Ang DIYOS ay gumagawa ng Kaligtasan sa LUPA

1. "Wala nang malaki kaysa sa Diyos" ay isa pang paraan ng pagsasabi na walang masyadong mahirap para sa Diyos at wala
imposible para sa Kanya — kasama na ang tila hindi maibabalik, hindi matatanggap na mga pangyayari.
a. Kami ay tumingin sa mga lugar sa Bibliya kung saan ang pahayag na walang masyadong mahirap para sa Diyos
nahanap. Ang konteksto ng mga pahayag na ito ay nagbibigay sa amin ng pananaw sa kung ano ang ibig sabihin nito sa ating buhay.
b. Ang isa sa mga pahayag na ito ay ginawa ni Job sa harap ng malaking kapahamakan at pagkawala (Job 1: 13-19; Job
2: 7). Karamihan sa mga libro ay binubuo ni Job at ng kanyang mga kaibigan na nag-isip ng kung bakit dumating ang problema.
1. Ngunit inalis ng Diyos ang atensyon ni Job mula sa "bakit nangyari ito" upang "tingnan kung gaano ako kalaki" (Job
38-41). At binigyan ng inspirasyon si Job na ipahayag: Wala nang napakahirap para sa iyo (Job 42: 2, Moffatt).
2. Sa huli, inihatid ng Panginoon si Job at ibinalik sa kanya ang nawala sa loob ng dalawang beses. Kuwento ni Job
naglalarawan na walang masyadong malaki para sa Diyos — walang karamdaman sa ating mga katawan, walang pagkawala ng dahil sa masama
ang mga kalalakihan, walang pagkawala dahil sa natural na sakuna, kahit na ang kamatayan mismo. Job 42: 10-12
2. Pansinin ang ikalawang kalahati ng pahayag ni Job sa Job 42: 2 — Maaari mong gawin ang lahat ng mga bagay at walang pag-iisip o layunin
sa iyo ay maaaring mapigilan (Amp). Ang pag-alam sa mukha na ito tungkol sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan ng pag-iisip.

1. Lahat ng gusto nating malaman ang aming layunin: Bakit tayo narito? Ano ang dapat nating gawin sa ating buhay?
Nakalulungkot, marami sa atin ang kulang sa kaalaman tungkol sa napakahalagang paksa na ito at ang mas masahol para dito.
a. Karamihan sa pangangaral at pagtuturo na naririnig natin tungkol sa aming layunin at ang aming kapalaran ay hindi bibliya /
dahil ang simbahan ay naiimpluwensyahan ng ika-20 siglo ng mga ideya ng Amerika ng tagumpay.
1. Na-impeksyon kami ng ideya na ipinanganak tayong lahat na malaki, ibig sabihin narito tayo upang magbago
ang mundo - upang maging CEO ng isang pandaigdigang kumpanya, upang isulat ang pinakadakilang libro o awit na kailanman
nakasulat, upang matuklasan ang lunas para sa cancer, magkaroon ng isang ministeryo na nagwagi ng isang milyong kaluluwa para kay Jesus.
2. Walang mali sa alinmang mga hangarin na iyon. Gayunpaman, kung ang iyong tanging mapagkukunan ng impormasyon
tungkol sa iyong kapalaran ay ang Bibliya na hindi mo maiisip ang mga konklusyon tungkol sa iyong layunin.
3. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay ng ordinaryong, mundong buhay. Pumunta kami sa paaralan, pumunta sa trabaho, maghugas ng damuhan, hugasan
ang pinggan, pakainin ang mga bata, at baguhin ang langis sa aming kotse. Pagkatapos ay nasaktan kami ng mga iniisip
bilang: Ano ang nagawa ko sa aking buhay? Nabigo ako sa Diyos. Hindi ko natupad ang aking kapalaran.
b. Ano ang layunin natin - ayon sa Bibliya? Sinasabi ng Rom 8:28 na ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungan para sa ikabubuti
para sa mga umiibig sa Diyos at tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Ang susunod na taludtod (Roma 8:29)
malinaw na sinasabi ang aming layunin. Itinutukoy ng aming layunin ang kasalukuyang buhay at higit na makakaya sa buhay na ito.
1. Ang iyong hangarin ay maging anak ng Diyos o anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo at pagkatapos ay mabago
tuloy-tuloy sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na nagtatrabaho sa iyo, ginagawa kang higit at katulad ni Kristo sa pagkatao
at kapangyarihan, kabanalan at pag-ibig hanggang sa ikaw ay ganap na umayon sa Kanyang imahe.
