang iyong bakas sa paa sa kinuha noong sinabi mong ipinanganak ka. Sa madaling salita, maaari kaming mangalap ng katibayan. Ang pagsasagawa ng isang krimen ay hindi maaaring patunayan sa agham sa isang korte ng batas. Sa halip ay umaasa ang korte sa testimonya ng nakasaksi at pangyayaring ebidensya upang patunayan ang kaso nito. Ang mga kaganapan sa kasaysayan ay napatunayan din sa pamamaraang ito. Ang muling pagkabuhay ni Hesus ay maaaring suriin sa parehong pamantayan na inilalapat sa anumang iba pang pangyayari sa kasaysayan. Kapag ginawa natin ito, nalaman natin na mayroong higit na katibayan para sa muling pagkabuhay ni Hesus kaysa sa maraming mga kaganapan na naitala sa mga aklat ng kasaysayan na ginamit sa buong ating mga paaralan at unibersidad. Mayroong maraming mga account ng skeptics at hindi naniniwala sa pamamagitan ng siglo na itinakda upang patulan ang pagkabuhay na mag-uli sa pamamagitan ng ligal na pamamaraan. Ngunit lumayo sila bilang mga mananampalataya nang mapagtanto nila ang katibayan na labis na nagpapatunay na si Jesus ay talagang nabuhay mula sa mga patay. Si Josh McDowell ay isang halimbawa. Sumulat siya tungkol sa kung ano ang naniwala sa kanya na maging isang tagasunod ni Jesucristo sa maraming mga libro: Ebidensya na humihiling ng isang katotohanan, higit sa isang tagapag-alaga, at ang katotohanan na pagkabuhay. Si Lee Strobel ay isa pang halimbawa. Sumulat siya tungkol sa kung ano ang nangyari sa kanya nang siya ay magtakda upang patulan ang batayan ng Kristiyanismo sa KASO PARA SA KRISTO. Wala kaming puwang dito upang talakayin ang katibayan na natuklasan ng mga lalaking ito at ng iba pa sa kanilang paghahanap para sa katotohanan. Ngunit ang mga librong ito ay nagkakahalaga ng iyong oras. Hindi namin sinundan ang mga tusong hango sa katha. Ang ating pananampalataya ay hindi bulag. Nakasalalay ito sa nakumpirma na kasaysayan na ebidensya, katibayan na tatayo sa isang korte ng batas. Utang mo sa iyong sarili na maging pamilyar sa katibayan na batayan ng pananampalataya. Bago namatay si Hesus sinabi Niya sa Kanyang mga tagasunod na Siya ay magbabangon mula sa mga patay (Mateo 16:21). Kung si Hesus ay hindi bumangon mula sa mga patay kung gayon ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan, tayo ay nasa ating mga kasalanan pa, at wala tayong mapagkakatiwalaang iba pang sinabi Niya (I Corinto 15: 17,18). Ngunit si Hesus ay lumabas talaga mula sa kamatayan at pinatunayan ang pagiging maaasahan ng bawat iba pang paghahabol na ginawa Niya! Si Hesus ay Panginoon at Siya ay paparating na !! Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook pati na rin ang post na ito. Kung gagawin mo ang importunity upang magustuhan ang aming pahina makakatanggap ka ng mga aral na tulad nito sa bawat dalawang linggo o higit pa. Nagbibigay kami ng aming mga aral nang libre sa internet.

Magkomento sa Facebook

amen

Everett Duncan

Pinatawad ba ni Cristo ang mga kasalanan o hindi?

Mahal na Diyos, patawarin mo ako para sa aking hindi maruming mga saloobin at pagnanasa sa aking puso. Alam kong ang mga bagay na ito ay hindi banal at pinaghiwalay ako sa iyo. Nagsisi ako! Tulungan mo akong ibaling ang aking isip sa mga bagay ng iyong kaharian at hindi sa mga bagay sa mundong ito. Magpadala ng isang tao upang mapanagot ako. Salamat sa iyong awa at kapatawaran, O Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, amen.

amen

Makapangyarihang pagsulat

amen

AMEN

amen

amen

amen

amen

amen

amen

AMEN

amen

amen

amen

Hallelujah Amen.

