Espanyol

Mga komento Mga icon ng Box SVGGinamit para sa tulad, pagbabahagi, komento, at mga reaksyon na icon

Reconocer los tiempos Recognize The Times
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy na matanggap ang mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, pag-broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, at marami pa!

en.richesinchrist.com

en.richesinchrist.com/study-guides/

Reconocer los tiempos Recognize The Times
Te invitamos a que te guste nuestra página d
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

1 linggo ang nakaraan
Kayamanan kay Kristo Espanyol

Narinig ko kamakailan ang isang tao na nagsasabi na sinasabi ng Bibliya na "Huwag kang matakot" ng tatlong daan at animnapu't limang beses o minsan para sa bawat araw ng taon. Hindi pa ako naglalaan ng oras upang mabilang at mapatunayan ang pahayag na iyon, ngunit hindi ako magtataka kung totoo ito sapagkat ang mensahe ng Diyos sa kanyang bayan ay palaging "Huwag matakot."

Gayunpaman, maaaring maging mahirap na sundin ang pang-araw-araw na tagubilin ng Diyos dahil maraming mga kakila-kilabot na bagay ang dumating sa atin sa mundong ito. At kahit na humingi tayo ng tulong ng Diyos sa matinding mga pangyayari, mayroong maliit na tinig sa likuran ng aming mga ulo na nagsasabing, Paano kung ang sitwasyong ito ay hindi naging paraang umaasa at nagdarasal ako? Ano ang mangyayari kung mawalan ako ng isang tao o isang bagay na mahal ko? Dahil dito, nagpapatuloy ang aming mga takot. Ngunit maaari nating labanan ang mga nagtatagal na kaisipan na may katotohanan na, para sa isang mananampalataya kay Jesucristo, ang lahat ng pagkawala ay pansamantala at lahat ng nakikita natin ay maaaring mabago ng kapangyarihan ng Diyos, maging sa buhay na ito o sa darating na buhay.

Ipagpalagay na nawalan ka ng isang paa dahil sa isang malubhang aksidente. Pansamantalang pagkawala iyon. Maaari mong makuha muli ang iyong kasapi sa buhay na ito kung ang Diyos ay may kapangyarihan na gumalaw at ibalik ito. Ngunit tiyak na magkakaroon ka nito sa buhay na darating. Ang kaalamang ito ay hindi tinanggal ang mga hamon na nagmula sa pamumuhay nang walang bahagi ng katawan. Ngunit makakatulong ito sa iyo na harapin ang mga emosyong nauugnay sa iyong pagkawala sa pamamagitan ng paglalagay nito sa pananaw - hindi ito ang katapusan ng iyong kwento dahil may higit sa buhay kaysa sa buhay lamang na ito. Ang pinakadakilang at pinakamagandang bahagi ay maaga para sa iyo sa darating na buhay, kung saan mayroong pagpapanumbalik at gantimpala.

Narinig mo na ba ang mga takot sa iyong ulo: Paano kung mawalan ako ng trabaho, mawalan ng tirahan, at magutom? Maaari mong harapin ang mga takot sa pamamagitan ng paglalagay ng mga posibilidad sa pananaw. Kung alinman sa mga iyon ang nangyari sa iyo, totoo na marahil ay magkakaroon ka ng ilang mga malungkot na linggo o buwan bago umalis sa mundong ito. Ngunit pagkatapos ay lalabas ka mula sa iyong katawan patungo sa presensya ng Makapangyarihang Diyos sa isang magandang lugar na tinawag na Langit. At walang sinuman sa langit ang nagdurusa ng sakit o hapdi dahil iniwan nila ang buhay na ito sa matinding o mapinsalang kalagayan. Nakalimutan ang lahat. Si apostol Paul, isang taong bumisita sa langit, ay sumulat na ang mga pagdurusa sa buhay na ito ay hindi maikukumpara sa kagalakan at kaganapan ng buhay na darating (Roma 8:18).

Hindi ako nagtataguyod para sa nakakapahina ng mga aksidente o kamatayan mula sa gutom. Sinusubukan kong ipahiwatig na kapag natutunan mong makita ang mga desperadong pangyayari na ang buhay ay maaaring magdala sa atin mula sa pananaw ng kawalang-hanggan, makakatulong na mabawasan ang mga takot na nabuo ng mga tanong ng "paano kung ...?"

