HUWAG GAWIN ANG TRABAHO NG DEVIL

download PDF
UNMOVED SA IYONG MINDI
FOKUS SA JESUS
PANANONG IYONG FOKUS
HUWAG GAWIN ANG TRABAHO NG DEVIL
GANAPIN ANG IYONG KURSO
TUNAY NA KABATAAN
MAG-SET, MAKITA, MAKITA
GET KONTROL
Kontrolin ang IYONG SELF-TALK
EMOSYON, MGA BABAE, SELF-TALK
PAKIKITA ANG IYONG SARILI
1. Matt 7: 24-27 – Sinabi ni Jesus ang isang talinghaga tungkol sa dalawang bahay, na kapwa tinamaan ng bagyo. Isang bahay
nakaligtas sa bagyo. Ang iba ay hindi.
a. Ikinonekta ni Jesus ang magkakaibang mga kasayahan ng dalawang bahay sa Salita ng Diyos. Sinabi niya na ang isa na
na nakakarinig at gumagawa ng sinabi ng Diyos na makakaligtas sa mga bagyo sa buhay. v24 – naririnig at kumikilos sa (Amp);
inilalagay ang mga ito sa pagsasanay (Phillips); kumikilos nang naaayon (Rieu).
b. Hindi ang mga kalagayan ng buhay mismo ang sumisira sa atin, hindi ito alam at ginagawa ang Diyos
Salita sa gitna ng pangyayari.
2. Sa seryeng ito, pinag-uusapan natin kung paano haharapin ang mga hamon sa buhay sa isang paraan na pinipigilan tayo na maging
inilipat sa kanila. Sa mga nagdaang ilang linggo ay tiningnan natin ang katotohanan na itinuturo ng Salita ng Diyos
Itutuon ng mga Kristiyano ang ating pansin kay Jesus.
a. Sinabihan tayong mabuhay ang ating buhay na "tumitingin sa malayo [mula sa lahat na makagagambala] kay Jesus" (Amp), at
pag-isipan o pagninilayin Siya upang hindi tayo mapapagod sa ating isipan. Heb 12: 1-3
b. Batay sa talinghaga ni Jesus tungkol sa dalawang bahay sa bagyo, maaari nating ipagpalagay na kung naririnig natin ang Salitang ito
mula sa Diyos at isinasagawa ito (o nakatuon kay Jesus), makakaligtas tayo sa mga bagyo sa buhay.
1. Ngunit paano tayo tututok sa Jesus? Mayroon ba tayong mabubuhay na may isang larawan ng kaisipan ni Hesus na palagi
ang aming ulo. Dapat bang ang bawat pag-iisip na mayroon tayo ay tungkol sa Diyos o may Diyos dito?
2. Hindi. Ang pokus kay Jesus ay nangangahulugang ilagay ang iyong kaisipan sa isip sa Salita ng Diyos at isaalang-alang
ang iyong mga kalagayan sa mga tuntunin ng kung ano ang sinasabi ng Diyos kaysa sa kung ano ang nakikita at nadarama mo.
c. Sa araling ito ay pag-uusapan natin ang higit pa tungkol sa kung ano ang ibig sabihin upang ituon ang ating isipan kay Jesus.
1. Col 3: 2 – Si apostol Paul, isang tao na hindi kinikilos ng mga paghihirap sa buhay, ay nagsulat na ang mga Kristiyano
dapat nating isipin ang mga bagay sa itaas. Si Paul mismo ang nagsabi na siya ay humarap sa buhay sa pamamagitan ng pag-iisip ng mga bagay
hindi niya makita (II Cor 4:18). Ang mga pahayag ni Pablo ay isa pang paraan ng pagsasabi: Tumutok kay Jesus.
a. Kapag binabasa natin ang lahat ng mga sulat ni Paul ay matatagpuan natin ang ibig sabihin ng kanyang mga pahayag. Upang tumuon kay Jesus,
upang mailagay ang iyong isip sa mga bagay sa itaas, pag-isipan ng isip ang mga bagay na hindi mo nakikita nangangahulugang:
1. Mabuhay na may kamalayan na may higit pa sa buhay kaysa sa kasalukuyang sandali at higit pa sa iyong
buhay kaysa sa buhay na ito. Sa madaling salita, panatilihin ang mga bagay sa pananaw. Wala sa Langit
umiiyak tungkol sa kung ano ang kanilang pakikitungo sa buhay na ito.