2. Si Jesus ang huwaran para sa pamilya ng Diyos. Si Jesus ay ganap na ang Diyos ay naging ganap na tao nang hindi tumitigil
maging Diyos. Habang nasa lupa, hindi Siya nabuhay bilang Diyos. Nabuhay siya bilang isang tao na umaasa sa Diyos Kanya
Ama. Sa paggawa nito, ipinakita niya sa atin kung ano ang kahulugan ng pagiging isang anak ng Diyos. (mga aralin para sa isa pang araw)
3. Hindi ka naging Jesus. Ikaw ay naging ikaw na lagi mong sinasadya, at pagkatapos ikaw
tumpak na kumakatawan sa Kanya sa iyong maliit na sulok ng mundo habang nabubuhay ka ng iyong ordinaryong mundong,
puno ng problema sa buhay. Tulad ng ginagawa mo, ginagawa ng Diyos ang lahat na maglingkod sa Kanyang panghuli layunin para sa iyo.
2. Ang pangwakas na layunin ng Diyos para sa atin ay malaki kaysa sa buhay na ito. Hindi ito nangangahulugang hindi nababahala ang Diyos
kung ano ang nangyayari sa ating buhay — sapagkat Siya ay. Ngunit dapat nating maunawaan na ang Panginoon ay nagwawakas sa panandaliang
pagpapala (pagtatapos agad ng lahat ng mga problema) para sa pangmatagalang mga walang hanggang resulta.
2
a. Nakikipag-ugnayan ang Diyos sa parehong panandaliang at pangmatagalang probisyon habang ginagamit niya ang mga katotohanan ng buhay sa isang nahulog na mundo
para sa maximum na mabuti sa maraming tao hangga't maaari. Kasama sa panandaliang probisyon ang mga pangangailangan sa buhay.
1. Ang pangmatagalang probisyon ng Diyos ay nagsasangkot sa Kanyang Karanasan o Kanyang Lahat-alam. alam ng Diyos
kung ano ang mangyayari bago ito mangyari. Kaya't nagagawa niyang gumamit ng mga kaganapan — maging yaong Siya
ay hindi nag-oadorno o nag-apruba ng-at nagawa silang maglingkod sa Kanyang mga layunin ng mabuti (panandaliang
at pangmatagalan) para sa Kanyang paglikha. Nagagawa niyang ilabas ang tunay na kabutihan mula sa totoong kasamaan. Rom 8:28
2. Ang Diyos ay hindi nangangailangan ng kasamaan upang gumawa ng mabuti. Ngunit ito ay isang napakalaking, pangako na kapayapaan
sa atin na nabubuhay sa isang bumagsak na mundo na puno ng mga kaguluhan at pagdurusa.
b. Isaalang-alang si Joseph (Gen 37-50). Ang Diyos, sa Kanyang All-knowing, ay nakita kung saan masama ang kapatid ni Jose
ang mga aksyon ay hahantong kapag ipinagbili nila siya sa pagkaalipin. Si Joseph ay nagtapos ng pangalawa sa utos sa Egypt
namamahala sa isang programa ng pamamahagi ng pagkain na nagligtas ng maraming tao mula sa gutom sa panahon ng taggutom.
1. Kasama dito ang sariling pamilya ni Jose - ang linya kung saan napunta si Jesus sa mundong ito
kasama ang mga pagano na sumasamba sa idolo na naririnig ang tungkol sa Tunay na Diyos, si Jehova
Paghihirap ni Jose. Ito ang probisyon sa hinaharap, umaabot hanggang ngayon at lampas, nag-aambag sa
ang katuparan ng pangwakas na layunin ng Diyos: magkaroon ng isang pamilya ng mga anak na katulad ni Jesus.
2. Ang Diyos ay kasama ni Jose sa buong paghihirap niya, na binigyan siya ng kailangan niya upang mabuhay at
kahit na umunlad sa gitna nito. Pinagtagpo siya ng Diyos hanggang sa mailabas niya siya — kasalukuyan na pagkakaloob.
c. Ang kasalukuyang layunin ng Diyos sa mundo ay hindi upang gawin ang buhay na ito ang pinakahihintay ng ating pag-iral, kundi sa
iguhit ang lahat ng tao sa Kanya upang sila ay maging mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo.
