MAG-SET, MAKITA, MAKITA

download PDF
UNMOVED SA IYONG MINDI
FOKUS SA JESUS
PANANONG IYONG FOKUS
HUWAG GAWIN ANG TRABAHO NG DEVIL
GANAPIN ANG IYONG KURSO
TUNAY NA KABATAAN
MAG-SET, MAKITA, MAKITA
GET KONTROL
Kontrolin ang IYONG SELF-TALK
EMOSYON, MGA BABAE, SELF-TALK
PAKIKITA ANG IYONG SARILI

1. Ang pananampalataya ay nahikayat sa mga bagay na hindi mo nakikita o nadarama dahil may isang taong maaasahan na nagsabi sa iyo
sila. Tiyak ang pagtitiwala sa pag-asa sa karakter, kakayahan, lakas, o katotohanan ng isang tao o isang bagay
(Diksiyonaryo ng Webster).
a. Ang paglipat mula sa pananampalataya o tiwala sa Diyos ay maaaring mula sa pag-aalinlangan sa Kanyang pag-aalaga at makakatulong sa lahat
sa pagtanggi sa Kanyang pag-iral.
1. Ang lahat ng uri ng mga bagay ay darating sa atin sa mundong ito na nagpapabagabag sa ating tiwala sa Diyos at ginagawa ito
parang hindi totoo ang Diyos o na nakakalimutan niya tayo o hindi niya kami pinansin.
2. Kung hindi natin alam kung paano haharapin ang salungat na patotoo na ito mula sa ating mga kalagayan, magagawa ito
iling ang aming tiwala sa Diyos.
b. Binigyan ng Diyos ng mga tao ang malayang kalooban (tonelada ng mga aralin para sa isa pang araw). Sapagkat mayroon tayo
Ang hinirang na ibinigay ng Diyos na kapangyarihan, maaari nating piliin na huwag ilipat.
1. Hindi inilipat ay sinasadya, ang pagtitiwala sa Diyos ay sinasadya dahil maaari nating tanggihan na magbigay
ang mga hamon na naghahangad na makapagpahina sa ating tiwala sa Diyos.
2. Maaari tayong pumili: Sink o lumangoy, mabuhay o mamatay, tumanggi akong tanggihan ang Diyos o pagdudahan ang Kanyang Salita sa akin.
2. Ang isang malaking bahagi ng pagiging hindi matitinag ay nagsasangkot sa pag-aaral upang harapin ang mga damdamin at kaisipan na
bumangon kapag nakatagpo kami ng mga paghihirap sa buhay. Ang mga saloobin at emosyon ay maaaring mukhang labis na labis
naniniwala na wala kaming kontrol sa kanila at hinayaan namin silang ilipat sa isang lugar ng tiwala sa Diyos. Ngunit tayo
may control. Iyon ang nais nating harapin sa araling ito.

1. Ang ating katawan ay tahanan ng ating pandama (paningin, pandinig, panlasa, hawakan, amoy). Ang ating espiritu ay bahagi natin
may kakayahang direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang aming kaluluwa ay binubuo ng aming mga kasanayan sa kaisipan at emosyonal.
a. Kapag kinilala ng isang tao si Jesus bilang Tagapagligtas at Panginoon, ang kanilang espiritu ay nalinis at nabagong muli
ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng tinutukoy ng Bibliya bilang bagong pagsilang. Juan 3: 3,5; Tito 3: 5; atbp.
b. Kung napaluhod ka kay Jesucristo at ipinanganak muli, ikaw ay isang literal na anak na lalaki o
anak na babae ng Diyos sa pangalawang kapanganakan. I Juan 5: 1; Juan 1:12; atbp.
1. Ang iyong nabagong espiritu ay naging at ngayon ay pinipilit ng Banal na Espiritu. Ang iyong espiritu ngayon
palaging nais na gawin ang kalooban ng Diyos at may kapangyarihan na gawin ito.
2. Ang iyong kaluluwa (mental at emosyonal na kasanayan) at ang iyong katawan ay hindi direktang naapektuhan ng
bagong kapanganakan at magpapatuloy na gumanti at tumugon tulad ng ginawa nila bago ka ipinanganak muli,
maliban kung gagamitin mo ang iyong kalooban at dalhin sila sa ilalim ng kontrol ng iyong muling likas na espiritu at ang
Salita ng Diyos.
