Mga Pagpupulong sa Biyernes

Mga pulong sa Biyernes ng 7:30 PM Biyernes

Ang ministeryong ito ay nagsimula noong 1992, at patuloy na lumago ng biyaya ng Diyos. Kami ay nakatuon sa paggamit ng aming mga regalo upang mabuo ang Katawan ni Kristo sa pamamagitan ng pagtuturo ng Kanyang Salita nang may pananaw at pagiging perpekto. Nagtatagpo kami lingguhan sa Trinity Christian Center (Pastor Joel Oliver). Ang Trinity ay aming simbahan sa bahay mula pa noong simula. Ang aming mga pagpupulong sa gabi ng Biyernes ay biniyayaan ng papuri at pagsamba mula sa Anak ni Mercy. Dala nila ang pagpapahid ng isang Salmista. Ang Anak ni Mercy ay kasama namin mula pa noong 1994, at mga ministro sa iba't ibang mga simbahan, samahan, at paaralan. Ang aming mga pagpupulong ay nagsisimula sa mga awiting pagsamba na isinulat at ginawa ng Anak ni Mercy.

Ang Trinity 4720 Jamieson Ave St. Louis, MO 63139Nagkakilala kami sa Trinity Christian Center Sa Biyernes Santo 7:30
Mga DireksyonTrinity Christian Center