1. Hindi ko sinasabing walang tulong o paglaya sa buhay na ito. Ngunit nakakakuha tayo ng kapayapaan sa
beause ang ating isip ay napuno ng mga katanungan: Bakit nangyari ito? Bakit hindi itigil ng Diyos ang lahat ng
naghihirap? Ano ang ginagawa ng Diyos? Dapat nating tumpak na matugunan ang mga isyung ito.
2. Hindi magandang bagay ang nangyayari dahil iyon ang buhay sa isang sinumpaang lupa. Bakit hindi ito pinigilan ng Diyos? (Ito
ay isang aralin para sa isa pang araw, ngunit wala kang ideya kung ano ang pinipigilan niya bago ito makuha sa iyo.)
A. Pipigilan ng Panginoon ang lahat ng pagdurusa na may kaugnayan sa Pangalawang Pagdating ni Jesus
(Rev 21: 4). Ang mga tao ay talagang mayroong malayang kalooban, at may malayang kalooban ay darating ang mga bunga ng
napili ang lahat na bumalik kay Adan. Ang Diyos ay hindi tumitigil sa freewill.
B. Ngunit mas malaki ang Diyos !! Walang sinuman ang tumatagal sa Kanya sa pamamagitan ng pagtataka. Nagagawa niyang ilagay ang Kanyang plano sa tuktok ng
ang mga plano ng mga masasamang kalalakihan at sanhi ng lahat upang maglingkod sa Kanyang pinakahuling layunin para sa isang pamilya ng mga anak na lalaki
tulad ni Hesus (Efe. 1:11). At pinapasa Niya tayo hanggang sa mailabas Niya tayo.
3. Mayroong higit pa sa buhay kaysa sa buhay na ito. Kailangan nating mabuhay kasama ang kamalayan na ang mas malaking bahagi ng buhay ay
maaga, una sa kasalukuyang Langit at pagkatapos dito sa mundo ay gumawa ng bago (mga aralin para sa isa pang araw). Rom 8:18
a. Nasa pananaw na walang hanggan si apostol Pablo at ito ang nagpahintulot sa kanya na mabuhay ng isang napakalaking mahirap na buhay sa
kapayapaan at tagumpay. Nagawa niyang tawagan ang maraming kahirapan saglit at magaan. II Cor 4:17
b. Alam niya na kung ihahambing sa kawalang-hanggan maging sa isang habang buhay na paghihirap ay miniscule. Ang kanyang mga problema
hindi timbangin siya dahil alam niya na gumagawa sila ng walang hanggang mga resulta (nanalo para sa atin
isang permanenteng, maluwalhati at matibay na gantimpala sa lahat na walang sukat sa ating sakit (Phillips).
c. Maaari mong iniisip: Siyempre ang buhay ni Paul ay gumawa ng walang hanggang mga resulta dahil siya ang dakila
si apostol Pablo. Ngunit ang aking ordinaryong, mundong buhay ay hindi gawin iyon. Isaalang-alang ang mga saloobin na ito.
1. Ang pinakadakilang tawag sa buhay ni Pablo — ang layunin kung saan siya nilikha - ay at pareho
isa na mayroon ka - upang maging anak ng Diyos na naaayon sa imahe ni Cristo. Phil 3: 11-14
2. Col 3: 22-24 — Sinabi ni Pablo sa mga alipin na ang kanilang buhay ay kapuri-puri at gumagawa ng mga resulta. Siya
inutusan silang gawin ang kanilang gawain tulad ng sa Panginoon na may kaalamang matatanggap
ang gantimpala ng kanilang mana mula sa Kanya sa buhay pagkatapos ng buhay na ito. (mga aralin para sa isa pang araw)
d. Nagbibigay ang Bibliya ng maraming halimbawa ng mga ordinaryong tao na nabubuhay sa mundong buhay. Ngunit ang kanilang buhay
gumawa ng walang hanggang mga resulta na hindi nila alam dahil ang Diyos ay nasa trabaho sa likod ng mga tanawin.
1. I Sam 20: 36-40 — Hindi alam sa kanya, ang arrow carrier ni Jonathan ay nagsabi ng isang mahalagang mensahe
kay David habang kumukuha ng mga arrow - isang mensahe na nagbabala kay David na tumakas para sa kanyang buhay. Ay Saul
pinatay si David sa puntong iyon, ang linya ng muling pagtubos kung saan ipinropesiya na darating si Jesus
3
matatapos na kung hindi matutupad ang layunin ng Diyos.
