TUNAY at GAWAIN

1. Ang damdamin o damdamin ay kusang nabuo sa ating kaluluwa. Ang mga ito ay tugon sa pampasigla tulad ng
paningin at pangyayari, saloobin at alaala. Hindi ka makaka-emosyon na darating o pumunta.
a. Ang emosyon ay bahagi ng kalikasan ng tao. Bilang mga sanggol na nararamdaman natin bago natin natutong mangatuwiran o maniwala. Kaya,
ang aming emosyonal na mga tugon ay mas binuo at itinatag kaysa sa anumang iba pang bahagi sa amin.
b. Ngunit tulad ng bawat bahagi ng kalikasan ng tao sila ay nasira ng kasalanan at maaaring magbigay sa amin ng hindi wasto
impormasyon pati na rin ang hinihimok sa amin upang kumilos sa mga di-makadiyos na paraan. Hindi namin hayaan ang aming mga emosyon na hubugin ang aming pananaw
ng katotohanan o hindi natin pahihintulutan silang ilipat sila upang kumilos sa mga paraan na taliwas sa banal na kasulatan.
2. Ang mga Kristiyano ay minsan ay hindi nakakaramdam ng masama. Ang mga negatibong emosyon ay hindi nangangahulugang kulang ka sa pananampalataya o a
lousy Christian. Ang mga masasamang bagay ay nangyayari sa isang sinumpaang lupa kaya magkakaroon ng mga oras na masama ang pakiramdam natin. Ito ay
hindi mali, natural. Ngunit ang ating emosyon ay dapat na dalhin sa ilalim ng kontrol ng Salita ng Diyos.
a. Ang Bibliya ay may mga tiyak na tagubilin sa pagharap sa mga emosyon: Kapag nagagalit ka, huwag kang magkasala (Ef
4:26). Kapag natatakot ka, magtiwala sa Diyos (Aw. 56: 3). Kapag nalungkot ka, magalak (II Cor 6:10). Isang pangunahing
ang susi sa pagharap sa mga emosyon ay ang pagbabago ng iyong pananaw sa katotohanan.
1. Tumataas ang takot kapag may dumating laban sa amin na mas malaki kaysa sa mga mapagkukunang magagamit
kami. Para sa isang Kristiyanong katotohanan ay: Walang maaaring dumating laban sa iyo na mas malaki kaysa sa Diyos.
2. Ang kalungkutan ay lumitaw kapag nawalan tayo ng isang tao o isang bagay na mahal sa atin. Para sa isang Kristiyanong katotohanan ay: Lahat
ang pagkawala ay pansamantalang at napapabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos alinman sa buhay na ito o sa darating na buhay.
b. Kapag natutunan nating makita ang katotohanan dahil ito ay tunay na (ang mga bagay na ayon sa Diyos) at magnilay
(mag-isip at makipag-usap) tungkol doon, palalakasin tayo na tumayo at bigyan tayo ng kapayapaan sa gitna ng bagyo.
1. Kawikaan 12:25 – Ang pagkabalisa sa puso ng isang tao ay nagpapabigat dito, ngunit ang isang nakasisiglang salita ay nagpapasaya dito.
(Amp)
2. Kawikaan 15: 15 – Lahat ng mga araw ng namimighating nagdadalamhati ay ginawang masama [ng mga balisa na pag-iisip at
foreboding], ngunit siya na may masayang puso ay may patuloy na kapistahan [anuman ang mga pangyayari] (Amp); isang patuloy na katahimikan (Lamsa).
3. Aw 94: 19 – Sa dami ng aking (balisa) na iniisip sa loob ko, Ang iyong ginhawa ay nagsasaya at
ikalulugod ang aking kaluluwa! (Amp)
A. Iyon ang punto: Ginagamit namin ang Salita ng Diyos tungkol sa paraan ng mga bagay na talagang pasayahin ang ating sarili.
