Multilingual na Video

Ingles

Magkomento sa Facebook

amin amen. pambukas ng mata. God bless you so much nanay

amen

Nanonood mula sa Pilipinas! Pagpalain tayong lahat ng Diyos!

Ganap na walang takot!

#StopHazaraGenocide

amen

Bakit sa pananamit ng mga lalaki ay nangangaral? ano ang sinabi sa atin ng mga salita ng Diyos tungkol sa babae na huwag magsuot ng damit na lalaki at ang mga lalaki ay huwag magsuot ng damit na pambabae? parang hindi na tayo sumusunod sa batas ng pinakamaganda at pinakamataas na Diyos, Maawa ka sa Diyos.

amen

amen

Tingnan ang higit pang mga komento

2 weeks ago
Mga Kayamanan kay Cristo

Galit Sa Wakas
Bubuhos ba ang Poot ng Diyos sa Lupa?
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Amen Salamat Panginoong Hesus

❤💖💖💖💖💖💖💖💖💖

amen

Nanonood mula sa Pilipinas

Amen salamat Diane Manalangin ako na may magandang pagbisita kay Gail

Tingnan ang higit pang mga komento

3 weeks ago
Mga Kayamanan kay Cristo

kawalan ng batas
Nakikita nating lahat ang kawalan ng batas sa ating paligid, ngunit alam mo ba na sinabi sa atin ng Bibliya na darating ito, at gaano ito kalala?

Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, mga libreng pag-download ng libro, podcast, at marami pa! E-mail sa amin at hilingin na sumali sa aming listahan upang makatanggap ng mga libreng gabay sa pag-aaral bawat linggo.

www.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Aleluya Amen

Amen SALAMAT HESUS ❤

Oo Mommy, karamihan sa sinabi ng Bibliya ay nangyayari sa harap ng ating mga mata. Halika Panginoong Hesus

KAPANGYARIHAN

amen

Hi🇵🇰

amen

Pagpalain ka ng Diyos

Tingnan ang higit pang mga komento

4 weeks ago
Mga Kayamanan kay Cristo

Huwad na Kristiyano

Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, mga libreng pag-download ng libro, podcast, at marami pa! E-mail sa amin at hilingin na sumali sa aming listahan upang makatanggap ng mga libreng gabay sa pag-aaral bawat linggo.

www.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

amen

amen

Amen 🙏

Amen hallelujah ♥️🌲

Amen Mas Pinagpala

Heleuejha purihin ang Diyos. Ang Salita ng Diyos ay lubhang kahanga-hanga at nakakaunawa. Ang Makapangyarihang Diyos ay magbibigay sa iyo ng higit pang mga pagpapala 🙏🙏🙏

AMEN 🙏

Ang paglalantad ng panlilinlang ay isang matuwid na bagay. Salamat po ma.

Amen.pagpalain ka ng diyos

salamat sa pagpapala sa akin

Tingnan ang higit pang mga komento

1 buwan ang nakalipas
Mga Kayamanan kay Cristo

Nawasak ang Kamatayan
Nawasak ang kamatayan, ngunit para kanino?

Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, mga libreng pag-download ng libro, podcast, at marami pa! E-mail sa amin at hilingin na sumali sa aming listahan upang makatanggap ng mga libreng gabay sa pag-aaral bawat linggo.

www.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Amen ❤ SALAMAT HESUS

ano ang iyong paraan ng pagsamba, sa bibliya ay nagpapahiwatig sa iyo? ano ang sinasabi ng bibliya sa iyo, sumasamba ba sa Diyos, o sumasamba kay jesus?

maaari bang hilahin ang isang bagay? hindi maaaring hatiin sa hila. kung tayo ay hatiin sa hila ay magiging kalahati. Huwag dumating ang Diyos sa kalahati. Si jesus ay isa na hindi natin mahahati sa Diyos at anak ng Diyos. mali din ang ideyang ito

ilang biblia ang ipinahayag mula sa Diyos kay jesus .isa o marami?

amen

amen

amen

Amen Nandito ang kamatayan dahil narito ang kasalanan

Asc

Tingnan ang higit pang mga komento

1 buwan ang nakalipas
Mga Kayamanan kay Cristo

Pag-asa Para sa Bawat Henerasyon
Paano nakatulong ang pangako ng pagbabalik ni Jesus sa bawat henerasyon?

Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, mga libreng pag-download ng libro, podcast, at marami pa! E-mail sa amin at hilingin na sumali sa aming listahan upang makatanggap ng mga libreng gabay sa pag-aaral bawat linggo.

www.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Amen More blessed ❤

Amen Amen

Salamat Amen

Diyos

Sinasabi ng islam tungkol kay jesus normal at totoong paraan para sa iyo kung tinatanggap mo ang mas mabuti para sa iyo

saan mula sa gaganapin ang iyong doktrina?mula sa bibliya o mula sa iyong isip at o mula sa iyong mga iskolar.

amen

Mapalad sa lahat ng tao sa mundo 🗺

amen

Mapalad sa lahat ng tao sa mundo 🗺

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

kvv vvpn

amen

amen

Luwalhati sa Diyos, Amen

amen

Travis Melvin Clark

Dito mismo ang pinsan na si Travis Melvin Clark

amen

Tingnan ang higit pang mga komento

2 months ago
Mga Kayamanan kay Cristo

Nakumpleto ang Pagtubos
Isang preview ng mga darating na kaganapan.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Amen 🙏❤️

Amem

amen

Aleluya Amen hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah 🙏

Amen 🌸🌺🌻🌹🌷🌼💐

Mahusay at makapangyarihan

Amen Isaiah9:6-7

Tingnan ang higit pang mga komento

Natuwa Sa Masayang Pag-asa

Maaari kang maging higit sa lahat ng mga pangyayari
Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, mga libreng pag-download ng libro, at marami pa! E-mail sa amin at hilingin na sumali sa aming listahan upang makatanggap ng mga libreng gabay sa pag-aaral bawat linggo.
www.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

ang galing nito

Amen ❤

Nakaka-inspire, praise God!!!!

Nakakainspire ang papuri sa Panginoon!!!!!

Nanonood mula sa Pilipinas..

Dakila

pagpalain ka ng Diyos

Khalil kuya, ibibigay ko sayo ang bahay ng sapatos

Tingnan ang higit pang mga komento

Mag-load ng higit pang

Espanyol

Hula ng Pangwakas na Panahon Hula ng Katapusan ng Panahon ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

El Señor no mira las culturas mira el corazón de las personas y sabe quien es quien. Cristo viene pronto, recibanlo como Salvador.

Bendiciones amados pastores

Bakit magsuot ng pantalon? Ang babaeng nagsuot ng pantalon ay iniisip na siya ay lalaki.

magsisi ka muna

1 buwan ang nakalipas
Kayamanan kay Kristo Espanyol

Tinatanggal ng Apoy ng Diyos ang Sumpa Ang Apoy ng Diyos ay Nag-aalis ng Sumpa ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Itinuturo ng mga banal na kasulatan na hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan kundi ng kapangyarihan at nakita sa kasaysayan ng tunay na simbahan ni Yashua na dumaan sila sa matinding kapighatian at hindi itinanggi sa pananampalataya ang pagkamatay ng libu-libong mga kapatid sa ang coliseum ng Roma para sa mga Leon ang pag-uusisa ang pagpugot ng ulo ang pag-uusig at maraming pagpapahirap at hindi sila sumuko hanggang kamatayan ngunit iniligtas nila ang kanyang kaluluwa

Amen Amen

Nawa'y takpan tayo ng Diyos ng kanyang manta

Ang sabi ng Panginoon sa mundo ay magkakaroon ka ng paghihirap ngunit magtiwala ka sa akin sabi ng Panginoon na pinagpala ko ang mundo

Itinuturo mo na ang simbahan ay hindi dadaan sa kapighatian kung itinuturo mo na kung ano ang papel ng pamahalaan sa mundo kung sino ang makakalaban nito

