Espanyol

Earth Renew At Restored Earth Renew At Restore

Inaanyayahan ka namin na i-like ang aming page upang patuloy na matanggap ang mga turong ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, maraming pagsasalin at marami pang iba!

en.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Hello, blessings

Gusto ko ito

Sige salamat

Pahayag Isang Aklat ng Tagumpay Revelation Isang Aklat ng Tagumpay ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

pagpalain ka ng Diyos

Ang Pahayag ay Hindi Isang Nakakatakot na Aklat

Inaanyayahan ka namin na i-like ang aming page upang patuloy na matanggap ang mga turong ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, maraming pagsasalin at marami pang iba!

en.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Tama sila, kapag tayo ay nag-eehersisyo sa pagbabasa... sa malalim na paraan, nagagawa nating makilala, matukoy, maraming biblical passage, evolve spiritually... iyon ang nagpapahintulot sa atin... At kung kaya natin...

Tila sa akin na ang pagiging isang libro sa hinaharap. Alam natin na mayroong isang lawa ng apoy kung saan siya ay hahatulan magpakailanman. Maraming tagumpay. Ang librong ito ay para sa isip na umabot sa karunungan, kaya naman hindi lahat ay naiintindihan ito.

I like it interesting ang esenanda is good

Kumusta Panginoong Hesukristo linisin mo ako ng iyong dugo ng lahat ng aking mga kasalanan at isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay basahin ang salmo 37 4 at Juan 5 39 Pagpalain ka palagi ng Diyos at magpatuloy tayo kay Hesukristo maraming mga palatandaan sa buong mundo basahin mo ng buo ang Mateo 24 at makikita nila na ang lahat ng nakasulat sa biblia ay natutupad tulad ng nakasulat sa bibliya at ang aklat ng apocalypse ay hindi nakakatakot ang kahihinatnan ng pagsuway sa Diyos Ang Diyos ay mabuti at tapat iniwan din niya tayo. isang kumpletong listahan na buod kung saan ang pagsuway ay isang kasalanan at hinihiling ko sa aking amang Diyos na pagpalain ang kanyang ministeryo at ang kanyang pamilya salamat sa iyong mga panalangin mga pastor

Ang apocalypse ay isang libro ng maraming hindi pagkakapare-pareho,

Tingnan ang higit pang mga komento

hinahanap si jesus hinahanap si jesus

Inaanyayahan ka namin na i-like ang aming page upang patuloy na matanggap ang mga turong ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, maraming pagsasalin at marami pang iba!

en.richesinchrist.com
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Luwalhati sa Diyos,

Amen 🙏

1 buwan ang nakalipas
Kayamanan kay Kristo Espanyol

Inihatid Mula sa Poot Inihatid Mula sa Poot ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

1 buwan ang nakalipas
Kayamanan kay Kristo Espanyol

Walang Takot Sa Poot Walang Takot Sa Poot ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Napakainteres

Kumusta Panginoong Hesukristo linisin mo ako ng iyong dugo ng lahat ng aking mga kasalanan at isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay basahin ang salmo 37 4 at Juan 5 39 Pagpalain ka ng Diyos palagi at ipagpatuloy natin ang pasulong kasama si Hesukristo na hindi nagtagal ay panatilihin namin ang iyong korona maraming tanda sa buong mundo Binasa ng buong mundo ang Mateo 24 at makikita mo na ang lahat ng nakasulat sa biblia ay natutupad tulad ng nakasulat sa biblia patuloy kang ginagamit ng Diyos na lubos na lingkod ng buhay na Diyos Ako ay mula sa tinaquillo Cojedes state Venezuela salamat sa iyong mga panalangin mga pastor

1 buwan ang nakalipas
Kayamanan kay Kristo Espanyol

Ira al huling Galit Sa Wakas ... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Mag-load ng higit pang