BASAHIN ANG SALITA NG DIYOS

1. Ngunit hinikayat Niya ang Kanyang mga tagasunod na huwag maguluhan o matakot (Lucas 21: 9). Sa halip, sinabi niya sa kanila na kapag nakita mo na ang mga bagay na ito ay nagsisimula nang maganap, tingnan at itaas ang iyong mga ulo (Lucas 21:28). Tumingin sa itaas ay nangangahulugan na itaas ang sarili, maging galak sa maligayang pag-asa.
a. Nagdudulot ito ng isang katanungan. Kung nakikita ng lahat ang magkaparehong mga kalagayan kung bakit ang ilang mga tao ay matakot habang ang iba ay galak? Sapagkat kinikilala ng ilan na malapit na ang kanilang katubusan. Sa madaling salita, alam nila kung ano ang nangyayari at kung bakit.
b. Hindi ito ang nakikita mo na gumagawa o masira ka sa buhay. Ito ay kung paano mo nakikita ang nakikita mo. Ang mga nakakatakot na araw ay mas maaga para sa mundong ito. Ngunit kung nauunawaan mo ang nangyayari at bakit, hindi ka maiyak sa takot. Masisisiyahan ka sa masayang pag-asa.
1. Ang pagkumpleto ng plano ng pagtubos ng Diyos ay malapit nang maganap. Bagaman masusundan ito ng matinding pagdurusa (mga aralin para sa isa pang gabi), magtatapos sa lahat ng impiyerno at sakit sa puso na naganap ang sangkatauhan mula pa sa simula ng panahon na natatapos - magpakailanman.
2. At ang Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, ay makakakuha ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng mga paghihirap sa hinaharap hanggang ilabas Niya tayo.
2. Ano ang plano ng Makapangyarihang Diyos? Nilikha niya ang mga tao upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo. At, ginawa Niya ang mundo na maging tahanan para sa Kanyang sarili at Kanyang pamilya. Ang Bibliya ay nagsisimula at nagtatapos sa Diyos sa mundo kasama ang Kanyang pamilya. Ef 1: 4-5; Isa 45:18; Gen 2; Gen 3; Rev 21: 1-4
a. Gayunpaman, ang kasalanan ay napinsala sa parehong pamilya at pamilya. Ni ang lahi ng tao o ang lupa ay ayon sa inilaan ng Diyos na maging sila. Dahil sa kasalanan ni Adan, binago ang kalikasan ng tao at ang mga tao ay naging makasalanan sa likas na katangian, hindi nagkuwalipikado para sa mga anak na lalaki, at ang mundo ay sinaktan ng isang sumpa ng katiwalian at kamatayan. Rom 5:12; Rom 5:19; Gen 3: 17-19
b. Ngunit mula sa oras na naganap ang pinsala, ipinangako ng Diyos ang pagdating ng isang Manunubos na tatanggalin ang pinsala — ang Panginoong Jesucristo. Gen 3:15
1. Si Jesus ay naparito sa mundo 2,000 taon na ang nakalilipas upang mabayaran ang kasalanan sa Krus at ginagawang posible ang mga makasalanan na mabago sa mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos kapag naniniwala sila sa Kanya.
2. Malapit na siyang darating muli upang makumpleto ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng paglilinis ng mundo ng lahat ng kasalanan, katiwalian, at kamatayan habang pinapanumbalik niya ang mundong ito sa isang angkop na tahanan na walang hanggan para sa Panginoon at sa Kanyang pamilya.
3. Kung nais mong lumakad nang walang takot sa mga araw at taon, dapat mong malaman upang makita ang mga naglalahad na kaganapan sa mundong ito sa mga tuntunin ng malaking larawan (plano ng Diyos para sa isang pamilya). Dapat mong makita ang mga bagay na tunay na ayon sa Diyos. Mangyayari lamang ito kung maging isang mambabasa ng Bibliya.
a. Ngayong gabi, nagsisimula kami ng isang serye sa pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin upang maghanda para sa mga pagsubok na oras na maayos na. Basahin ang Salita ng Diyos — lalo na ang Bagong Tipan!
b. Sa susunod na ilang linggo bibigyan kita ng praktikal na mga mungkahi na makakatulong sa iyo na magamit ang Bibliya nang mas epektibo at magbigay ng kasangkapan sa iyo para sa mga hamon na nauna.