2. I Mga Hari 17: 1-7 — Sa panahon ng matinding taggutom ay nagdala ng tinapay si Elias upang kainin. May naghurno
ang tinapay na nagpapanatili ng buhay ng propeta. Namatay si Elias sa puntong ito, ang kaalaman ng totoo
Ang Diyos sa Israel ay mapupuksa ng pagsamba kay Baal.
3. Ang listahan ng mga hindi kilalang tao na pinagtagpi sa plano ng pagtubos ng Diyos ay mahaba: May
itinaas ang asno na sumakay si Jesus sa Jerusalem. May gumawa sa Krus na Siya ay ipinako sa krus,
ang balabal na sinugal ng mga sundalo. Lahat ay hinuhulaan at lahat ay naglaro sa plano ng Diyos.

1. Noong 586 BC Ang Israel ay nasakop ng Babilonya. Pinabayaan ng bansa ang Diyos na sumamba sa mga idolo at
dahil dito walang pagtatanggol. Lahat maliban sa pinakamahirap na tao ay dinala pabalik sa Babilonya bilang mga bihag.
a. Sa Babilonya, tatlong prinsipe ng Israel - sina Sadrach, Mesach, at Abednego - ay itinapon sa isang nagniningas
pugon sa pagtanggi na yumuko at sumamba sa gintong estatwa ni Haring Nabucodonosor. Dan 3
1. Ang mga prinsipe ay dinala sa harap ng Hari na kumanta: Anong diyos ang makakapagligtas sa iyo? Ang kanilang sagot:
Hindi natin kailangang ipagtanggol ang ating sarili. Ang Diyos ay maaaring makapaghatid sa amin; kahit na hindi Siya, hindi tayo yumuko.
2. Alam nila na maihatid din sa alinmang paraan — kung nabuhay sila o namatay — dahil may buhay
pagkatapos ng buhay na ito. Alam nila na ang pinakamahalaga sa buhay pagkatapos ng buhay na ito. Alam nila iyon
kahit na ang kamatayan ay hindi malaki kaysa sa Diyos kaya nagkaroon sila ng kapayapaan sa harap ng isang malaking pagsubok.
3. Kahit na ang mga kalalakihan ay nagpunta sa apoy, sila ay naihatid. Ang kanilang paglaya ay dumating sa
anyo ng pangangalaga sa gitna ng apoy. Lumabas silang hindi nasaktan. v19-27
b. Dito makikita natin ang mga sagot sa mga tanong na nagnanakaw sa atin ng kapayapaan ng pag-iisip. Nakikita namin ang panandaliang at pangmatagalan
pagkakaloob. Nakikita natin na pinalalaki ng Diyos ang mga katotohanan ng buhay sa isang sinumpa na lupa para sa walang hanggang layunin.
1. Bakit ang tatlong lalaking ito ay dinala sa Babilonya nang malinaw na hindi sila nagkasala
ng pagsamba sa idolo? Hindi nila nararapat ang kapahamakan na dumating sa kanilang bansa dahil sa iba pa
mga taong pinili upang sumamba sa mga maling diyos. At bakit hindi sila pinalayas ng Diyos sa hurno?
2. Ang Diyos ay nakakita ng isang paraan upang mapalaki ang mga kalagayan at idagdag sa Kanyang pamilya. Haring Nabucodonosor
Nakita ang Diyos (Preincarnate Jesus) sa apoy kasama ang mga prinsipe. Alam niya na ginawa ng kanilang Diyos ang
imposible, na nag-udyok sa kanya na purihin ang Diyos at mag-isyu ng isang utos na walang sinuman sa kanyang kaharian
magsalita laban sa Diyos ng mga taong ito. Pagkatapos ay isinulong niya ang tatlong prinsipe. v28-30
3. Kalaunan ay kinilala ni Nabucodonosor ang Diyos bilang Tunay na Diyos (Dan. 4: 34-37). Gusto na
nangyari ba na ang tatlong prinsipe ay hindi dinala sa Babilonya o itinapon sa nagniningas na pugon?
A. Anong uri ng binhi ang nakatanim sa Hari nang makita niya ang Diyos sa apoy kasama ang Hebreo
mga prinsipe? Ilang libu-libong mga tao sa buong emperyo ni Nabucodonosor ang
naiimpluwensyahan ng kanyang patotoo? Ilan ang mga tao na naidagdag sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan nito?
