TUNAY AT PAGSULAT

download PDF
PAGBABALIK AT EMOTYO
TUNAY AT PAGSUSI
TUNAY AT GAWAIN
KARAGDAGANG TUNGKOL SA REALIDAD, KARAPATAN, AT BUHAY
PAGBABALIK AT SORROW
REALIDAD, SORROW, AT JOY
TUNAY AT PAGSULAT
TUNAY at GAWAIN
KARAGDAGANG TUNGKOL SA REALIDAD, GAMIT, at rehistrasyon
TUNAY AT PAGPAPAKITA SA DIYOS
1. Bagaman ang mga emosyon ay ibinigay sa atin ng Diyos, tulad ng bawat iba pang bahagi ng kalikasan ng tao, naging sila
napinsala ng kasalanan simula sa pagbagsak ng tao sa Hardin ng Eden.
a. Ang mga emosyon ay madalas na nagbibigay ng hindi tamang impormasyon at sila ay nag-udyok sa amin na kumilos sa mga paraan na nakasisira
at makasalanan. Kaya't dapat silang dalhin sa ilalim ng kontrol ng Salita ng Diyos. Efe 4:26
b. Sa huling dalawang aralin ay nakatuon kami sa pagharap sa kalungkutan. Ang kalungkutan ay kalungkutan o pagdadalamhati dahil sa
pagkawala ng isang tao o isang bagay na mahal sa amin. Ang nasabing pagkalugi ay nagpapasigla ng damdamin at kalungkutan.
2. Ang pagharap sa kalungkutan ay hindi nangangahulugang pagtanggi sa nararamdaman natin o pagpapanggap na hindi tayo malungkot kapag nawala tayo
isang tao o isang bagay na mahalaga sa atin. Nangangahulugan ito ng pag-alala sa Diyos at sa Kanyang Salita sa gitna nito.
a. Naranasan ni Pablo ang labis na kalungkutan sa kanyang buhay. Gayunpaman sinabi niya ang pagiging malungkot ngunit nagagalak (II
Cor 6:10), na nagagalak sa pag-asa (Rom 12:12), at nagagalak sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos (Rom 5: 2).
1. Hindi nangangahulugang kumilos si Paul na masaya siya o nagkunwari na hindi siya malungkot. Gumawa si Paul a
piniling magsaya kahit na ano ang kanyang nadama. Ang pagsasaya sa pag-asa ay isang kilos na hindi isang pakiramdam.
2. Ang magalak ay nangangahulugan na hikayatin at palakasin ang iyong sarili sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa kung sino ang Diyos at kung ano
Siya ay nagawa, ginagawa, at gagawin. Ang magalak ay nangangahulugang magyabang sa o tungkol sa Panginoon.
b. Sinasabi sa atin ng Bibliya na binibigyan tayo ng Diyos ng kasiyahan sa kalungkutan. Ang kagalakan na ito ay hindi isang emosyon (kahit na maaari at
makakaapekto sa ating damdamin). Ito ang Kanyang kagalakan na naninirahan sa amin dahil ipinanganak tayo muli. Gal 5:22; Juan 15: 5
c. Ang kagalakan ay isang espirituwal na lakas na nagpapahintulot sa atin na magpatuloy hanggang sa mawala ang sakit ng pagkawala. Si Joy ay
naisaaktibo sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap na tulong at paglalaan ng Diyos. Isa 12: 3,4
3. Bilang karagdagan sa kalungkutan sa pagkawala nawala din tayong lahat ng kalungkutan sa mga pagpipilian na ginawa natin. Maaari itong saklaw
mula sa hindi magandang pagpili hanggang sa mga pagpapasya na hindi naglilikha ng mga resulta na inaasahan namin sa makasalanang mga pagpipilian. Ito
uri ng kalungkutan ay tinatawag na panghihinayang at / o pagkakasala.
a. Ang kalungkutan ay napukaw ng kalungkutan ng mga pangyayari na lampas sa ating kapangyarihan na magbago. Kapag gumagawa ang pagpipilian
hindi inaasahang negatibong mga resulta na hindi maaaring magawa makakaranas kami ng panghihinayang.
b. Sa araling ito tatalakayin natin kung paano haharapin ang panghihinayang sa hindi makasalanan na mga pagpipilian at desisyon. Susunod
linggong haharapin natin ang mga makasalanan na pagpipilian.

