Multilingual na Video

Ingles

6 araw nakaraan
Mga Kayamanan kay Cristo

Ang Lumang Tipan ay Kasaysayan

Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, mga libreng pag-download ng libro, podcast, at marami pa! E-mail sa amin at hilingin na sumali sa aming listahan upang makatanggap ng mga libreng gabay sa pag-aaral bawat linggo.

www.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Mga Talaan Ng Paglalahad ng Plano ng Diyos

Bisitahin ang aming web page para sa higit pang mga pagtuturo.
richinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Kahanga-hanga. Pagpalain ka pa ng Panginoon

Ang ganda ng message❤

Mas maraming biyaya ang natutuwa akong makasama ka ngayong gabi nang live mula sa Kenya Homa-bay county

Ay mabuti

amen

amen

amen

Tingnan ang higit pang mga komento

Walang takot na Kumpiyansa

Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, mga libreng pag-download ng libro, podcast, at marami pa! E-mail sa amin at hilingin na sumali sa aming listahan upang makatanggap ng mga libreng gabay sa pag-aaral bawat linggo.

www.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Heleluejha.

Amen.

Amen ❤️

amen

amen

amen

Amen maligayang pagdating sa Kenya Kisii upang ibahagi sa amin mangyaring

amiiin

Ameeeeeeeen

Ameeeeeeeeeen

Tingnan ang higit pang mga komento

Mga Account ng saksi

Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, mga libreng pag-download ng libro, podcast, at marami pa! E-mail sa amin at hilingin na sumali sa aming listahan upang makatanggap ng mga libreng gabay sa pag-aaral bawat linggo.

www.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Amen aleluya

Amen ❤

1 buwan ang nakalipas
Mga Kayamanan kay Cristo

Disatisfied Satisfaction

Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, mga libreng pag-download ng libro, podcast, at marami pa! E-mail sa amin at hilingin na sumali sa aming listahan upang makatanggap ng mga libreng gabay sa pag-aaral bawat linggo.

www.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Isa ka pang nakaka-inspire na pastor na Riches in Christ

Kahanga-hangang masahe

Amen ❤

pagpalain ka ng Diyos

amen

Paalam

amen

Tingnan ang higit pang mga komento

1 buwan ang nakalipas
Mga Kayamanan kay Cristo

Ang Panahon ng Pagbabalik ni Hesus

Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, mga libreng pag-download ng libro, podcast, at marami pa! E-mail sa amin at hilingin na sumali sa aming listahan upang makatanggap ng mga libreng gabay sa pag-aaral bawat linggo.

www.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Amen ❤❤❤❤Kami ay pinagpala❤

Amen in deed a season for the return of Jesus Christ

Amen BLESSED sa lahat ng tao sa mundo 🗺

amen

amen

Amen amen amen 🙏

amen

🇱🇰 Amen

Totoo iyon

Tingnan ang higit pang mga komento

Ang Paparating na Apocalypse

Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, mga libreng pag-download ng libro, podcast, at marami pa! E-mail sa amin at hilingin na sumali sa aming listahan upang makatanggap ng mga libreng gabay sa pag-aaral bawat linggo.

www.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Salamat sa Ward of God

Salamat sa Diyos para kay Hesus, ang may-ari ng mundo... Siya ang may kontrol.

Amen hallelujah 🙏

amen

amen

amen

Naiintindihan ko ang isa o dalawang salita nang dahan-dahan

Ameeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Go

Tingnan ang higit pang mga komento

Mga Tao sa Dulo
Sino ang may pananagutan sa pagkawasak sa wakas? Diyos o tao?
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Si Hesus ay Panginoon! Siya ay babalik upang kumpletuhin ang layunin ng Diyos para sa sangkatauhan at upang maging kontrol din bilang HARI...

Salamat sa Ward of God

Amen, salamat sa pagbabahagi ng makapangyarihang mensaheng ito. Nawa'y patuloy kang pagpalain ng Diyos at nawa'y mabuhay ka nang matagal sa pangalan ni Hesukristo!

Salamat ward ng Diyos amén

Amen at amen

Amen BLESSED sa lahat ng tao sa mundo 🗺

amen

amen

amen

amen

Bangladesh Nationalist Party-BNP

Tingnan ang higit pang mga komento

Mag-load ng higit pang

Espanyol

Earth Renew At Restored Earth Renew At Restore

Inaanyayahan ka namin na i-like ang aming page upang patuloy na matanggap ang mga turong ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, maraming pagsasalin at marami pang iba!

en.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Hola bendiciones

Gusto ko ito

Ok,,,gracias

Pahayag Isang Aklat ng Tagumpay Revelation Isang Aklat ng Tagumpay ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

pagpalain ka ng Diyos

Ang Pahayag ay Hindi Isang Nakakatakot na Aklat

Inaanyayahan ka namin na i-like ang aming page upang patuloy na matanggap ang mga turong ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, maraming pagsasalin at marami pang iba!

en.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Tama sila, kapag tayo ay nag-eehersisyo sa pagbabasa... sa malalim na paraan, nagagawa nating makilala, matukoy, maraming biblical passage, evolve spiritually... iyon ang nagpapahintulot sa atin... At kung kaya natin...

Tila sa akin na ang pagiging isang libro sa hinaharap. Alam natin na mayroong isang lawa ng apoy kung saan siya ay hahatulan magpakailanman. Maraming tagumpay. Ang librong ito ay para sa isip na umabot sa karunungan, kaya naman hindi lahat ay naiintindihan ito.