Huwag matakot sa mga pumapatay ng katawan ngunit hindi kayang pumatay ng kaluluwa

amen

Tingnan ang higit pang mga komento

1 buwan ang nakalipas
Kayamanan kay Kristo Espanyol

Nabubuhay tayo sa isang mundo na napinsala ng kasalanan, na ginagawang isang pakikibaka ang buhay para sa karamihan sa atin. Oo, may mga masasayang pagkakataon, ngunit ito ay halo-halong at may bahid ng hirap at kahirapan na dumarating sa ating lahat. Kahit na ang ilan ay biniyayaan ng isang hindi karaniwang walang problemang buhay, walang sinuman ang nakaligtas sa katandaan at kamatayan. Samakatuwid, napakahalaga na matuto tayong mamuhay nang may kamalayan na may higit pa sa buhay kaysa sa buhay na ito. At, sa darating na buhay, lahat ay gagana.
Isaalang-alang ang halimbawa ng isang taong alam ang sakit at pagkawala ng buhay, ngunit nangakong susundin ang Diyos anuman ang mangyari, na nagtitiwala na kahit papaano ay gagawing tama ng Panginoon ang mga bagay-bagay. Ang pangalan ng lalaking ito ay Joseph. Noong labing pitong taong gulang lamang si Joseph, ang kanyang mga kapatid, na labis na naiinggit sa kanya dahil siya ang paborito ng kanilang ama, ay nagpasya na patayin siya. Sa huling minuto, nagbago ang isip ng mga kapatid ni Joseph at ipinagbili siya sa pagkaalipin. Si Jose ay dinalang bihag mula sa kanyang tahanan sa lupain ng Canaan (kasalukuyang Israel) patungo sa Ehipto. Nagpatuloy ang kanyang mga paghihirap nang siya ay maling akusahan ng isang krimen na hindi niya ginawa at nakulong ng maraming taon. Ang kanyang buong kasaysayan ay nakatala sa Genesis 37-50.
Sa wakas ay pinalaya ng Diyos si Joseph mula sa bilangguan at ibinalik sa kanya ang karamihan sa nawala sa kanya. Nanumbalik ang kanyang reputasyon at binigyan siya ng posisyon, kapangyarihan, pribilehiyo, at layunin, kasama ang isang pamilya (asawa at mga anak) sa lupain ng Ehipto. Nakasama pa nga niya ang kanyang mapagmahal na ama at nagsisising mga kapatid. Gayunpaman, kahit na ipinangako ng Diyos sa kanya ang lupain sa Canaan, hindi na bumalik si Jose sa lugar ng kanyang kapanganakan. Ngunit hindi nasiraan ng loob si José dahil alam niyang may higit pa sa buhay kaysa sa buhay na ito. Bago siya namatay sa Ehipto, ipinangako niya sa kanyang pamilya na dadalhin ang kanyang mga buto kapag sila ay bumalik sa Canaan (Genesis 50:24-26).
Alam ni José na bagaman ang kamatayan ang maghihiwalay sa kanya sa kanyang katawan, ito ay pansamantala. Ipinangako ng Diyos ang muling pagkabuhay para sa lahat ng kanyang mga tagasunod. Kapag dumating si Jesus upang itatag ang Kanyang walang hanggang kaharian sa lupa, ang ating mga katawan ay bubuhayin mula sa libingan. Tayo ay darating kasama ang Panginoon ng Langit at muling makakasama ang ating mga katawan upang mabuhay sa lupa magpakailanman. Nalaman ni Joseph na kung ang kanyang mga buto ay dadalhin pabalik sa Canaan, sa muling pagkabuhay ng mga patay kapag ang kanyang katawan ay lumabas mula sa libingan, ang unang lugar na muli siyang mapupunta sa lupa ay ang Canaan. At lahat ng nawala sa kanya ay sa wakas ay maibabalik din sa kanya.
May mga bagay na inaayos ang Diyos para sa atin sa kasalukuyang buhay na ito. Ngunit huwag kalimutan na ang huling yugto sa pagbabalik sa lahat ng pagkalugi at kawalang-katarungan sa buhay na ito ay ang buhay na darating. Ang kaalamang iyon ay tutulong sa atin na matugunan ang mga hamon na dumarating sa atin sa makasalanang mundo. Halika, Panginoong Hesus, halika! Bisitahin ang aming website sa

en.richesinchrist.com.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Halina Panginoong Hesus bisitahin ang aming site ng buhay amen amen