1. Sa isang punto sa kanyang paghihirap, napunta si David upang manirahan sa isang panahon sa teritoryo ng mga Filisteo kasama ang anim
daang kalalakihan kasama ang mga kababaihan at bata, mga tagasuporta na sumunod sa kanya sa pagtatago. I Sam 27: 1-12
a. Bagaman ang mga Filisteo ay mga kaaway ng Israel, kalaunan ay ibinigay ni Haring Achish kay David at sa kanyang banda
ang bayan ng Ziklag para sa isang bahay. Nanirahan sila doon ng higit sa isang taon. (Buong kwento para sa isa pang araw.)
b. Habang si David at ang kanyang mga tauhan ay malayo sa Ziklag sa isang misyon, isang lokal na tribo ang sumalakay sa lungsod, sinunog
ibinaba ito, at dinala ang lahat ng mga kababaihan at mga bata, pati na ang mga asawa ni David. I Sam 30: 1-5
2. Ang sitwasyong ito ay nagpukaw ng maraming damdamin sa lahat. Una ay nakaranas sila ng kalungkutan sa kanilang pagkawala.
Hindi lamang nawalan sila ng mga tahanan at pag-aari, nawala ang kanilang mga pamilya at hindi nila alam kung sakaling sila
makita ulit sila. v4– (Sila) ay umiyak hanggang sa hindi na sila makapag-iiyak pa. (NLT)
a. Ngunit pagkatapos ay ang kanilang paunang kalungkutan ay humina sa kapaitan (v6). Ang kalungkutan ay kapaitan sa orihinal
wika: mapait na nalulumbay (Amp). Ang kapaitan ay isang ekspresyon ng matinding, mahirap magdala ng sakit, kalungkutan o
panghihinayang Ito ay madalas na nagpapahayag ng sarili sa galit. v6 – Lahat ng mga tao ay nasa isang pangit na kalagayan (Berkeley).
b. Ang mga lalaki ay nagsimulang makipag-usap tungkol sa pagpatay kay David. Ang kanilang kalungkutan ay bumaling sa kapaitan ang nagtutulak sa kanila upang makakuha
paghihiganti para sa kanilang pagkawala. Ang paghihiganti ay payback. Minsan pinipilit tayo ng mga emosyon na sisihin ang isang tao o
isang bagay para sa ating pagkawala.
TCC - 903
2
1. Sa palagay namin na kung makakakuha tayo ng paghihiganti ay mas maganda ang pakiramdam natin at kahit papaano magkakaroon ng sitwasyon
tumulong. Ngunit ito ay talagang isang malaking argumento para sa pag-aaral sa pagkontrol sa aming mga emosyon at panatilihin
ang mga ito mula sa pagtulak sa amin upang kumilos nang walang kabagabagan at may kasalanan.
2. Kung pinatay nila si David ay papatayin nila ang isang inosenteng tao. Ang nangyari sa Ziklag ay hindi
Kasalanan ni David. Ito ay produkto ng buhay sa isang sinumpa na lupa na sinumpa at pinatay
ibang kalalakihan. Ang kasamaan ay nangyayari sa isang sinumpaang lupa. Ngunit wala dito ang mas malaki kaysa sa Diyos. Juan 16:33
c. Ang pagpatay kay David ay hindi malulutas. Gagawin nitong mas malala ang kanilang sitwasyon dahil
Sa kalaunan ay makakakuha si David ng direksiyon mula sa Diyos na natapos sa kanila na mabawi ang lahat ng kanilang nawala.
