Urdu

Cover for Riches In Christ Pakistan URDU
751
Mga Kayamanan kay Kristo Pakistan URDU

Mga Kayamanan kay Kristo Pakistan URDU

Mga turo sa pagbabago ng buhay. Ginagamit natin ang Bibliya para ihayag ang DIYOS at ang Kanyang Anak na si JESUS. Ang pinaka mapagkakatiwalaang saksi