Amen, Aleluya

Ipangaral natin ang salita, ating ipahayag na si Kristo ay nabubuhay at malapit na 🙏🇳🇮 amen

Aleluya kaluwalhatian sa Diyos (ang Diyos ay mabuti at ang lahat ng kaluwalhatian ay sa kanya)

Amen luwalhati sa aking dakilang kaibigang Diyos na ating lumikha shalom hallelujah

Amen salamat mahal na Ama!🙏😘

ITO ANG AKING DIYOS AMEN SALAMAT SALAMAT ❤🙏

napakagandang repleksyon

Napakahusay na pagmuni-muni

Luwalhati sa iyo aking mahal na Diyos amen 🙏🙏🙏🙏

Ang bugtong na anak ng Diyos, hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon, sa kanya ang karangalan at kaluwalhatian, Amen!

Amen salamat salamat salamat

UPANG MAMUHAY NA KASAMA ANG HARI NG MGA HARI SA BAGONG LANGIT AT BAGONG LUPA, KUNG SAAN NANANAHAN ANG KATARUNGAN. AMEN. OO. HALINA PANGINOONG HESUS!

Aleluya kaluwalhatian sa Diyos 🙏🙏🙏❤️

Amen magandang repleksyon amen 🙏🌹🙏

Hallelujah Hallelujah 🙏 Darating ang Aking Mahal Aleluya

Ang mga pangako ng Diyos kay Abraham, Isaac, at Jacob. Tinupad nila ang ating Panginoong Jesu-Cristo na siyang daan ng katotohanan at buhay. At gaya ng sinabi niya, Ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi dahil sa akin.

Amen 👐 Amen 🙏🙏 Luwalhati sa Diyos aking Banal na Ama sa Langit salamat sa panibagong araw ng buhay Panginoon kong Hesus nagtitiwala ako sa iyo Amen 👐👐🙏

Amen, amen dumating si Hesus at pagpalain ang aming tahanan ng kalusugan at pagmamahal

tama yan amen

Halika sir bisitahin ang aming buhay sa lalong madaling panahon makakasama ka namin mahal na panginoon 🙏❤️

Amen salamat sir sa maraming pagtuturo

Amen at amen salamat po sir tulungan po ninyo na maibalik ang kalusugan ng aking buong katawan ipasa ang makapangyarihang kamay mo sa amen.

Panginoong Hesus sa iyong mga kamay ang aming mga buhay na aming pinangangalagaan at pinangangalagaan ng iyong makalangit na mantle mula ngayon at magpakailanman amen

Luwalhati sa Panginoong Ama sa Langit sa iyong pagpapala at proteksyon. Salamat Panginoon Amen Panginoon Amen 🙏