3. Maraming nangyayari dito. Ang mga kalalakihan na ito ay nakakaranas ng isang pagbagsak ng damdamin. Tulad ng madalas na nangyayari
sa harap ng matinding pagkawala, bukod sa sakit ng kanilang pagkalugi nagalit sila - hindi lamang kay David kundi
marahil sa kanilang mga sarili. Walang alinlangan na sila ay nahihirapan sa "kung lamang".
a. Kung hindi lamang kami sumama kay David sa bansang Filisteo ... Kung nanatili kami sa Ziklag
ng pagpunta sa ekspedisyon na iyon ... kung kami ay bumalik mula sa aming misyon sa isang araw mas maaga ... atbp.
b. Ang lahat ng ito ay mga expression ng pagkakasala at panghihinayang. "Kung lamang" isang paratang laban sa kanilang sarili. Ito ay
ilan sa atin kung paano natin kasalanan.
1. Sa kabila ng sinasabi ng kanilang damdamin, ang nangyari sa Ziklag ay hindi nila kasalanan
kahit na napili nila ang sumunod kay David. Ginawa nila ang pinakamahusay na desisyon na makakaya nila
batay sa mga katotohanang magagamit sa kanila sa kanilang sitwasyon.
2. Si Samuel, isang itinatag na propeta, ay pinahiran siya sa pangalan ng Panginoon; Si Saul ay hindi pa
isang mabuting hari, atbp. David at ang kanyang mga tauhan ay walang paraan upang malaman na ang mga Amalekan ay pupunta
upang salakayin ang Ziklag.
b. Ito ay natural para sa kanila na makaramdam ng panghihinayang sa sitwasyon. Kapag gumawa kami ng isang desisyon na hindi
i-out bilang inaasahan namin na madaling ma-nahuli sa "Kung ginawa ko lang ito o hindi ko nagawa".
1. Kahit na si David at ang kanyang mga tauhan ay dapat na gumawa ng ibang bagay (tulad ng iwan ang ilang mga tao
bantayan ang lungsod), kung ano ang tapos na. Hindi nila ito ma-undo. Maaari lamang silang makitungo sa
sitwasyon tulad ng ito ay, hindi tulad ng nararapat.
2. Ang pag-aayos sa "kung lamang" ay walang positibo. Sa halip pinapakain nito ang emosyon ng pagsisisi, pagkakasala
at kalungkutan. Kung hindi mo pinapakain ang mga damdamin na ito ay sa huli ay magbabago. Naglaho ang emosyon
kapag walang nagpapasigla sa kanila.
4. v6 – Si David ay labis na nalungkot. Walang alinlangan na nagsisi siya (pinangunahan niya ang kanyang mga tauhan sa lugar na ito) at
takot (pinag-uusapan nila ang pagpatay sa kanya) sa tuktok ng kanyang kalungkutan. Ngunit hinikayat niya ang kanyang sarili sa Panginoon.
a. Ang salitang hikayatin ay nangangahulugang mag-fasten, upang sakupin, upang maging malakas –Natigil na hawakan ang Panginoon niyang Diyos
(Berkeley); kumuha ng lakas ng loob mula sa (Jerusalem).
1. Ito ay ang parehong salitang isinalin na "maging malakas" nang itinalaga ng Diyos si Joshua sa mga Israelita kay Moises '
ilagay at inutusan siyang magdala ng mga mahirap na tao sa lupain ng Canaan upang makuha ito. si Josh
1: 6,7,9 – Maging mapagpasiya at maging malakas (Berkeley); matatag at matatag (NAB).
2. "Maging malakas" ay nangangahulugang: I-fasten ang iyong sarili sa mga katotohanang ito. Sinabi ng Diyos: Sasamahan kita tulad ng kasama ko
Si Moises, bilang Ako (v5). Hindi kita iiwan. Sasamahan kita kahit saan ka magpunta (v9).