Hindi nangangahulugang handa ang iyong sarili na makaramdam ng pakiramdam kapag masama ang pakiramdam mo. Ang Cheer ay nangangahulugang hikayatin.
B. Natutuwa o galak ay ang parehong bagay na nagagalak sa pag-asa (Rom 12:12). Nangangahulugan itong palakasin
ang iyong sarili sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa kung sino ang Diyos at kung ano ang nagawa niya, ginagawa, at gagawin.
c. Hindi ito gimik upang malutas ang iyong agarang krisis o makalabas ka sa problema. Nagbabago ito
pagtingin sa katotohanan at pagkatapos ay nabubuhay sa tumpak na pananaw na iyon. Hindi ito pasibo na pagtanggap. Ito ay isang
aktibong tugon ng pagsasaya. Natutunan kung paano mag-navigate sa isang sinumpaang lupa.
3. Kamakailan lamang na nakatuon kami sa pagharap sa kalungkutan o kalungkutan dahil sa pagkawala ng isang tao o isang bagay na mahal
kami. Nitong nakaraang linggo ay napag-usapan namin ang tungkol sa kalungkutan sa mga pagpipilian na nagawa namin na hindi maaaring magawa.
a. Ang mga pagpipilian na ito ay maaaring mula sa masamang desisyon kung saan hindi namin pinansin ang mga "pulang bandila" sa daan at
saktan ang ating sarili at / o iba pa sa kung ano ang ating inaakala ay mabuti, mabuti naisip ang mga pagpipilian ngunit sila
hindi gumawa ng mga resulta na inaasahan namin para sa tuwirang makasalanang mga pagpipilian.
b. Ang ganitong uri ng kalungkutan ay tinatawag na panghihinayang o pagkakasala. Ipagpapatuloy namin ang aming talakayan sa araling ito.
1. Tulad ng kalungkutan sa pagkawala ng isang tao o isang bagay na mahal sa iyo ay maaaring maging labis na kalungkutan
na nagiging kawalan ng pag-asa o kawalan ng pag-asa, sa parehong paraan ng kalungkutan o panghihinayang at pagkakasala sa mahihirap,
mali, pagkabigo, o makasalanang mga pagpipilian ay maaaring maging labis.
2. Ang simbahan sa Corinto ay may isang tao na natutulog sa asawa ng kanyang ama. Utos ni Paul
sila upang mailabas ang lalaki sa simbahan dahil tumanggi siyang tumalikod sa kanyang kasalanan. I Cor 5: 1-5
TCC - 904
2
A. Sa kalaunan ay nagsisi ang lalaki at pinayuhan ni Paul ang simbahan na ibalik siya. II Cor 2: 7–
Ngayon ang oras upang magpatawad at aliwin siya. Kung hindi man siya ay maaaring maging masiraan ng loob
na hindi siya makakabawi (NLT); nasobrahan sa kawalan ng pag-asa (Berkeley)
B. Ang aliw ay nangangahulugan na pahikayat at bawasan ang pagdurusa, pagpapataas ng mga espiritu at paghikayat.
4. Mayroong ilang mga hamon sa pagtuturo sa paksang ito. Malamang na ang lahat ay nakikinig o nagbabasa
ang araling ito ay may pagkakasala o panghihinayang sa isang bagay - isang mali o makasalanang pagpipilian, isang maling nagawa sa iba
tao, isang maling laban sa Diyos.
a. Hindi namin maaaring masakop ang bawat sitwasyon. Maaari lamang tayong magbigay ng pangkalahatang mga prinsipyo at mapagkakatiwalaan ang Banal na Espiritu
partikular na ilapat ang mga ito sa aming partikular na sitwasyon.
b. Ang pagkakamali at panghihinayang ay mahirap tukuyin na kapwa may magkakaibang kakulay ng kahulugan at pareho ay a
pakiramdam pati na rin ang isang estado ng pagiging.
