WALA AY ISANG IRREVERSIBLE

download PDF
Maluwalhati ang DIYOS SA PAMAMARAAN
PRAISE AT IMPOSSIBLE SITUATIONS
MABUTI ANG PAGSUSULIT SA US FOKUS
WALA AY ISANG IRREVERSIBLE
MABUTI ANG NAGSUSULI SA USANG PANG-ISIP
PAMAMARAAN ANG PAGSUSULIT SA ENYO
PRAISE MAGProtektahan ang SALITA
HUWAG GUMAWA NG BAIT
MAGING WISE SA SAKSYON NI SATANAS
ANG ISANG BUHAY NG DEVIL
PAULO AT ANG KAHULAYAN
MAGING YAN SALAMAT

1. Kapag sinabi nating "Purihin ang Panginoon" hindi namin pinag-uusapan ang ginagawa natin sa simbahan sa Linggo ng umaga o
kung ano ang ginagawa natin kapag naramdaman nating mabuti at magiging maayos para sa atin ang mga bagay. Ito ay isang bagay na dapat nating gawin
gawin palagi. Aw 34: 1
a. Upang purihin ang Diyos, sa pinaka pangunahing anyo nito, ay nangangahulugang ipahayag kung sino Siya at kung ano ang ginagawa niya. Ang papuri ay
ang naaangkop na tugon sa Kanya. Ito ay palaging angkop na purihin ang Diyos para sa Kanyang pagkatao at gumagana.
b. Ang papuri ay nagluluwalhati sa Diyos at nagbukas ng pintuan sa Kanyang tulong sa ating mga kalagayan. Ang pagpuri ay isang makapangyarihan
armas na magagamit natin sa mga laban sa buhay. Aw 50:23; Aw 8: 2; Mat 21:16
2. Ang Bibliya ay nagtala ng isang pangyayari na nagbibigay sa atin ng kaunawaan sa kahalagahan ng pagpupuri sa Diyos (na nagpapahayag kung sino Siya
ay at kung ano ang nagawa niya, ginagawa, at gagawin) sa kabila ng nakikita at nararamdaman natin.
a. Sa II Cron 20 Si Haring Jehosapat at ang kanyang mga tao (Juda) ay natalo ang labis na puwersa ng kaaway
sa pamamagitan ng papuri sa Diyos. Kapag nahaharap sa isang imposible na pangyayari (darating ang tatlong hukbo ng kaaway
laban sa kanila) hinanap nila ang Diyos. v3-13
b. Itinuon nila ang kanilang pokus sa Panginoon at pinalaki Siya sa halip na ang problema. Nagsalita ang Diyos sa kanila
sa pamamagitan ng Kanyang propeta na nagsasabi: Hindi mo na kailangang lumaban. Ang labanan ay hindi sa iyo kundi akin. v14-17
1. Hindi ito mga "salita ng simbahan". Tiniyak ng Diyos sa kanila: Ito ay imposible para sa iyo, ngunit hindi
para sa akin. Kapag sinabi ng Diyos na "ito ang aking labanan" Ibig niyang sabihin: Gagawin ko ang hindi mo magagawa.
2. Bago sila umakyat sa battlefield ay pinayuhan sila ni Jehosapat: Maniwala sa Kanyang propeta (ano
Sinabi sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng propeta) at magtatagumpay tayo (maunlad). v20
A. Inilabas ng hari ang mga papuri sa harap ng hukbo habang sila ay nagmula sa bukid. Papuri
tinulungan silang panatilihin ang kanilang pagtuon sa Diyos at sa Kanyang Salita, ang Kanyang pangako na makakatulong.
B. Ang papuri ay ang wika ng pananampalataya. Ang pagpupuri sa Diyos para sa tulong bago mo makita ito ay isang expression ng
pananampalataya. Ang pagpuri ay naghahanda ng paraan para sa Diyos na imposible upang gumana sa iyong sitwasyon.
3. Dapat nating malaman na purihin ang Diyos anuman ang nakikita natin o kung ano ang nararamdaman natin. Ang pagpuri ay hindi isang pamamaraan na ginagamit natin
"Ayusin ang mga bagay". Lumalabas ito sa ating pananaw sa katotohanan, sa ating pananaw.
a. Kung totoong naniniwala tayo na walang maaaring dumating laban sa atin na mas malaki kaysa sa Diyos, nangangahulugan ito na walang
tulad ng isang imposible o walang pag-asa na sitwasyon dahil, anuman ito, hindi ito mas malaki kaysa sa Diyos.
b. Sa mga kamay ng Diyos ng imposible, may solusyon sa bawat problema at sitwasyon natin
mukha. Samakatuwid maaari nating purihin Siya bago natin makita ang Kanyang kaligtasan sapagkat alam natin na makikita natin ito.