Salamat Diyos pagpalain ako ng Amen Amen amen

amen

Amen🙏🙏🙏🙏

amen

amen

Amen 🙏

Tingnan ang higit pang mga komento

9/24/21 Si Jesus ay Nagdadala ng Mga Anak Sa Luwalhati ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Pagpalain kayo ng Diyos lahat

Amen 🙏. Mapalad 🙌 dito sa Kenya 🇰🇪

Amen haleluya, purihin ang Diyos

amen

Kumusta aking mahal na kaibigan maligayang Linggo magandang eavaning

Hallelujah Amen. Pagpalain ka ng Diyos ma

Amen.

pagpalain ka ng Diyos

Pagpalain tayong lahat ng Diyos

amen

amen

amen

Magandang umaga pastor kapatid ng Diyos pagpalain ka 🙏 Amin Amen Amen Amen 💕💕💕💕💕

Amen❤❤❤☝🙏

amen

E

amen

amen

amen

Amen🙏

Hallelujah Amen

Amen🙏🙏🙏

Sumainyo nawa ang Diyos, nawa’y lagi mong gawin ang gawain ng Diyos, Amen Hallelujah

Sobrang tapang

Tingnan ang higit pang mga komento

1 buwan ang nakalipas
Mga Kayamanan kay Cristo

09/10/21 Tumayo Kami Sa Grace
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook o mag-subscribe sa aming Youtube channel, upang ipagpatuloy ang pagtanggap ng mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa multi-wika, libreng pag-download ng libro, at marami pa!

www.richesinchrist.com

09/10/21 Tumayo Kami Sa Grace
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook o mag-subscribe


www.youtube.com/channel/UCUJLFd56uzcrQi2h1hZkWEg
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Ameen

Amen 💖 Mahalagang Mensahe

amen

Amen Amen

Amen kailangan ko ng message na yun

amen

Amen.

amen

amen

Amrn salamat lord

Mahusay na mensahe ...! Amen.

amen

amen

Isang lalaki salamat.

Pagpalain ka ng Diyos🙏🙏❤

amen

Amen Hallelujah

amen

Kung ikaw sa simbahan ay tinanggal muna ang iyong sapatos Maging ang IYONG naroroon sa DIYOS

At ano TUNGKOL sa iyong bukas na buhok? Sundin muna ang SALITA ng Diyos hindi kita hinuhusgahan ok

Amen aleluya

amen

amen

amen

amen

Tingnan ang higit pang mga komento

Mag-load ng higit pang

Espanyol

Ang mga kilos ng Diyos sa Lumang Tipan
Mga Pagkilos ng Diyos Sa Lumang Tipan
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

dahil sa screen ng aking cell phone hindi ko maintindihan ang wika

amen

Old Testament Wrath Old Testament Wrath
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy na matanggap ang mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, pag-broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, at marami pa!

en.richesinchrist.com

en.richesinchrist.com/study-guides/

Old Testament Wrath Old Testament Wrath
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Pagpalain kayo ng Diyos ng magagandang pagbabasa na aking minahal at amen 🙏

Bakit at ano Bakit at ano
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy na matanggap ang mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, pag-broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, at marami pa!

en.richesinchrist.com

en.richesinchrist.com/study-guides/

Bakit at ano Bakit at ano
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook upang
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Luwalhati sa Diyos para sa kanyang salita, salamat sa pagtuturo na ito

amen

amen

Ang Oras ng Kanyang Paghuhukom Ang Oras Ng Kanyang Paghuhukom

Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy na matanggap ang mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, pag-broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, at marami pa!

en.richesinchrist.com

en.richesinchrist.com/study-guides/

Ang Oras ng Kanyang Paghuhukom Ang Oras Ng Kanyang Paghuhukom

Inaanyayahan ka namin na magustuhan ang aming pa
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Walang paghatol walang pagkakasala tayo ay isinilang na malaya at namatay tayo nang malaya

1 buwan ang nakalipas
Kayamanan kay Kristo Espanyol

Pinalaya Mula sa Galit Na Nailigtas Mula sa Pagkagalit ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

1 buwan ang nakalipas
Kayamanan kay Kristo Espanyol

Nasasabik Tungkol sa Pagbabalik ng mga Panginoon Nasasabik Tungkol sa Pagbabalik ng mga Panginoong

Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy na matanggap ang mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, pag-broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, at marami pa!

en.richesinchrist.com

en.richesinchrist.com/study-guides/

Nasasabik Tungkol sa Pagbabalik ng mga Panginoon Nasasabik Tungkol sa Pagbabalik ng mga Panginoong