2. Emosyon (galak, kalungkutan, takot, atbp.) Ang mga tugon ng ating kaluluwa sa nangyayari sa paligid natin.
a. Ang emosyon o damdamin ay hindi kusang-loob. Nangangahulugan ito na hindi sila nasa ilalim ng direktang kontrol ng kalooban.
Hindi mo maramdaman o maramdaman ang iyong sarili. Pinasigla sila ng impormasyon
na ibinigay ng aming mga pisikal na pandama.
b. Bagaman ang mga emosyon ay isang reaksyon sa pampasigla na posibleng nasa labas ng aming direktang kontrol, kami
maaaring makontrol ang ginagawa natin at kung paano tayo kumikilos kahit na ano ang nararamdaman natin.
1. Efe 4: 26 – Sinabi ni Pablo sa mga naniniwala: Magalit kayo ngunit huwag magkasala. Sa madaling salita, may mga bagay na
pukawin ang damdamin ng galit. Ngunit hindi mo dapat pahintulutan ang damdaming iyon na magtulak sa iyo upang magkasala.
(Dahil ang Kautusan ng Diyos ay nakumpleto sa dalawang utos ng Diyos na may lahat ng mayroon ka
nakuha at mahalin ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili na ang kasalanan ay nangangahulugang hakbang sa labas ng pag-ibig (mga aralin para sa
TCC - 1011
2
sa ibang araw).
2. Aw 56: 3 – Kinilala ni David na nakaramdam siya ng takot dahil sa mga sitwasyong kinakaharap niya.
Ngunit gumawa siya ng isang boluntaryong pagpipilian na magtiwala sa Diyos sa harap ng mga nakakatakot na kalagayan.
c. Ang damdamin ay hindi lamang nag-uudyok ng mga pisikal na paghahayag sa katawan tulad ng pagtaas ng rate ng puso, "buhok
tumayo sa likod ng iyong leeg ”atbp, maaari silang mag-trigger ng mga saloobin tulad ng" papatayin kita para sa mga ito ".
1. Dapat mong malaman kung ano ang nangyayari sa iyong isip. Maaari nating piliin o mag-isip ng mga saloobin.
Gayunpaman, ang mga random na pag-iisip na hindi sinimulan ng sa amin ay dumaan din sa ating isipan (kung minsan kasama ang
tulong ng diyablo).
2. Nagtatag din kami ng mga pattern ng pag-iisip (mga katibayan) na maaaring o hindi tumpak, gayon pa man
nakakaapekto sila sa paraan ng pagbibigay kahulugan sa lahat ng ating nakatagpo sa buhay. Halimbawa: Kung pinalaki ka
sa paniniwala na wala kang kabutihan, ang pang-unawa na iyon ay makakaapekto sa iyong pakikitungo sa buhay.
A. Ito ay aralin para sa isa pang araw. Ngunit isaalang-alang ang kaisipang ito bago tayo magpatuloy. Isang rason
inatasan tayo ng Bibliya na i-renew ang ating isip (Rom 12: 2) upang tayo ay makapasok
kasunduan sa Diyos.
B. Pagkatapos ang ating espiritu at isipan ay maaaring magtulungan at mangibabaw sa ating emosyon at katawan. A
nabago ang isip ay isang kaisipan na nakakakita ng katotohanan dahil ito ay tunay na ayon sa Diyos. Ang isip natin ay
binago ng Salita ng Diyos habang tayo ay naging regular, sistematikong mambabasa ng Bago
Tipan.
3. Kung mananatili tayong hindi maililipat sa ating pananampalataya at tiwala sa Diyos sa harap ng mga problema sa buhay, kung gayon
dapat nating malaman na harapin ang mga emosyon at kaukulang mga saloobin at mga reaksyon sa katawan na pinasigla ng
kung ano ang nakikita natin.

1. Pagkamatay ni Haring Solomon, naganap ang digmaang sibil sa Israel at nahati ang bansa sa twoa
ang kaharian sa hilaga na kilala bilang Israel at isang timugang kaharian na kilala bilang Juda, bawat isa ay may sariling hari.
a. Sa panahon ng paghahari ni Yosafat, ang ika-apat na hari sa Juda, (873-848 BC) tatlong hukbo ng kaaway
sumama upang salakayin ang Juda (Moabites, Ammonites, Edomites).
b. Ang salita ay dinala sa hari na ang isang malaking hukbo mula sa ibayo ng Patay na Dagat ay lumalakad patungo
sila, at narating na sila sa Engedi (medyo higit sa dalawampu't milya "habang ang uwak ay lumipad").
