TUNAY AT PAGSUSI

download PDF
PAGBABALIK AT EMOTYO
TUNAY AT PAGSUSI
TUNAY AT GAWAIN
KARAGDAGANG TUNGKOL SA REALIDAD, KARAPATAN, AT BUHAY
PAGBABALIK AT SORROW
REALIDAD, SORROW, AT JOY
TUNAY AT PAGSULAT
TUNAY at GAWAIN
KARAGDAGANG TUNGKOL SA REALIDAD, GAMIT, at rehistrasyon
TUNAY AT PAGPAPAKITA SA DIYOS

1. Ipinapakita sa atin ng Bibliya ang paraan ng mga bagay. Dapat nating baguhin ang ating isipan sa katotohanan tulad ng tunay na ito. A
nabago ang isip na nakikita ang katotohanan dahil ito ay tunay na ayon sa Salita ng Diyos. Rom12: 2
a. Bahagi ng proseso ng pag-aaral upang pagtagumpayan kasama ang pag-alam ng lugar ng emosyon at kung paano
pakikitungo sa kanila. Ang kawalan ng ganoong pag-unawa ay isang pangunahing hadlang sa pagtagumpayan sa buhay na ito.
1. Ang mga emosyon ay damdaming nabuo sa ating kamalayan – galit, takot, tuwa, poot, pagmamahal, atbp.
Ang mga ito ay tugon sa mga pampasigla tulad ng paningin, kaisipan, alaala, karanasan, atbp.
2. Ang mga emosyon ay kusang nabuo. Hindi mo maramdaman o maramdaman ang iyong sarili.
Ang isang bagay ay dapat pasiglahin (pukawin o paganahin) ang mga ito.
3. Ang damdaming nararamdaman natin ay madalas na naaangkop na mga tugon sa tunay na pampasigla. Kung may magandang bagay
mangyayari sa tingin mo ay nasisiyahan. Kung may masamang mangyari ay nalulungkot ka.
b. Ang mga emosyon ay hindi makasalanan. Ang mga ito ay ibinigay sa atin ng Diyos. Gayunpaman, tulad ng bawat bahagi ng tao
likas na katangian, sila ay napinsala sa pagbagsak. Maaari silang bigyan kami ng hindi tumpak na impormasyon pati na rin
itulak tayo upang kumilos sa mga di-makadiyos na paraan. Efe 4:26
c. Ang mga Kristiyano ay may posibilidad na pumunta sa isa sa dalawang matinding pananaw tungkol sa lugar at layunin ng emosyon.
Alinmang ibabatay nila ang lahat ng kanilang pinaniniwalaan at ang lahat ng kanilang ginagawa sa kung ano ang kanilang nararamdaman o pinapuno nila
damdamin at subukang magpanggap na wala silang nararamdamang emosyon, lalo na ang mga negatibo.
1. Ang pakikipag-ugnay sa damdamin ay hindi nangangahulugang pipigilan mo ang iyong sarili na tumigil sa pakiramdam ng isang bagay. Ibig sabihin
isinasaalang-alang mo ang sinabi ng Diyos na paulit-ulit sa iyong nararamdaman.
2. Nakukuha mo ang iyong pananaw sa katotohanan mula sa Salita ng Diyos, hindi ang iyong damdamin. At pinapayagan mo ang Diyos
Salita, hindi ang iyong damdamin, upang magdikta kung paano mo kumilos
2. Kapag napagtagumpayan natin ang emosyon ang mapagkukunan o pampasigla ay hindi kinakailangang umalis. Natuto kaming makita
iba ang mga bagay upang hindi na namin pareho ang naramdaman. Nagdadala kami ng karagdagang impormasyon at pagbabago
ang aming pananaw o pananaw ng katotohanan na kung saan naman ay nagpapagaan ng mga epekto ng pampasigla.
a. Nangyari iyon sa ating lahat. Isaalang-alang ang halimbawang ito: Kung nagsimula ang iyong kotse na gumawa ng nakakatawang ingay na iyon
parang isang napakalaking, mamahaling problema upang ayusin ay madama mo ang pagkabalisa, takot, galit – lahat naaangkop
damdamin batay sa mga katotohanan sa kamay. Ngunit kapag dadalhin mo ito sa isang auto mekaniko na kaagad
sabi: Walang malaking deal, ang isang bolt ay nangangailangan ng apreta. Hindi ito gagastos ng isang dime. Biglang nagbago ang iyong damdamin.
