Urdu

Cover for Riches In Christ Pakistan URDU
130
Mga Kayamanan kay Kristo Pakistan URDU

Mga Kayamanan kay Kristo Pakistan URDU

Mga aral na nagbabago ng buhay. Ginagamit namin ang Bibliya upang ihayag ang DIYOS at ang Kanyang Anak na si HESUS. Ang pinaka mapagkakatiwalaang saksi ni Jesus ay ang Bibliya, na ibinigay ng tao ng Diyos upang magtiwala, magturo, at sundin.

Mga komento Mga icon ng Box SVGGinamit para sa tulad, pagbabahagi, komento, at mga reaksyon na icon
HESUS NA ANAK NG DIYOS - Si Jesus na Anak ng Diyos

HESUS NA ANAK NG DIYOS - یسوو د

Diyos na nagkatawang-tao

Diyos na nagkatawang-tao

LIBRO TUNGKOL SA HESUS - Mga post tungkol sa Sua

MGA AKLAT TUNGKOL SA HESUS - سوکےتت

INFALLIBLE AT INERRANT - Tama at walang error

MALAKI AT INERRANT-Tama at error ...

Isang Natatanging Aklat - Isang natatanging libro

Isang Natatanging Aklat - Isang natatanging libro

Mag-load ng higit pang