1. Tinukoy ng diksiyonaryo ang pagkakasala bilang: ang katotohanan o estado na nakagawa ng isang pagkakasala, krimen,
paglabag o mali lalo na laban sa batas sa moral o penal. Sa madaling salita ay may ginawa ka
mali kaya ikaw ay nagkasala. Ang nasabing estado ay maaaring gumawa ka ng kasalanan na pakiramdam o pakiramdam ng TUNAY NA GAWAIN.
2. Ngunit maaari mo ring maging kasalanan ang FEEL kahit na AREN'T kang nagkasala. Maaari kang makonsensya kahit ikaw
hindi nagawang mali dahil naniniwala ka na nagkamali ka.
c. Tatawagin namin itong FALSE GUILT. Isaalang-alang ang ilang mga halimbawa ng maling pagkakasala.
1. Napagpasyahan mong gumising ka ng isang oras nang maaga upang magdasal. Nabigo ka upang gawin ito at
pagkatapos ay nakaramdam ka ng pagkakasala. Ngunit hindi ka nagkasala sa Diyos. Hindi ka niya hiniling gawin iyon. Ikaw
gumawa ng iyong sariling patakaran at hindi nabuhay dito. Iyon ang mahina na laman, hindi totoong pagkakasala.
2. Mayroon kang isang hindi malinaw, mabagsik na pakiramdam ng pagkakasala. Hindi mo matukoy kung ano ang nagawa mong mali ngunit
sa tingin mo ay tiyak na dapat mayroong isang bagay.
A. Maraming tao ang nakikipaglaban sa isang maling pakiramdam ng pagkakasala dahil sa mga isyu na pabalik
pagkabata. Patuloy na naririnig, "Ikaw ay isang masamang anak, ikaw ay isang malikot na batang babae, atbp." maaaring makabuo ng a
patuloy na pakiramdam ng pagkakasala sa na
B. Ang isang kadahilanan na isinulat ng Kautusan ng Diyos ay upang malaman natin kung ano ang nararapat
at hindi dapat gawin. Hindi mo kailangang magtaka o hulaan sa Diyos.
3. Pakiramdam namin ay pinahihintulutan namin ang mga tao. Ngunit kami, hindi sila, ay nagtakda ng pamantayan na hindi namin naabot. Kami
ay nagagalit tungkol dito ngunit hindi sila.
d. Ang panghihinayang at pagkakasala ay madalas na nagdudulot ng "kung lamang" at pahirapan natin ang ating sarili sa: Kung mayroon ako o nagkaroon
hindi ...! Ngunit ang pag-aayos sa "kung lamang" ay walang positibo.
1. Kung totoong nagawa mo ang isang bagay na nagsisisi, ang nagawa ay tapos na. Hindi ito maalis. Kaya mo
pakikitungo lamang sa sitwasyon tulad nito, hindi tulad ng nararapat. Ang tagumpay ay mula sa nakikita
katotohanan na ito ay tunay o ang paraan ng mga bagay na talagang ayon sa Salita ng Diyos.
2. Ang pagtuon sa "kung lamang" ay nagpapakain ng emosyon ng panghihinayang, pagkakasala, at kalungkutan. Kung hindi ka nagpapakain
ang mga damdamin na iyon, sa oras, mawawala sila dahil natural na kumukupas ang emosyon kapag wala
pinasisigla ang mga ito.

1. Upang simulan ang pagsagot sa mga katanungang ating isasaalang-alang ang isang bagay na nangyari kay Peter. Siya
itinanggi ni Jesus noong gabi bago Siya ipinako sa krus. Ang lahat ng apat na mga ebanghelyo ay tumutukoy sa pangyayaring ito.
a. Nang maaresto si Jesus sa Halamanan ng Getsemani Pedro sa una ay ipinagtanggol Siya ng isang tabak
(Juan 18:10; Mat. 26:51). Ngunit nang makita ng mga alagad ni Jesus na hindi Siya pipigilan na arestuhin, silang lahat
tumakas (Mat 26:56).