b. Bilang mga Kristiyano dapat nating maunawaan na ang mga damdamin ay nagbibigay ng tumpak na impormasyon hanggang sa kung saan sila pupunta, ngunit
wala ang lahat ng mga katotohanan sa anumang sitwasyon. Mayroon lamang silang kung anong dumarating sa pisikal na pandama.
1. Bilang karagdagan sa nakikitang mundo mayroong isang hindi nakikitang lupain kung saan wala ang ating pisikal na pandama
pag-access, ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang kaharian ng buong kapangyarihan at pagkakaloob. Pinauna nito kung ano kami
makita at lalabas at huli na baguhin ang nakikita natin. Col 1:16; Heb 11: 3; II Cor 4:18; atbp.
2. Ang isang pangunahing susi sa pagharap sa aming mga emosyon ay ang pagkuha ng karagdagang impormasyon mula sa Salita ni
Ang Diyos tungkol sa katotohanan tulad ng tunay na ito.
3. Kami ay magpapatuloy na pag-usapan pa ang tungkol sa emosyon – ang lugar nila sa ating buhay at kung paano ito makontrol sa gayon
maaari nating pagtagumpayan. Sa susunod na ilang mga aralin tatalakayin natin ang mga isyung ito na may kaugnayan sa takot, mag-alala,
kalungkutan, galit, at pagmamahal. Nagsisimula kami sa takot.

1. Ang takot ay batay sa iyong pang-unawa sa katotohanan. Kung may dumating sa iyo na may baril at hindi ka armado
at walang pagtatanggol ay makakaramdam ka ng takot – kahit na ang taong iyon ay nagdadala lamang ng isang laruang baril at hindi ka masasaktan.
Kapag napagtanto mo na ito ay isang laruang baril na nagbabago ang iyong pakiramdam dahil nagbago ang iyong pang-unawa sa katotohanan.
a. Para sa isang Kristiyano ay walang anumang dahilan upang matakot dahil ang Makapangyarihang Diyos na Perpektong Pag-ibig at
Lahat ng Kapangyarihan ay aming Ama. Maaaring may dumating laban sa iyo na mas malaki kaysa sa iyo. Ngunit, hindi
TCC - 898
2
mas malaki kaysa sa Diyos.
1. Kapag sinabi nating walang dahilan na matakot ang isang Kristiyano hindi natin itinatanggi ang katotohanan na doon
mga nakakatakot na bagay sa mundong ito, mga bagay na dapat matakot. Ngunit, wala rito ang mas malaki kaysa sa Diyos.
2. Kapag sinabi nating walang dahilan na matakot ang isang Kristiyano hindi natin sinasabi na ito ay
mali sa pakiramdam ng takot o na kung sa tingin mo ay natatakot may isang bagay na mali sa iyo.
b. Sinasabi namin na kung ang Diyos ay para sa iyo walang maaaring laban sa iyo (permanenteng laban sa iyo)
sapagkat ito ay pansamantala at napapailalim sa pagbabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at ang Diyos ay maaaring magdala
tunay na mabuti mula sa tunay na masama.
c. Ang takot ay nagmumula sa pagtatasa ng iyong sitwasyon lamang sa mga tuntunin ng kung ano ang nakikita mo at hindi sa mga tuntunin ng
kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol dito. Ang pamamaraan ng Diyos sa pagharap sa takot ay sabihin sa iyo kung sino Siya, kung ano ka
at ibig sabihin sa Kanya, at kung ano ang nagawa niya, ay ginagawa, at gagawin.
1. Mga Gawa 27: 23,24 – Iyon ang ginawa Niya para kay Paul nang siya ay nakasakay sa isang barko palabas sa karagatan
sa gitna ng isang kakila-kilabot na bagyo. Ipinadala ng Diyos ang Kanyang Salita sa pamamagitan ng Kanyang anghel upang kontrahin ang
impormasyong maaaring makapukaw ng takot. Sinabi sa kanya ng anghel: Sinabi ng Diyos na mabubuhay ka.