1. Kaya, kailangan nating magsimula sa ilang mga pahayag tungkol sa Bibliya - kung ano ito, kung bakit ito isinulat, at kung ano ang gagawin nito para sa iyo. Ang Bibliya ay hindi isang sulat ng pag-ibig mula sa Diyos. Hindi ito isang libro ng mga pangako o isang koleksyon ng mga matalinong kasabihan. Hindi ito isinulat upang matulungan kang mabuhay ng isang matagumpay na buhay.
a. Napagtanto ko na may mga pangako at matalinong sinasabi sa Bibliya, at ang iyong buhay ay magiging mas mahusay para sa iyo kung babasahin mo ang Bibliya. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit ito isinulat. Ang Bibliya ay isinulat upang ibunyag ang Makapangyarihang Diyos at ang Kanyang plano ng pagtubos - ang kaligtasan na ibinigay Niya sa pamamagitan ni Jesus.
b. Ang salitang Bibliya ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang mga libro. Ang Bibliya ay isang koleksyon ng 66 na libro at mga titik na magkakasama ay nagsasabi sa kwento ng hangarin ng Diyos para sa isang pamilya at ang haba na pinuntahan Niya upang makuha ang pamilyang ito sa pamamagitan ni Jesus. Ang bawat libro at liham ay nagdaragdag o sumusulong sa kuwento sa ilang paraan.
b. Ang Bibliya ay 50% kasaysayan. Ito ay isang talaan ng pakikihalubilo ng Diyos sa mga kalalakihan dahil nagawa niya ang Kanyang plano na magkaroon ng isang pamilya. Sinasabi nito ang tungkol sa totoong tao at totoong mga kaganapan, ma-verify sa pamamagitan ng sekular na mga rekord ng kasaysayan at sa pamamagitan ng arkeolohiya (mga aralin para sa isa pang araw).
2. Para sa maraming tao, ang pagbabasa ng Bibliya ay nangangahulugang pagbabasa ng mga random na talata. Binubuksan namin ito at simulang basahin kung saan man mapunta ang aming mga mata, umaasa na makakuha ng isang "mabuting" taludtod na magpapalala sa atin o magbibigay sa amin ng sagot sa aming agarang krisis. Ngunit, tulad ng anumang iba pang libro o liham, ang Bibliya ay hindi isinulat upang mabasa nang ganito.
a. Kung pinadalhan mo ako ng isang anim na pahina ng liham, ito ba kung paano mo nais kong basahin ito? Una kong nabasa ang isang pangungusap sa gitna ng pahina lima. Pagkatapos ay nabasa ko ang dalawang pangungusap sa simula ng pahina tatlo. Susunod na nabasa ko ang isang bahagi ng isang linya mula sa pahina ng isa. Panghuli nabasa ko ang isa pang pangungusap sa pahina ng isa, isara ang sulat at ipahayag na nabasa ko ito.
b. Hindi lamang hindi ko maintindihan ang punto at layunin ng iyong sulat, posible na makakagawa ako ng mga maling konklusyon tungkol sa iyong isinulat dahil kinuha ko ang mga random na talata sa konteksto. Gayunpaman, ganyan ang binabasa natin sa Bibliya. Hindi kataka-taka na hindi namin naiintindihan o naiiwasan ito.
1. Ang Bibliya ay hindi isang koleksyon ng mga independiyenteng, walang kaugnayan na mga taludtod. Ang mga paghati sa kabanata at taludtod ay idinagdag para sa mga layunin ng sanggunian, mga siglo matapos ang Bibliya.
2. Mayroong 31,101 taludtod sa Bibliya. Kahit na nabasa mo ang 1,000 sa mga talatang iyon at maaari mong quote ang daan-daang mga ito - na nag-iiwan ng higit sa 30,000 mga taludtod na hindi mo alam.
c. Ang Bibliya ay isang koleksyon ng mga libro at titik na may isang tema - plano ng Diyos na magkaroon ng isang pamilya. At ang bawat aklat at liham ay inilaan na basahin mula simula hanggang matapos ang paraan ng pagbabasa natin ng anumang iba pang libro o liham.
1. Ang lahat ng mga akda ay isinulat ng isang tao sa isang tao tungkol sa isang bagay. Ang mga salik na iyon ay nagtatakda ng konteksto. Ang teksto ay hindi maaaring mangahulugan ng isang bagay sa atin na hindi sana ito nais ipahiwatig sa mga unang mambabasa.
2. Iniisip natin ang Bibliya tungkol sa: Ano ang kahulugan sa akin? Hindi mahalaga kung ano ang kahulugan sa iyo. Ang mahalaga: Ano ang sinasabi nito? Ano ang taong nagsulat ng mga salitang nagsisikap na makipag-usap sa mga taong kanyang sinulat?