Tingnan ang higit pang mga komento

1 buwan ang nakalipas
Kayamanan kay Kristo Espanyol

Nasa hustong gulang na ako upang mapagtanto kung gaano kabilis ang buhay. Mas malapit ako sa dulo kaysa sa simula. Matagal na akong nabubuhay para kilalanin na karamihan sa mga pag-asa at pangarap ng kabataan ay hindi natutupad para sa karamihan sa atin. Napagtanto ko rin ang katotohanan na kahit na may ilang masasayang sandali sa buhay, karamihan sa mga ito ay mahirap, masakit at puno ng kawalan at pagkabigo. Kung ito lang ang buhay, tiyak na hindi ito katumbas ng halaga. Ngunit ang Bibliya ay may mabuting balita para sa atin! HINDI LAHAT ANG BUHAY NA ITO! May darating na buhay na hihigit pa sa anumang nakilala natin.
Madalas sinasabi ng mga tao ang buhay pagkatapos ng kamatayan bilang kabilang buhay. Pero baligtad iyon. Ang buhay na ito ay ang pre-life. Karamihan sa ating buhay ay nasa unahan pagkatapos nating lisanin ang buhay na ito. At, para sa mga nakakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, ang pinakamaganda ay darating pa, una sa isang kahanga-hangang lugar na tinatawag na Langit (isang tunay na lugar kung saan may mga totoong tao na gumagawa ng mga tunay na bagay) at pagkatapos ay sa isang bagong lupa (ang mundong ito ay na-renew at na-renew).
Nasira ang ating mundo. Ang buhay sa planetang ito ay hindi gaya ng nararapat, hindi ayon sa nilayon ng Diyos, dahil sa kasalanan ng tao at ang nagresultang katiwalian at kamatayan na kaakibat nito. Ngunit kaugnay ng Ikalawang Pagparito ni Jesus, aalisin ng Diyos ang lahat ng bakas ng kasalanan, katiwalian, at kamatayan at gagawin itong isang tamang tahanan magpakailanman para sa Kanya at sa Kanyang pamilya. Langit sa lupa! Magagawa natin ang buong mga aralin kapwa sa kasalukuyang Langit at sa bagong lupa. Ngunit isaalang-alang ang puntong ito: Kung matututuhan nating tingnan ang ating buhay mula sa pananaw ng kawalang-hanggan, makakatulong ito sa atin na mas epektibong harapin ang mga hamon ng kasalukuyang buhay na ito.
Una, makakatulong ito sa atin na panatilihing nasa pananaw ang mga paghihirap ng buhay. Kung ikukumpara sa mga kagalakan ng buhay sa hinaharap, maging ang buhay ng pagdurusa ay panandalian at panandalian (Roma 8:18, II Corinto 4:17,18). Walang sinuman sa Kasalukuyang nasa Langit ang nagdadalamhati sa katotohanan na sila ay nabuhay sa matinding kahirapan sa mundong ito o umalis sa buhay na ito sa mga sakuna na kalagayan. Pangalawa, ang walang hanggang pananaw ay nagpapagaan ng ilan sa mga panggigipit sa buhay. Nalampasan ko ang maraming mahihirap na araw sa pamamagitan lamang ng pagpapaalala sa aking sarili na sa kawalang-hanggan ay wala akong pakialam kung anong kahirapan ang kinakaharap ko ngayon. Pangatlo, marami sa ating mga regalo, talento, at pangarap ay hindi para sa buhay na ito kundi para sa darating na buhay. Ang kaalamang iyon ay nakakatulong sa paglambot ng tibo ng mga pagkabigo at hindi natutupad na mga pangarap. Ang mga napalampas na pagkakataon ay mga pagkakataong ipinagpaliban lamang.
Sa pagharap mo sa mga pagsubok sa buhay, tandaan na ang buhay na ito ay pansamantala. Tandaan na tayo ay dumaraan lamang sa buhay na ito KUNG ANO ITO at DARATING PA ANG PINAKAMABUTI (I Pedro 2:11; Hebreo 11:13). Halika Panginoong Hesus halika!! Bisitahin ang aming website sa

en.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Nice reflection, so be it, thank God sa atensyon na binigay mo sa akin, salamat, good-bye blessings

Ang ganda ng reflection 👏👏💖

Napakagandang mensahe salamat sa pagbabahagi, pagpapala sa lahat, amen 🙏🌹🙏

Narito Ako Minamahal Ama Sa Iyong Paanan Bulag na Nagtiwala sa Diyos Ang Iyong Panahon Mga Plano Mga Layunin Nawa'y ang Iyong Kalooban ay Matupad Amang Banal sa Langit Salamat Yakap Ng Banal na LiwanagEspirituwal na Liwanag Salamat Salamat Salamat

Napakahusay na pagmuni-muni

magandang repleksyon salamat

Napakagandang pagmuni-muni, salamat sa pagbabahagi ng napakagandang mensahe, ganyan at ganyan ang mangyayari, salamat ama sa langit sa iyong walang katapusang pag-ibig at iyong dakilang awa, amen

Ang ganda ng reflection!!