2. Mabuhay sa kamalayan na may higit sa iyong sitwasyon kaysa sa nakikita mo at nararamdaman sa ito
sandali Hindi mahalaga kung ano ang iyong nakikita at nadarama, ang Makapangyarihang Diyos ay perpektong naroroon sa iyo sa
sa gitna ng iyong kalagayan upang matulungan ka. Papagpasyahan ka niya hanggang sa makalayo ka niya.
3. Mabuhay nang may kamalayan na walang maaaring dumating laban sa iyo na mas malaki kaysa sa Diyos. Walang bagay
kung ano ang hitsura o nararamdaman, ang mga mapagkukunang magagamit sa iyo ay mas malaki kaysa sa iyong kinakaharap.
b. Talagang pinag-uusapan ni Paul ang pagbuo ng isang pananaw sa buhay na naaayon sa paraan
ang mga bagay ay talagang ayon sa Diyos. Ang Kanyang Salita, ang Bibliya, ay nagpapakita sa atin ng totoong totoo.
c. Walang sinuman sa atin ang natural na nakakakita ng mga bagay sa paraang nakikita sila ng Diyos (mga aralin para sa isa pang araw). Ito
pananaw ay dapat umunlad sa amin sa pamamagitan ng regular na pagbabasa ng Bibliya at mabuting turo. Iyon ay
ang pag-renew ng isip ay tungkol sa lahat. Rom 12: 2
2. Kahit na nagkakaroon tayo ng ganoong pananaw, may mga palaging hamon na nagbibigay ng hitsura at pakiramdam
kahit na ano ang sinasabi ng Diyos ay hindi ganoon. Samakatuwid, dapat nating malaman na kilalanin at harapin ang mga abala
tanggalin natin ang pokus ni Jesus (o ang paraan ng mga bagay na ayon sa Diyos).
TCC - 1008
2
a. Marcos 4: 14-20 – Sinabi ni Jesus ang isa pang parabula kung saan inihayag Niya na sa pagitan ng Kanyang una at pangalawa
darating ang Kanyang kaharian ay susulong sa pamamagitan ng pangangaral ng Kanyang Salita. Nilinaw ito ni Jesus
magkakaroon ng mga hamon sa Salita ng Diyos na maaaring hindi mabunga sa ating buhay kung hindi tayo
alam kung paano haharapin ang mga ito: ang diyablo; pag-uusig, pagdurusa, at pagdurusa; ang nagmamalasakit dito
mundo, ang panlilinlang ng kayamanan, at pagnanasa sa iba pang mga bagay.
b. Maaari naming gawin ang isang buong serye sa bawat isa sa mga kaguluhan na ito, ngunit sa ngayon, isaalang-alang ang isang punto. Ang
dumating ang diyablo upang magnakaw ng Salita ng Diyos mula sa amin. Marcos 4:15
1. Siya ay naglalayong mang-abala sa atin, upang tayo ay lumayo kay Kristo (o kunin ang pansin sa ating kaisipan
ang paraan ng mga bagay na talagang ayon sa Salita ng Diyos) at sa gayon ay mapanghinawa tayo at papanghinain
ang ating pananalig at pagtitiwala sa Diyos.
2. Ang kanyang mga pagsisikap ay maaaring maging epektibo lalo na kung tayo ay nasa isang mahirap na lugar dahil, sa mga oras na iyon,
mas mahina tayo sa emosyon, at kung minsan kahit na sa pisikal.
3. Nalaman ni Pablo na ang mga naniniwala ay maaaring mapalipat sa kanilang isip sa pamamagitan ng mga pagsisikap ng diyablo. Nakikita namin ito
sa isang pahayag na ginawa niya sa mga Kristiyano na nakatira sa lungsod ng Corinto, Greece. II Cor 11: 3
a. Marami pa sa mga salita ni Pablo kaysa sa tatalakayin natin ngayon, ngunit mapapansin na nababahala niya ang kanilang
ang mga kaisipan ay naapektuhan at na sila ay masira mula sa pagiging simple kay Cristo.