2. Paulit-ulit, sinasabi ng Salita ng Diyos na "Huwag kang matakot" –Sasama ako, tutulungan kita (Isa 41: 10,13); Ako
tinawag ka at tinubos o iligtas ka (Isa 43: 1); atbp.
Ang PS 2 ay nagbibigay sa amin ng pananaw sa pagharap sa takot. Binubuo ito ni David nang siya ay tumakbo mula kay King
Saul. Mayroon siyang mga taong pinipilit sa kanya araw-araw (v1), ang mga kaaway ay sinisiraan siya (v2), na pinilipit ang kanyang mga salita
at nagplano laban sa kanya (v5), patuloy na pag-espiya sa kanya (v6). Ang lahat ng ito ay pinukaw ang damdamin ng takot.
a. Ngunit pansinin kung paano niya hinarap ang takot. v3 – Kapag natatakot akong magtiwala ako sa iyo. Ang tiwala ay ang Matanda
Katapat sa tipan ng salita, pananampalataya. Mayroon itong ideya ng kumpiyansa na
nagmula sa pagkaalam na maaari kang umasa sa isang tao o sa isang bagay.
1. Ang pananalig sa Diyos ay isang tiwala o kumpiyansa na nagmumula sa pag-alam ng Kanyang pagkatao (kung ano ang katulad niya)
at ang Kanyang mga gawa (kung ano ang nagawa, ginagawa, at gagawin). Aw 9: 9,10
2. Ito ay nagmula sa pagkakaroon ng isang tumpak na pananaw sa katotohanan at nakikita ang paraan ng mga bagay.
b. Nagbibigay ng pananaw si David sa kanyang pananaw sa katotohanan sa mga pahayag na ginawa niya sa natitirang salmo.
1. v4,11 – Hindi sila (hindi ito) mas malaki kaysa sa Diyos. v8 – Hindi ito nagulat sa Diyos. (David
sumulat din sa Aw 139: 16 – Nakita mo ako bago ako ipinanganak. Araw-araw sa aking buhay ay naitala sa
iyong libro. Ang bawat sandali ay inilatag bago ang isang solong araw ay lumipas (NLT).
2. v9 – Kapag umiyak ako sa iyo, naririnig at sinasagot mo ako sa mismong sandaling iyon. Alam kong kasama mo
ako at para sa akin. v13 – Tinulungan mo ako sa nakaraan at ikaw ay at tutulong sa akin ngayon.
3. v7 – Sa wakas ay gagawin ng Diyos na tama ang mga bagay. Kailangan namin ng isang mabilis na tala ng paliwanag dito.
A. Gumagawa si David ng maraming mga hindi sinasabing pahayag (nanawagan ng kasamaan at pagkasira) sa kanya
mga salmo: Panginoon, kunin sila, patayin sila. Ibalik mo sa kanila ang kanilang ibinigay sa akin.
B. Bilang mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos tinawag tayo sa isang mas mataas na pamantayan hinggil sa ating mga kaaway
(Mat. 5:44). Dapat nating basbasan sila at ibigay ito sa Diyos upang matugunan ang matuwid na hustisya
(buong aralin para sa isa pang gabi).
c. Pansinin na ikinonekta ni David ang lahat ng ito sa Salita ng Diyos (v4,10). Kapag nakita ni David at mga kalagayan
pinukaw ang damdamin ng takot na naalala ni David na marami pa sa katotohanan na kung ano ang nakikita niya.
Naalala niya ang Salita ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos sa kanya.
1. Sinabi ni David na pupurihin niya ang Salita ng Diyos. Ang papuri ay ang salitang HALAL. Ang kahulugan ng ugat ay
lumiwanag o sumigaw. Nangangahulugan ito na purihin, papuri, magyabang, lumiwanag. Ang salitang hallelujah (a
utos na purihin YAH, ang Panginoon) ay nagmula sa salitang ito.