1. Si Peter ay sumunod sa likuran habang si Jesus ay dinala sa mga awtoridad. Ngunit nang siya ay inakusahan
pagkaalam kay Jesus, tinanggihan niya ang Panginoon ng tatlong beses, pinabayaan si Jesus sa Kanyang oras ng pangangailangan. Mat
26: 69-75; Marcos 14: 66-72; Lucas 22: 54-62; Juan 13: 36-38
2. Walang takot na walang alinlangan ang nagtulak kay Pedro upang gawin ito. Kapag pinindot ng mga nagtatanong kung kilala niya si Jesus Peter ay nagsinungaling
TCC - 904
3
at sumumpa at isinumpa na hindi niya ginawa. Nang matugunan ng mga mata ni Pedro si Jesus at ang kanyang pagkabigo ay
nakalantad, labis ang pagsisisi niya.
3. Marcos 14: 72 – At nang mapag-isipan niya ito, siya ay nasira at umiyak ng malakas at humagulhol
(Amp); bilang isinasaalang-alang niya na umiyak siya ng marinig (Berkeley).
b. Mas masahol pa ito kay Peter bago ito maging mas mahusay dahil si Jesus ay ipako sa krus at para sa susunod na tatlo
araw ay kailangang harapin ni Pedro ang mapait na pagsisisi - kung maaari lamang, paano kung, atbp. Bukod dito binalaan siya ni Jesus
Si Pedro noong gabing iyon kung ano ang gagawin niya at ginawa niya rin ito. Mat 26: 33-35; Marcos 14: 29-31
2. Bago natin talakayin kung paano nakaraan ni Peter ito kailangan nating gumawa ng isang mahalagang punto. Sa Huling Hapunan
Sinabi ni Jesus sa lahat ng Kanyang mga disipulo: Matt 26: 31 – Lahat kayo ay masasaktan at madadapa at mahuhulog dahil
ng Akin ngayong gabing-gabi at pag-iwan sa Akin. (Amp)
a. Sinabi ni Peter: Maaaring iwanan ka ng iba, ngunit hindi ako! Sumagot si Jesus: Tatanggihan mo ako tatlo
beses. Pinahintulutan ni Pedro ang pagmamataas at kung ano ang naramdaman niya sa sandaling trumpeta ang Salita ng Diyos (buo
aralin para sa isa pang gabi).
b. Ang Lucas 22: 31-34 ay nagbibigay ng higit pang mga detalye tungkol sa sinabi ni Jesus kay Pedro. Sinabi niya kay Peter kaysa sa gusto ni Satanas
upang suriin o panala siya bilang trigo (pagtukoy sa paghihiwalay ng kapaki-pakinabang na bahagi ng trigo mula sa kamalig; ginamit
makasagisag na ibig sabihin upang subukan upang makita kung ano ang mananatili). Nais ni Satanas na patumbahin si Peter sa labas ng laro
nakakumbinsi sa kanya na sumuko kay Hesus.
1. Ang salitang nasaktan (Matt 26:31) ay nagmula sa salitang Griego na SKANDALON. Ang salitang iyon
literal na nangangahulugang gatilyo ng isang bitag o ang bahagi kung saan inilalagay ang pain. Kapag hinawakan ito
sa pamamagitan ng hayop ay sumisibol ito at nagiging sanhi ng pagsara ng bitag at nakulong ang nilalang.
2. Kapag nagaganyak ang emosyon, lalo na dahil sa isang kalamidad sa ating buhay (tulad ng pag-aresto sa iyong
Panginoon at kaibigan) kami ay pinaka mahina sa mga pamamaraan sa pag-iisip at diskarte ng diyablo
(Efe 6: 11,12). Iyon ang dahilan kung bakit napakahalagang malaman na ilagay ang sinasabi ng Diyos tungkol sa lahat
higit sa nakikita at nararamdaman natin.
3. Ang lalim ng pananakit ng damdamin ni Peter - ang kanyang pagkakasala, panghihinayang, pagsisisi - ay naging target niya.
