Espanyol

Pag-asa Mula sa Pahayag Pag-asa Mula sa Pahayag

Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy na matanggap ang mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, pag-broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, at marami pa!

en.richesinchrist.com

en.richesinchrist.com/study-guides/

Kayamanan kay Kristo Espanyol
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Dumating si Hesus na may galit

Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy na matanggap ang mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, pag-broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, at marami pa!

en.richesinchrist.com

en.richesinchrist.com/study-guides/

Kayamanan kay Kristo Espanyol
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Amen amen

Kung galit siya, kailangan niya ng yakap.

Malupit, Feroz, Ira Malupit, Mabangis, Galit

Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy na matanggap ang mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, pag-broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, at marami pa!

en.richesinchrist.com

en.richesinchrist.com/study-guides/

Kayamanan kay Kristo Espanyol
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Kailangan nating patuloy na manalangin magpakailanman bukas at laging Amen

Maaari mo bang ipadala sa akin ang aking telepono 3016102338

bumuo ng isang balangkas Bumuo ng Isang Balangkas

Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy na matanggap ang mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, pag-broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, at marami pa!

en.richesinchrist.com

en.richesinchrist.com/study-guides/

Kayamanan kay Kristo Espanyol
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Kasama Natin ang Diyos Ang Kasama Natin

Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy na matanggap ang mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, pag-broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, at marami pa!

en.richesinchrist.com

en.richesinchrist.com/study-guides/

Kayamanan kay Kristo Espanyol Inaanyayahan ka naming i-like ang aming Facebook page upang patuloy na matanggap ang mga turong ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, mga video, mga broadcast sa radyo, i-download ang aming app, maraming pagsasalin at marami pang iba!

en.richesinchrist.com

en.richesinchrist.com/study-guides/

Kayamanan kay Kristo Espanyol
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Amen luwalhati sa Diyos tama na

Amen luwalhati sa Diyos tama na

Amen 🙏

Maaari bang turuan ng mga kababaihan ang kalalakihan? Maaari Bang Turuan ng Babae ang Mga Lalaki?
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy na matanggap ang mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, pag-broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, at marami pa!

en.richesinchrist.com

en.richesinchrist.com/study-guides/

Kayamanan kay Kristo Espanyol
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Oh tao na mga asno na walang pang-unawa o kaalaman at ang huling poste ay walang Banal na Espiritu upang akayin sila sa lahat ng katotohanan....at sila ay mga pastol at ang mga tupa ay hindi kumakain ng damo kundi basura kundi isang babae na puspos ng Banal. Espiritu At nagbibigay siya ng mga salita na may kapangyarihan, walang diyablo na dumarating dahil ang kanyang salita ay may kasamang pagpapahid at kapangyarihan, nagpapagaling sa kuwaderno at nagpapalayas ng mga demonyo.

Masasabi ba ng mga Babae sa Simbahan ang mga Babae sa Simbahan
Inaanyayahan ka naming magustuhan ang aming pahina sa Facebook upang magpatuloy na matanggap ang mga katuruang ito. Bisitahin ang aming website para sa higit pang mga pag-aaral sa Bibliya, video, pag-broadcast ng radyo, i-download ang aming app, mga pagsasalin sa maraming wika, at marami pa!

en.richesinchrist.com

en.richesinchrist.com/study-guides/

Kayamanan kay Kristo Espanyol
... Tingnan ang Higit pangTingnan ang Mas kaunti

Magkomento sa Facebook

Thank you ate...laging very instructive for me Ang ganda ng pangaral mo at maraming blessings 😘

Amen.

Sa walang diksyunaryo na umiiral ang salitang Pastora, at hindi rin sinasabi ng Bibliya na lahat ng simbahan ay mayroong "Pastora"

Mag-load ng higit pang