Urdu

Cover for Riches In Christ Pakistan URDU
496
Mga Kayamanan kay Kristo Pakistan URDU

Mga Kayamanan kay Kristo Pakistan URDU

Mga aral na nagbabago ng buhay. Ginagamit namin ang Bibliya upang ihayag ang DIYOS at ang Kanyang Anak na si HESUS. Ang pinaka mapagkakatiwalaang saksi ni Jesus ay ang Bibliya, na ibinigay ng tao ng Diyos upang magtiwala, magturo, at sundin.

Mga komento Mga icon ng Box SVGGinamit para sa tulad, pagbabahagi, komento, at mga reaksyon na icon
TRUE AND TRUTH- سچ اور سچائی

TRUE AND TRUTH- سچ اور سچائی

TAKE AN INVENTORY THROUGH PRAISE- تعریف سے حساب کریں

TAKE AN INVENTORY THROUGH PRAISE- تعریف سے ...

SAPAT SA SARILI KAY CRISTO

SAPAT SA SARILI KAY CRISTO- مسیح میں خود ...

LUMAYO NG TINGIN

LUMAYO NG TINGIN

TUMUTULONG ANG SALITA NG DIYOS ..... Tinutulungan tayo ng Salita ng Diyos na malaman ang katotohanan

TUMUTULONG ANG SALITA NG DIYOS ..... خدا کا کلام ہم ...

Mag-load ng higit pang