2. v3 – Ang stimulasyong ito ay nagpasigla ng damdamin ng takot kay Josafat. Ngunit siya, at ang kanyang mga tao, sa ilalim ng kanyang
direksyon na "hinanap ang Panginoon para sa patnubay" (NLT).
a. Tandaan na ito ay isang tugon na may kaugnayan (isang pagpipilian), hindi isang reaksyon na hinihimok ng emosyon. Paano tayo mag
alam na ang hari ay hindi hinihimok ng kanyang damdamin? Makinig sa dasal na ipinagdasal niya.
1. v6 – Hindi pinakain ni Josafat ang kanilang mga kinakatakutan sa pag-uusap tungkol sa kanilang problema at ang laki ng ano
nakaharap sila. Sa halip, pinalaki niya ang Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa Kanyang bigness at Kanyang kapangyarihan.
2. v7 – Hindi Siya nagdala ng nakaraang mga problema at pagkabigo. Sa halip, ikinuwento Niya kung paano nagkaroon ang Diyos
nakatulong sa kanila na harapin ang malalaking problema sa nakaraan.
b. v8,9 – Kahit na naisip na hindi nila maramdaman ang Diyos o makita ang Kanyang tulong, kinilala ni Josafat na ang
Ang templo na tumayo sa Jerusalem ay katibayan ng matatag na presensya ng Diyos at nangangako na tutulungan sila.
1. Naaalala ni Josaphat kung ano ang ipinagdarasal ni Haring Solomon nang ang Templo ay nakatuon noong 959 BC
2. II Cronica 6: 20 – Nawa’y bantayan mo ang Templo na ito araw at gabi, sa lugar na ito kung saan ka
sinabi na ilagay mo ang iyong pangalan; Nawa'y laging naririnig mo ang mga dalangin na ginagawa ko para dito
lugar. (NLT)
c. Ngayon, handa na si Josafat na sabihin ang problema. v10-12 – Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Ngunit ang aming
ang mga mata (pokus, atensyon) ay nasa Iyo. Pinipili nating lumayo sa kung ano ang nakikita at nararamdaman namin sa Iyo,
naroroon sa amin upang matulungan kami.
1. Sa harap ng mga hamon pinalalaki natin ang mga problema at kung ano ang nararamdaman natin tungkol dito, at pagkatapos ay gumuhit
TCC - 1011
3
mga konklusyon batay sa ating maling kamalayan ng katotohanan (ating walang pag-iisip na pag-iisip). Sa pamamagitan nito
pakainin ang aming takot at pagdududa.
2. Bilang 13: 28,29; 31-33 – Iyon ang ginawa ng Israel sa hangganan ng Canaan. Nang nakita nila
mga hadlang (mga tribo tulad ng digmaan, mga pader na may pader, at mga higante) pinapakain nila ang kanilang takot (isang natural na tugon ng
kaluluwa sa isang bagay na malaki at mapanganib) sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa kung ano ang maaari nilang makita at pagguhit
mga konklusyon tungkol sa kanilang sitwasyon nang hindi isinasaalang-alang ang pangako ng Diyos na tutulungan sila.
3. Ang Diyos ay nakipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng isang Levita na nagsimulang manghula: II Cronica 20: 15 – Huwag matakot o
nabigo dahil sa nakikita mo. Ang takot ay nangangahulugang matakot. Ang pagtatanggal ay nangangahulugang mapupuksa o masira
down sa pagkalito o takot.
a. Pansinin, hindi sinabi ng Panginoon: Huwag matakot. Sinabi niya na huwag matakot. Sa madaling salita: Huwag kang mawalan ng pag-asa
o magkahiwalay. Mag-ehersisyo ang iyong kalooban. Huwag hayaang matukoy ng emosyon ang iyong pananaw sa katotohanan o kilos.
1. Ang labanan ay akin, hindi sa iyo Hindi mo na kailangang labanan. Sinabi ng Diyos: Gagawin ko ang hindi mo magagawa.
Inutusan sila ng Diyos na itakda ang kanilang sarili, tumahimik, at makita ang Kanyang kaligtasan. Itakda ang ibig sabihin ng
maglagay ng isang bagay upang manatili. Ang paninindigan ay nangangahulugang mabilis, matatag, pa rin. Tingnan ang ibig sabihin ng iyong mga mata.