3. Bumalik sa pagtanggi ni Pedro sa Panginoon. Wala kaming tala sa mga iniisip at emosyon ni Peter habang
sa susunod na tatlong araw. Maaari lamang nating isipin batay sa kung ano ang iisipin at mararamdaman natin. Ngunit pareho
mga prinsipyo na pinag-aralan natin tungkol sa pakikitungo sa mga emosyon ay mailalapat kay Pedro.
a. Si Pedro, tulad ng bawat isa sa atin, ay kailangang alalahanin at hikayatin ang kanyang sarili sa mga Salita ni Jesus sa kanya.
Alam ni Jesus na mangyayari ito. Sinabi niya na ipinagdasal niya ako at gagawin ko ito.
b. Sinabi ni Jesus na makikita Niya tayo sa Galilea. Hindi ko maintindihan kung ano ang Kanyang ibig sabihin ngunit lahat ng Kanyang sinabi
nangyari sa amin tulad ng sinabi niya na mangyayari ito. Lucas 22:32; Mat 26:32
c. Natapos ang dula na ito dahil binuhay ni Jesus mula sa mga patay. Ngunit kahit na Siya ay nabuhay na mag-uli
hindi iyon awtomatikong naalis ang mga damdamin ng pagkakasala at panghihinayang kay Pedro. Mga emosyon ay
tunay. Totoo ang diablo. Ang pagharap sa mga emosyon ay maaaring maging mahirap.
1. Sa tuwing lumalakad si Peter sa palasyo ng Mataas na Saserdote sa Jerusalem (ang tunay na lugar kung nasaan siya
tinanggihan ang pag-alam kay Jesus) ito ay mapukaw ang kanyang damdamin ng pagkakasala, panghihinayang, kahihiyan. Kanya
likas na hilig (tinulungan ng diyablo na sana ayusin sa "kung lamang" at "paano kung"?
2. Paano niya ito maipasa? Hindi maalis ni Peter ang nagawa niya. Maaari lamang niya itong harapin kung ganoon.
4. Kailangang ilagay ni Pedro ang sinabi ng Diyos na higit sa kung ano ang kanyang nakikita at madarama. Kailangan niyang isaysay kung paano:
a. Nang bumangon si Hesus mula sa patay ay nagbigay siya ng personal na pagdalaw kay Peter upang maibalik siya. Mga pagkabigo ni Pedro
ay makasalanan sa siya ay nagsinungaling at nanumpa, ngunit sila ay may kaugnayan din. Siya ang naging pinakamalapit kay Jesus
kaibigan at tagasunod at si Jesus ay dumating upang sabihin kay Pedro - ayos lang ang lahat. Lucas 24:34; I Cor 15: 5
b. Sa Araw ng Pagkabuhay ay ipinaliwanag ni Jesus sa lahat ng Kanyang mga alagad na ang Kanyang pagkamatay ay nagbigay ng kapatawaran ng mga kasalanan.
Ang pagpapatawad ay nangangahulugang maging sanhi upang tumayo; upang palayain ang isang kasalanan mula sa makasalanan. Ang pagpapatawad ay
blotting out, ang pag-alis, ang pagtanggal ng mga kasalanan. Mula sa pananaw ng Diyos, nawala ang kabiguan ni Pedro.
c. Pinili ni Peter na paniwalaan ang lahat ng ito at magsikap na mapangalagaan ang kanyang pananampalataya hindi ang kanyang emosyon.
Narinig ni Pedro na ipinangangaral ni Jesus ang Talinhaga ng Produwal na Anak. Sinabi ni Jesus ang talinghagang iyon sa
bahagi upang ipakita ang tugon ng ating Ama sa Langit sa isang makasalanang nagsisi ng kanyang kasalanan. Lucas 15
TCC - 904
4
1. Pinagmamasdan ng ama na bumalik ang kanyang masungit na anak at nang makita niyang pauwi na siya
tumakbo upang salubungin siya (v20). “Tumakbo” si Jesus upang salubungin si Pedro.