So be it amen amen amen Luwalhati sa Diyos salamat salamat salamat sa lahat ng binigay mo sa amin at marinig mo ako mahal kita nagtitiwala ako sayo

Napakahusay na pagmuni-muni

Napakagandang nakasulat na matalinong mga salita mula sa Diyos Diyos ang lahat Amen salamat sa pagbabahagi ng mga pagpapala para sa lahat

Napakahusay na pagmuni-muni salamat sa pagbabahagi ng GOD BLESS YOU

Napakahusay at magandang repleksyon Amen.🙏🙏❤️❤️🙏🙏

Napakainteresante ng mensahe amen 🙏

magandang repleksyon

Pagbabalik-tanaw ni Linda

Salamat magandang repleksyon salamat Panginoong Hesus amen

napakahusay na pagninilay AMEN AMEN GOD Salamat

magandang repleksyon salamat

Napakahusay na pagmuni-muni!!! Salamat, salamat, salamat

Ganda ng reflection salamat 🙏

Salamat sa pagbabahagi ng napakagandang ideya.

Ang ganda ng reflection 🙂🙂

magandang magandang repleksyon

magandang repleksyon

Tingnan ang higit pang mga komento

Ang Bibliya ay ang karapat-dapat na pagtitiwala na salita ng Diyos. ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Amen pagpapala mahal ama kalusugan para sa mga may sakit mula sa Colombia ocaña

Amen kaluwalhatian sa Diyos, mahusay na pagtuturo, mga pagpapala, pagbati mula sa Nicaragua.

Agosto 15 Sab Misa Francisco de Paula Madrid Cundinamarca

amen

Magkomento sa Facebook

en.richesinchrist.com

Amen amen amen amen

Isang Maaasahang Tala Isang Maaasahang Tala ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Lumabas sila kay Tiya Isabella ng ganito mula sa Derevonitas

Ok

amen

Mag-load ng higit pang

Hindi

SINIRA ANG KAMATAYAN - SINIRA ANG KAMATAYAN

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

1 buwan ang nakalipas
Kayamanan Kay Kristo Hindi

Upang maging nasasabik tungkol sa kaligayahan - ELATED IN JOYOUS EXPECTATION

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Mapalad sa lahat ng tao sa mundo 🗺

amen

Divine Discontent - Maka-Diyos na Pagrereklamo

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Kalyug ka last part chal reha ji sikh matt ji not dharam ji bane wich sikhi nasli ji frod ji terrist ji rss bjp real terrist in world ji sub dharmo ke thekedar inke under ji mans ki jaat ek ji nanak matt ji per mathahamgiani ji

Ligtas

amen

Jai Shree Ram ❤️❤️♥️❤️🇮🇳

@

Tingnan ang higit pang mga komento

hindi nasisiyahang kasiyahan

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Purihin ang Panginoon Amen

amen

Ameeeeen

Piliin ang Purihin ang Diyos - PILIIN ANG PURIHIN ANG DIYOS ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Aleluya Amen

Purihin ang panginoon Amen

Purihin ang Panginoon Amen

Purihin ang panginoon amen

Purihin ang panginoon ❤️🙏

Aleluya Amen

Purihin ang Panginoong Hesus, ang kay Hesus ay ang tanging tao na Diyos ng Diyos Panginoon ng Panginoon sa mundo. Naniniwala Ako kay Hesus

PURIHIN ANG PANGALAN NI JESUS ​​ALELUJAH PURIHIN ANG PANGALAN NI JESUS

Aleluya amen

Amen aleluya

Pagpalain ka ng Diyos

Amen at amen at amen Hallelujah hallelujah hallelujah 🙌 🙌 🙌 Emmanuyel

Salamat Hesus papa

Purihin ang Panginoon Amen

Gantimpalaan ang panginoon

Purihin ang Diyos

Purihin ang Panginoon

Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen Amen🙏

Mahal kita jesus

amen

amen

amen

Praise the lord please pray for yane mosing

🙏🙏🌹🙏 Aleluya 🙏🌹 Aleluya 🌹🙏 AMEN 🙏🌹 AMEN 🙏🌹 AMEN 🙏🌹 AMEN 🙏🌹 AMEN 🙏🌹

amen

Tingnan ang higit pang mga komento

Magnilay-nilay sa Diyos na may Papuri - TUMUON SA DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PAGPUPURI