2. v4 – Sa Diyos, na ang mga pangako ay pinupuri ko. Sa Diyos ay naglagay ako ng hindi matitinag na pagtitiwala (Harrison); v11–
Sa Diyos, na ipinangako ko ang mga pangako, sa Panginoon na pinupuri ko (Harrison).
3. Sa harap ng takot ay sumigaw si David, ipinagmalaki ang tungkol sa Diyos at ang Kanyang mga pangako at paglalaan.
d. Isinulat din ni David ang Ps 34 noong siya ay tumatakbo. Pumunta si David sa lungsod ng Gath (sa Filisteo
teritoryo). Ang mga opisyal ni Haring Achish ay nagbigay ng hindi magagandang puna sa kanya tungkol kay David at David
matinding takot (I Sam 21:12). Nagpanggap siyang sira ang ulo at pinayagan siya ng hari.
TCC - 898
3
1. Minsan ang karunungan sa isang sitwasyon ay: Tumayo at lumaban. Minsan ito ay: Lumabas. Kailangan mo
alamin kung aling mga laban upang labanan at kung paano. Tinutulungan tayo ng Salita ng Diyos na malaman kung alin.
2. Ngunit tandaan na sinabi ni David na pagpapalain niya ang Panginoon sa lahat ng oras at panatilihing patuloy ang papuri ng Diyos
sa kanyang bibig. v2 – Ipagmamalaki ko ang Panginoon. Ang pagmamalaki ay isinalin na papuri sa Ps 56. Aw 34: 3 – Hayaan natin
sabihin ang kadakilaan ng Panginoon (NLT).
3. Paano nangyari ang sitwasyong ito para kay David? Aw 34: 4 – Iniligtas ako ng Diyos sa lahat ng aking kinakatakutan.
3. Nalaman namin noong nakaraang linggo na iyon mismo ang sinabi ni Paul tungkol sa kung paano niya hinarap ang negatibong emosyon.
a. Nagsalita siya tungkol sa pagiging malungkot ngunit nagagalak (II Cor 6:10). Ang salitang iyon ay nangangahulugang maging masayahin, upang
palakasin o hikayatin ang iyong sarili.
1. Nagsalita siya tungkol sa pagsasaya (magkatulad na salita) sa pag-asa (Rom 12:12) o pinasisigla ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtawag sa
alalahanin ang mga dahilan na mayroon siyang pag-asa o asahan na darating ang mabuti.
2. Nagsalita din si Pablo tungkol sa pagsasaya sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos (Rom 5: 2), ng pagkakita ng Diyos na ipinahayag o
ipakita ang Kanyang sarili sa buhay na ito at sa buhay na darating. Magsaya literal na nangangahulugang magyabang.
b. Pareho sina David at Paul na alam na sa harap ng mga kakila-kilabot na pangyayari at emosyon
pinasigla ng mga ito kailangan nilang ipagmalaki ang tungkol sa Diyos. Kapag nagagalak ka o pinupuri ang Diyos ay ipinagmamalaki mo
Siya - kung sino Siya at kung ano ang Kanyang nagawa, ginagawa, at gagawin - at pinalalakas ka nito (at madalas,
bilang isang produkto, mas mabuti ang pakiramdam mo.) Sa harap ng takot parehong ipinagmalaki nina David at Paul ang tungkol sa Diyos.

1. Sa kabilang dako kailangan nating magsumikap upang maghanap ng impormasyon mula sa Salita ng Diyos tungkol sa katotohanan tulad nito
tunay na, pagkatapos ay isipin ang tungkol dito at hayaan itong baguhin ang aming pananaw sa katotohanan.
a. Dapat nating maunawaan na apektado tayo sa bawat kaunting impormasyon na nanggagaling sa atin. Ito rin
pinapalakas o pinapabagabag ang ating pananampalataya sa Diyos at ang Kanyang di-nakikitang kaharian ng buong kapangyarihan at paglalaan.
b. Mahalaga na bigyang pansin natin at salain ang impormasyon at piliin nating ituon ang ating pansin sa kung ano ang Diyos
sabi. Sinabi ng isang mangangaral na may malaking impluwensya sa aking buhay: Hindi mo mapigilan ang mga ibon na lumipad
sa iyong ulo ngunit maaari mo itong mapigilan na gumawa ng isang pugad sa iyong buhok.
c. Magkaroon ng kamalayan at tanungin ang iyong sarili: Saan nagmumula ang impormasyong ito? Mula sa nakikita ko o
ano ang naramdaman ko o mula sa sinabi ng Diyos?
