Kaya Mong Panindigan ang Bagyo: Kung Paano Ka Pinatatag ng Bibliya

Sa kanyang pinakabagong libro, You Can Stand the Storm: How the Bible Makes You Rock Solid, ang may-akda na si Diane M. Kannady ay nag-aalok ng simple, ngunit nakapagpapabago ng buhay, solusyon sa pagharap sa mga paghihirap: Maging regular, sistematikong mambabasa ng Bibliya. Marahil ay iniisip mo, “Hindi na bago iyon. Nabasa ko na ang Bibliya.” Gayunpaman, kung personal o panggrupong pag-aaral sa Bibliya at pang-araw-araw na debosyonal ang nasa isip mo, isipin muli.

Sa kanyang prangka, madaling maunawaang istilo, hinahamon ka ni Diane na muling tukuyin kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagbabasa ng Bibliya. Ipinaliwanag niya ang diskarte na nagsilbi sa kanya sa loob ng mahigit apatnapung taon at nakatulong sa kanya na matutunan ang marami sa kanyang itinuturo ngayon. Nagbibigay din siya ng mga praktikal na tip sa mga paraan na maaari mong isama ang pagbabasa ng Bibliya sa iyong pang-araw-araw na iskedyul, gaano man ito kaabala.

Dagdag pa, matututunan mo ang:
– Ang layunin ng Bibliya
– Ang kahalagahan ng isang wasto, biblikal na pananaw
– Ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng lubos na panghihikayat sa pananampalataya
– Paano nakakatulong ang matatag na pagtutok kay Jesus na labanan ang panlilinlang
– Ang negatibong epekto ng mga distractions
– Ang pinagmumulan ng tunay na kagalakan at kapayapaan

Walang alinlangan, haharapin mo ang mga problema sa buhay na ito—may malaki, may maliit. Ngunit sa pamamagitan ng regular at sistematikong pagbabasa ng Bibliya, maaari kang manaig sa anumang darating sa iyo. Kaya simulan ang pagbabasa ngayon. Matutuwa ka sa ginawa mo. Sa lalong madaling panahon, makikilala mo na sa pamamagitan ng Salita ng Diyos, makakayanan mo ang unos!