3. Pagkatapos ay inutusan ng Diyos si Joshua sa Kanyang nakasulat na Salita. Sa puntong iyon ang unang limang libro ng Luma
Ang Tipan ay naitala ni Moises. v7,8
A. Ang batas na mayroon ka sa pagsulat ay dapat pamahalaan ang bawat pagbigkas mo (Knox); (Itago ito)
ang iyong mga saloobin araw at gabi (na maaari mong) panatilihin ang pag-aalaga ng lahat ng nasa loob nito (Pangunahing).
B. v8 – Patuloy na Pagnilayan ang Aking Salita. Ang pagninilay ay nangangahulugang pag-ungol, pagnilayan. Kung gayon, Diyos
sinabi, ikaw ay magiging maunlad (upang itulak pasulong) at matagumpay (upang kumilos nang may pananaw).
c. Si Joshua ay ganap na tao. Walang dahilan upang isipin na hindi siya nakaranas ng ilang mga emosyon sa
ang puntong ito (takot, pagkabalisa, kakulangan, atbp.). Kaya ang mga tagubilin ng Diyos sa kanya ay:
1. Huwag pahintulutan ang iyong nakikita at pakiramdam na baguhin ang iyong pananaw sa katotohanan. Manatili sa katotohanan bilang ito tunay
ay ayon sa Aking Salita. Huwag ilipat ng anuman kundi ang Aking Salita. Itakda ang iyong pagtuon sa kung ano
Sabi ko. Sakupin ito, idikit. Ito ay magpapalakas at maghihikayat sa iyo.
TCC - 903
3
2. Sinabi ko sa iyo nang ilabas kita mula sa Egypt na dadalhin kita sa lupang ito at pagkatalo
bawat kaaway na kinakaharap mo (Ex 3: 8; 6: 8; atbp.). Wala sa mga ito ang mas malaki kaysa sa Akin.
5. Bumalik kay David sa I Sam 30. Sa harap ng lahat ng mga damdaming ito ay pinukaw ng isang napakatinding kalagayan,
Si David ay nanatili sa kanyang sarili sa Diyos at sa Kanyang Salita. (Malalaman niya ang tungkol sa kalagayan ni Joshua.)
a. v6 – Ngunit sa muling panatag na pagtitiwala sa Panginoon niyang Diyos (NAB). Binago ni David ang kanyang tiwala sa Panginoon.
Ang pagtitiwala ay katapat ng Lumang Tipan sa salitang pananampalataya ng Bagong Tipan. Pananampalataya o tiwala at
Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagmula sa Salita ng Diyos sapagkat isiniwalat nito sa atin ang Diyos - kapwa ang Kaniyang katangian
(kung ano ang katulad niya) at ang Kanyang mga gawa (kung ano ang ginagawa niya). Rom 10:17; Aw 9:10
1. Alam natin mula sa mga salmo ni David na noong siya ay nasa takot at pagkabalisa ay pinagtuunan niya ng pansin
Salita ng Diyos. Aw 56: 3,4 – Nang siya ay matakot ay nagtitiwala siya sa Diyos at pinuri ang Kaniyang Salita.
2. Ang papuri ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang lumiwanag o sumigaw; upang purihin, magyabang, lumiwanag. Kailan
Ang mga emosyon ay nagagalit kay David ay nagalak sa pag-asa sa pamamagitan ng pagpapahayag kung sino ang Diyos at kung ano ang ginagawa niya.
b. Ang PS 42 ay nagbibigay sa amin ng karagdagang pananaw sa kung paano niya mahawakan ang kanyang emosyon. Hindi makapunta si David sa harapan ng
Ang presensya ng Panginoon sa Tabernakulo sa Jerusalem dahil tumatakbo siya at siya ay
nakakaranas ng emosyon na hindi kasama kung saan ninanais niya. Naaalala niya ang mabuti
mga beses na siya ay dating at malungkot (v1-4). Isaalang-alang ang mga puntong ito.
a. Kinausap ni David ang sarili. v5 – Bakit ka nababagabag, aking kaluluwa, at bakit ka nabalisa
(Harrison). Inaasahan ko ang (maghintay nang may pag-asa para sa – Amp) Diyos para pupurihin ko Siya muli (RSV).