Ganito ko haharapin ang mga takot na lumabas kapag nagsimula ang mga nakalulungkot na katanungang iyon. Nagtataka ako: Ano ang pinakapangit na maaaring mangyari dito? Pagkatapos ay pininturahan ko ang pinakamadilim na larawan na posible. Panghuli, tinanong ko ang aking sarili: Mas malaki ba ito kaysa sa Diyos? Pupunta ka ba sa langit kasama ko? Magtatagal ba ito ng mas mahaba kaysa sa buhay na ito o tatagal pa ito kaysa sa hinaharap na buhay? Ang sagot sa lahat ng mga katanungang ito ay: HINDI, HINDI at HINDI !! Wala sa mga iyon ang mas dakila kaysa sa Diyos. Hindi ako magagalit tungkol sa anuman sa mga ito sa sandaling nasa langit ako. Anumang pagkawala na iyong naranasan ay pansamantala at ang lahat ay maaaring magbago ng kapangyarihan ng Diyos, maging sa buhay na ito o sa buhay na darating. Kaya't tumanggi akong matakot at kumawala ang aking mga takot. Halika Panginoong Hesus, halika! Bisitahin ang aming website sa www.richesinchrist.com. para sa daan-daang mga libreng gabay, pag-aaral, at aralin sa audio ng MP3
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Narinig ko kamakailan ang isang tao na nagsasabi na sinasabi ng Bibliya Huwag matakot ng tatlong daan at animnapu't limang beses o minsan para sa bawat araw ng taon. Hindi ko pa ginugugol ang oras upang bilangin ito at i-verify ang pahayag na iyon, ngunit hindi ako magtataka kung totoo ito sapagkat ang mensahe ng Diyos sa kanyang bayan ay palaging Huwag matakot. Gayunpaman, maaaring maging mahirap na sundin ang pang-araw-araw na tagubilin ng Diyos dahil maraming mga kakila-kilabot na bagay ang dumating sa atin sa mundong ito. At kahit na humingi tayo ng tulong ng Diyos sa matinding mga pangyayari, mayroong maliit na tinig sa likuran ng aming mga ulo na nagsasabing, Paano kung ang sitwasyong ito ay hindi naging paraang umaasa at nagdarasal ako? Ano ang mangyayari kung mawalan ako ng isang tao o isang bagay na mahal ko? Dahil dito, nagpapatuloy ang aming mga takot. Ngunit maaari nating labanan ang mga nagtatagal na kaisipan na may katotohanan na, para sa isang mananampalataya kay Jesucristo, ang lahat ng pagkawala ay pansamantala at lahat ng nakikita natin ay maaaring mabago ng kapangyarihan ng Diyos, maging sa buhay na ito o sa darating na buhay. Ipagpalagay na nawalan ka ng isang paa dahil sa isang malubhang aksidente. Pansamantalang pagkawala iyon. Maaari mong makuha muli ang iyong kasapi sa buhay na ito kung ang Diyos ay may kapangyarihan na gumalaw at ibalik ito. Ngunit tiyak na babalik ka sa darating na buhay. Ang kaalamang ito ay hindi tinanggal ang mga hamon na nagmula sa pamumuhay nang walang bahagi ng katawan. Ngunit makakatulong ito sa iyo na harapin ang mga emosyong nauugnay sa iyong pagkawala sa pamamagitan ng paglalagay nito sa pananaw - hindi ito ang katapusan ng iyong kwento dahil may higit pa sa buhay kaysa sa buhay lamang na ito. Ang pinakadakilang at pinakamagandang bahagi ay maaga para sa iyo sa darating na buhay, kung saan mayroong pagpapanumbalik at gantimpala. Narinig mo na ba ang mga takot sa iyong ulo: Paano kung mawalan ako ng trabaho, mawalan ng tirahan, at magutom? Maaari mong harapin ang mga takot sa pamamagitan ng paglalagay ng mga posibilidad sa pananaw. Kung alinman sa mga iyon ang nangyari sa iyo, totoo na marahil ay magkakaroon ka ng ilang mga malungkot na linggo o buwan bago umalis sa mundong ito. Ngunit pagkatapos ay lalabas ka mula sa iyong katawan patungo sa presensya ng Makapangyarihang Diyos sa isang magandang lugar na tinawag na Langit. At walang sinuman sa langit ang nagdurusa ng sakit o hapdi dahil iniwan nila ang buhay na ito sa matinding o mapinsalang kalagayan. Nakalimutan ang lahat. Si apostol Paul, isang taong bumisita sa langit, ay sumulat na ang mga pagdurusa sa buhay na ito ay hindi maikukumpara sa kagalakan at kaganapan ng buhay na darating (Roma 8:18). Hindi ako nagtataguyod para sa nakakapahina ng mga aksidente o kamatayan mula sa gutom. Sinusubukan kong ipahiwatig na kapag natutunan mong makita ang mga desperadong pangyayari na maaaring dalhin sa atin ng buhay mula sa pananaw ng kawalang-hanggan, makakatulong na mabawasan ang mga takot na nabuo ng mga katanungan kung paano kung ... Ganito ko haharapin ang mga takot na lumabas kapag nagsimula ang mga nakalulungkot na katanungang iyon. Nagtataka ako: Ano ang pinakapangit na maaaring mangyari dito? Pagkatapos ay pininturahan ko ang pinakamadilim na larawan na posible. Panghuli, tinanong ko ang aking sarili: Mas malaki ba ito kaysa sa Diyos? Pupunta ka ba sa langit kasama ko? Magtatagal ba ito ng mas mahaba kaysa sa buhay na ito o tatagal pa ito kaysa sa hinaharap na buhay? Ang sagot sa lahat ng mga katanungang ito ay: HINDI, HINDI at HINDI !! Wala sa mga iyon ang mas dakila kaysa sa Diyos. Hindi ako magagalit tungkol sa anuman sa mga ito sa sandaling nasa langit ako. Anumang pagkawala na iyong naranasan ay pansamantala at ang lahat ay maaaring magbago ng kapangyarihan ng Diyos, maging sa buhay na ito o sa buhay na darating. Kaya't tumanggi akong matakot at kumawala ang aking mga takot. Halika Panginoong Hesus, halika! Bisitahin ang aming website sa www.richesinchrist.com.
1 linggo ang nakaraan
Kayamanan kay Kristo Espanyol