3. II Tim 3: 16 — Ang Bibliya ay hindi karaniwang libro. Ito ay isang libro mula sa Diyos. Ito ang Salita ng Diyos, na ibinigay sa mga tao sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos.
a. Ang inspirasyon, sa orihinal na Greek, ay theopneustos, na binubuo ng dalawang salita, theos (Diyos) at pneo (upang huminga o sumabog). Ang Kasulatan ay literal na hininga ng Diyos.
b. Ang Bibliya ay isang supernatural na aklat na makakaapekto sa iyo at makagawa ng pagbabago sa iyo. Maaari nating gawin ang buong aralin tungkol dito, ngunit isaalang-alang ang isang pahayag tungkol sa kung ano ang gagawin ng Salita ng Diyos.
1. Mat. 4: 4 — Sinabi ni Jesus na ang tao ay hindi mabubuhay sa pamamagitan lamang ng tinapay, ngunit sa bawat salita na lumabas sa bibig ng Diyos. Ang paghahambing nito sa pagkain ay tumutulong sa amin na maunawaan kung paano ito gumagana at kung ano ang ginagawa nito. Ang Salita ng Diyos ay pagkain para sa ating panloob na tao. Nagbubuo ito ng paglago sa amin.
2. Hindi mo kailangang maunawaan kung paano ipinapahiwatig ng spinach ang bakal sa iyong katawan, ngunit dapat mong kainin ito para sa paggawa ng spinach. Gayundin sa Bibliya. Hindi mo kailangang maunawaan kung paano ito gumagana sa iyo upang makabuo ng pagbabago, ngunit dapat mong kainin ito (dalhin ito sa pamamagitan ng pagbabasa nito) upang magawa nito ang gawain nito.
4. Kami ay sa simula ng isang bagong taon. Nais kong hamunin ka na maging isang regular, sistematikong mambabasa ng Bagong Tipan. (Ang Lumang Tipan ay mas madaling maunawaan sa sandaling pamilyar ka sa Bagong Tipan. Marami pa sa puntong ito sa mga susunod na aralin.
a. Basahin ang sistematikong. Huwag laktawan ang paligid at basahin ang mga random na sipi. Basahin ang bawat libro at liham mula sa simula hanggang sa matapos. Huwag tumigil at maghanap ng mga salita o kumonsulta sa mga komentaryo. Basahin na lang. Ang layunin ay upang maging pamilyar sa Bagong Tipan. Ang pag-unawa ay may pamilyar.
1. Regular na basahin. Maglagay ng sampu hanggang labinlimang minuto oras bawat araw (o malapit sa na hangga't maaari) at basahin hangga't maaari. Mag-iwan ng isang marker kung saan ka huminto at kunin kung saan ka tumigil sa susunod na araw. Subukang basahin ang ilan sa mga mas maliit na sulat sa isang nakaupo lamang.
2. Hindi ito nangangahulugang hindi ka maaaring lumaktaw o maghanap ng mga bagay sa isang komentaryo. Ngunit gawin iyon sa ibang oras bukod sa regular, sistematikong oras ng pagbasa.
b. Ang regular, sistematikong pagbabasa ng Bibliya ay magbabago sa nakikita mong mga bagay at magbibigay sa iyo ng isang balangkas kung saan maiintindihan at harapin ang buhay. Habang nagbabago ang iyong pananaw sa reyalidad at habang nagsisimula ka nang makita ang mga bagay na tunay na ayon sa Diyos, mababago nito kung paano ka namumuhay.
c. Kapag nakarating ka sa puntong iyong tunay na naniniwala na walang maaaring dumating laban sa iyo na mas malaki kaysa sa Diyos (at mangyayari iyon sa pamamagitan ng regular na pagbabasa), bibigyan ka nito ng isang katatagan na hahawak sa iyo ng matatag kahit gaano pa man darating ang iyong paraan.
5. Para sa natitirang aralin, babalik tayo sa katotohanan na sinabi ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod, kapag nakita mo ang mga kaguluhan na dumating sa mundong ito bago ako bumalik, maging masayang pag-asa. Sino ang makakagawa nito?

