Mga Pagpupulong sa Biyernes

Mga Pagpupulong sa Biyernes ng gabi 7:30 PM Biyernes

Ang ministeryong ito ay nagsimula noong 1992, at patuloy na lumago sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kami ay nakatuon sa paggamit ng aming mga kaloob sa pagbuo ng Katawan ni Kristo sa pamamagitan ng pagtuturo ng Kanyang Salita nang may kaunawaan at pagiging perpekto. Ang pinakamadalas na patotoo mula sa mga nag-aaral ng Mga Aral ng Bibliya ni Diane ay “Buhay na Pagbabago”. Lingguhan kaming nagkikita sa isang Christian Center. Ito ang aming tahanan na simbahan mula pa noong una. Ang ating mga pagpupulong sa Biyernes ng gabi ay biniyayaan ng Papuri at Pagsamba. Ang aming mga pagpupulong ay nagsisimula sa mga awit ng pagsamba na isinulat at ginawa mula sa mga aralin ni Diane. Kasunod ng Papuri at pagsamba Naghatid si Diane ng isang detalyadong pagtuturo. Ang mga turong ito ay naka-post din sa Facebook, Youtube, at available dito sa aming web page.

Tunay na pagpapalain tayo kapag ang mga anak ng Diyos ay nabago at mayroong mas malalim na pag-unawa sa The Bible. Sigurado kami na ikaw ay mapapala at inaasahan na makita ka agad!

Nagkikita Tayo sa Christian Center Sa Biyernes 7:30PM 314-479-4957