punjabi

Mga komento Mga icon ng Box SVGGinamit para sa tulad, pagbabahagi, komento, at mga reaksyon na icon

Magkomento sa Facebook

Aleluya Purihin ang Panginoon

Purihin ang Diyos 🙌

Ameen

Hallelujah

amen

amen

Hi

amen

Ang pinakahihintay na Mesiyas ay dumating, sina Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ng Qadian Imam Mehdi at Masih 1835_1908 Zindabaad

amen

Amen

Sapat na katibayan sa makapangyarihang Diyos Maraming kasaganaan para kay jesus isang Propeta lamang! Sa kabila ng iyong pagiging polythism ... Trinity ??!

Tingnan ang higit pang mga komento

Magkomento sa Facebook

Hallelujah

Ameen.

amen

Paano Talaga ang mga Bagay - Paano Talaga ang mga Bagay ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Amen Amen

pagpalain ka ng Diyos

Amen Amen

Pag-asa, Pananampalataya, Takot at Pananaw ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

jai christ my dear jesus, jesus jesus

amen

amen

Mag-load ng higit pang