1. Tumutuon kami sa pagsisikap na makakuha ng mga sagot sa mga tanong na ito sa halip na purihin ang Diyos. Ngunit walang pahiwatig
ang mga isyung ito ay lumitaw sa insidente kasama si Josaphat at Juda.
a. Upang purihin ang Diyos sa mga mahirap na oras dapat tayong magkaroon ng isang malinaw na pag-unawa sa likas na katangian ng buhay sa
isang mundo na napinsala ng kasalanan. Posible, at kahit na hindi maibabalik na mga sitwasyon ay lumitaw.
1. Sa nahulog na mundong ito dapat nating regular na harapin ang mga epekto ng kasalanan ni Adan. Mga pulot at kalawang
tiwali at nagnanakaw ang mga magnanakaw (Mat. 6:19; Buong mga aralin para sa isa pang araw).
2. Ang mga hukbo ng kaaway ay dumating laban sa Juda dahil iyon ang buhay sa isang kasalanan na sinumpaang lupa. Dahil sa kasalanan ni Adan
ang buong rehiyon sa paligid ng Juda ay napuno ng mga tribo na tulad ng digmaan na may mga ugali ng kasalanan,
sa ilalim ng pamamahala ng diyablo, na kumilos nang agresibo sa mga kalapit na bansa.
b. Maaari mong gawin ang lahat ng tama at dumating pa rin ang mga problema mo. Iyon ang likas na katangian ng buhay sa ito
mundo. (Karagdagang sa isang sandali.) Kaya marami sa mga tanyag na pagtuturo sa mga Kristiyanong bilog ngayon
nagbibigay ng impression na kung gagawin mo ang lahat ng tama walang masamang mangyayari sa iyo.
1. Ngunit taliwas ito sa sinabi ni Jesus. Malinaw niyang sinabi na "Sa mundo magkakaroon ka
pagdurusa at pagsubok at pagkabalisa at pagkabigo ”(Juan 16:33, Amp).
TCC - 935
2
2. Hindi ito nangangahulugang walang proteksyon o probisyon para sa amin. Gayunpaman walang bagay tulad ng
isang problema na walang problema, walang problema sa buhay na ito ay napinsala sa mundo.
A. Hindi lamang "imposibleng lutasin ang mga sitwasyon" ay dumating sa ating paraan, hindi mababalik na mga bagay minsan
naganap. Ngunit kahit na ang mga ito ay hindi malaki kaysa sa Diyos.
B. Ang ilang mga bagay ay maaari at maiayos sa buhay na ito kahit na imposible para sa atin.
At, ang mga hindi maibabalik na mga bagay ay gagawing tama sa darating na buhay. Dapat mong malaman ito sa
utos na purihin ang Diyos palagi.
c. Halimbawa, ang ibang tao kung minsan ay gumagawa ng mga pagpipilian na nagdadala ng mga isyu sa ating buhay na hindi natin magagawa
iwasan ang  kahit na ginagawa natin ang lahat ng tama.
2. Ang henerasyon ng mga Israelita na lumabas mula sa pagkaalipin sa Egypt ay gumawa ng masamang mga pagpipilian na nakakaapekto sa maraming
mga tao. Tulad ng iyong naaalala, ang Diyos supernaturally ay nagligtas sa kanila mula sa pagkaalipin ng Egypt at pinangunahan sila
Ang Canaan, ang lupang ipinangako ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng kanilang ninuno na si Abraham.
a. Batay sa ulat ng isang reconnaissance mission na nagsasabi tungkol sa mga pader na may pader, mga tribo na tulad ng digmaan at
hindi pangkaraniwang mga kalalakihan, ang mga taong ito ay tumanggi na tumawid sa hangganan patungo sa Canaan. Bilang 13; 14
1. Si Joshua at Kaleb lang ang nagsabi na ang Israel ay dapat magtungo sa Canaan ayon sa iniutos ng Diyos.
Alam ng dalawa na sila ay magiging matagumpay dahil ang Diyos ay kasama nila. Bilang 13:30; 14: 8,9
2. Tinanggihan ng mga tao ang kanilang payo. Bilang kinahinatnan ng kanilang kawalan ng paniniwala, ibinalik silang lahat ng Diyos
sa ilang sa pagitan ng Egypt at Canaan sa susunod na apatnapung taon. Bilang 14: 26-35
b. Kahit na ginawa nina Joshua at Caleb ang lahat ng tama sa kanilang pagpasok sa lupang ipinangako
ipinagpaliban. Nawala ang apatnapung taon sa Canaan. Dahil sa ugali ng ibang tao sila
matandang kalalakihan (sa kanilang otso anyos) nang sa wakas ay nasakop nila ang lupain.