1. Ang sira ay nangangahulugang mapahamak, masira, upang magdala sa isang mas masamang kalagayan. Ang pagiging simple ay nagmula sa isang salita
na nangangahulugang solong, kapareho. Ito ay nagpapahiwatig ng pagiging simple, katapatan.
2. II Cor 11: 3 – Ngunit natatakot ako na baka sa pagka-Eva ay niloko ng tuso ng ahas, ganoon din ang sa iyo
ang imahinasyon ay dapat na masira, at dapat kang mahihikayat mula sa iyong nag-iisang pag-iisip
katapatan kay Cristo. (Conybeare); Ngunit natatakot ako na tulad ng nilalang ng ahas si Eva, ang iyong
ang mga saloobin ay maliligaw mula sa isang tapat at dalisay na debosyon kay Cristo (RSV).
3. Pansinin, sinabi ni Paul na nababahala siya na mangyayari sa kanila ang nangyari kay Eva.
Inihayag ng tala ng Genesis na ninakaw ng diyablo ang Salita ng Diyos mula kay Eba at ginulo siya mula
ang kanyang pag-iisang katapatan sa Diyos.
b. Kapag bumalik tayo sa Genesis 3: 1-6 nakikita natin kung paano ito ginawa ng diyablo. Nagtrabaho siya sa kanyang isip at
nasira ang kanyang tiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisinungaling sa kanya. Inaliw ni Eva ang mga kasinungalingan at hinikayat
na sila ay totoo. Pagkatapos siya ay kumilos sa kanila.
1. Gen 3: 1 – Mali ang pagkalat ng ahas sa Salita ng Diyos kay Eba at subtly na ibinato ang paratang sa Diyos
sa kanyang misquote: Maaari ba talagang (Amp); sinabi ba talaga ng Diyos (NLT) na hindi ka makakain
alinman sa mga puno ng hardin? Ang tagubilin ng Diyos kina Adan at Eva ay makakain sila
bawat puno ngunit iisa (Gen 2: 16,17).
2. Gen 3: 2,3 – Ginamit din ni Eva ng maling pagkakasipi ang Diyos sa kanyang replay sa ahas: Maaari tayong kumain mula sa bawat puno
ngunit isa. Hindi man natin mahawakan ang punong iyon o mamamatay tayo. Gayunpaman, walang sinabi ang Diyos na ganyan.
3. Gen 3: 4,5 – Pagkatapos ay hinamon ng diablo ang Salita ng Diyos nang direkta, na idineklara itong hindi totoo. Sinabi niya
Eba na, hindi lamang sila ay mamatay, ang pagkain mula sa puno ay kapaki-pakinabang, lalo pang nagpapabagsak
Katangian ng Diyos sa kanya.
4. Gen 3: 6 – Sa halip na tumingin sa Diyos (itinuon ang kanyang pansin sa Kanyang Salita) Tiningnan ni Eva ang
puno at isinasaalang-alang kung ano ang sinabi ng demonyo na gagawin nito para sa kanya. Nakikipag-ugnayan siya sa mga iniisip.
c. Ang demonyo ay nagsinungaling kay Eva tungkol sa sarili at sa kanyang mga kalagayan. Sinabi niya rito: Kulang ka
isang bagay at kasalanan ng Diyos. At nagsinungaling siya rito tungkol sa mga bunga ng pagsuway sa Diyos:
Walang masamang mangyayari. Sa katunayan, makakakuha ka ng sa pamamagitan nito.
d. Walang bago sa ilalim ng araw. Ginagamit pa rin ng diyablo ang parehong mga kasinungalingan na ito upang magnakaw ng Salita ng Diyos.
Sinasabi niya sa ating isipan ang tungkol sa ating sarili, ating mga kalagayan, at ang mga bunga ng pagsuway.