2. Hindi namin itinanggi ang nakikita at nararamdaman. Kinikilala namin na may higit pa sa sitwasyon. Sa Marcos 5,
Si Jairus, isang pinuno ng sinagoga, ay humiling kay Jesus na pumunta at manalangin para sa kanyang malubhang karamihang anak na babae.
a. Sumama si Jesus kay Jairus. Habang nasa ruta sila, hinawakan ng babaeng may isyu ng dugo
Ang damit, kapangyarihan ni Jesus ay lumabas mula sa Kanya, at siya ay gumaling. v25-34
1. Huminto si Jesus upang makipag-usap sa kanya at habang ang pangyayaring iyon ay nagbubunyag, mga messenger mula kay Jairo '
ang bahay ay dumating upang mag-ulat na ang kanyang anak na babae ay namatay. v35
2. Tandaan kung paano nakikipag-usap si Jesus sa balita at kung ano ang sinabi Niya kay Jairus na gawin. Marcos 5: 36– (labis na pakikinig)
ngunit hindi pinansin ang sinabi nila, sinabi ni Jesus sa pinuno ng sinagoga, Huwag kang mahuli
alarma at walang takot, patuloy na maniwala. (Amp)
b. Upang huwag pansinin ay nangangahulugang tumanggi na huwag pansinin ang (Webster). Huwag hayaan ang iyong nakikita at pakiramdam na magdidikta sa iyong
pagtingin sa katotohanan o sa iyong mga aksyon. Kumuha ng lakas ng loob mula sa Salita ng Diyos. Ipinagmamalaki sa Diyos.
3. May posibilidad nating pakainin ang ating emosyon kapag dapat nating pakainin ang ating pananampalataya o tiwala sa Diyos. Pag-uusap abut
kung ano ang nakikita at kung ano ang dahilan namin batay sa kung ano ang nakikita namin feed ang aming mga emosyon.
a. Gen 42: 36 – Ipinadala ni Jacob ang kanyang mga anak na lalaki sa Ehipto para sa pagkain sa panahon ng matinding kagutom. Ang lalaking namamahala sa
ang pamamahagi ng pagkain ay ang kanilang mahabang nawalang kapatid na si Joseph, na ipinagbili nila sa pagka-alipin noong mga nakaraang taon.
1. Itinago ni Joseph ang isa sa mga kapatid sa Egypt at hiniling na ibalik nila ang bunsong anak na lalaki
siya upang ma-secure ang pagpapakawala ni Simeon pati na rin ang mas maraming pagkain. Nang sabihin nila sa kanilang ama kung ano
nangyari ay pinapakain niya ang kanyang damdamin at ng lahat ng tao sa pamamagitan ng pagpapahayag: Lahat ay laban sa akin.
2. Sa katotohanan ang lahat ay napakahusay para sa kanya. Hindi siya mawawala ng anumang mga anak na lalaki, ay
makasama muli si Joseph, at magkakaroon ng isang tahanan sa Egypt sa nalalabi ng taggutom.
TCC - 898
4
b. Maagang sa kanyang buhay, bago pa man siya magkaroon ng anak, gumawa ang Diyos ng ilang mga tiyak na pangako kay Jacob.
1. Huwag matakot. Ako ay kasama mo (Gen 26:24). Iingatan kita hanggang sa matupad ko ang lahat ng Aking Salita sa iyo (Gen
28:15). Bilang isang matandang lalaki sa pagtatapos ng kanyang buhay ay nagawang lumingon si Jacob at nagpahayag: Ang Diyos ay mayroon
lumakad sa akin, pinapanatili ako, at inilalaan para sa akin sa buong buhay ko (Gen 48: 15,16).
2. Paano kung ipinagmamalaki ni Jacob ang mukha ng balita na dinala siya ng kanyang mga anak mula sa Egypt?
Ito ang katotohanan. Ano ang magagawa para sa kanya na hikayatin at palakasin siya?