3. Isaalang-alang ang dalawang iba pang mga kalalakihan na ginawa ang lahat ng kanilang pa rin ang kanilang buhay ay apektado ng mahihirap
mga pagpipilian ng iba, dalawang propeta, sina Jeremiah at Habakuk.
a. Bago pa man tuluyang tumawid ang Israel sa hangganan patungong Kanaan upang pag-aari at husayin ang lupain,
Binalaan sila ng Diyos, sa pamamagitan ni Moises: Kung pinabayaan mo ako na sumamba sa mga diyos ng mga tao sa paligid
ikaw, aalisin ka sa lupain (Deut 4: 25-28). Iyon mismo ang nangyari.
b. Pagkamatay ni Joshua (tatlumpung taon matapos silang pumasok sa Canaan) walang pambansang pinuno ang bumangon at ang Israel
gumana bilang isang lipunang panlipi na pinasiyahan ng mga hukom o magiting na tagapaghatid ng militar na pinalaki
mga oras ng problema. Sa mga panahong ito ang mga tao ay nakipagbaka sa pagsamba sa idolo.
1. Noong 1043 BC ang mga tribo ay nagkaisa sa ilalim ng unang hari ng Israel, si Saul, na humalili kay David at
pagkatapos si Solomon. Pagkamatay ni Solomon noong 931 BC ay naganap ang digmaang sibil at nahati sa Israel
isang hilaga at timog na kaharian na kilala bilang Israel at Juda, ayon sa pagkakabanggit. Nagsimula ang pagsamba sa idolo
kaagad sa Israel (hilaga) at kalaunan ay kumalat sa Juda (timog).
2. Tulad ng ipinangako ng Diyos, noong 722 BC, ang Israel ay napuno ng mga Asyano at mga naninirahan
nakakalat sa buong emperyo ng Asiria. Noong 586 BC Ang Juda ay nasakop ng Babilonya
Imperyo. Matapos ang isang siyam na buwan na pagkubkob, ang Jerusalem at ang Templo ay sinunog sa lupa,
ang mga pader ng lungsod ay bumaba, at lahat maliban sa pinakamahirap na tao ay dinala bilang mga bihag sa Babilonya na
ay daan-daang milya ang layo.
c. Sa mga taon ng hinati na kaharian ang Diyos ay nagtaas ng maraming mga propeta at ipinadala sila sa Kanya
mga tao, pagtawag sa kanila na bumalik sa Kanya at babalaan ng darating na pagkawasak sa kanilang mga kamay
mga kaaway kung hindi. Si Jeremiah (ay nagmula mula 627 BC hanggang 586 BC) at Habakkuk (609
Ang BC hanggang 605 BC) ay dalawang propeta na ipinadala sa Juda pagkatapos ng pagkawasak ng Israel.
1. Parehong lalaki ang lahat ng tama. Naglingkod sila sa Panginoon, matapat na isinasagawa ang kanilang singil sa
manghula ng isang hindi sikat na mensahe. Ngunit dahil pinili ng kanilang mga kababayan na tanggihan ang kanilang mga mensahe
at nagpatuloy sa pagsamba sa idolo, ang parehong mga tao ay naranasan ang lahat ng kapahamakan na dumating sa Juda.
2. Nakita nila ang pagkawasak ng kanilang bansa. Hindi natin alam kung ano ang nangyari kay Habakkuk.
Sumaksi si Jeremias, ngunit nakaligtas, ang pag-atake sa Jerusalem.
A. Ang kanyang mensahe ay naging: Isumite sa Babilonya at i-save ang iyong bansa. Haring Nabucodonosor
ng Babilonya sinabi ni Jeremias ay maaaring lumapit sa Babilonya at maparangalan o manatili sa Juda.
TCC - 935
3
B. Pinili ni Jeremias na manatili sa Juda ngunit hindi nagtagal ay dinala ng mga kapwa niya kababayan
sinusubukan na pigilan ang Babilonya sa pamamagitan ng mga taktika sa digmaang gerilya. Tumakas sila sa Egypt para protektahan
at kinuha ang propeta kasama nila kung saan siya ay namatay.