At kung makikipag-ugnay tayo sa kanyang mga kasinungalingan, magtatapos tayo tulad ni Eba.
4. Maraming mga taimtim na Kristiyano ang nagkakaintindihan kung paano gumagana ang diyablo. Itinuturing namin ang mga problema sa buhay sa diyablo
at subukang sawayin siya sa labas ng aming flat gulong at ang aming nasirang washing machine. Hindi kailanman sinasabi sa atin ng Bibliya
mag-ingat sa kapangyarihan ng demonyo. Sa halip, binabalaan tayo nito na mag-ingat sa kanyang mga diskarte sa kaisipan o wile. Ef 6:11
a. Dumating ang diyablo upang magnanakaw ng Salita ng Diyos. Hindi niya ito makukuha sa amin. Dapat niyang hikayatin tayo na ibigay ito.
TCC - 1008
3
Sinusubukan niyang maimpluwensyahan ang ating pag-uugali sa pamamagitan ng pagpapakita sa atin ng mga saloobin na inaasahan niyang kikilos tayo.
b. Kung ang iyong pang-unawa sa katotohanan ay hindi nagbabago o hindi mo natutong kontrolin ang iyong isip at tumigil
makisali sa ilang mga kaisipan, ang gawain ng diyablo ay mas madali.
1. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pag-renew ng isip, upang makilala natin ang mga kasinungalingan mula sa katotohanan. Paul
sinabihan ang mga Kristiyano na magsuot ng sandata ng Diyos na maaari tayong tumayo laban sa mga wile ng diyablo.
2. Efe 6: 13 – Inulit niya ang sarili nang sumulat siya: kunin ang buong sandata ng Diyos upang magawa mo
magagawang tumayo sa araw ng kaguluhan (masamang araw). Ang Salita ng Diyos (ang katotohanan) ay ang ating sandata laban
mga kasinungalingan ng diyablo. "Ang kanyang matapat na pangako ay iyong sandata at proteksyon." (Aw 91: 4, NLB)
5. Kailangang pag-usapan tayo ng diablo sa Salita ng Diyos. Sinasamantala niya ang hindi natin alam at siya
sumusubok na i-twist ang alam natin. Siya ay naglalayong abalahin tayo, upang tayo ay lumayo kay Kristo at mag-isip
tungkol sa mga bagay na batay lamang sa nakikita at nararamdaman natin sa sandaling ito. Isaalang-alang ang isang halimbawa.
a. Ginamit ng demonyo si Pedro upang subukang magnakaw ang salita ng Diyos kay Jesus. Tandaan, si Jesus (sa Kanya
sangkatauhan) ay tinukso sa lahat ng mga punto na tayo. Heb 4:15
1. Si Jesus ay napunta sa mundo upang mamatay at tuparin ang Salita ng Diyos (mga hula tungkol sa Lumang Tipan
Ang kanyang kamatayan, libing, at muling pagkabuhay). Ito ay isang pagtatangka ni Satanas na pabagsakin si Jesus '
tiwala sa Salita ng Diyos sa pamamagitan ni Pedro, isa sa pinakamalapit na tagasunod ni Jesus.
2. Matt 16: 21-23 – Nang ipaalam ni Jesus sa Kanyang mga alagad na papatayin Siya ng mga relihiyoso
mga pinuno sa Jerusalem, sinaway siya ni Pedro. Gayunpaman, kinilala ni Jesus na ang pag-iisip
nagmula sa diyablo, hindi si Peter. Tumanggi si Jesus sa halip na mag-isip ng kaisipan.
b. v23 – Pansinin, tinawag ni Jesus na si Satanas ay isang pagkakasala. Ang pagkakasala ay salitang Griyego na skandalon. Nangangahulugan ito ng
pag-trigger ng isang bitag kung saan inilagay ang. Kapag ang pain ay naantig ng isang hayop, ang nag-trigger ng tagsibol,
nagiging sanhi ng pagsara ng bitag sa hayop.