Inaanyayahan ka namin dito
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Pag-asa Mula sa Pahayag Pag-asa Mula sa Pahayag
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy na matanggap ang mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, pag-broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, at marami pa!

en.richesinchrist.com

en.richesinchrist.com/study-guides/

... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Mag-load ng higit pang

Hindi

4 araw nakaraan
Riches In Christ Hindi

Kapayapaan sa pamamagitan ng pagkakasundo. - PEACE THROUGH UNION

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Purihin ang Panginoon Amen

Kaluwalhatian kay Hesus

amen

Kaluwalhatian kay Hesus

LOVE U JESUS ​​❤️❤️🌷🌷✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️💪💪💪 👌👌👌👌👌👌👍👍

Oo Amen

P Tanveer lnayat

AMEN

Amen Amen🙏

09491624056

Purihin ang panginoon Amen hallelujah Pangalan ni Jesus ng Amen hallelujah 🙏

Tingnan ang higit pang mga komento

Tumayo Kami sa Grasya - Tumayo Kami sa Grace

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Purihin ang Panginoon kapatid

Amen pagpalain ka ng Diyos

Purihin ang Panginoon

pagpalain ka ng Diyos

Amen

🙏🌹🙏 Hallelujah 🙏🌹 🙏🌹🙏 AMEN 🌹🙏🌹

AMEN 🙏🙏🙏🙏

Purihin ang Panginoon

amen

Amen.

amen

Pagpalain ka ng Diyos

amen

amen

AMEN

amen

Aamen

amen

oh nanay mary

Aamen

Mabuhay si Cristo kapayapaan

Salamat Diyos 🙏

amen

Jai pitah parmesavar

Tingnan ang higit pang mga komento

1 buwan ang nakalipas
Riches In Christ Hindi

Kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus - KAPAYAPAAN SA DIYOS PAMAMAGIT SA HESUS

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Maraming salamat at purihin ang Panginoon para sa iyong napakahusay na pagtatayo.

AMEN

Purihin ang Panginoong kapatid at maraming salamat sa sobrang mensahe ni Hesus

amen

Amen 😇🙏🙏🙏💖 salamat jesus

Purihin ang Panginoon

Amen AMEN 🌳🌷🌷🌹

Amen AMEN 🌳🌷

Amen Amen

Hallelujah amen mangyaring ipanalangin ang aking asawa at ang pagbabago ng kanyang buhay at masamang kalikasan mangyaring

amen

amen

👍👍👍❤️

amen

Purihin ang Panginoon

Purihin ang Panginoon Amen

Tingnan ang higit pang mga komento

FIGHT TO FOCUS - FIGHT TO FOCUS

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Ameen

Ameen.

Jai masih ki amen jay isu 🙏🙏🙏

Salamat jesus Amen.Amen.Amen.jesus

Purihin ang panginoon Amen jaymassi ki ️❤️❤️

Amen amen amen

Purihin ang Panginoon 🙏

Amen! Pagpalain ka ng Diyos.

Purihin ang Panginoon

amen

Amen amen amen

Ameeen

amen

Amen🙏🙏🙏🙏❤

Amen pagpalain ka ng Diyos

amen

Purihin ang Panginoon Hallelujah Amen amen amen.

amen

Papuri. Ang. Lord. Amen

Napakagandang pagtatanghal

Mahal na kapatid na babae at kapatid na si Hurt ng maraming impeksyon sa tiyan na napaka-kagyat na operasyon ay kinakailangan ng paninindigan ang iyong kapatid at tulungan mo ako agad na ako ay isang mamamayan na ako ay 75 taong gulang mangyaring tulungan akong pagpalain kayo ng Diyos

Purihin ang Panginoong Diyos pagpalain kayong lahat

Tingnan ang higit pang mga komento

Panatilihin ang Iyong Pokus - Panatilihin ang Iyong Pokus ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Jai..mashi.amen 🙏🙏🙏

amen

amen

Aleluya

Amen

amen

Amen 🙏

amen

Si Jesus Power ay Super Power.

Purihin ang Diyos 🙏

amen

Ameen

Purihin ang Panginoon 🙏🙏🙏❤️ AMEN

Napakagandang pagtatanghal

Ang karapatan ng buhay na nabubuhay sa kasagsagan ng kahirapan ay pinapatay, wala akong naramdaman na makabuluhang papel ng Diyos sa panig na ito, kaya't mas mabuti akong isang ateista!