1. Sa loob ng tatlong dagdag na taon na ginugol ni Jesus kasama ang kanyang labindalawang apostoles ipinahayag niya sa kanila na hindi Siya sa oras na iyon ay magtatag ng nakikitang kaharian ng Diyos sa mundo. Ngunit babalik Siya sa ilang mga punto.
a. Ilang araw bago si Hesus ay ipinako sa krus, tinanong Siya ng Kanyang mga alagad na bigyan sila ng senyales na magpapahiwatig na ang Kanyang pagbabalik ay malapit na. Matt 24: 3 — Sabihin mo sa amin, kailan ito magaganap, at ano ang magiging tanda ng iyong pagdating at ng wakas - iyon ay, ang pagkumpleto, ang pagkatapos - ng panahon? (Amp)
1. Ang salitang isinalin mundo sa Matt 24: 3 sa KJV ay aion o edad sa Greek. Ang terminong edad ay kung minsan ay ginagamit ng mga teologo upang makilala ang mga tiyak na panahon o panahon ng pakikitungo ng Diyos sa tao.
2. Nabubuhay tayo sa isang partikular na edad na malapit nang matapos. Tinutukoy ng mga teologo ang panahong ito bilang edad ng simbahan para sa malinaw na mga kadahilanan. Narito ang isa pang pamagat: Nasa edad tayo kung saan ang mga bagay ay hindi ayon sa inilaan ng Diyos na sila ay dahil sa kasalanan. Ang edad na ito ay magtatapos kapag bumalik si Jesus.
b. Marami ang nais sabihin ni Jesus bilang sagot sa kanilang tanong. Pansinin ang mga puntong ito. Sa v4-7 Siya ay nagsalita tungkol sa mga maling pasko at panlilinlang sa relihiyon, mga digmaan at alingawngaw ng mga digmaan, taggutom, salot, lindol, lindol.
1. Sa v8 inihambing ni Jesus ang mga palatandaang ito sa pananakit ng panganganak. Ang salitang isinalin na mga kalungkutan sa KJV ay ang salitang Greek na odin. Ginamit ito para sa sakit at hirap ng panganganak: kasama ang lahat ng mga panganganak na panganganak ng bagong edad magsimula (NEB).
2. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga palatandaang ito sa mga panganganak ng sanggol ay tinutulungan tayo ni Jesus na maunawaan kung paano tingnan ang mga kaganapan na humahantong sa Kanyang pagbabalik. Kapag ang isang babae ay nagpasok sa paggawa, walang sinumang tumatawag ng panalangin upang itigil ang paggawa kahit na lumalaki itong masakit, dahil naiintindihan nila na ang isang proseso ay isinasagawa. Ngunit ang kamalayan ng resulta ay nagtutulungan sa babae na dumaan sa proseso nang may pag-asa.
2. Pag-back up at pansinin kung paano nagsimula ang buong tanong at sagot na ito. Si Jesus at ang Kanyang mga apostol ay umaalis sa mga bakuran ng Templo at itinuro ng mga kalalakihan ang iba't ibang mga gusali sa site. Tumugon si Jesus sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na lahat ng mga gusaling iyon ay lilipol na lubos. Matt 24: 1-2
a. Ang complex ng Templo ang sentro ng kanilang relihiyon at kultura, ang puso ng kanilang pambansang pagkakakilanlan. Gayunman, ang mga apostol ay hindi pinalabas ng sinabi ni Jesus. Sa halip tinanong nila kung kailan darating ang katapusan ng edad at kung ano ang mga palatandaan na magpapahiwatig na malapit na siyang bumalik.
b. Ang mga lalaking ito ay hindi naalarma dahil alam nila mula sa mga isinulat ng mga propeta ng Lumang Tipan (ang kanilang Bibliya) na ang mundo na tulad nito (napuno ng kasalanan, katiwalian at kamatayan) ay nagwawakas.
1. Alam nila na ang mundo ay gagawing bago habang ang mga kondisyon ng Eden ay naibalik at ang kaharian ng Diyos ay naitatag sa mundo, na pinagsasama ang Diyos at ang tao sa tahanan na ginawa Niya para sa atin.
2. Alam nila na ang mga pangyayaring ito ay pangungunahan ng oras ng kapahamakan sa pag-atake ng Jerusalem (Zac. 14: 2-3). Ngunit alam din nila na gagawin ito ng bayan ng Diyos (Joel 2: 10-11).