1. Inalok ng diyablo si Jesus ng pain sa pamamagitan ni Pedro na tinanggap ay may mga iniisip na dapat niyang gawin
tinanggihan. Bagaman hindi pa naunawaan ni Pedro ang plano ng Diyos at kung ano ang pupunta sa Panginoon
upang gawin sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, dapat niyang itago ang kanyang pokus kay Jesus at nagtiwala sa Kanya.
2. Pansinin ang pagtatasa ni Jesus sa proseso ng pag-iisip na kasangkot sa pangyayaring ito: Para sa iyong pagtingin
mga bagay, hindi tulad ng ginagawa ng Diyos, kundi tulad ng ginagawa ng tao. (Ika-20 Siglo)
1. Kung ang mga pag-iisip ay dumaan sa ating isipan ay madalas nating sunduin ito at magsisimulang pakainin sila. Ngunit, ayon
kay Jesus mayroong ilang mga kaisipang hindi natin dapat pakikisalamuha.
a. Sa Matt 6:31, sa konteksto ng hindi nababahala tungkol sa kung saan nanggagaling ang mga pangangailangan ng buhay,
Sinabi ni Jesus: Huwag mag-isip ng sinasabi. Sa Kanyang halimbawa ay kasama niya ang katanungang ito: Saan ako pupunta
upang makakuha ng pagkain at damit? Ito ay isang makatuwirang katanungan sa harap ng kakulangan.
1. Ngunit, kung nakikisali ka, dapat mong malaman ang tamang sagot: Tutulungan ako ng aking Ama. Ako
mas mahalaga kaysa sa ibon o bulaklak. Mat 6:26
2. May posibilidad tayong makisali at sagutin ang mga katanungan batay lamang sa nakikita at nararamdaman natin, at
pagkatapos ay hayaan namin ang pag-iisip na iyon at ang hindi tamang sagot ay humahantong sa iba pa, mas nakakatakot, mga saloobin.

b. Bilang karagdagan sa mga saloobin, ang mga hamon sa buhay ay bumubuo ng mga damdamin na mas madaling kapitan sa atin
kasinungalingan ng diyablo Dapat nating malaman ang katotohanan upang makilala natin ang mga kasinungalingan at harapin ang mga ito bago
ilipat nila sa amin upang kumilos - kahit na kung mahirap at pakiramdam ng mas natural na pakainin ang mga saloobin.
1. Kung hindi haharapin, ang mga pagkagambala sa kaisipan at emosyonal na ito ay maaaring makaapekto sa iyong pananalig at kumpiyansa
sa Diyos at sa huli ay ilipat ka upang kumilos sa mga paraan na salungat sa Kanya.
A. Walang taimtim na Kristiyano ang nagising sa isang umaga at idineklara: Ngayon, magpapangako ako
pangangalunya o pagpapalabas ng pera mula sa aking employer o tanggihan ang Diyos at maging isang ateista.
B. Sa halip, pinapayagan nila ang kanilang atensyon na dahan-dahan na magambala sa Salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga damdamin,
mga saloobin, at mga pangyayari hanggang sa punto kung saan ang mga pagpili ay tila makatwiran.
TCC - 1008
4
2. Upang tumayo ang mga bagyo ng buhay at manatiling hindi gumagalaw, dapat mong kontrolin ang iyong isip. Na
nangangahulugan na dapat mong gamitin ang pagpipigil sa sarili sa iyong isip at tumanggi na makisali sa ilang mga kaisipan.
2. Lahat tayo ay may mga pag-iisip na nagpapabagabag sa mga pag-iisip sa oras-oras na dapat nating kilalanin at tanggihan.
Tandaan, walang bago sa ilalim ng araw. Tayo ay tinutukso ng gayong mga saloobin. Isaalang-alang ang mga ito
mga halimbawa ng mga uri ng pag-iisip na lumitaw sa harap ng problema.
a. Hindi ako pinansin ng Diyos. Ito ay kagiliw-giliw na tandaan na kapag nakatagpo ng isang nakamamatay ang mga alagad
bagyo sa Dagat ng Galilea at ang kaibigan ni Jesus na si Marta ay naramdaman na siya ay sinamantala ng kanya
kapatid na babae, ang mga unang salita na binanggit nila kay Jesus ay: hindi ka ba nagmamalasakit? Marcos 4:38; Lucas 10:40
1. Ang mga nahulog na laman at walang pag-iisip na mga bata (sa tulong ng mga kasinungalingan mula sa diyablo) ay mabilis na nag-akusahan
Diyos ng maling ginagawa dahil sa kung ano ang naramdaman natin sa sandaling ito.