1. Maaari mong iniisip: "Hindi ito napakahusay para sa mga tiktik at propetang ito." Sa totoo lang, ginawa iyon.
a. Lahat silang apat ay nasa Langit ngayon. Kung ihahambing sa buhay na kanilang nabubuhay ngayon, ang mga paghihirap sa kanila
nahaharap sa buhay ay wala. At hinihintay nila ang pagbabalik ni Jesus sa mundo kung kailan sila darating
kasama Siya, pabalik sa mundong ito na nalaya mula sa kasalanan, katiwalian at kamatayan, upang mabuhay magpakailanman.
b. Ang walang hanggang pananaw na ito ay nakatulong sa kanila na manatiling nakatuon sa bigness at katapatan ng Diyos sa
mga hamon sa buhay, binigyan sila ng pag-asa sa gitna ng mga paghihirap, na nagpapahintulot sa kanila na purihin ang Diyos na kung saan
buksan ang pintuan upang matulungan Siya sa kanilang mga sitwasyon.
1. Ang Heb 11 ay kung minsan ay tinawag na "pananampalataya ng kabantugan" sapagkat tumutukoy ito sa mga kalalakihan ng Lumang Tipan
at mga kababaihan na nagsasamantala sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at tiwala sa Diyos (mga aralin para sa isa pang araw).
2. Ang isa sa mga pangunahing punto ng kabanata ay na, kahit na ang mga taong ito ay nagpakita ng kapangyarihan ng Diyos
sa kanilang mga buhay, nagkaroon sila ng kamalayan na sila ay dumadaan sa buhay na ito tulad nito at iyon
ang pinakamagaling ay nauna sa kanila (v13-16). Ang pananaw na ito ay nagpalakas sa kanila na purihin ang Diyos anuman
kung ano ang dumating sa kanilang paraan. Imposible man o hindi maibabalik, hindi ito malaki kaysa sa Diyos.
2. Isaalang-alang natin ang ilang mga halimbawa kung paano tiningnan nina Joshua, Kaleb, Habakuk at Jeremias ang kanilang mga sitwasyon
na makakatulong sa atin na malaman na purihin at kilalanin ang Diyos anuman ang nakikita natin o kung ano ang nararamdaman natin.
a. JeremiahNauna nang nawasak ang Juda, inutusan ng Diyos si Jeremias na bumili ng lupa sa Juda. Sinabi ng Diyos
ang mga lalaki ay isang araw na mabubuhay muli sa lupain, isang imposible na isinasaalang-alang kung ano ang mangyayari.
Ang kanilang bansa ay masisira at ang karamihan ng mga tao ay tinanggal sa Babilonya. Jer 32: 6-15
1. v16-25 – Ginawa ni Jeremias ang itinuro at pinupuri ang DiyosAng kanyang kagandahang-loob at Kanyang katapatan na panatilihin
Ang Kanyang Salita na nagsasabi na walang imposible para sa Diyos. Nagsalita muli ang Diyos sa kanya: Ikaw
tama, Jeremiah. Walang mahirap sa akin (v26,27).
2. Alam nating lahat ang Jer 29: 11 – Mayroon akong hinaharap at may pag-asa para sa iyo. Inilarawan ang kondisyong pangkasaysayan
sa itaas ay ang konteksto kung saan ginawa ng Panginoon ang pahayag na iyon kay Jeremiah at sa Kanyang bayan (v10).
3. Ang Diyos ay nagdala ng nalalabi sa mga tao sa kanilang lupain pagkatapos ng pitumpung taon sa pagkabihag. Jeremiah
hindi nabuhay upang makita ang pagpapanumbalik. Ngunit alam niya na mayroong higit sa buhay kaysa lamang sa buhay na ito.
b. HabakkukIto ang kanyang tugon sa darating na kapahamakan na darating sa Juda at mangyayari
nakakaapekto sa kanyang buhay. Hab 3: 17-19
1. Si Habakkuk ay hindi nagsusulat ng isang madilim na tula, inilarawan niya ang kaibig-ibig na estado ng Juda sa panahon ng
paparating na pagkabihag. Ang bansa ay masisira, ang mga tao ay ipinatapon. Dahil dito magkakaroon
huwag maging mga puno ng puno ng igos, walang bunga sa puno ng ubas, at ang bunga ng oliba ay hindi mabibigo. Ang mga kawan ay mamamatay
sa bukid at ang mga kamalig ng mga baka ay walang laman.
2. Ang kanyang tugon: Gayon ma'y magagalak ako sa Panginoon. Pinipili kong kilalanin at purihin ang Diyos ni
aking kaligtasan (paglaya). Magagalak ako sa aking Pagligtas na Diyos. (NAB).