A. Gustong pag-usapan ng alibughang anak tungkol sa kanyang kasalanan. Nagkaroon siya ng isang talumpati na inihanda lahat (v21). Ngunit
pumutok ang kanyang ama kanina. Alam niya na ang kanyang anak ay paumanhin sa nagawa niya.
B. Ang layunin ng ama ay hindi muling isasaalang-alang ang kanyang mga anak na pagkabigo ngunit upang linisin siya sa bawat bakas
tungkol dito at ibalik siya sa kanyang lugar sa bahay ng kanyang ama (v22,23).
Paano kung ang prodyuser hayaan ang mga damdamin ng pagsisisi at pagkakasala ay maiiwasan siya mula sa pagtanggap ng kapatawaran,
paglilinis, at pagpapanumbalik ng relasyon at posisyon na inaalok ng kanyang ama?
A. Paano kung iginiit niya ang pamumuhay sa likuran na nagbuhos ng tinapay at tubig, sinusubukan na bumubuo
para sa ginawa niya? Paano kung ginugol niya ang kanyang mga araw at gabi na nagdadalamhati sa "kung lamang"?
B. Kailangang maniwala ang alibughang sa sinabi at ginawa ng kanyang ama upang malaya sa sakit sa emosyonal.
Kailangan ding gawin ni Peter.
5. Kung titingnan natin ang mga salita at kilos ni Peter matapos bumalik si Jesus sa Langit nakita natin na naniniwala siya.
a. Ang unang pahayag ni Pedro tungkol sa kasalanan ay matatagpuan sa sermon na ipinangaral niya sa Araw ng Pentekostes
sa karamihan ng tao na nagtipon pagkatapos ng Espiritu Santo ay nahulog sa mga alagad sa itaas na silid. Gawa 2
1. Sinabi niya sa uwak na kanilang binalingan ang Kristo, ang Mesiyas sa mga masasamang tao na
pinatay siya, ngunit binuhay Siya ng Diyos mula sa mga patay. Ang kanilang mga konsensya ay siniraan at sila
tinanong kung ano ang dapat nilang gawin.
2. v38 – Sinabi sa kanila ni Pedro na magsisi, magpabinyag, at tanggapin ang kapatawaran ng mga kasalanan: ang katotohanang ikaw
ang mga kasalanan ay tinanggal (Wuest); pakawalan mula sa iyong mga kasalanan (Amp).
b. Si Pedro ay napakalaya mula sa pagkakasala sa kanyang kasalanan na mayroon siyang kumpiyansa bago kailangan ng Diyos
mangasiwa ng kapangyarihan at pagalingin ang isang tao sa pangalan ni Jesus sa Templo. Gawa 3
1. Sinabi niya sa karamihan ng tao na nagtipon na tinanggihan nila ang Banal ng Diyos. v14 – tinanggihan at
tinanggihan at tinanggihan (Amp). Iyon lang ang nagawa ni Peter.
2. Gayunpaman nagawa niyang mangaral sa kanila: v19 – Magsisi at magbalik kay Kristo upang ang iyong mga kasalanan
maaaring mapawi, malinis na malinis (Amp); kanselado (Weymouth); kinuha (Basic).
6. Hindi sinabi ni Pedro sa bitag na "kung lamang". Kailangan niyang paniwalaan ang ginawa ni Jesus para sa kanya at kung ano ang sinabi ng Diyos
tungkol sa kanya sa kabila ng sinabi ng kanyang damdamin.
a. Kailangan niyang makita at sumang-ayon sa katotohanan dahil ito ay tunay na hindi sa sinabi ng kanyang emosyon tungkol sa
paraan bagay.
b. Sa paggawa nito ay nagawa ni Peter na lumipas ang kanyang mga pagkabigo at ang sakit ng pagsisisi at pagkakasala na nangyari
sumama sa kanila. Kailangan nating sundin ang kanyang halimbawa.