podcasts

Tahanan/podcasts/

Kayamanan Kay Kristo Papuri At Imposibleng Sitwasyon III

Kapag may ipinangako sa iyo ang Diyos at hindi mo natanggap iyon, maaari mong isipin na hindi Niya ibibigay ang gusto mo o sadyang hindi ito totoo. Anuman ang hingin mo nang may pananampalataya, walang pag-aalinlangan ang matatanggap mo kung ito ay nasa kalooban ng Diyos. Huwag sumuko! Matuto nang higit pa tungkol sa kalooban ng Diyos, suriin ang panahon na talagang pinaniniwalaan mo at maging mapagpasensya sa iyong sarili. Sa takdang panahon ay aani ka kung hindi ka titigil.

By |2023-01-21T21: 30: 55 + 00: 00Enero 21st, 2023|0 Comments

Kayamanan Kay Kristo Papuri At Imposibleng Sitwasyon II

Walang imposible sa Diyos, ngunit hindi niya mapipilit ang iyong malayang kalooban. Ang iyong kalooban ay independiyente sa kapangyarihan ng Diyos. Iniiwan Niya sa iyo ang pagpili kung tatanggapin Siya o tanggihan Siya. Siya ay nagbibigay ng Espiritu at saksi ng Salita, dapat nating paniwalaan ito. Gumawa ang Diyos ng paraan para maranasan mo ang Kanyang Kaligtasan. Luwalhatiin ang Diyos sa mabuting panahon at masamang panahon gaya ng Kanyang itinuro, at patahimikin mo ang kaaway at luwalhatiin ang Diyos. Inihahanda ang daan ng Kanyang tulong sa iyo. Iyan ang Kanyang direksyon! Maniwala ka at mula sa puso ay gawin mo ang Kanyang sinabi.

By |2023-01-21T21: 33: 05 + 00: 00Enero 15th, 2023|1 Komento

Kayamanan Kay Kristo Papuri At Imposibleng Sitwasyon I

Ano ang maaari mong gawin kapag ang mga bagay ay tila imposible? Purihin ang Diyos nang buong puso, sapagkat nararapat Siyang papurihan sa lahat ng oras. Ang papuri ay nagbubukas ng pinto para sa Diyos na kumilos para sa iyo. Purihin pa rin ang kaaway at Luwalhatiin ang Diyos. Laban sa lahat ng dahilan Purihin ang Panginoon!

By |2023-01-08T16: 01: 55 + 00: 00Enero 8th, 2023|0 Comments

Ang Kayamanan Kay Kristo ay Luwalhatiin ang Diyos ng Papuri I

Magagawa mo ang dalawang magkaibang bagay gamit ang iyong bibig. Maaari kang magreklamo na nagbubukas ng pinto sa maninira, o maaari mong purihin ang Diyos. Ang pagpupuri sa Diyos ay nagpapatahimik sa kaaway at naghahanda ng daan para sa Diyos na iligtas ka. Kahit na purihin ang Diyos para sa masamang dumarating sa iyong buhay. Kung ito ay parang mali sa iyo, nawawala mo ang kabuuan ng Diyos.

By |2022-12-04T16: 19: 29 + 00: 00Disyembre 4th, 2022|0 Comments

Kayamanan Kay Kristo Ginawa Tulad ni Hesus sa Pamamagitan ng Pagkakaisa IV

Ang buhay na walang hanggan na nagmumula sa Diyos ay magsisimula sa sandaling maniwala ka. Ang isang proseso ay nagsisimula sa lupa at nakumpleto sa langit. Ang prosesong iyon ay isang pagbabago mula sa kasalanan tungo sa mismong kalikasan ni Jesus. Tinutulungan ka ng mga guro, Pastor, at iba pang Kristiyano sa landas na iyon. Ang tagumpay ay pinabibilis sa pamamagitan ng iyong pagsisikap na basahin at pag-aralan ang Bibliya at ang iyong pag-access sa tamang doktrina.

By |2022-11-20T15: 59: 54 + 00: 00Nobyembre 20th, 2022|0 Comments

Kayamanan Kay Kristo Ginawa Tulad ni Hesus sa Pamamagitan ng Pagkakaisa III

Ang pagiging Tulad ni Hesus ay isang proseso. Ilang 100%, Ilang 60% Ilang 10%. Ang pagtatakda ng iyong mga tingin kay Jesus ay bumubuo sa iyong pananaw. Nakikita mo ang mga bagay kung ano sila at hindi kung paano sila lumilitaw. Ang Diyos ay pag-ibig ngunit kung paano mo nakikita ang mundo ay tumutukoy kung nakikita mo ang pag-ibig o hindi.

By |2022-11-13T16: 30: 40 + 00: 00Nobyembre 13th, 2022|0 Comments

Kayamanan Kay Kristo Ginawa Tulad ni Hesus sa Pamamagitan ng Pagkakaisa II

Ang pagiging katulad ni Hesus ay kasing simple ng pagtingin sa Kanya bilang Siya at hayaan ang pagmuni-muni na iyon na baguhin ka. Ang proseso ay ginawang perpekto sa pamamagitan ng malalim na pag-unawa sa SALITA at pagsasadula ng iyong natutunan. Bumagsak ka mula sa kaluwalhatian at nais ng Diyos na ibalik ka sa iyong orihinal na posisyon.

By |2023-01-21T21: 45: 43 + 00: 00Nobyembre 6th, 2022|0 Comments
Pumunta sa Tuktok