God Belss ka

Good night God bless you pastor sahib

🙏 AMEN

amen

Pahalagahan ka

Tingnan ang higit pang mga komento

Kalabanin si satanas sa Salita ng Diyos - LABANAN ANG DIWALO SA SALITA NG DIYOS

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

🙏 🙏 GODBLESS

amen

amen

Amen. Amen Amen.

amen

amen

amen

amen

Amen 👋

amen

Aking huling 💧 drop in, Jesus God bless you and your lovely family Amen, 🙏 Recpect 🌹

amen

Salamat sangita

amen

Mmen

amen

amen

amen

amen

Purihin ang panginoon 🙏

Bakwass mettkar madame jijaisiaram

Tingnan ang higit pang mga komento

Katotohanan at Katotohanan - Totoo At Katotohanan

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

mabuti

amen

🙏 amen 🙏

Amen 🙏🙏

amen

Purihin ang Diyos 🙏

amen

Amen purihin ang panginoong diyos pagpalain ka

Amen jaymassi ki ❤️❤️❤️

amen

amen

Madhu Bala kaluwalhatian sa Diyos amen

amen

Magandang messsage salamat

H

Tingnan ang higit pang mga komento

SELF SUFFICIENT SA CRISTO

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

ngunit mortal ako

amen

Pagpalain ka ng Diyos amin ate 🙏😇❤️🇵🇰🙌

amen

amen

amen

amen

Ang aking kapatid na babae Huwag kang maghabol ng maling pagiisip Huwag kang maghabol sa paninibugho, Trinity, polythism, pagsuway sa oras ng misyonero ni Jesus Higit pa bago ang AD610 Handa ka na bang parusahan ang Makapangyarihang Diyos? Huwag gawin iyon Handa ka na bang paraiso ng regalong diyos? Halika sa pagkatapos ng St Propeta Muhammad pbuh messenger ng Makapangyarihang Diyos Halika sama-sama ako ay hahantong ako sa Paraiso

..

amen

Purihin ang Panginoon

amen

amen

amen

Ay oo

amen

amen

Ang Diyos ay laging kasama

Ano ang iniisip mo tungkol sa Araw ng mga paghuhukom? Ang mga piling parusa ba ng Makapangyarihang Diyos? Ang iyong pansin mangyaring Mula kay Jesus Ebanghelyo Tungkol sa Maluwalhating Propeta Muhammad Kung hindi ka naniwala sa Kanya at Banal na Quran ang iyong kinabukasan na buhay sa parusa ng Diyos

❤️💛💚💜🖤💙🧡🧡🌜🌹🌷🥀

Hi❤️🔥👍

Amen aleluya

Tingnan ang higit pang mga komento

Mag-load ng higit pang

punjabi

3 araw nakaraan
Riches In Christ Punjabi

Kapayapaan sa pamamagitan ng Pakikipagkasundo - KAPAYAPAAN SA PAMAMAGIT NG UNION ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Amen Purihin ang Panginoon

Magkomento sa Facebook

Diyos 🙏🙏🙏 pagpalain ka ate ji Salam masaya

pagpalain ka ng Diyos

amen

Diyos..bless..you Please ... please Pray..my..son..Mr. Suleiman..harry Pray..my..wife..muss Margaret Pray..me..Joseph..San am Pray..my..house Pray ... I.received..Jesus. Pangalanan ang Prayerpower Pentecostal administries Salamat..kayo I.mula.Pakistan..karachi

amen

🙏🏻🙏🏻

Tingnan ang higit pang mga komento

1 buwan ang nakalipas
Riches In Christ Punjabi

Kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus - KAPAYAPAAN SA DIYOS PAMAMAGIT SA HESUS ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Amen 🙏🙏🙏

Amen amen amen amen amen

Lakhwinder Gill Amen Amen Amen Amen Amen Amen

Lakhwinder Gill Amen Amen Amen Amen Amen

amen

Amen pasteramma god bless you

Amen amen

Tingnan ang higit pang mga komento

Ipaglaban ang Tumuon - MAKIGLABAN SA FOKUS ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Ang Bibliya ay HINDI aklat ng Diyos. Naglalaman ito ng 50000 mga error at isang libro ng Pornology. Binago muli at muli. Ang Bibliya na KJV ay pinahintulutan ni King James ng UK at HINDI ng Diyos. Naglalaman ang Bibliya ng hindi bababa sa 10. mga istoryang ng Incest. Ang Diyos ay HINDI labis na banal upang ihayag ang mga kwento ng Incest sa Kanyang banal na libro.