1. Si David ay nakikibahagi sa "pakikipag-usap sa sarili". Lahat tayo ay nakikipag-usap sa ating sarili sa lahat ng oras. Iyon ay
ang pagmumuni-muni ay (pag-ungol at pagninilay-nilay). Ang katangiang iyon ay maaaring gumana para sa amin o laban sa amin - bumuo
tayo pataas o pababa, palakasin o papahina tayo.
2. Sa harap ng mga pangyayari at emosyon ay hinikayat ni David ang kanyang sarili. Sarili: Pag-asa o
asahan ang tulong ng Diyos. Ito ay isang pansamantalang sitwasyon. Babalik ako sa Tabernakulo.
c. Ang pakikitungo sa mga emosyon ay maaaring maging isang tunay na labanan. Nakita natin na sa salmo na ito. Emosyon ni David
babangon at kailangan niyang hikayatin ang kanyang sarili sa Panginoon.
1. v6 – Oh aking Diyos, ang aking buhay ay ibinagsak sa akin [at nasusumpungan ko ang pasanin na higit sa kaya ko
bear] (Amp); Nalulumbay ako (Harrison); Ako ay nalubog sa pagdurusa (NEB). SAMAKATUWID, AKO
AYAW TANGGAPAN MO LANG kung nasaan ako kahit saan man ako o kung ano ang nangyayari.
Ang Jordan, ang Hermonites, ang burol ng Mizar ay lahat ng mga sanggunian sa mga lugar sa Israel.
2. v7,8 – Nalulula ako ng kalungkutan sa mga oras, sunud-sunod na pighati (Adam Clarke).
Ngunit AYAW kong inaalalayan ang kabutihan ng Panginoon at ipinapahayag ito sa buong magdamag.
3. v9-11 – Kapag naramdaman kong nakalimutan at nabibigatan ko ay MAALALA KO ANG AKING SARILI sa pag-asang I
may sa iyo.
6. Ang nakasulat na Salita ng Diyos ay isang talaan ng Kanyang mga pangako at puno ito ng mga halimbawa ng tunay na tulong na ibinigay sa tunay
mga tao sa totoong gulo. Ang mga halimbawang iyon ay isinulat upang hikayatin tayo (Roma 15: 4) Ano ang mga pangako at
anong mga halimbawa ang magagamit ni David kung saan upang hikayatin ang kanyang sarili sa Ziklag?
a. Nagkaroon siya ng halimbawa ni Joshua - ang buong kuwento. Tinupad talaga ng Diyos ang bawat pangako at katuparan
bawat Salita kay Joshua. Matagumpay na dinala siya ng Diyos at ang kanyang mga tao sa Canaan. Josh 23:14
b. Nagkaroon din si David ng dalawang nakamamanghang halimbawa ng mga nakidnap na napunta mismo sa kapangyarihan ng Diyos.
1. Ang pamangkin ni Abraham na si Lot ay inagaw kasama ang kanyang sambahayan at pag-aari
sa pamamagitan ng isang pagsasama-sama ng mga hari. Tinulungan ng Diyos si Abraham na mabawi silang lahat. Gen 14
2. Si Jose ay inagaw ng kanyang sariling mga kapatid, ipinagbili siya sa pagkaalipin, at sinabi sa kanilang ama
patay. Bagaman nawala si Joseph sa loob ng maraming taon, ang pamilya ay kalaunan ay muling nagkasama at ang Diyos
nagdala ng matinding kabutihan sa lahat ng ito. Gen 37-50; Gen 50:20
c. Hindi mahalaga kung paano ito naka-out (agarang paghahatid o panghuli sa pagpapanumbalik at muling pagsasama)
malinaw kay David na ang kanyang kalagayan ay hindi mas malaki kaysa sa Diyos (Gen 18:14). Paano ito naka-out?
1. Sa halip na ma-galaw ng kanyang emosyon upang gumawa ng isang bagay na mabaliw o mahuli sa isang hukay ng kawalan ng pag-asa
at pagsisisihan, sa nabagong tiwala sa Diyos, tinanong ni David sa Panginoon kung ano ang dapat niyang gawin.
