Mga Pagpupulong sa Biyernes

Mga Pagpupulong sa Biyernes ng gabi 7:30 PM Biyernes

(Kami ay Meeting mask ay opsyonal)

Ang ministeryong ito ay nagsimula noong 1992, at patuloy na lumago ng biyaya ng Diyos. Kami ay nakatuon sa paggamit ng aming mga regalo upang mabuo ang Katawan ni Kristo sa pamamagitan ng pagtuturo ng Kanyang Salita nang may pananaw at pagiging perpekto. Ang pinaka-madalas na patotoo mula sa mga nag-aaral ng Mga Turo ng Bibliya ni Diane ay ang "Life Changing". Nagtatagpo kami lingguhan sa Trinity Christian Center (Pastor Joel Oliver). Ang Trinity ay aming simbahan sa bahay mula pa noong simula. Ang aming mga pagpupulong sa gabi ng Biyernes ay biniyayaan ng papuri at pagsamba mula sa Anak ni Mercy. Dala nila ang pagpapahid ng isang Salmista. Ang Anak ni Mercy ay kasama namin mula pa noong 1994, at mga ministro sa iba't ibang mga simbahan, samahan, at paaralan. Ang aming mga pagpupulong ay nagsisimula sa mga awiting pagsamba na nakasulat at ginawa mula sa mga aralin ni Diane. Kasunod sa Papuri at pagsamba ay naghahatid si Diane ng isang nakakulong na pagtuturo. Ang mga katuruang ito ay live stream din sa Facebook at magagamit dito sa aming web page.

Tunay na pagpapalain tayo kapag ang mga anak ng Diyos ay nabago at mayroong mas malalim na pag-unawa sa The Bible. Sigurado kami na ikaw ay mapapala at inaasahan na makita ka agad!

Ang Trinity 4720 Jamieson Ave St. Louis, MO 63109Nagkakilala kami sa Trinity Christian Center Sa Biyernes Santo 7:30
Mga DireksyonTrinity Christian Center