4. Sumulat si David sa Aw 23: 4 na hindi siya matakot ng masama dahil ang Panginoon ang kanyang Pastol (kanyang proteksyon
at tagabigay ng serbisyo). Hindi ibig sabihin na hindi siya nakaramdam ng takot. Sinasabi ng Bibliya na may mga oras na nakaramdam siya ng takot.
a. Ano ang ginawa ni David? Sa harap ng nakakatakot na mga pangyayari ay inihayag niya ang katotohanan na ito ay tunay na:
Ang Diyos ay kasama ko at para sa akin. Samakatuwid wala akong dahilan upang matakot. Hindi ito malaki kaysa sa Diyos.
b. Naunawaan ni David na dahil lamang sa hindi mo nakikita ang isang nangyayari ay hindi nangangahulugang wala
nangyayari. Marunong siyang lumingon kung ano ang nakikita niya sa pamamagitan ng pag-alala sa Salita ng Diyos.
1. v6 – Sinabi ni David na ang kabutihan at awa ay sumunod sa kanya sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Bakit hindi niya sinabi:
Ang kabutihan at awa ay kasama ko? Dahil may mga oras sa buhay na hindi mo nakikita
katibayan ng tulong at paglalaan ng Diyos pa alam mo na nandiyan at makikita mo ito.
2. Naiintindihan ito ni David at ipinahayag ang kabutihan ng Diyos bago niya ito nakita at pinalakas
at hinikayat sa harap ng gulo. Kapag tiningnan niya muli ang kanyang buhay siya, tulad ni Jacob, kaya
tingnan ang pisikal na patunay na ang Diyos ay kasama niya. Hindi tulad ni Jacob, alam ni David kung paano ipapakain ang kanyang
ang pananampalataya hindi ang kanyang takot sa harap ng kaguluhan.
c. Hindi mo maaaring hilahin iyon sa isang sumbrero kapag kailangan mo ito. Ipinagmamalaki sa Diyos, na nagagalak sa Panginoon, kailangang
lumabas sa iyong pang-unawa ng katotohanan. Kailangan mong magsikap upang makarating sa puntong iyon.
1. Gumugol si David ng oras sa pagninilay at pag-iisip tungkol sa Salita ng Diyos at ang Kanyang mga pangako sa Kanya. Sal
63 ay isa pang salmo na "tumakbo" na isinulat noong nagtago si David sa isang disyerto.
2. v6 – Nang siya ay nasa night watch, sa halip na pakainin ang kanyang emosyon (Paano ako nagustuhan
ito? Paano pinapayagan ng Diyos na mangyari ito sa akin? Pagod na ako sa pagtakbo. Hindi ito patas. Diyos
tumutulong sa lahat ngunit ako. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin.), Pinapakain niya ang kanyang pananampalataya. v7-11

1. Ang pagtingin sa mga mapaghamong kalagayan lamang sa mga tuntunin ng kung ano ang nakikita mo ay gumagawa ng takot. Ang solusyon sa takot
ay upang baguhin ang iyong pang-unawa sa katotohanan o matutong makita ang katotohanan tulad ng tunay na ito.
2. Makitungo sa takot sa pamamagitan ng pagpili upang tumingin sa iyong sitwasyon hindi lamang sa mga tuntunin ng iyong nakikita ngunit sa mga tuntunin ng
kung ano ang sinasabi ng Diyos. Sagutin ang mga ito sa pamamagitan ng pagmamalaki sa Diyos sa tulong ng Kanyang Salita.
a. Ang katotohanan ay: Maaaring mas malaki ito kaysa sa akin ngunit hindi ito malaki kaysa sa Diyos. Hindi Niya ito hinuli
sorpresa. May plano siyang harapin ito. Papagpasalin niya ako hanggang sa mailabas niya ako.
b. Ang katotohanan ay: Ito ay pansamantala at napapailalim sa pagbabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ay nasa likuran
ang mga eksena. Ilalabas ng Diyos ang mabuti sa masamang kalagayang ito. Marami pang susunod na linggo!