2. Sa madaling salita, huwag ilipat sa nakikita mo o naramdaman. Huwag hayaan ang mga saloobin na salungat sa Aking
Natutukoy ng salita ang iyong pananaw sa katotohanan. Piliin na magtiwala sa Akin.
b. v17 – Pagkatapos ay paulit-ulit na sinabi ng Panginoon: Huwag kang matakot o matakot, sapagkat kasama kita. Lumabas ka upang magkita
bukas ang kaaway, sapagkat kasama kita.
1. v18 – Si Josafat at ang buong Juda ay nagpatirapa sa harap ng Panginoon at sinamba Siya. Upang sumamba
nangangahulugan na kilalanin na mayroong isang mas malaki kaysa sa iyong sarili, na karapat-dapat sa karangalan,
paggalang at papuri.
2. Pagkatapos ay pinuri nila ang Panginoon. Sa sandaling kilalanin mo na mayroong isang mas malaki kaysa sa iyo na
ay karapat-dapat sa karangalan, humahantong sa papuri. Mayroong maraming mga salitang Hebreo na isinalin
papuri. Ang isang ito ay halal na nangangahulugang magniningning, magpakita, o upang magmamataas. Si Josaphat at
ang kanyang bayan ay nagsimulang magyabang tungkol sa Diyos.
c. Dahil hindi magaganap ang labanan hanggang sa umaga, kinailangan ni Josafat at Juda
ang gabi na may Salita lamang ng Diyos. Kailangang magpatuloy silang maniwala.
1. Makatuwirang isipin na ang diyablo ay darating upang subukang magnakaw ang Salita
mga saloobin ng pagdududa at panghinaan ng loob.
2. Kailangang pumili upang mapanatili ang kanilang pokus sa Diyos at sa Kanyang Salita sa kanila, sa kabila ng mga hamon.
4. v20 – Kinabukasan, habang naghahanda silang umakyat sa battlefield, pinayuhan sila ni Josafat:
Maniniwala sa Panginoong iyong Diyos at ikaw ay maitatag. Maniniwala sa kanyang mga propeta at ikaw ay umunlad.
a. Naniniwala at itinatag ay ang parehong salita sa Hebreo. Mayroon itong ideya na makatanggap ng isang bagay bilang
mapagkakatiwalaan, isang bagay na maaasahan mo.
1. Ang ideya ay: Maaari kang magtiwala sa Diyos. Kaya gawin mo. Ang kaunlaran ay nangangahulugang itulak o magtagumpay
sa iyong pagsusumikap.
2. Magtiwala sa Panginoong iyong Diyos at ikaw ay masumpungang matatag (Pangunahing); panatilihing matatag sa iyong pananalig sa
Lord at ikaw ay panindigan (NEB).
b. Nang makalapit sila sa kalaban, mukhang mas malaki ang kalaban at tumaas ang panganib. Upang mapanatili ang kanilang
tumuon sa Diyos, upang matulungan silang lumayo sa mga abala sa paningin, damdamin, at salungat
mga saloobin, lumingon si Yosafat upang purihin. v21 – Ang hari ay humirang ng mga mang-aawit na maglakad nang una sa
hukbo, umaawit sa Panginoon at pinupuri siya para sa kanyang banal na kaluwalhatian (NLT); hinirang niya ang mga mang-aawit
kumanta sa Panginoon at purihin Siya sa kanilang banal na mga kasuutan (amp).
1. v21 – Ang unang pagkakataon na ginamit ang salitang papuri sa taludtod na ito ay halal sa Hebrew. Ang ikalawa
oras na yadah. Ang ibig sabihin ng yadah ay kilalanin, papuri, magbigay pasasalamat. Ang pangunahing ideya ay
kilalanin kung ano ang tama tungkol sa Diyos sa papuri at pasasalamat.