B. Sa palagay mo ba na sina Shadrach, Meshach, at Abednego — na tinatamasa ang mga kababalaghan ni
ang buhay na darating — ay magbabago kahit ano tungkol sa nangyari sa kanila?
c. Napagtanto ko na mahirap itong maiugnay dahil hindi tayo nakaharap sa kamatayan sa isang nagniningas na hurno. Ito ang aming trabaho o
ang aming pamilya o kapitbahay, atbp na salot sa atin. Ngunit may isang prinsipyo dito na maaaring hikayatin tayo.
1. Ang Diyos ay gumagana sa ating buhay sa pamamagitan ng Kanyang biyaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ang paglalaan ng kasalukuyan ay dumating sa amin ng Kanyang
biyaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ang ating pagtitiwala sa katapatan ng Diyos na panatilihin ang Kanyang Salita sa atin.
A. Sinusubukan nating paniwalaan ang Diyos, manindigan sa Kanyang Salita, maangkin ang mga pangako (lahat ng mga bagay na mayroon tayo
sinabi na gawin). Ngunit hindi ito pagpapahayag ng ating pananalig sa Diyos. Ito ay isang pamamaraan upang makakuha ng tulong.
B. Natatakot na masquerading bilang pananampalataya sapagkat, mula sa sulok ng ating mata, nakikita natin ang halimaw
ang aparador — ang pinakamasamang sitwasyon sa kaso. Paano kung hindi ito gagana sa gusto ko?
2. Ang insidente na ito sa Dan 3 ay nagsisiguro sa atin na kahit na ang pinakapangit na sitwasyon ng kaso - hindi ito malaki
kaysa sa Diyos. Ang mga prinsipe ay hindi natatakot sa pinakamasamang posibilidad ng kaso — na itinapon sa apoy.
A. May kapayapaan sa pagtingin sa pinakamasamang bagay na maaaring mangyari sa iyong sitwasyon at
4
mapagtanto na hindi ito mas malaki kaysa sa Diyos at walang makakapagpabagabag sa Kanyang pinakahuling plano at layunin.
B. Ang mensahe ng Diyos sa Kanyang mga tao sa pangyayaring ito ay: Kung mananatili kang matapat sa Akin, mananatili akong matapat sa
ikaw. Sasamahan kita at makaya kita hanggang sa mailabas kita. Gagana ako para sa
maximum na mabuti - panandaliang at pangmatagalan.
d. Mayroon kaming pag-asa kahit na sa imposible, hindi maibabalik na mga pangyayari — at nagbibigay ng katiyakan
kami tiwala at kapayapaan ngayon. Ang mga plano at layunin ng Diyos ay hindi mapigilan.
1. Job 19: 25-26 — Nabawi muli ni Job ang kanyang kalusugan. Ngunit siya ay tumanda pa rin at namatay (tulad ng ating lahat). Gayunpaman siya
alam na mayroon siyang hinaharap at pag-asa dahil sa plano ng Diyos na magkaroon ng walang hanggang pamilya. Alam ni Job
na siya ay isang araw na babalik sa mundong ito upang mamuhay kasama ng Kanyang Manunubos magpakailanman.
2. Gen 50: 24 — Bagaman marami ang naibalik kay Joseph sa pagtatapos ng kanyang paghihirap, hindi siya kailanman napunta
bumalik sa kanyang tinubuang-bayan. Ngunit pinapanumpa niya ang kanyang pamilya na dalhin ang mga buto sa kanila kapag sila
bumalik sa bahay. Kapag binuhay ang bangkay ni Jose mula sa mga patay, tatayo siya sa kanyang sariling lupain.
3. II Sam 12: 23 — Nang mamatay ang anak na lalaki ni David ay alam niya na ito ay pansamantalang paghihiwalay.
Ang bata ay hindi makakabalik sa kanya, ngunit alam niya na isang araw ay sasama siya.
2. Ang Jer 29:11 ay isang paboritong taludtod: Sapagkat nalalaman ko ang mga iniisip at mga plano na mayroon ako para sa iyo sabi ng Panginoon,
mga saloobin at plano para sa kapakanan at kapayapaan, at hindi para sa kasamaan, upang mabigyan ka ng pag-asa sa iyong pangwakas na kinalabasan (Amp).
a. Marami ang nanindigan sa talatang iyon bilang pangako na makakahanap sila ng asawa, o magkaroon ng isang pangarap na bahay,
o kunin ang promosyon sa trabaho (at nabigo kapag hindi nila nakuha ang mga bagay na ito).