2. Sinabi sa kanya ng Diyos: habulin ang mga nakidnap at mabawi ang lahat. Iyon ang nangyari. v7,8; 18,19

1. Kapag ang mga pagpapasya ay hindi lumiliko habang inaasahan mong alalahanin ang mga puntong ito sa pakikitungo mo sa iyong damdamin.
a. Labanan ang tukso na maglaro ng "laro ng pagsisisi" - kahit na ikaw o ang iba ay may kasalanan - hindi
mas malaki kaysa sa Diyos. Huwag pakainin ang mga tanong na "kung lamang" na itinaas ng iyong emosyon.
1. Paano kung pinahintulutan ni Abraham ang kanyang sarili na hindi magkaroon ng kahirapan sa: “Kung hindi ko pa pinapayag
Pinili ni Lot ang kapatagan ng Jordan bilang isang lugar upang husay kapag naghiwalay kami ”(Gen 13: 11,12) o Joseph
ay naayos sa "Paano kung hindi ako pumunta upang suriin ang aking mga kapatid na araw" (Gen 37: 12-14). O kaya
Nakatuon si David sa "Bakit ako napunta sa lugar na ito?"
2. Wala sa kanila ang makapagpapawi sa kanilang mga hamon at mai-access ang direksyon ng Diyos,
tulong, at pagkakaloob.
b. Wala sa atin ang makapagpapabago sa ating nagawa kaya walang punto sa paghihirap sa ating mga pagpipilian.
1. Kung, sa pagkabagabag, napagtanto mo ang mga pagkakamali na nagawa mo sa iyong proseso ng paggawa ng desisyon na matuto mula
sila at lumipat.
2. Ipagkatiwala ang mga ito at ang mga kahihinatnan sa Diyos. Ang Diyos ay isang Diyos ng pagpapanumbalik at paggaling - ang ilan
sa buhay na ito at ilan sa buhay na darating. Ito ay lahat ng pansamantalang at napapabago sa pamamagitan ng kapangyarihan
ng Diyos. Rom 8:18; II Cor 4: 17,18
b. Maging handa upang labanan ang iyong emosyon. Totoo ang mga ito at makapangyarihan sila. Ngunit sila ay maginhawa sa
ang pagpasa ng oras kung hindi mo sila pinapakain.
1. Kahit na hindi mo mapipigilan ang iyong sarili na makaramdam ng isang bagay, hindi mo kailangang sundin ang
nagdidikta ng iyong emosyon. At hindi mo kailangang pakainin sila. Pakainin ang iyong pananampalataya sa Diyos
Salita Kausapin ang iyong sarili tungkol sa Diyos - ang Kanyang pag-ibig, Kanyang katapatan, Kanyang kapangyarihan.
2. Paalalahanan ang iyong sarili ng katotohanan dahil totoo ito. Tumawag sa memorya ng alam mo sa kabila ng nakikita mo
at kung ano ang iyong pakiramdam. Alalahanin ang Kanyang nakaraan na tulong at pangako ng paglalaan ngayon at hinaharap.
2. Ang isang tumpak na pagtingin sa katotohanan ay mahalaga habang hinaharap mo ang mga hamon sa buhay. Ang susi sa pagharap sa mga emosyon ay
pag-aaral upang makita ang katotohanan dahil ito ay tunay na at pagkatapos ay ipinahayag ito sa harap ng problema.
a. Sa kabila ng kung ano ang hitsura at nararamdaman nito, walang darating laban sa iyo na mas malaki kaysa sa Diyos na
perpektong naroroon sa iyo na nagmamahal at naghahari.
b. Kung gumawa ka ng tamang pagpapasya, purihin ang Diyos. Kung nagawa mong maling desisyon, purihin ang Diyos. Wala sa
ito ay mas malaki kaysa sa Diyos. Marami pang susunod na linggo!