I like it interesting ang esenanda is good

Kumusta Panginoong Hesukristo linisin mo ako ng iyong dugo ng lahat ng aking mga kasalanan at isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay basahin ang salmo 37 4 at Juan 5 39 Pagpalain ka palagi ng Diyos at magpatuloy tayo kay Hesukristo maraming mga palatandaan sa buong mundo basahin mo ng buo ang Mateo 24 at makikita nila na ang lahat ng nakasulat sa biblia ay natutupad tulad ng nakasulat sa bibliya at ang aklat ng apocalypse ay hindi nakakatakot ang kahihinatnan ng pagsuway sa Diyos Ang Diyos ay mabuti at tapat iniwan din niya tayo. isang kumpletong listahan na buod kung saan ang pagsuway ay isang kasalanan at hinihiling ko sa aking amang Diyos na pagpalain ang kanyang ministeryo at ang kanyang pamilya salamat sa iyong mga panalangin mga pastor

Ang apocalypse ay isang libro ng maraming hindi pagkakapare-pareho,

Tingnan ang higit pang mga komento

hinahanap si jesus hinahanap si jesus

Inaanyayahan ka namin na i-like ang aming page upang patuloy na matanggap ang mga turong ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, maraming pagsasalin at marami pang iba!

en.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Luwalhati sa Diyos,

Amen 🙏

1 buwan ang nakalipas
Kayamanan kay Kristo Espanyol

Inihatid Mula sa Poot Inihatid Mula sa Poot ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

1 buwan ang nakalipas
Kayamanan kay Kristo Espanyol

Walang Takot Sa Poot Walang Takot Sa Poot ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Napakainteres

Kumusta Panginoong Hesukristo linisin mo ako ng iyong dugo ng lahat ng aking mga kasalanan at isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay basahin ang salmo 37 4 at Juan 5 39 Pagpalain ka ng Diyos palagi at ipagpatuloy natin ang pasulong kasama si Hesukristo na hindi nagtagal ay panatilihin namin ang iyong korona maraming tanda sa buong mundo Binasa ng buong mundo ang Mateo 24 at makikita mo na ang lahat ng nakasulat sa biblia ay natutupad tulad ng nakasulat sa biblia patuloy kang ginagamit ng Diyos na lubos na lingkod ng buhay na Diyos Ako ay mula sa tinaquillo Cojedes state Venezuela salamat sa iyong mga panalangin mga pastor

1 buwan ang nakalipas
Kayamanan kay Kristo Espanyol

Ira al huling Galit Sa Wakas ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Mag-load ng higit pang

Hindi

1 linggo ang nakaraan
Kayamanan Kay Kristo Hindi

WALANG takot na tiwala

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

ANG DARATING NA APOCALIPSIS

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

1 buwan ang nakalipas
Kayamanan Kay Kristo Hindi

LAWA NG APOY

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

PAGHIHIWALAY NG TIGA SA TARES

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Amen 🙏

Sako ng bigas 🤣

Pahayag Isang Aklat ng Tagumpay - PAHAYAG: ISANG AKLAT NG TAGUMPAY

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Kalayaan Mula sa Galit - INIHIGAY MULA SA POOT

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Purihin ang Panginoon Amen 🙏

Kaguluhan - KAWALAN NG BATAS

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Purihin ang Panginoon Amen 🙏❤️

SINIRA ANG KAMATAYAN - SINIRA ANG KAMATAYAN

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Mag-load ng higit pang

punjabi

Magkomento sa Facebook

Amen💖✝️🧎

PAHAYAG: ISANG AKLAT NG TAGUMPAY

Kumuha ng libreng mensaheng e-mail. Sumulat sa amin para sa lingguhang mensahe sa ric@richesinchrist.com!

Inaanyayahan ka naming i-like ang aming Facebook page at mag-subscribe sa aming channel sa YouTube upang patuloy na matanggap ang mga turong ito. Para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, mga libreng pag-download ng libro, at higit pa, bisitahin ang aming website! Para makatanggap ng libreng pag-aaral bawat linggo, mag-email sa amin at sumulat sa amin para makasali sa listahan.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

INIHIGAY MULA SA GALIT

Kumuha ng libreng mensaheng e-mail. Sumulat sa amin para sa lingguhang mensahe sa ric@richesinchrist.com!

Inaanyayahan ka naming i-like ang aming Facebook page at mag-subscribe sa aming channel sa YouTube upang patuloy na matanggap ang mga turong ito. Para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, mga libreng pag-download ng libro, at higit pa, bisitahin ang aming website! Para makatanggap ng libreng pag-aaral bawat linggo, mag-email sa amin at sumulat sa amin para makasali sa listahan.

www.pa.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

amen

Luvv mula kay Hesukristo

Jab koi Paigambar aata hai to kaise pta chalta hai jab yashu mashi ji aay to bahut kam log imaan laye o parmeshwar parmatma ko Jan paye to ush samaye hamara unpe imaan layega ki nahi sunna o sumana to acha lagta hai par jo unhone sansar mey aawaj diya jao apne sishyo se kaha sabko khabar karo ki ish GOD parmeshwar parmatma ko Jano par ishaka dukh mat karna ki O manri mat aa baat nahi bash sandesh dena hai kiyoki kal O log A nahi kahega mujhe bataya nahi aap aaye thay isliye aaj ka pegambar ko

Magkomento sa Facebook

Shame shame .conduct entrance test fir justice.

Mag-load ng higit pang

Urdu

Cover for Riches In Christ Pakistan URDU
751
Mga Kayamanan kay Kristo Pakistan URDU

Mga Kayamanan kay Kristo Pakistan URDU

Life changing teachings. We use the Bible to reveal GOD and His Son JESUS. The most trustworthy witne