Pagpalain ka ng GoD pastor g

Ang TRINITY at KALIGTASAN AY 2 PINAKA MALAKING KASINUNGALINGAN NA NAGSALITA SA ILALIM NG ARAW NG ARAW.HELL FIRE THROWN IN AFTER DEATH. HESUS NEVERER AN ATONEMENT NOR A SAVIOR PERO Isang Makapangyarihang Sugo ng kanyang Lumikha ang ipinadala sa mga Hudyo lamang. (Tinig ng Islam)

Ok

Ameen

Tingnan ang higit pang mga komento

Magkomento sa Facebook

amen

amen

Amen🙏🙏🙏

amen

Labanan ang Diyablo sa Salita ng Diyos - LABANAN ANG DIWALO SA SALITA NG DIYOS ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

amen

Aling Diyos Naniniwala ka sa 3 magkakaibang & Distant Gods. Ama .... .. HINDI magiging Anak o banal na multo. 2. Anak ...... ... HINDI maaaring maging Ama o banal na multo. 3. banal na multo. HINDI maaaring maging Ama o Anak. Naniniwala akong ISA & LAMANG Diyos na Tagapaglikha. Hindi man ipinanganak ni Siya ay nagkaanak at WALANG katulad Niya sa Kanyang uniberso. Maaari niyang buksan ang iyong mga mata upang makita ang katotohanan. Ameen

Si Hesus ay hindi isang Pagbabayad-sala o isang tagapagligtas. Hindi rin siya namatay sa krus. Ni hindi man siya nag-angkin. Siya ay isang tao PERO isang makapangyarihang Sugo ng kanyang Maylalang. Ito ang lahat ng TRES TRABAHO na nilikha noong ika-3 siglo ng mga ama noon ni Chruch upang masiyahan ang mga Romano na bumalik sa tinawag na Kristiyanismo noong ika-3 siglo. AD. Nagsisinungaling si Pastor.

amen

pagpalain ka ng Diyos

ANG TRINITY AY ISANG PINAKA MALAKING SINUNGALING NAGSALITA SA ILALIM NG ARAW NA NANGUNGUNANG SA IMPIYERLEMO SA APAL NA NAKALIKOT SA MATAPOS NG KAMATAYAN.

Tingnan ang higit pang mga komento

Magkomento sa Facebook

Ct

ANG TRINITY AY ISANG PINAKA MALAKING KASINUNGALINGAN NA NAGSALITA SA ILALIM NG ARAW NA NANGUNGUNAHING SA IMPIYERNO. (Tinig ng Islam)

Mag-load ng higit pang

Urdu

Cover for Riches In Christ Pakistan URDU
375
Mga Kayamanan kay Kristo Pakistan URDU

Mga Kayamanan kay Kristo Pakistan URDU

Mga aral na nagbabago ng buhay. Ginagamit namin ang Bibliya upang ihayag ang DIYOS at ang Kanyang Anak na si HESUS. Ang pinaka mapagkakatiwalaang saksi ni Jesus ay ang Bibliya, na ibinigay ng tao ng Diyos upang magtiwala, magturo, at sundin.

Mga komento Mga icon ng Box SVGGinamit para sa tulad, pagbabahagi, komento, at mga reaksyon na icon
CHANGE YOUR PERSPECTIVE- اپنا نقطہ نظر تبدیل کریں‎‎

CHANGE YOUR PERSPECTIVE- اپنا نقطہ نظر ...

ANG BIBLIYA AY ORGANIKO - Ang Bibliya ay isang buhay na libro

ANG BIBLIYA AY ORGANIKO - Ang Banal na Bibliya ...

HESUS NA ANAK NG DIYOS - Si Jesus na Anak ng Diyos

HESUS NA ANAK NG DIYOS - یسوو د

Diyos na nagkatawang-tao

Diyos na nagkatawang-tao

LIBRO TUNGKOL SA HESUS - Mga post tungkol sa Sua

MGA AKLAT TUNGKOL SA HESUS - سوکےتت

Mag-load ng higit pang