2. v21 – Habang sila ay lumalabas sa harap ng hukbo na nagsasabing, Magpasalamat sa Panginoon, sa Kanyang awa at
ang maibiging-kabaitan ay nagtitiis magpakailanman
3. v22 – Ang papuri ay isang anyo ng salitang halal. Nangangahulugan ito ng isang kanta ng papuri at nag-uugnay ng tunay
TCC - 1011
4
pagpapahalaga sa magagaling na kilos o katangian ng bagay.
d. v22-27 – Ang resulta? Iningatan ng Diyos ang Kanyang Salita kina Juda at Yosafat at nanalo sila ng kamangha-mangha
tagumpay nang hindi nagpaputok ng isang shot. Tandaan, ito ay naitala sa Banal na Kasulatan upang hikayatin tayo
maging matatag at hindi matitinag kahit ano man ang ating makatagpo.

1. Purihin ang Diyos sa harap ng paningin, damdamin, at kaisipan na ginanap ang mga taong ito at tinulungan sila
panatilihin ang kanilang pokus sa Makapangyarihang Diyos at sa Kanyang pangako na tutulungan sila.
a. Hindi nila itinanggi ang kanilang nakita o kung ano ang kanilang naramdaman. Kinilala nila ang Diyos na mas malaki kaysa sa lahat
tungkol dito at Sino ang matapat na tuparin ang Kanyang Salita.
b. Kailangang gamitin ang kanilang kalooban at pumili ng pagkilala sa Diyos. Kailangang magtakda sila
ang kanilang mga sarili at tumayo sa kanilang lupa. Pagkatapos ay nakita nila at naramdaman.
2. Tulad ng mayroon tayong mga halimbawa sa Banal na Kasulatan na inilaan upang hikayatin tayo, ang mga taong ito ay nagkaroon ng tulong ng
Ang Bibliya. Mayroon silang account ng Israel sa hangganan ng Canaan, ngunit mayroon din silang halimbawa ng
Si David na naging master sa pagpapanatiling nakatutok sa Diyos sa harap ng takot.
a. Aw 56: 3,4 – Sinulat ni David ang salmo na ito habang hinahabol siya ni Haring Saul na nais pumatay
siya. Si David ay may mga kaaway na nagsisinungaling tungkol sa kanya habang hinahabol siya. Ang mga nakakatakot na kalagayan ay napapalibutan
siya. Nakaramdam siya ng takot. Gayunpaman pinili niyang purihin ang Diyos.
1. Espesyal na sinabi niya: Purihin ko (pansinin ang volitional exercise ng kanyang kalooban) Salita ng Diyos. Papuri
ay ang salitang Hebreong halal na nangangahulugang magningas, magpakita, o magyabang.
2. Sa harap ng takot ay kinilala at ipinagmamalaki ni David ang matapat na pangako ng Diyos sa kanya.
b. Aw 42: 5 – Sa isa pa sa kanyang "tumatakbo" na mga salmo, inamin ni David na pakiramdam niya ay nasiraan ng loob
(ibagsak) at nabalisa (nababagabag). Ngunit napagtanto niya na hindi niya kailangang hayaan na magdidikta ang kanyang pakiramdam
katotohanan sa kanya.
1. Ang nakikita at nararamdaman natin ay hindi kumpletong larawan ng katotohanan. Ang katotohanan ay lahat ng nakikita ng Diyos
ito. Ang paraan ng mga bagay talaga ay ang paraan ng Diyos na sinasabi nila.
2. Samakatuwid, sinabi ni David sa kanyang damdamin, pinipili kong umasa sa Diyos. Pupurihin ko (yadah) Siya.
Alalahanin ang ibig sabihin ng yadah. Ang pangunahing ideya ay ang kilalanin kung ano ang tama tungkol sa Diyos sa
papuri at pasasalamat.
3. Sinabi ni David na pupurihin niya ang Diyos "para sa tulong ng kanyang mukha". Sa Hebreo ang pariralang ito
literal na nangangahulugang: Ang kanyang presensya ay kaligtasan. Maghintay nang may pasensya sa Diyos; sapagkat bibigyan ko pa Siya
salamat; Aking Kasalukuyang Kaligtasan at aking Diyos (Spurrel); lit: ang kanyang presensya ay kaligtasan
3. Sa harap ng problema, magagawa natin at dapat nating piliin na tumayo laban sa ating emosyon at mga kaisipan nila
makabuo. Ang pagkilala sa tama tungkol sa Diyos sa pagpupuri at pasasalamat ay tumutulong sa atin na gawin. Tumutulong ang papuri
kontrolado natin ang ating isip at emosyon. Maraming susunod na linggo!