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.

hi.richesinchrist.com

hi.richesinchrist.com/study-guides/

Kayamanan Kay Kristo Hindi
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Purihin ang panginoon mahal na Nanay Jai maseeki

Amenjisarji hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

Purihin ang Panginoon.. Amen🙏🙏🙏🙏🙏 Amen

Amen🙏🙏

Purihin ang Panginoon jai Masih ki salamat Hesukristo Amen hallelujah ✝️🛐🙏💟⛪💓💟💘🕊💕

Pindutin ang panginoon 🙏

Amen🙏🙏🙏

amen

Napakalakas na mensahe salamat Hesus

amen

Wow kahanga-hangang mga serbisyo pagpalain kayong lahat ng Diyos pastor sanke sukumar

Kahanga-hanga

AMEN

mabuti

Tingnan ang higit pang mga komento

ANG PANANAMPALATAYA AY PAGTITIWALA SA DIYOS - ANG PANANAMPALATAYA AY PAGTITIWALA SA DIYOS

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Purihin ang panginoon Amen

Hallelujah

🙏 Amen Hallelujah 🙏❤️

Amen aleluya

Amen🙏❤️

🙏🌹 AMEN 🌹 AMEN 🌹 AMEN 🌹 AMEN 🌹 AMEN 🌹 AMEN 🌹 AMEN 🙏 AMEN 🌹🙏 Hallelujah 🌹🙏 Hallelujah 🌹🙏

Aleluya Aleluya Aleluya Aleluya Amen Amen Amen

Amen aleluya

Luwalhati ng Diyos

Aleluya Amen Luwalhati sa panginoon at napakamakapangyarihang mensahe salamat Hesus

amen

amen

amen

amen

Amen ❤️ 🙏

Dhanyawad Dhanyawad Prabhu yeshu

amen

amen

amen

amen

Amen ✝️♥️🙏✝️

Amen panginoon

amen

Amen ✝️💟💕🛐💓❣️

💖 Amen 💖

Tingnan ang higit pang mga komento

Grace Upon Grace - Grace Upon Grace

Inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy kang matanggap ang aming mga mensahe. Para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya, bisitahin ang aming website, kung saan magagamit din ang mga video at broadcast sa radyo.
i-download ang aming app
Kung saan mayroong maraming paliwanag at marami sa maraming mga wika.
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Purihin ang Panginoon Amen

Mapalad sa lahat ng tao sa mundo 🌎 ❤ 🙌 ♥ 🙏 ✨ 🌎

Napakalakas na mensahe salamat Panginoong Hesus

Amen 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏

Hamare papa bhejna

amen

Tingnan ang higit pang mga komento

Mag-load ng higit pang

punjabi

Piliin upang purihin ang Diyos - PILIIN NA PURIHIN ANG DIYOS ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Tumutok sa Diyos sa pamamagitan ng papuri - TUMUON SA DIYOS SA PAMAMAGITAN NG PAGPUPURI ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Purihin.ang.panginoon ng papuri.ang.panginoon

amen

Bhai Main ek naastik hun main kisi bhi Bhagwan Allah waheguru ji peer paigambar 33 karod Devi devtaon good khuda ko nahi manta

Faith is trust in God - FAITH IS TRUST IN GOD ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Purihin ang panginoon Amen 🙏

Amen

Umm amin

Amen amen

amen

amen

amen

amen

amen

amen

amen

Ligtas

Tingnan ang higit pang mga komento

Mag-load ng higit pang

Urdu

Cover for Riches In Christ Pakistan URDU
722
Mga Kayamanan kay Kristo Pakistan URDU

Mga Kayamanan kay Kristo Pakistan URDU

Mga aral na nagbabago ng buhay. Ginagamit namin ang Bibliya upang ihayag ang DIYOS at ang Kanyang Anak na si HESUS. Ang pinaka mapagkakatiwalaang saksi ni Jesus ay ang Bibliya, na ibinigay ng tao ng Diyos upang magtiwala, magturo, at sundin.