3. Pansinin, gumawa siya ng isang pagpipilian na magalak bilang taliwas sa pagpuri sa Diyos sapagkat naramdaman niya ito. Ito
ang pagpapahayag ng pananampalataya ay dinala siya sa isang lugar ng kapayapaan: v19 – Ang Panginoong Diyos ang aking lakas, at
gagabayan ang aking mga paa hanggang sa wakas. Pinapalakas niya ako sa mga mataas na dako; upang ako ay magtagumpay kasama niya
awit (Septuagint).
c. Joshua at CalebNang iwan nila ang Egypt ang kanilang pananaw sa katotohanan ay: Anuman ang nakatagpo namin sa
lupain ng Canaan, hindi ito malaki kaysa sa Diyos (Exo 15: 14-18). Tinupad nila ang pagtingin na iyon hanggang sa Canaan
(Bilang 13:30; 14: 8,9). At itinago nila ang pananaw na iyon sa loob ng apatnapung taon na nawala sila.
1. Ang parehong mga tao ay pinupuri pa rin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa Kanyang katapatan at Kanyang mga gawa, kung paano Siya
TCC - 935
4
pinanatili sila at iningatan ang Kanyang salita sa kanila sa loob ng apatnapung taon. Josh 21:45; 23:14; 14: 9-13
2. Isang araw na sila ay mabubuhay muli sa lupain bilang mga kabataang lalaki sa pagbabalik ni Jesus kapag sila ay
muling pinagsama sa kanilang mga katawan na nakataas mula sa libingan. At, sasamahan sila ni Habakkuk at
Si Jeremiah.
3. Ang sulat sa mga Hebreo ay isinulat sa mga Judio na tumanggap kay Jesus bilang kanilang Mesiyas. Sila ay
nakakaranas ng pagtaas ng presyon mula sa kanilang mga kapwa kababayan na tanggihan si Jesus at ang Kanyang sakripisyo sa
Tumawid at bumalik sa pagsamba sa Templo. Ang buong layunin ng liham ay hikayatin silang manatili
matapat kay Cristo kahit ano pa man. Ang anumang pagkawala na iyong naranasan habang naglilingkod ka kay Jesus ay pansamantala.
a. Heb 10: 34 – Paalalahanan sila ni Paul na masaya silang tumugon sa nakaraang pagkawala ng mga materyal na kalakal sa
mga kamay ng mga mang-uusig.
1. Maligayang nagmumula sa isang salitang nangangahulugang maging masigla o puno ng kasiyahan. Ang magsaya ay nangangahulugang magbigay
pag-asa. Ang Cheer ay isang estado ng pag-iisip at puso kumpara sa isang pakiramdam.
2. Paalalahanan sila ni Pablo na maaari silang tumugon nang may papuri sa Diyos sapagkat alam nila na mayroon sila
mas mabuti at permanenteng pag-aari sa darating na buhay.
b. Sa simula ng seryeng ito ginawa namin ang sanggunian sa Heb 13:15 kung saan tinuruan ang mga naniniwala
purihin ang Diyos na patuloy sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa Kanyang pangalan. Narinig ito ng mga orihinal na tatanggap sa
konteksto ng mga handog ng pasasalamat na ginawa sa Diyos sa mabuti at masamang panahon (Lev 7:12; 22:29).
1. Ang papuri ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang magkuwento. Ang pagbibigay salamat ay isang salitang nangangahulugang sabihin ang
parehong mga bagay bilang o kilalanin. Ang mga pangalan ng Diyos ay isang paghahayag ng Kanyang pagkatao at gawa.
Pinupuri namin ang Diyos kapag pinag-uusapan natin kung sino Siya at kung ano ang nagawa niya, ginagawa at gagawin.
2. Tandaan ang taludtod na darating mismo bago ang isang ito (v14). Pinupuri namin ang Diyos sa kamalayan na
dumadaan lang tayo sa buhay na ito. Ang aming mga mata ay nasa kung ano ang nauna sa darating na buhay.

1. Hindi iyon nangangahulugang hindi tayo magkakaroon ng tagumpay sa gitna nito. Maaari natin kung matututo tayong purihin ang Panginoon.
At mayroon kaming pag-asa na ang lahat ay gagawin nang tama sa darating na buhay. Rom 8:18
2. Hindi mahalaga kung ano ang dumating sa iyong paraan, hindi ito mas malaki kaysa sa Diyos. Kahit na may pumili ng isang bagay na iyon
gumagawa ng hindi maibabalik na resulta sa buhay na ito, hindi ito mas malaki kaysa sa Diyos. Pansamantala ang lahat ng pagkawala. Sa buhay na to
darating ang lahat ay magiging tama. Samakatuwid maaari nating purihin ang Diyos anuman ang ating kinakaharap.
3. Marami pang susunod na linggo !!