punjabi

3 araw nakaraan
Riches In Christ Punjabi

ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਦੁਵਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ - PEACE THROUGH UNION ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Amen Praise the Lord

Magkomento sa Facebook

Diyos 🙏🙏🙏 pagpalain ka ate ji Salam masaya

pagpalain ka ng Diyos

amen

Diyos..bless..you Please ... please Pray..my..son..Mr. Suleiman..harry Pray..my..wife..muss Margaret Pray..me..Joseph..San am Pray..my..house Pray ... I.received..Jesus. Pangalanan ang Prayerpower Pentecostal administries Salamat..kayo I.mula.Pakistan..karachi

amen

🙏🏻🙏🏻

Tingnan ang higit pang mga komento

1 buwan ang nakalipas
Riches In Christ Punjabi

Kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus - KAPAYAPAAN SA DIYOS PAMAMAGIT SA HESUS ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Amen 🙏🙏🙏

Amen amen amen amen amen

Lakhwinder Gill Amen Amen Amen Amen Amen Amen

Lakhwinder Gill Amen Amen Amen Amen Amen

amen

Amen pasteramma god bless you

Amen amen

Tingnan ang higit pang mga komento

Ipaglaban ang Tumuon - MAKIGLABAN SA FOKUS ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Ang Bibliya ay HINDI aklat ng Diyos. Naglalaman ito ng 50000 mga error at isang libro ng Pornology. Binago muli at muli. Ang Bibliya na KJV ay pinahintulutan ni King James ng UK at HINDI ng Diyos. Naglalaman ang Bibliya ng hindi bababa sa 10. mga istoryang ng Incest. Ang Diyos ay HINDI labis na banal upang ihayag ang mga kwento ng Incest sa Kanyang banal na libro.

Pagpalain ka ng GoD pastor g

Ang TRINITY at KALIGTASAN AY 2 PINAKA MALAKING KASINUNGALINGAN NA NAGSALITA SA ILALIM NG ARAW NG ARAW.HELL FIRE THROWN IN AFTER DEATH. HESUS NEVERER AN ATONEMENT NOR A SAVIOR PERO Isang Makapangyarihang Sugo ng kanyang Lumikha ang ipinadala sa mga Hudyo lamang. (Tinig ng Islam)

Ok

Ameen

Tingnan ang higit pang mga komento

Magkomento sa Facebook

amen

amen

Amen🙏🙏🙏

amen

Labanan ang Diyablo sa Salita ng Diyos - LABANAN ANG DIWALO SA SALITA NG DIYOS ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

amen

Aling Diyos Naniniwala ka sa 3 magkakaibang & Distant Gods. Ama .... .. HINDI magiging Anak o banal na multo. 2. Anak ...... ... HINDI maaaring maging Ama o banal na multo. 3. banal na multo. HINDI maaaring maging Ama o Anak. Naniniwala akong ISA & LAMANG Diyos na Tagapaglikha. Hindi man ipinanganak ni Siya ay nagkaanak at WALANG katulad Niya sa Kanyang uniberso. Maaari niyang buksan ang iyong mga mata upang makita ang katotohanan. Ameen

Si Hesus ay hindi isang Pagbabayad-sala o isang tagapagligtas. Hindi rin siya namatay sa krus. Ni hindi man siya nag-angkin. Siya ay isang tao PERO isang makapangyarihang Sugo ng kanyang Maylalang. Ito ang lahat ng TRES TRABAHO na nilikha noong ika-3 siglo ng mga ama noon ni Chruch upang masiyahan ang mga Romano na bumalik sa tinawag na Kristiyanismo noong ika-3 siglo. AD. Nagsisinungaling si Pastor.

amen

pagpalain ka ng Diyos

ANG TRINITY AY ISANG PINAKA MALAKING SINUNGALING NAGSALITA SA ILALIM NG ARAW NA NANGUNGUNANG SA IMPIYERLEMO SA APAL NA NAKALIKOT SA MATAPOS NG KAMATAYAN.

Tingnan ang higit pang mga komento

Magkomento sa Facebook

Ct

ANG TRINITY AY ISANG PINAKA MALAKING KASINUNGALINGAN NA NAGSALITA SA ILALIM NG ARAW NA NANGUNGUNAHING SA IMPIYERNO. (Tinig ng Islam)

Mag-load ng higit pang