2. Hindi lamang ang pahayag na ito ay hindi tumpak, pinapabagabag nito ang iyong tiwala sa Diyos at pinadali ito
bigyang-katwiran ang di-makadiyos na pag-uugali. Kailangan mong isara agad ang mga ganitong uri ng mga saloobin.
b. Kung nandito ka. Nang mamatay ang kaibigan ni Jesus na si Lazaro, at dumating si Jesus sa eksena, si Lazaro '
sinabi ng mga kapatid na babae: Kung napunta ka rito, hindi namatay ang aming kapatid. Juan 11:21
1. Pansinin na ito ay isa pang paratang laban sa Diyos. Ang Diyos ay hindi kailanman nasa likod ng mga pagsubok sa buhay. Sila ay
bahagi ng buhay sa isang bumagsak na mundo. Ang Diyos ay palaging gumagana para sa kabutihan. (mga aralin para sa isa pang araw).
2. Ang punto ay ang bumagsak na laman at walang pag-iisip na kaisipan (sa tulong ng diyablo) ay mabilis na
akusahan ang Diyos. Dapat mong malaman ito at agad itong isara.
c. Lahat ay laban sa akin. Nawala ni Jacob ang kanyang paboritong anak na si Joseph nang ibenta siya ng kanyang mga selos
sa pagkaalipin. Sa pamamagitan ng isang mahabang serye ng mga kaganapan na natapos si Joseph bilang utos ng isang pamamahagi ng pagkain
programa sa Egypt sa panahon ng matinding taggutom. Ipinadala ni Jacob ang kanyang nalalabing mga anak (maliban sa
Benjamin) sa Egypt para sa pagkain. Bumalik sila sa kanilang ama ng pagkain, ngunit pati na rin ang balita na
ang kapatid na si Simeon ay nasa bilangguan sa Ehipto at hindi mapapalaya hanggang sa dalhin sa Egypt si Benjamin.
1. Ang reaksyon ni Jacob sa kanilang ulat ay: Lahat ay laban sa akin (Gen 42:36). Ngunit, tulad ng alam natin
(dahil alam natin kung paano natapos ang kwento) hindi ito ang nangyari. Si Jacob ay malapit nang muling magkita
kasama ang kanyang anak na si Joseph at hindi mawawala si Benjamin o si Simeon.
2. Ngunit, walang ginawa ang diyablo upang mapanghihina ang loob si Jacob o ang kanyang mga anak. Inalagaan iyon ni Jacob.
3. Huwag gawin ang gawa ng diyablo para sa kanya. Tumangging akusahan ang Diyos o ididismaya ang iyong sarili kahit gaano pa ang mga bagay
tumingin o kung ano ang iyong pakiramdam. Kontrolin ang iyong isip. Mayroong palaging karagdagang impormasyon na magagamit kaysa sa kung ano ang sa iyo
tingnan at madama: Ang Diyos ay kasama mo at para sa iyo, nagtatrabaho sa likuran ng mga eksena, upang mailabas ang tunay na mabuti mula sa masama.

1. Ibalik ang iyong pokus kay Hesus sa pamamagitan ng pasasalamat sa Kanya sa paraang ang mga bagay ay talagang naaayon sa Kanyang Salita.
Salamat sa kanya na mayroong higit sa iyong sitwasyon kaysa sa nakikita mo at naramdaman sa sandaling ito.
2. Ilagay ang mga bagay sa pananaw. Salamat sa Diyos na mayroon kang isang hinaharap at isang pag-asa, at na sa buhay sa unahan, ang
ang mga problemang nararanasan mo ay parang wala. Tatayo ka ng bagyo Higit sa susunod na linggo !!