3. I Al 1 na ang pangako ng Diyos sa Kanyang bayan ay panatilihin (bantayan) tayo sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. a. Ang pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng pakikinig sa Salita ng Diyos sapagkat sinasabi nito sa atin kung ano ang katulad ng Diyos at kung ano ang nagawa, ginagawa, at gagawin sa ating buhay. Rom 5:24
b. Makalipas ang ilang taon, sumulat si Peter ng pangalawang sulat. Alam niya na malapit na siyang papatayin (II Ped 1: 12-16) at alam niya na ang mga huwad na guro ay magpasok ng simbahan bago ang pagbabalik ng Panginoon, tulad ng babala ni Jesus bago Siya umalis sa mundong ito (II Ped 2: 1- 4),
1. II Alagang Hayop 3: 1-3— Ang mga taon na umaakay sa pagbabalik ni Kristo ay tinutukoy bilang mga oras ng pagtatapos o mga huling araw. Sinulat ni Pedro ang mga huling salitang ito sa mga naniniwala, na hinihikayat silang alalahanin ang Salita ng Diyos. 2. Alalahanin at unawain ang sinabi ng mga banal na propeta (ang Lumang Tipan) at kung ano ang iniutos ng ating Panginoon at Tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol (ang Bagong Tipan).
4. Inihayag din ni apostol Pablo ang kahalagahan ng Salita ng Diyos (ang Bibliya) habang hinaharap natin ang katapusan ng panahong ito. Maaari mong maalala na personal na itinuro ni Jesus kay Pablo ang mensahe na ipinangaral niya. Gal 1: 11-12
a. Isinulat ni Pablo si II Timoteo upang ipaalam sa kanyang anak na may pananampalataya na malapit na siyang umalis sa buhay na ito (sa pamamagitan ng pagpapatupad) at hinikayat si Timoteo na manatiling tapat at tiyaga kahit anong hirap sa hinaharap.
1. Ang ama ni Timoteo ay Griego, ngunit ang kanyang ina ay isang Judio (Gawa 16: 1-3). Itinaas siya ng kanyang ina at lola sa Kasulatan, na sinasanay siya na umasa para sa Mesiyas (II Tim 1: 5; II Tim 3:15).
2. Siya ay nakatira sa Listra (matatagpuan sa lalawigan ng Galatia) nang ipangaral ni Pablo ang ebanghelyo doon sa kanyang unang paglalakbay bilang misyonero. Si Timoteo ay naging isang mananampalataya kay Jesus, at sa huli ay naging isa sa mga palaging kasama ni Paul. Inatasan siya ni Pablo sa pangangasiwa sa gawain sa Efeso.
b. Alam ni Pablo na ang mga araw pagkatapos niyang mamatay ang mundong ito ay lalong magiging madilim habang papalapit na si Jesus. Walang alinlangan na nais niya ang kanyang mga huling salita kay Timoteo na maging makabuluhan at may kaugnayan hangga't maaari.
1. II Tim 3: 1 — Sinulat ni Pablo na sa huling araw ay mapapahamak ang mga oras sa lupa. Ang peligro ay isinalin mula sa isang salitang Griyego na nangangahulugang mahirap dalhin o malungkot (Diksiyonaryo ng Vine). Ang Concordance ng Malakas ay nagdaragdag: mahirap, mapanganib, galit. Mapanganib na mga oras ng mahusay na pagkapagod at problema - kahit na harapin at mahirap dalhin (Amp)
2. II Tim 3: 1-9 — Nagpalista si Paul sa mga pag-uugali ng mga tao na hahamon ang mga oras. Ang mga masasamang tao ay gagawa ng masasamang bagay. Tutol sila sa katotohanan at dadalhin ang marami sa mga maling turo. Sa huli makakakuha sila ng nararapat.
A. v10-13 — Paalalahanan ni Pablo kay Timoteo na ang mga makadiyos na tao ay pag-uusig na tulad niya noon at "ang mga masasamang tao at mga impostor ay bubuo. Patuloy silang maglilinlang sa iba, at sila mismo ay malilinlang (NLT), ngunit ang Diyos ang ating tagapagligtas. "
B. v14-15 — Ngunit nagpatuloy ka o nananatili sa mga Banal na Kasulatan. "Manatiling tapat sa mga bagay na itinuro sa iyo ... tinuruan ka ng mga banal na kasulatan mula pagkabata" (NLT).

1. Ang Bibliya ay isang sobrenatural na libro na gagana sa iyo at magbabago sa paraang nakikita mo ang Diyos, ang iyong sarili, at ang buhay na ito. Ngunit dapat mong kainin ang pagkain!
2. Ang tumpak na kaalaman mula sa Salita ng Diyos ay magbibigay-daan sa iyo sa paglalakad sa mga araw at taon na masarap, sa masayang pag-asang dahil naiintindihan mo na ang plano ng pagtubos ng Diyos ay malapit na makumpleto - at iyan ay isang bagay na ikinatutuwa.
3. Marami pa tayong dapat takpan sa susunod na linggo !!