Espanyol

Isang bagong pananaw ng katotohanan
Isang Bagong Pagtanaw Ng Katotohanan
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy na matanggap ang mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, pag-broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, at marami pa!

en.richesinchrist.com

en.richesinchrist.com/study-guides/

Kayamanan kay Kristo Espanyol
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

I enjoy listening to her many blessings 🙏

napakahusay na pagtuturo

Gusto ko. Gusto kong matuto ng bibliya... nagbabasa ako..., pero hindi ko alam kung paano hahawakan ang bawat talata.

1 buwan ang nakalipas
Kayamanan kay Kristo Espanyol

Isang mensahe ng pasko
Isang Mensahe ng Pasko
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy na matanggap ang mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, pag-broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, at marami pa!

en.richesinchrist.com

en.richesinchrist.com/study-guides/

Kayamanan kay Kristo Espanyol
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkakatotoo ang mga hula ng Diyos
Matutupad ang mga Hula ng Diyos
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkakatotoo ang mga hula ng Diyos
Matutupad ang mga Hula ng Diyos
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Inaalis ng apoy ng Diyos ang sumpa
Tinatanggal ng Apoy ng Diyos ang Sumpa
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy na matanggap ang mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, pag-broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, at marami pa!

en.richesinchrist.com

en.richesinchrist.com/study-guides/

Kayamanan kay Kristo Espanyol
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Amen luwalhati sa Diyos 🙏

Isang kaharian na hindi masisira
Isang Hindi Natitinag na Kaharian
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Ang baha at ang pananakop
Ang Baha At Ang Pagsakop
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Amen mga pagpapala

Mga pagpapala, pagbati mula sa Venezuela.

10-22-21 Mga layunin ng pagtubos sa Lumang Tipan
Mga Layunin sa Pagtubos sa Lumang Tipan
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy na matanggap ang mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, pag-broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, at marami pa!

en.richesinchrist.com

en.richesinchrist.com/study-guides/

Kayamanan kay Kristo Espanyol
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Mag-load ng higit pang