Impiyerno Ang lawa ng apoy Ang ikalawang kamatayan
Ang Impiyerno Ang Lawa Ng Apoy Ang Pangalawang Kamatayan
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Magandang turo

amen

Amen y Amen Bonita enseñanza bíblica 🙌🙏

amen

Tingnan ang higit pang mga komento

Ang Araw ng Kanyang Galit Ang Araw Ng Kanyang Kapootan ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Amen, ganito, ito ay, lingkod, mga pagpapala, asu, buhay

"AMEN"

Amen.

6-25-21 Jesús viene con ira Jesus Sa Pagdating sa Galit
Patuloy na tanggapin ang mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, pag-broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, at marami pa!
www.richesinchrist.com

en.richesinchrist.com/study-guides/

6-25-21 Jesús viene con ira Jesus Sa Pagdating sa Galit
Patuloy na tanggapin ang mga katuruang ito
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

amen

Magandang aral

Amen kaluwalhatian sa Diyos 🙏🙌

Magagandang pagtuturo. Blessings !!

Amen 🙏🙏

Hallelujah hallelujah luwalhati sa Diyos 🙏

AMEN AMEN AMEN

Magandang guro

Gusto ko ng mahusay na pagtuturo

Maluwalhati

"Maraming salamat." AMEN "

1st timothy 2/9

Tingnan ang higit pang mga komento

Ang Hukom Ng Lahat ng Daigdig Ang Hukom Ng Lahat ng Daigdig
Patuloy na tanggapin ang mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, pag-broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, at marami pa!
www.richesinchrist.com

en.richesinchrist.com/study-guides/

Ang Hukom Ng Lahat ng Daigdig Ang Hukom Ng Lahat ng Daigdig
Patuloy na matanggap ang mga katuruang ito
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Mga pagpapala. Isang yakap sa fraternal. Mula sa Neiva Huila Colombia.

amen

amen

Mag-load ng higit pang