1. Hindi ko nais na limitahan ang Diyos sa buhay ng sinuman. Ang isang asawa o isang pangarap na bahay o isang promosyon sa trabaho ay maaaring
bahagi ng Kanyang panandaliang paglalaan para sa iyo - ngunit, marahil hindi. Hindi iyon ang ideya sa talatang ito.
2. Ang talatang ito ay gumagawa ng mas dakilang pangako. Hindi mahalaga kung ano ang iyong mukha sa buhay, kahit na ang pagkawala
o kalamidad, may pag-asa sa iyong pangwakas na kinalabasan. Iyon ang hinaharap, pangmatagalang probisyon.
b. Isaalang-alang natin ang konteksto ng Jer 29:11. Ang pangakong ito ay ibinigay sa Israel nang malapit na sila
maapi ng Babilonya dahil sa kanilang patuloy, walang pagsisisi na pagsamba sa idolo.
1. Ang kanilang bansa ay masisira at sila ay dadalhin bilang bihag sa nalalabi nila
buhay. Ang pagkabihag sa Babilonya ay tumagal ng pitumpung taon (Jer 29:10). Karamihan sa kanila ay mamamatay
Babilonya. Gayunpaman, wala silang pag-asa dahil sa pangmatagalang paglalaan ng Diyos.
A. Ang ilan ay bumalik sa Canaan pagkatapos ng pitumpung taon upang muling itayo ang kanilang lipunan. Ngunit hindi ito umabot
ang dating kaluwalhatian nito. At sila ay nanatili sa ilalim ng kontrol ng dayuhan, isang nasakop na tao, hanggang sa
Sinira ng Roma ang kanilang bansa at nagkalat muli sila noong 70 AD.
B. Ang pangakong ito ay tumitingin sa kabila ng kasalukuyang buhay sa buhay pagkatapos ng buhay na ito. Darating ang Diyos upang mabuhay
kasama ang Kanyang natubos na pamilya sa Kanyang kaharian sa mundong ito matapos itong gawing bago at
naihatid mula sa bawat bakas ng kasalanan, katiwalian, at kamatayan (maraming mga aralin para sa isa pang araw).
2. Si Jeremias na propeta ay ipinadala sa Israel sa mga huling araw bago dumating ang pagkawasak. Ang kanyang mensahe
ay: Bumalik sa Diyos at i-save ang iyong bansa. Karamihan sa mga hindi nakinig at dumating ang pagkawasak.
A. Ngunit may pag-asa sa hindi maibabalik na kalagayan. Maaari mong isipin na inutusan ng Diyos
Si Jeremiah upang bumili ng lupain sa Israel dahil ang isang tao ay magbabalik ulit doon. Jer 32: 1-27
B. Si Jeremiah ay isang halimbawa ng isa na nagpahayag na walang masyadong mahirap para sa Diyos kung kailan
nahaharap niya ang kumpletong pagkawasak ng buhay tulad ng alam niya.
C. Kasabay ng pangako ng pangmatagalang probisyon, binigyan ng Diyos ang Kanyang mga tao ng panandaliang pagkakaloob.
Sinabi niya sa kanila na mamuhay sa isang paraan na magbibigay sa kanila ng kapayapaan sa pagkabihag. Jer 29: 4-7
c. Hindi inilarawan ng Diyos ang alinman sa mga sitwasyong ito (pagsamba sa idolo ng Kanyang sariling bayan, kasamaan ni
ang mapanakop na mga taga-Babilonya) ngunit nakakita Siya ng isang paraan upang magamit ito para sa mabuti at magtrabaho ang Kanyang kaligtasan sa mundo.
1. Binigyan ng Diyos ang mga idolo na sumasamba sa mga taga-Babilonya na isang mabisang saksi sa Kanyang sarili
Ang pangangalaga sa Kanyang mga tao habang sila ay nasa Babilonya. (Mayroong iba pang mga halimbawa bukod dito.)
2. Pinagaling sila ng Israel ng idolatriya. Hindi na nila muling sinamba ang mga idolo. Ang Manunubos
ang linya ay napanatili - pangmatagalang probisyon para sa ating lahat. Hindi mapigilan ang mga layunin ng Diyos.